فیلم رایگان فارسی آموزش جامع امواج الیوت Elliott Wave تصویری ویدیویی

فیلم رایگان فارسی آموزش جامع امواج الیوت

فیلم رایگان فارسی آموزش جامع امواج الیوتReviewed by خانه مطلب on Feb 10Rating: 5.0فیلم رایگان فارسی آموزش جامع امواج الیوت سبک نئو ویوفیلم رایگان فارسی آموزش جامع امواج الیوت Elliott Wave تصویری ویدیویی pdf کتاب تصویر کامل گام به گام صفر تا 100 0 احسان کامیابی مهدی میرزایی سبک نئو ویو

فیلم رایگان فارسی آموزش جامع امواج الیوت

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک دانلود حجم
1 بخش اول دانلود 20 مگابایت
2 بخش دوم دانلود 20 مگابایت
3 بخش سوم دانلود 20 مگابایت
4 بخش چهارم دانلود 20 مگابایت
5 بخش پنجم دانلود 20 مگابایت
6 بخش ششم دانلود 20 مگابایت
7 بخش هفتم دانلود 20 مگابایت
8 بخش هشتم دانلود 20 مگابایت
9 بخش نهم دانلود 20 مگابایت
10 بخش دهم دانلود 20 مگابایت
11 بخش یازدهم دانلود 20 مگابایت
12 بخش دوازدهم دانلود 20 مگابایت
13 بخش سیزدهم دانلود 20 مگابایت
14 بخش چهاردهم دانلود 20 مگابایت
15 بخش پانزدهم دانلود 20 مگابایت
16 بخش شانزدهم دانلود 20 مگابایت
17 بخش هفدهم دانلود 20 مگابایت
18 بخش هجدهم دانلود 20 مگابایت
19 بخش نوزدهم دانلود 20 مگابایت
20 بخش بیستم دانلود 20 مگابایت
21 بخش بیست و یکم دانلود 20 مگابایت
22 بخش بیست و دوم دانلود 20 مگابایت
23 بخش بیست و سوم دانلود 20 مگابایت
24 بخش بیست و چهارم دانلود 20 مگابایت
25 بخش بیست و پنجم دانلود 20 مگابایت
26 بخش بیست و ششم دانلود 20 مگابایت
27 بخش بیست و هفتم دانلود 20 مگابایت
28 بخش بیست و هشتم دانلود 20 مگابایت
29 بخش بیست و نهم دانلود 20 مگابایت
30 بخش سی ام دانلود 20 مگابایت
31 بخش سی و یکم دانلود 20 مگابایت
32 بخش سی و دوم دانلود 20 مگابایت
33 بخش سی و سوم دانلود 20 مگابایت
34 بخش سی و چهارم دانلود 20 مگابایت
35 بخش سی و پنجم دانلود 20 مگابایت
36 بخش سی و ششم دانلود 20 مگابایت
37 بخش سی و هفتم دانلود 20 مگابایت
38 بخش سی و هشتم دانلود 20 مگابایت
39 بخش سی و نهم دانلود 20 مگابایت
40 بخش چهلم دانلود 20 مگابایت
41 بخش چهل و یکم دانلود 20 مگابایت
42 بخش چهل و دوم دانلود 20 مگابایت
43 بخش چهل سوم دانلود 20 مگابایت
44 بخش چهل و چهارم دانلود 20 مگابایت
45 بخش چهل و پنجم دانلود 20 مگابایت
46 بخش چهل و ششم دانلود 20 مگابایت
47 بخش چهل و هفتم دانلود 20 مگابایت
48 بخش چهل و هشتم دانلود 20 مگابایت
49 بخش چهل و نهم دانلود 20 مگابایت
50 بخش پنجاهم دانلود 20 مگابایت
51 بخش پنجاه و یکم دانلود 20 مگابایت
52 بخش پنجاه و دوم دانلود 20 مگابایت
53 بخش پنجاه و سوم دانلود 20 مگابایت
54 بخش پنجاه و چهارم دانلود 20 مگابایت
55 بخش پنجاه و پنجم دانلود 20 مگابایت
56 بخش پنجاه و ششم دانلود 20 مگابایت
57 بخش پنجاه و هفتم دانلود 20 مگابایت
58 بخش پنجاه و هشتم دانلود 20 مگابایت
59 بخش پنجاه و نهم دانلود 20 مگابایت
60 بخش شصتم دانلود 20 مگابایت
61 بخش شصت و یکم دانلود 20 مگابایت
62 بخش شصت و دوم دانلود 20 مگابایت
63 بخش شصت و سوم دانلود 20 مگابایت
64 بخش شصت و چهارم دانلود 20 مگابایت
65 بخش شصت و پنجم دانلود 20 مگابایت
66 بخش شصت و ششم دانلود 20 مگابایت
67 بخش شصت و هفتم دانلود 20 مگابایت
68 بخش شصت و هشتم دانلود 20 مگابایت
منبع: چارت ایران
 

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم
1 مقدمه ای بر اصول امواج الیوت دانلود 29MB
2 آموزش سیکل پیشرو (بحش اول) دانلود 42MB
3 آموزش سیکل پیشرو (بحش دوم) دانلود 21MB
4 آموزش سیکل اصلاحی دانلود 46MB
5 تمرین و موج شماری در نرم افزار داینامیک تریدر دانلود 97MB
منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

ردیف موضوع حجم لینک
1 مفاهیم اساسی موج و تشخیص تک موج ها 60MB دانلود
2 تمرین تشخیص موج و درجه آن 61MB دانلود
3 الگوهای جنبشی بخش اول 306MB دانلود
4 تمرین الگوهای جنبشی 120MB دانلود
5 الگوهای جنبشی بخش دوم (مثلث های قطری) 54MB دانلود
6 الگوهای جنبشی بخش سوم (امواج گسترش یافته) 106MB دانلود
7 الگوهای اصلاحی بخش اول (مقدماتی) 57MB دانلود
8 الگوهای اصلاحی بخش دوم (زیگزاگ ها) 85MB دانلود
9 الگوهای اصلاحی مسطح 30MB دانلود
10 تمرین الگوهای اصلاحی زیگزاگ و مسطح 14MB دانلود
11 الگوهای اصلاحی مثلث 22MB دانلود
12 الگوهای اصلاحی پیچیده 24MB دانلود
منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
 
ردیف عنوان لینک حجم زمان
1 بخش اول: مقدمه و آشنایی با دیدگاه داینامیک تریدینگ در بازار نمایش 253MB 85min
2 بخش دوم: معرفی ابعاد داینامیک تریدینگ / توضیح و تشریح بعد مومنتوم نمایش 232MB 86min
3 بخش سوم: آموزش کامل اندیکاتور دی تی اسیلاتور / استفاده در تایم فریم دوگانه نمایش 258MB 98min
4 بخش چهارم: بررسی و تشریح بعد الگو: تشریح ساختار الگوهای اصلاحی و بررسی کلید شناسایی آن ها نمایش 234MB 93min
5 بخش پنجم: بررسی و تشریح بعد الگو: تشریح ساختار الگوهای پیشرو و شناسایی قوانین این الگو ها نمایش 224MB 92min
6 بخش ششم: تشریح بعد قیمت: بررسی ابزارهای فیبوناچی / اصلاحی و پیشروی و توضیح نکات آن نمایش 204MB 85min
7 بخش هفتم: ترکیب عملی سه بعد الگو ، قیمت و مومنتوم / ذکر نکات کلیدی و فنون نمایش 243MB 94min
8 بخش هشتم: بررسی زمانی یک اصلاح نمایش 221MB 94min
9 بخش نهم: بررسی و تشریح بعد زمان: بررسی زمانی یک پیشروی / معرفی دیگر فاکتورهای زمانی / ترکیب عملی ابعاد قیمت، الگو و زمان نمایش 210MB 84min
10 بخش دهم: معامله با داینامیک تریدینگ: چگونگی ترکیب هر چهار بعد الگو ، قیمت ، زمان و مومنتوم / روش های ورود به معامله / مدیریت سرمایه / حدود سود / نحوه مدیریت معامله نمایش 266MB 106min
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم زمان
1 بخش اول: معرفی الیوت / تفاوت های سبک نئو ویو و الیوت کلاسیک / مفهوم کش دیتا نمایش 68MB 38min
2 بخش دوم: نمودار تعدیل شده یا نشده؟ / نمودار لگاریتمی یا حسابی؟ / انواع کلاس رفتاری الگوهای الیوتی / انواع الگو های شتابدار و الزامات آنها نمایش 69MB 37min
3 بخش سوم: آموزش کامل تهیه کش دیتا به روش دستی
نمایش 37MB 13min
4 بخش چهارم: پرسش و پاسخ نمایش 38MB 16min
5 بخش پنجم: انواع الگوهای شتابدار / تایید پسا الگویی در شتابدارها نمایش 69MB 29min
6 بخش ششم: تیپ بندی الگوهای اصلاحی / تشریح زیگزاگ ها نمایش 63MB 29min
7 بخش هفتم: الگوی فلت یا مسطح نمایش 85MB 39min
8 بخش هشتم: مثلث ها / مثلث های انقباضی نمایش 132MB 56min
9 بخش نهم: مثلث های انبساطی و خنثی نمایش 85MB 41min
10 جلسه دهم: الگوهای دیامتریک و سیمتریک نمایش 76MB 34min
11 جلسه یازدهم: الگوهای اصلاحی ترکیبی / پاسخ به پرسش های مطرح شده نمایش 82MB 36min
12 جلسه دوازدهم : تحلیل نسبت های فیبوناچی و قدرت الگوها نمایش 115MB 49min
13 جلسه سیزدهم : قوانین مورد نیاز برای تجمیع صحیح الگوها / نکاتی برای نقطه شروع موج شماری نمایش 145MB 62min
14 چلسه چهاردهم: شمارش چارت بر اساس نئو ویو نمایش 116MB 52min
15 جلسه پانزدهم: موج شماری عملی
نمایش 123MB 60min
17 پیوست 1 : فایل txt تقویم شمسی و میلادی در تایم فریم های مختلف جهت ترسیم دستی کش دیتا در داینامیک تریدر لینکلینک
18 پیوست 2 : کتاب راهنمای جامع امواج الیوت به سبک نئو ویو (ویراش سوم)
19 اطاعات مربوط به نرم افزار تولید کش دیتا در کانال تلگرامی CashDataExporter@ می باشد.

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم زمان
1 مقدمه  / ساختارهای شتابدار / ساختارهای اصلاحی / قوانین شتابدارها / موج ممتد / بخشیزگی / اصل تناوب / شتاب دارهای ترمینال / نشانه های اتمام روند / مروری بر انواع ساختارهای اصلاحی نمایش 81MB 38min
2 موج پنج ناقص / انواع ساختارهای اصلاحی / زیگزاگ ها نمایش 50MB 22min
3 ساختار اصلاحی فلت نمایش 37MB 17min
4 ساختار اصلاحی مثلثی نمایش 41MB 19min
5 ساختار اصلاحی ترکیبی / روابط امواج / منابع تدریس نمایش 53MB 25min
6 گارگاه آموزشی (1) نمایش 69MB 26min
7 گارگاه آموزشی (2) نمایش 49MB 21min
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

ردیف عنوان لینک حجم
1 مقدمه و انواع موج دانلود 25MB
2 انواع روند در امواج الیوت دانلود 43MB
3 امواج اصلی و اصلاحی و قضیه فرکتال در امواج الیوت دانلود 39MB
4 موج شتابدار و ممتد و شناخت انواع کف دانلود 40MB
5 ویژگی امواج الیوت دانلود 30MB
6 ویژگی ها و نکات کمک تحلیلی امواج الیوت دانلود 44MB
7 کارگاه آموزشی موج شماری دانلود 58MB
8 الگوی اصلاحی مثلث دانلود 36MB
9 فیبوناچی retracement دانلود 30MB
10 فیبوناچی extension دانلود 34MB
11 فیبوناچی projection دانلود 34MB
12 prz ها دانلود 33MB
 
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

وجه! به علت طولانی بودن تایم جلسات حجم ویدئو ها هم بالاست لذا توصیه می کنیم ویدئو ها را دانلود کرده و از تماشای آنلاین آن پرهیز کنید تا شاهد نمایش کند ویدئو ها نباشید.

ردیف عنوان لینک حجم
1 جلسه اول (Elliott Wave) دانلود 197MB
2 جلسه دوم (Impulse Waves Patterns) دانلود 244MB
3 جلسه سوم (تمرین) دانلود 149MB
4 جلسه چهارم (ZigZag Correction) دانلود 223MB
5 جلسه پنجم (Flat Correction) دانلود 184MB
6 جلسه ششم (تمرین) دانلود 315MB
7 جلسه هفتم (Regular Flat) دانلود 121MB
8 جلسه هشتم (تمرین) دانلود 269MB
9 جلسه نهم (مروی بر گذشته) دانلود 110MB
10 جلسه دهم (ABC Pattern) دانلود 143MB
11 جلسه یازدهم (تمرین) دانلود 180MB
12 جلسه دوازهم (اصلاح های مثلث و مرکب بخش اول) دانلود 186MB
13 جلسه سیزدهم (اصلاح های مثلث و مرکب بخش دوم) دانلود 122MB
14 جلسه چهاردهم (تمرین) دانلود 202MB
15 جلسه پانزدهم : مروری کامل بر دروس گذشته (اتمام دروس الیوت) دانلود 100MB
16 جلسه شانزدهم : نحوه پوزیشن گیری و تعیین حد ضرر دانلود 102MB
17 روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش 1) دانلود 176MB
18 روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش 2) دانلود 198MB
19 روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش 3) دانلود 240MB
 
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک دانلود حجم
1 انواع سیکل ها (موج) دانلود  61MB
2 کف مطلق با استفاده از قاعده رابرت ماینر دانلود  59MB
3 موج شماری قسمت اول دانلود  55MB
4 موج شماری قسمت دوم دانلود  95MB
5 آشنایی با انواع فیبوناچی ها دانلود  70MB
6 انواع prz دانلود  93MB
7 کشیدگی (امتداد) موج یک دانلود  36MB
8 کشیدگی (امتداد) موج سوم دانلود 41MB
9 کشیدگی (امتداد) موج پنجم دانلود 37MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم
1 بخش اول (مقدمه و تاریخچه، فرکتالها، روانشناسی امواج الیوت، ساختار موج حرکتی و اصلاحی) دانلود 75MB
2 بخش دوم (صفات و مشخصات موح ها، فیبوناچی و کاربرد ان در امواج الیوت، درجه موج و نام گذاری امواج، قوانین امواج الیوت، مفهوم کشیدگی) دانلود 113MB
3 بخش سوم (ادامه مفهوم کشیدگی، کشیدگی پیچیده، ساختار امواج جنبشی) دانلود 95MB
4 بخش چهارم (ساختار امواج اصلاحی) دانلود 133MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

شماره عنوان لینک حجم فایل
1 بخش اول دانلود 97MB
2 بخش دوم دانلود 98MB
3 بخش سوم دانلود 72MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
 

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *