مساله افراز گراف در متلب

مساله افراز گراف در متلبReviewed by matlab project on Apr 13Rating: 5.0مساله افراز گراف در متلبمساله افراز گراف در متلب

مساله افراز گراف در متلب مساله افراز گراف/ Graph partitioning در متلب سفارش انجام پروژه های دانشجویی حل مساله افراز گراف (Graph partitioning) با تمام الگوریتم های فرابتکاری در متلب

لینکهای مفید
1

حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA در matlab  حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم های بهینه سازی متاهیورستیک حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm .  استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES  استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس   CMA-ES  حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC  بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO کلونی مورچگان پیوسته   ACOR .  حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming   EP . بهینه سازی بیزی Bayesian O

Brief info Chaco GPL software package implementing spectral techniques and the multilevel approach DiBaP * graph partitioning based on multilevel techniques, algebraic multigrid as well as graph based diffusion Jostle * multilevel partitioning techniques and diffusive load-balancing, sequential and parallel KaHIP GPL several parallel and sequential meta-heuristics, guarantees the balance constraint kMetis Apache 2.0 graph partitioning package based on multilevel techniques and k-way local search Mondriaan LGPL matrix partitioner to partition rectangular sparse matrices PaToH BSD multilevel hypergraph partitioning Parkway * parallel multilevel hypergraph partitioning Scotch CeCILL-C implements multilevel recursive bisection as well as diffusion techniques, sequential and parallel Zoltan BSD hypergraph partitioning  

ptimization Algorithm BOA حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی  شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN  انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA     های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms MA .   حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم خفاش   Bat Algorithm     ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS  ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA  جستجوی پراکنده Scatter Search SS  شاخه و کران Branch and Bound . بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم شبکه های عصبی  حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم سیستم های فازی   جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping در matlab سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm   FA فرهنگی CA Cultural Algorithm حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم . حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO    جستجوی هارمونی HS Harmony Search بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization در matlab حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA گله کریلها حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم میگوها KH Krill herd حرکت کاتوره ای در matlab گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA   در matlab    فراابتکاری آموزش یادگیری معلم Teaching learning based optimization TLBO  فراابتکاری لیگ قهرمانان   League Championship Algorithm. علف های هرز یا Invasive Weed Optimization یا IWO ازدحام گربه ها ( Cat Swarm Optimization – CSO) حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات پرندگان Particle Swarm Optimization PSO مگس میوه (Fruit fly Optimization – FOA) گروه میگوها (Krill Herd Optimization – KHO) جستجوی شکار (Hunting Search Optimization – HUS) حل مساله مساله افراز گراف Graph partitioning با الگوریتم زنبورها Bees Algorithm  


 

 

 

انجام پروژه متلب
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *