تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبReviewed by خانه متلب on Nov 22Rating: 5.0تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبتصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنا

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ان پایان نامه متلب دانلود رایگان حل تمرین متلب تدریس خصوصی متلب کلاس خصوصی متلب کلاس درس متلب کارگاه آموزشی دوره آموزشی متلب آم

======================== عبارات =====================
تصمیم گیری
/

====================== تکراری ها ====================
طراحی مدل تصمیم گیری فازی برای مسالهانتخاب طرح چیدمان تسهیلات با توسعه فازی روشPSI
کاربرد تصمیم گیری فازی در برنامه ریزی جانمایی تسهیلات
طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران
مدیریت سوانح دریایی ایران با مدل تصمیم گیری فازی
طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی؛ جهت انتخاب مدیران
تصمیم گیری چندمعیاره ی فازی در پیاده سازی مدیریت دانش
رویکردی نرم در تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی
یک مدل اجماع فازی برای تصمیم گیری گروهی
کاربرد منطق فازی در حسابداری و تصمیم گیری های مالی
مقایسه روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی و غیر فازی در محاسبه ارزش وزنی فعالیت های پروژه
طراحی یک مدل ویکور فازی شهودی در مسایل تصمیم گیری گروهی چند شاخصه (انگلیسی)
ارایه مدل تصمیم گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها
ایجاد پایگاه داده تحلیلی بر اساس یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی
تصمیم گیری به وسیله سیستم خبره فازی برای انتخاب محل اقامت مطلوب گردشگران
بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی برای انتخاب روش انالیز ریسک در صنایع فرایندی
بکارگیری روش تصمیم گیری VIKOR با رویکر فازی در انتخاب مدیر پروژه های عمرانی
مکان یابی ارامستان با بکارگیری سیستم های تصمیم گیری مکانی فازی (

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

موردی: شهر اصفهان)
تصمیم گیری گروهی فازی ناهمگن در مدیریت یک پارچه منابع اب
بکارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی و رتبه بندی بخش های بستری منتخب بیمارستان اموزشی محمد صادق افشار یزد از نظر کیفیت خدمات ارایه شده با تاکید بر روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی
ارایه مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی مبتنی بر GIS به منظور ارزیابی سازگاری کاربری های شهری
تصمیم گیری در تحقیقات دارویی با بکار بردن اندازه های واگری جدید برای مجموعه های فازی شهودی (انگلیسی)
بررسی الگوی سه نوع تصمیم گیری حضرت امام خمینی (ره) با استفاده از مدل تصمیم گیری حکیمانه – رویکرد فازی
ارزیابی تکنولوژی های پیشرفته تولید با استفاده از مدل ترکیبی برنامه ریزی احتمالی و تصمیم گیری چند معیاره فازی
تلفیق در سطح تصمیم گیری در اشکارسازهای تغییرات فازی توسعه منطقه شهری با استفاده از تصاویر ASTER
براورد کمی کیفیت عملی اطلاعات مکانی داوطلبانه به کمک کمیت سنج های زبانی فازی و عملکرد تصمیم گیری چندمعیاره OWA
انتخاب کاراترین جرثقیل محوطه ای برای عملیات کانتینری با استفاده از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی در محیط فازی
انتخاب فرایند مناسب در صنعت با کمک تصمیم گیری چند معیاره ی فازی در نرم افزار متلب
بررسی عملکرد طرح های مرتعداری استان خراسان رضوی با رویکرد دلفی فازی و مدلهای تصمیم گیری چند معیاره
ارایه الگوی تصمیم گیری انتروپی برای طراحی مدل جامع ارزیابی بیرونی عملکرد فدراسیون های ورزشی در ایران با رویکرد فازی
تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور مدیریت منابع اب سطحی در سد مخزنی بوستان- استان گلستان
طراحی ساختار سازمانی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی (مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی صنعت هوایی)
کاربرد تکنیک های تصمیم گیری گروهی، منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماند
اولویت بندی پروژه های انتقال اب بین حوضه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی
ارایه رویکردی ابتکاری بر مبنای تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور طراحی نظام اسقاط خودروهای فرسوده
کاربرد متدولوژی ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و ماتریس درجه ترجیح در ارزیابی واحدهای تصمیم گیری با رویکرد فازی
ارایه ی یک مدل ترکیبی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی برای تعیین مکان احداث شهرک

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تخصصی ریلی
تکنیک های تصمیم گیری در اولویت بندی اجرا و پیاده سازی بهینه سند چشم انداز با رویکرد فازی
توسعه مدل انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره فازی با فرض وابستگی معیارها
شناسایی و اولویت بندی عوامل انگیزشی موثر برتسهیم دانش بین کارکنان دانشی با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی(F-MCDM)
اولویت بندی سرمایه گذاری با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی TOPSIS سلسله مراتبی در محیط فازی
تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخه فازی
ارایه یک مدل تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های تولیدی به کمک تکنیک های ANP و DEMATEL در محیط فازی
ارزیابی و محاسبه ی نرخ ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی
اولویت بندی روش های ذخیره سازی نفت خام با استفاده از روش تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)
رتبه بندی عوامل موثر در اجرای موفق مدیریت دانش بر اساس روش ازمایشگاه ارزیابی و ازمون تصمیم گیری فازی
رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS
تصمیم گیری گروهی فازی، محاسبه وزن نسبی تصمیم گیران؛ مطالعه کاربردی: انتخاب دانشجویان مقطع دکترا
استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی برای سنجش احتمال موفقیت اجرای مدیریت دانش
تصمیم گیری قطعی و فازی در مکانیابی پارکینگ های عمومی طبقاتی
ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ی فازی
بهینه سازی فرایند تصمیم گیری در صنعت با کمک دیدگاه فازی
تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربرد ان در تعیین الگوی بهینه کشت در مزارع
مدل تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی برای غربال سازی عوامل استراتژیک ماتریس SWOT
سطح بندی توسعه روستایی به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی
مقایسه روش های تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی در اولویت بندی پروژه های انتقال اب
تعیین اولویت کاربردهای فناوری نانو در بخش صنایع خودرو با مدل تصمیم گیری فازی ترکیبی
تصمیم گیری گروهی بر پایه یک روش تاپسیس فازی شهودی ذوزنقه ای جدید
تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی
ارایه مدل تلفیقی AHP و FMEA ،QFD فازی برای بهبود تصمیم گیری در برون سپاری لجستیک
طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی گروهی جهت رتبهبندی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
جایگاه تصمیم گیری با چندین معیار فازی در مدیریت ریسک به روش دی ماتل
تصمیم گیری برای انتخاب مدیران با اولویت بندی فازی براساس مدل شایستگی
ارزیابی سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی
تصمیم گیری جهت برون سپاری سیستم های اطلاعاتی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
طراحی مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت انتخاب طرح جانمایی تسهیلات
ارزیابی ریسک شبکه های جمع اوری فاضلاب با استفاده از رویکرد تصمیم گیری فازی
ارزیابی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از مدل برنامه ریزی اولویت بندی فازی گروهی
رتبه بندی نظام های مالیاتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی
مدل تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای فازی برای گزینش تامین کننده راهبردی
سنجش و ارزیابی پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمتغیره فازی- تاپسیس
استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی در مدل کارت امتیازی متوازن برای بهبود عملکرد صنایع فولادی ایران
ارزیابی ریسک فرایند برون سپاری پروژه های شهری با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی
ارزیابی روش های تصمیم گیری قطعی و فازی برای مکان یابی تفرج گسترده (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش عباس اباد، مرکز ایران)
یک روش تصمیم گیری چند ضابطه ای متحد بر اساس مجموعه های فازی نوع 2- برای انتخاب از بین انواع انرژی در ترکیه (انگلیسی)
بررسی و تحلیل شاخص های موثر بر ریسک رفتار معیوب(خطا) با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در واحد تولید انرژی

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

صنعت نفت
ارزیابی فضای سبز شهری و مکان یابی ان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری مشهد)
تصمیم گیری بر اساس روش های تحلیل سلسله مراتبی و فازی در ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین برای توسعه کاربری مرتع داری
مدل سازی فازی کاربری توسعه شهری جهت رتبه بندی تناسب اراضی با استفاده از روش تصمیم گیری OWA-AHP (مطالعه موردی: حوضه ابریز شور استان قزوین)
اولویت بندی ابزارهای سیاستی حمایت از شرکت های تازه تاسیس فناوری محور در کشور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی
به کارگیری روش TOPSIS برای تصمیم گیری واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی بر مبنای منطق فازی مطالعه موردی: فعالیت های شرکت پست ج.ا.
کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره مکانی فازی در تعیین مناطق اسیب پذیر از سیلاب (مطالعه موردی: حوضه ابخیز شهری تهران)
ارایه مدلی به منظور کاهش ترافیک شهری با رویکرد روش های تصمیم گیری پاییز 1394 چندمعیاره فازی و مدل یابی ساختاری تفسیری
شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تکنیک تصمیم گیری فازی (مطالعه موردی: شرکت سیمان خاش)
استفاده از روش سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی نوع تصمیم گیری (مطالعه ی موردی: توسعه ی پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان)
ارزیابی سطوح نیازهای کارکنان در فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر: رویکردی مقایسه ای بر پایه تحلیل های اماری و تصمیم گیری فازی
کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی در ارزش گذاری و تحلیل فضایی شاخص های توسعه مطالعه موردی؛ استان اردبیل
اولویت بندی ریسک پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده ی ترکیبی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ی فازی
رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی در صنعت پالایش و پخش فراورده های نفتی کشور
ارایه الگوی مناسب جهت پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی ارمانی فازی
تصمیم ساخت یا خرید در حالت عدم اطمینان با رویکرد منطق فازی با استفاده از شبیه سازی و تصمیم گیری چند معیاره
ارایه روشی نوین برای مدلسازی تناسب اراضی مسکونی با استفاده از روش های تصمیم گیری گروهی فازی OWA و IOWA: مطالعه موردی ناحیه کرمانشاه
ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بندر ترکمن)
تحلیل توزیع فضایی و مکان گزینی خدمات درمانی با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شهر میاندواب)
ارایه یک مدل تصمیم گیری جهت انتخاب روش اموزش زبان انگلیسی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس تحت محیط فازی
بررسی تاثیر دور ابیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا و تعیین الویت بهینه بر اساس تیوری تصمیم گیری فازی
شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه ترکیبی در یک محیط فازی
فرمول بندی روش تصمیم گیری مناسب برای مکان یابی بهینه استقرار شعب بیمه با استفاده از رویکرد مبتنی بر منطق فازی
شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی با استفاده از روش تصمیم گیری انتروپی – فازی
کاربرد مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب شیوه مناسب سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت جمهوری

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ایران
سنجش مطلوبیت سکونتی در توسعه میان افزای شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری منطق فازی-نمونه موردی: منطقه 19 شهرداری تهران
تحلیل موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی
مدل تصمیم گیری چندهدفه ی فازی جهت تخصیص سفارش به تامین کننده در زنجیره ی تامین چند دوره یی با در نظر گرفتن نرخ تورم در پارامترهای مالی
ارایه یک مدل تصمیم گیری چند معیاری هیبریدی فازی غیر جمعی به منظور اولویت بندی و ارزیابی تامین کنندگان (شرکت اذین تنه)
ساماندهی مکان گزینی مراکز اموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز
درختان فازی و درختان تصمیم گیری فازی در پشتیبانی تصمیم
تصمیم گیری در محیط فازی شهودی
تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی
انتگرال فازی در تصمیم گیری چندمعیاره
کاربردتصمیم گیری فازی دربرنامه ریزی جانمایی تسهیلات
کاربرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی در مدیریت روسازی
روش جدید تصمیم گیری براساس مینیمم سازی فاصله فازی
تصمیم گیری چند معیاره با روش چاکت انتگرال فازی
تصمیم گیری توزیع شده با استفاده از قوانین فازی احتمالاتی
تصمیم گیری بر اساس بهینه سازی فازی چند معیاره
نقش مجموعه های فازی در تصمیم گیری چند شاخصه
توسعه روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی
ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان الکترونیک سبز با استفاده از روش دلفی فازی و روشهای تصمیم گیری فازی
برخی از روش های تصمیم گیری چند معیاره بر اساس مجموعه های فازی شهودی و مجموعه های فازی شهودی بازه ای-مقدار
بررسی برخی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره برای مجموعه های فازی مردد و مجموعه های فازی مردد بازه ای -مقدار
طراحی و تانتخاب محصول با استفاده از تکنیک های گسترش عملکرد فازی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی(مورد مطالعه: شرکت صنعتی لاماالکترونیک)
تصمیم گیری و براورد ریسک با استفاده از سیستم های چند عاملی بر مبنای احتمالات فازی
مدیریت تصمیم گیری در زنجیره تامین بر روی کالای هوشمند با استفاده از منطق فازی
بررسی کارایی واحدهای تصمیم گیری توسط تحلیل پوششی داده های فازی با یک مثال کاربردی
بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در غربالگری سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت طرحهای انتقال اب بااستفاده از تصمیم گیری گروهی فازی (مطالعه موردی :طرح انتقال اب ارس)
یک مدل ترکیبی تصمیم گیری گروهی فازی برای رتبه بندی نرم افزارهای کارت امتیازی متوازن
استفاده از روش تصمیم گیری پرامیتی وی فازی در انتخاب پروژه های استراتژیک – مطالعه موردی
ارایه مدل انجام فرایند تصمیم گیری برون سپاری با استفاده از منطق فازی
مسایل تصمیم گیری چند هدفه با پارامترهای فازی و بازی های مقابل طبیعت
تدوین و رتبه‌بندی استراتژیها با تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

شرکت نواوران ابری)
بررسی بازار محصولات با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه و فازی
یک روش برنامه ریزی ارمانی-سلسله مراتبی برای حل مسایل تصمیم گیری سلسله مراتبی فازی گروهی
روش های تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS و AHP در محیط فازی
مدلی پویا مبتنی بر منطق فازی برای تصمیم گیری با منابع توزیع شده
یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی فازی برای ارزیابی سلامت و پایداری اکوسیستم
تخصیص محصولات کشاورزی با استفاده از تصمیم گیری چند هدفه و منطق فازی
ادغام واحدهای تصمیم گیری به کمک تحلیل پوششی داده های فازی
ارایه مدل مفهومی سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی جهت ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک فروشگاه های اینترنتی
تدوین سیستماتیک مدل خبره فازی تصمیم گیری چند معیاره برای مطالعات امکانپذیری پروژه ها
طراحی مدل تصمیم گیری در انتخاب پروژه های انتقال تکنولوژی رویکرد فازی نظریه امکان
طراحی مدل ارزیابی یکپارچه و روش تصمیم گیری چندگانه فازی برای رتبه بندی پروژه های فناوری اطلاعات
روش مبتنی بر کمینه و بیشینه کارایی برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری با داده های فازی
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری و شناسایی روابط داده های مالی توسط کاوش قوانین پیوستگی فازی به صورت چند هدفه
ارایه مدل پشتیبانی تصمیم گیری برای ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین با کمک روش ANP فازی و ELECTRE III
بررسی مدیریت یکپارچه سیل با استفاده از روش های تصمیم گیری گروهی فازی (مطالعه موردی:رودخانه شاهجوب

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

)
غربال سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره، منطق فازی و بهینه سازی
ارایه مدل تصمیم گیری چند هدفه یکپارچه برای زنجیره تامین با حلقه بسته و انتخاب تامین کنندگان در محیط فازی
چارچوب انتخاب و اولویت بندی سبد پروژه های سازمان ها بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره فازی
طراحی و تبیین مدل تصمیم گیری فازی برای انتخاب شیوه مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت
تدوین استراتژی های ورزش استان هرمزگان با به کارگیری ماتریس SWOT و تکنیک های تصمیم گیری فازی
ارایه روشی برای حل مسایل تصمیم گیری چند شاخصه با وزن های فازی و داده های بازه ای
مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی برای تخصیص سفارش به تامین¬کنندگان در زنجیره تامین چند¬پریودی با شرایط تورمی
تشخیص ارقام دست نویس فارسی با استفاده از ادغام طبقه بندها و تصمیم گیری چند معیاره فازی
انتخاب تامین کننده مناسب قطعات برای شرکت باختر با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی
مدلسازی تناسب اراضی برای گندم دیم با استفاده از منطق فازی و تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان میانه)
انتخاب روش اجرا در صنعت روسازی ریلی راه اهن ج.ا.ا با استفاده از تکنیک تصمیم گیری AHP فازی
رتبه بندی شعب بانک ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و روشهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی
شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر برند چند حسی با رویکرد تصمیم گیری فازی چند متغیره- مورد مطالعه: هایپراستار
طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بااستفاده از منطق فازی به منظور اندازه گیری بهره وری منابع انسانی وارتقاا ان
‌مقایسه دو روش انالیز تصمیم گیری چند معیاره فازی(FMCDA)و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای مکان یابی محل دفن زباله های شهری (مطالعه موردی: شهر قروه)
مقایسه ارزیابی توان زیست محیطی پارسل A حوزه ابخیز سد قشلاق با استفاده از روشهای تصمیم گیری فازی و چند معیاری مکانی
طراحی مدل متوازن سازی (تعدیل) مجدد پرتفوی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی بر مبنای رویکرد تصمیم گیری فازی
انتخاب عرضه کنندگان فناوری اطلاعات لجستیک با استفاده از تصمیم گیری های چند معیاره فازی/ مورد مطالعه: شرکت نفت فلات قاره
شناسایی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی و تعیین اولویت انها با استفاده از روشهای تصمیم گیری فازی ( بررسی موردی : شرکت برق منطقه ای هرمزگان

تصمیم گیری فازی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

انتخاب یک روش کارای نگهداری و تعمیرات از بین چند روش با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی
سیستم پشتیبان تصمیم گیری به منظور انتخاب رویکرد نگهداری و تعمیرات اثربخش با استفاده از MADM فازی در شرکت داروسازی اسوه
رتبه بندی شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ( تحلیل سلسله مراتبی فازی )
تحلیل عملکرد و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تصمیم گیری در محیط فازی
مدل سازی انتخاب سبد پروژه (با استفاده از تجمیع روش شبیه سازی پویایی سیستم و تصمیم گیری چند معیاره گروهی فازی)
شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین الکترونیکی بر اساس روش های تصمیم گیری فازی
ارزیابی استراتژیک عملکرد و اولویت بندی استراتژی های منتخب با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی در صنایع نیروگاهی مطالعه موردی: نیروگاه شهید سلیمی نکا
مکانیابی بهینه ساختگاه سد با استفاده ار رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و منطق فازی- مطالعه موردی: سد هرسین در استان کرمانشاه
مدیریت دانش و تصمیم گیری: نقش مدیریت دانش بر اثر بخشی تصمیم گیری استراتژیک با رویکرد فازی مطالعه موردی: شرکت مگفا ( مرکز گسترش فناوری اطلاعات)
ارایه روشی برای ارزیابی و رتبه بندی موسسات اموزش الکترونیکی و دانشگاه های مجازی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی
تعیین مقدار بهینه محصولات منتخب سبد کالایی شرکت پخش نینا با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه فازی و برنامه ریزی ارمانی
جایابی، عارضه یابی و اولویت بندی سدهای زیرزمینی در حوضه ی ابخیز دشت شهرکرد با استفاده از تکنیک های نوین تصمیم گیری فازی
ارزیابی همسویی استراتژی ها در شرکت اروند خودرو با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن و تصمیم گیری چند معیاره فازی
رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در زمینه توسعه محصول جدید با رویکرد تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی
رتبه بندی فروشگاه های اینترنتی بر اساس ویژگی های وب سایت با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی چند وب سایت ایرانی فروش کتاب)
تحلیل مثلثی رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی مسیولیت اجتماعی شرکت و رتبه بندی عملکرد مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران: مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی

نعتی زیست زمین شناسی  رشته صنایع دستی غذایی شیلات  رشته آبخیزداری طراحی صنعتی فرش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *