تخمین با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تخمین با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبReviewed by خانه متلب on Jun 3Rating: 5.0تخمین با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبتخمین با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تخمین با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

تخمین با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انج

تخمین با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

فازی انفیس مهندسی صنایع عمران مکانیک بر موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی

======================== عبارات =====================
تخمین

====================== تکراری ها ====================
ارایه روش تخمین موقعیت برای محیط‌های درونی با استفاده از شبکه‌ عصبی مدار شعاعی
تخمین نقطه تغییر در ماتریس کواریانس فرایند نرمال چند متغیره با استفاده از شبکه عصبی
تخمین حالت در سیستمهای غیرخطی تصادفی با استفاده از شبکه‌های عصبی
تخمین میزان رسوب معلق در رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تخمین مقدار اصطکاک ایستایی در عملگرهای نیوماتیکی با شبکه های عصبی
بررسی قابلیت شبکه عصبی مصنوعی در تخمین خصوصیات پرش هیدرولیکی در یک کانال مستطیلی
تخمین تراوایی با تلفیق داده‌های نگار و مغزه با استفاده از روش شبکه عصبی در یکی از میادین نفتی ایران
تخمین مقادیر شوری حوضه ابریز رودخانه به روش شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: حوضه ابریز رودخانه اجی چای
طراحی تخمین گر غیرخطی پایدار با استفاده از شبکه عصبی و کاربرد ان در رباتهای با مفصل نرم
شبیه‌سازی تخمین زمان شکست خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن 304 در محیط‌های داغ کلریدی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
تخمین ذخیره انومالی شماره 2 گل گهر با استفاده از روشهای زمین اماری و شبکه‌های عصبی مصنوعی
تخمین نوسانات سطح اب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت سیدان – فاروق، استان فارس)
تخمین میزان رسوبات معلق رودخانه لیقوان با استفاده از مدل تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS) و مدل سری‌های زمانی
تخمین تراوایی به کمک شبکه های عصبی و منطق فازی در یک مخزن نفتی ترکدار در جنوب غربی ایران
مقایسه مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم
کشف مدیریت سود با استفاده از مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی
استفاده از شبکه عصبی جهت تخمین شکل و ابعاد ترکهای سطحی ناشی از خستگی در فلزات فرومغناطیسی در روش SMFM
بررسی تخمین خورند دوغاب پی سدها در مناطق کارستی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سد سیمره ایلام)
تخمین زاویه خمش ورق در فرایند شکل دهی خمشی با لیزر با استفاده از شبکه های عصبی
تخمین شوری پروفیل خاک در شبکه ابیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و مدل کامپیوتری SALTMOD
بررسی تغییرات، تخمین درجه حرارت اعماق مختلف و ر‌‌ژیم حرارتی خاک های ایران با استفاده از توابع انتقالی خاک و شبکه عصبی
تخمین میزان فشردگی خاک های کشاورزی به کمک مدل های فازی و عصبی-فازی (ANFIS) و مقایسه ی انها با مدل های رگرسیونی
سنگ شناسی مخزن و تخمین تخلخل و اب اشباع شدگی در میدان نفتی پارسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تجزیه و تحلیل ماکزیمم اضافه ولتاژ در کابلهای محافظت شده با برقگیر با در نظر گرفتن امواج رفت و برگشت و استفاده از شبکه عصبی جهت تخمین ماکزیمم اضافه ولتاژ و مکان ان
ارزیابی روش های فازی، عصبی و فازی- عصبی در تخمین تابش خورشیدی کشور
تخمین سختی برشی شکست با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین تراوایی یک مخزن هیدروکربوری
تخمین چگالی خاک ها با کمک شبکه عصبی مصنوعی
تخمین بیشینه نشست سطح زمین در اثر احداث تونل با رویکردهای شبکه عصبی و شبکه عصبی موجکی (ویونت)
تخمین هوشمند حداکثر عمق اب شستگی اطراف اب شکن های L – شکل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی – عصبی
تخمین کریپ کمپلینس مخلوط های اسفالتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مدل شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین رسوب دهی حوزه های ابخی‌ز
تخمین شیب پایدار در کانالهای ابرفتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تخمین رسوب معلق رودخانه بهشت اباد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تخمین برگشت فنری در شکل دهی غلتکی سرد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
استفاده از شبکه عصبی ادالاین در تخمین مدت زمان بستری بیماران
بهبود تخمین تخلخل با تلفیق روش هی شبکه عصبی و و کولوکیتد کوکریجینگ در میدان بلال
تخمین تخلخل،تراوایی و TOC توسط نمودارهای چاه پیمایی به روش شبکه عصبی
طراحی سیستم استنتاجی فازی-عصبی تطبیقی جهت تخمین خستگی لوله حفاری چاه نفت
تخمین اضافه ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال با استفاده از روش عصبی- فازی
تخمین عمق بی هنجاریهای گرانی با استفاده از شبکه های عصبی هاپفیلد (انگلیسی)
تخمین تابش کل خورشیدی روزانه با استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی
مدل سازی و تخمین طول مفصل پلاستیک ستون های بتن ارمه به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
استفاده از شبکه های عصبی- فازی-ژنتیکی به منظور تخمین عیار در کانسار مس پرفیری دره زار-کرمان
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) در تخمین محتوای ابی گیاهان(VWC) با استفاده از داده های فرا طیفی
بررسی کارایی روش شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رسوب متلق روزانه ( بررسی موردی حوزه ابخیز زرد رامهرمز ، استان خوزستان
تخمین تراوایی با ترکیب روش های شبکه عصبی و زمین امار در یکی از مخازن شکافدار ایران
تخمین زوایای بهینه کلیدزنی در اینورترهای چند سطحی توسط شبکه های عصبی برای بازه ی مدولاسیون وسیع
کاربرد روش های رگرسیونی و شبکه های عصبی به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک منطقه زاگرس مرکزی
ارزیابی کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تخمین هوشمند رسوب معلق روزانه در چند ایستگاه هیدرومتری منتخب در استان گلستان
تخمین نیترات اب زیرزمینی دشت همدان-بهار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و اثر تفکیک داده ها بر دقت پیش بینی
تخمین مقدار انتقال رسوب در امتداد ساحل با استفاده از فرمول های نیمه تجربی و شبکه عصبی مصنوعی در سواحل نور
تخمین ارتفاع سطح ایستابی در روزهای مختلف سال با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی شعاعی- مطالعه-ی موردی: دشت بهبهان
تخمین عیار مس در اکتشافات ژیوشیمیایی رسوبات رودخانه ای توسط روش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در منطقه غرب تالش – گیلان، ایران
مقایسه روش های تخمین رسوب معلق روزانه با استفاده از روش های منحنی سنجه رسوب و شبکه عصبی (مطالعه موردی: ایستگاه قزاقلی، استان گلستان)
تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه ابیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی
تخمین تراوایی با استفاده از مدل های تجربی و روش شبکه ی عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته ی جنوب ایران
تخمین عمق گنبدهای نمکی با استفاده از داده های گرانی از طریق شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته، مطالعه موردی: میدان مورس، دانمارک
تخمین شکل و عمق گنبدهای نمکی با استفاده از تفسیر داده های گرانی سنجی به روش شبکه های عصبی مصنوعی چندلایه
تخمین تمرکز ذرات معلق (PM10) در جو با استفاده از داده های سنجش از دور ماهواره ای و زمین پایه و پراسنج های هواشناختی: کاربست شبکه عصبی مصنوعی
تخمین تابش کل خورشیدی روزانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه ان با روش های تجربی در سه ایستگاه شیراز، کرج و رامسر
مقایسه مدل ریاضی گمپرتز و شبکه عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی دریافت کننده عصاره کنگرفرنگی از طریق اب اشامیدنی
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در تخمین راستای اهداف دوبعدی
تخمین اضافه ولتاژهای حاصل از کلیدزنی به کمک شبکه‌های عصبی
تخمین طول اختلاط جت مستغرق با استفاده از شبکه عصبی
تخمین کارایی بتن خودتراکم با استفاده از شبکه های عصبی
تخمین الاینده های هوا بر اساس شبکه‌های عصبی مصنوعی
تخمین عمق ابشستگی موضعی اطراف گروه پایه های استوانه ای و مربعی پل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و عصبی فازی
تخمین ذخیره بخش مرکزی کانسار سرب و روی مهدی اباد یزد با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی
تخمین حالت استاتیکی سیستم های قدرت با بکارگیری شبکه های عصبی
تخمین شار حرارتی چند مولفه ای (دو بعدی) به صورت‌‌on line به کمک شبکه های عصبی
تخمین تخلخل از داده های لرزه نگاری با استفاده از روشهای اماری و شبکه های عصبی
بررسی پیش بینی پذیری و تخمین سیستم های اشوبگونه به کمک شبکه های عصبی
تخمین میزان تزریق پذیری (خورند) تکیه گاه چپ سد گتوند با استفاده از شبکه عصبی
تخمین ذخیره کانسار سنگ اهن دلکن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین جابجایی سقف و دیواره تونل
تخمین حداکثر عمق ابشستگی پایه پل به کمک سیستم استنتاج تطبیقی فازی- عصبی
تخمین عمق ابشستگی در تکیه‌گاه پل به کمک شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC-RAS
تخمین میزان ابشستگی پایین دست فلیپ باکت توسط شبکه عصبی مصنوعی
تخمین ذخیره بخش شرقی کانسار سرب و روی مهدی‌اباد یزد با تکنیک شبکه عصبی
تخمین تخلخل از روی نگارهای چاه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تخمین تخلخل به وسیله‌ی روش‌های شبکه عصبی مصنوعی بهینهRBF وMLFN با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای و نگارهای چاه در یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران
ارایه ی مدل تخمین پاسخ غیرکشسان سازه های یک درجه ازادی کاهنده ی معادل تحت رکوردهای ثبت شده در خاک های سخت به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی

وژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی ک

تخمین با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ات آبیاری  رشته جغرافیا جامع

تخمین با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

یشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

انجام پروژه متلب
Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *