دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوسReviewed by دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان سفارش انجام پروژه پایان نامه ارشد دکتری جزوه کتاب مقاله کد متلب on Dec 21Rating: 5.0دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

لینک دانلود (کلیک کنید):

http://www.mediafire.com/file/iicjvn9mimba2t9/abaqus-PART1.rar/file

http://www.mediafire.com/file/qkz026s99epjxne/abaqus-PART2.rar/file

http://www.mediafire.com/file/8o9n9x66fd269sa/abaqus-PART3.rar/file

http://www.mediafire.com/file/ol7i3q9llnfdhoz/abaqus-PART4.rar/file

http://www.mediafire.com/file/4h2471c2v2s767y/abaqus-PART5.rar/file

 

 

فهرست مطالب

07:40گروه بندی نرم افزار های مهندسی مکانیک
گروه بندی نرم افزار های مهندسی مکانیک
1
01:07معرفی نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
معرفی نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
2
03:33اصول اولیه نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
اصول اولیه نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
3
04:48معرفی نمای کلی نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
معرفی نمای کلی نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
4
03:05ماژول (module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
ماژول (module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
5
05:45جعبه ابزار فوقانی در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
جعبه ابزار فوقانی در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
6
04:17آشنایی با نمودار درختی در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
آشنایی با نمودار درختی در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
7
03:16آشنایی با ماژول اسکچ (sketch) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
آشنایی با ماژول اسکچ (sketch) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
8
04:13جعبه ابزار های جانبی در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
جعبه ابزار های جانبی در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
9
05:03رسم اشکال هندسی در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
رسم اشکال هندسی در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
10
02:39رسم خط ساختار construction در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
رسم خط ساختار construction در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
11
03:09ایجاد الگو های خطی و دایره ای با استفاده از فرمان pattern در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
ایجاد الگو های خطی و دایره ای با استفاده از فرمان pattern در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
12
03:52استفاده از فرمان کپی آینه ای (mirror) و مقیاس (scale) در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
استفاده از فرمان کپی آینه ای (mirror) و مقیاس (scale) در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
13
03:31قید گذاری در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
قید گذاری در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
14
04:27اندازه گذاری در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
اندازه گذاری در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
15
05:08رسم یک شکل در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
رسم یک شکل در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
16
01:27آشنایی با ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
آشنایی با ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
17
03:38ایجاد نمونه در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
ایجاد نمونه در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
18
02:26فرمان اکستروژن Extrusion در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمان اکستروژن Extrusion در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
19
02:11فرمان ریولیشن Revolution در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمان ریولیشن Revolution در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
20
01:59فرمان سویپ Sweep در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمان سویپ Sweep در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
21
01:36فرمان شل Shell در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمان شل Shell در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
22
02:33فرمان part manager در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمان part manager در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
23
03:27فرمان create solid: extrusion در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمان create solid: extrusion در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
24
02:43فرمانcreate solid: revolution در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمانcreate solid: revolution در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
25
02:54فرمانcreate solid :sweep در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمانcreate solid :sweep در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
26
03:16فرمان circular hole در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمان circular hole در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
27
02:33فرمان create shell در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمان create shell در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
28
03:06فرمان mirror و chamfer و fillet در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمان mirror و chamfer و fillet در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
29
01:51فرمان create shell revolve در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس 2017 (Abaqus 2017)
فرمان create shel

 

 

 

 

مدرس : مهندس امیر محمد بسطامی

منبع : amoozesh365.ir

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی مهندسی مکانیک و عمران اینجا کلیک کنید

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

رساله کدینگ کارشناسی مدل نامه دانشجویی ارایه رایگان صنعتی هوش PPT تز نویسی موضوع پایان مکانیک سفارش عصبی موضوع فارسی پروپزال کاوی کشاورزی حسابداری کد موضوعات کدنویسی مقاله matlab ارشد کاربرد بندی پیاده جزوه سفارش خوشه PDF مصنوعی Power موضوع انتخاب مهندسی برنامه فیلم Point کارشناسی دی مدیریت پروژه دانشجویی ژنتیک استفاده دانلود سازی مطلب دانلود چیست پروپوزال مالی انجام پیشنهادی پایان سمینار با صنایع داده شیمی‌‌معدن الگوریتم برنامه ارشد کدنویسی نویسی فارسی پرپزال رایگان کاربرد سازی عنوان شبیه اف کد برق پاورپوینت بهینه کتاب دکتری کامپیوتر عمران شبکه در نرم آموزش حل مساله فازی پی سازی پروژه آموزش نامه نامه افزار پایان

این مجموعه با زبان شیرین فارسی و صدای واضح به اموزش اباکوس می پردازد. +به همراه این مجموعه آموزشدانلود کتاب آموزش فارسی نرم افزار Abaqus همراه با مثال …برچسب ها : آباکوس, آموزش کار با نرم افزار مهندسی آباکوس, آموزش محیط آباکوس, اتومبیل سازی, الاستیک, المان محدود, تحلیل های المان محدود, حل مسائل استاتیکی, …نرم افزار Abaqus نرم افزاری برای تحلیل های المان محدود می‌باشد. این نرم افزار بطور گسترده ای در … همچنین می توانید کتاب اموزش فارسی اباکوس را نیز تهیه فرمایید. Abaqus-اباکوس. ویژگیهای … دانلود کتاب آموزش فارسی نرم افزار Abaqus همراه با مثال …Apr 15, 2015 – امروز سایت مهندسی کتاب آموزش نرم افزار آباکوس به زبان فارسی را به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده است امروزه استفاده از روش المان محدود …Nov 14, 2012 – در ادامه کتابهای آموزشی نرم افزار های تخصصی اینبار به معرفی و دانلود آموزش نرم افزار تحلیل اجزائ محدود … کتاب-آیین نامه- نشریه -مقاله …. فیلم آموزش نرم افزار آباکوس (۱۸۰ دقیقه آموزش حل یک مثال فولادی) · کتاب آموزش اجرای ساختمان …وبلاگ تخصصی مهندسی ژئوتکنیک – دانلود رایگان کتاب آموزش فارسی نرم افزار آباکوس (ABAQUS) – وبلاگ مهندس علیرضا خسروانی مقدم – وبلاگ تخصصی مهندسی …ظ. فیلم آموزش فارسی آباکوس! نرم افزار Abaqus نرم افزاری برای تحلیل های المان محدود می‌باشد. این نرم افزاردانلود کتاب آموزش فارسی نرم افزار Abaqus همراه با مثال .Oct 19, 2015 – دانلود رایگان فیلم های اموزش فارسی و غیر فارسی نرم افزار اباکوس – ABAQUS. سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۰ سافت سیویل.Aug 31, 2013 – این بار بنا به درخواست زیادی از کاربران، آموزش نرم افزار آباکوس را … اولین مجموعه آموزشی را که در سطح مبتدی می باشد، جهت دانلود رایگان قرر داده ایم.Aug 25, 2013 – این کتاب به زبان فارسی بوده و بصورت جامع به آموزش آباکوس پرداخته شده. همچنین تمام مازول های اینر نرم افزار بررسی شده و چندین مثال نیز در آن …

سفارش پروژه متلب

دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm ICA الگوریتم مورچگان بهینه سازی کلونی Ant Colony Optimization ACO الگوریتم PSO بهینه سازی ازدحام ذرات پرندگان Particle Swarm Optimization الگوریتم های بهینه سازی متاهیورستیک تکاملی فرا ابتکاری محاسبات نرم الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO الگوریتم کلونی مورچگان دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس پیوسته . الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS الگوریتم فرا ابتکاری فراابتکاری فرابتکاری هوشمند دانلود رایگان فیلم آموزش آباکوس (Abaqus) به زبان فارسی موضوع این قسمت از وب سایت مکانیک نوین می باشد. بدون تردید

دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

حال حاضر Abaqus بیشترین استفاده را …Mar 12, 2018 – در این مقاله، با کمک ۱۰ درس بصورت فیلم آموزشی، نرم افزار آباکوس را بصورت کامل … با زبان فارسی به شما آموزش داده و سپس یک جزوه PDF را هم برای دانلود رایگان قرار داده ایم. … نحوه اسمبل کردن قطعات وقیود گذاری هندسی در ABAQUS آباکوس; و … … هیچ فیلم رایگان یا وب سایتی در سرتاسر اینترنت، این نرم افزار را …Dec 1, 2015 – يكي از مزيت هاي اين نرم افزار نسبت به بقيه نرم افزارهاي المان محدود گستردگي … يك فيلم آموزشي جامع و كامل از ايران متلب براي اين نرم افزار تهيه شده است كه شامل پانزده فصل مي باشد. … ورق حاوي تركتعيين الگوريتم مش بندي abaqusدنلود آموزش آباكوسرسم و طرح … فیلم آموزش فارسی شبکه Network کامپیوتری.فیلم آموزش رایگان ماژول لود در آباکوس load in Abaqusفیلم آموزش آباکوس به زبان فارسی – ایجاد قطعه جدید … دانلود فیلم آموزش آباکوس تحلیل عضو دو نیروی.در ادامه کتابهای آموزشی نرم افزار های تخصصی اینبار به معرفی و دانلود آموزش نرم … ABAQUS میپردازیم این آموزش بسیار عالی در 211 صفحه و به زبان فارسی است اما …دانلود رایگان مجموعه پروژه تحلیلی ABAQUS جزوه آموزش نرم افزار آباکوس برای کتیا …

دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

کتاب به زبان فارسی بوده و بصورت جامع به آموزش آباکوس پرداخته شده.دانلود رایگان کتاب آموزش فارسی نرم افزار آباکوس (ABAQUS). راه اندازی و تهيه … فایل دیگری که در این قسمت قرار دارد فایلی است که جهت آموزش این نرم افزار به زباندانلود مجموعه کامل فیلم آموزش فارسی نرم افزار آباکوسAbaqus …. شما میتونید فیلم آموزش نرم افزار ایز رو که ترجمه دوست عزیزم جناب آقای مانی هست رو از سایت دانلود …در این قسمت مجموعه کاملی از سری فیلم های آموزشی آباکوس قرار داده شده است. … به زمینه کاری و موضوع مورد علاقه خود نسبت به دانلود فیلم ها و فایل های آموزشی آباکوس اقدام نمایید و از پرداخت هزینه برای موضوعاتی که مرتبط با … Important Tips in ABAQUS · اسلایدر. 20. رایگان … این مجموعه در حال بازنگری و چاپ مجدد به زبان فارسی می باشد …

دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

در این مجموعه مثال‌های کاربردی پروژه‌محور مرتبط با نرم‌افزار Abaqus (فیلم آموزش آباکوس به زبان فارسی، فایل‌های Pdf آموزش آباکوس و دانلود پروژه‌های رایگان آباکوس)، …آموزش آباکوس (آموزش ABAQUS)، آموزش نرم‌افزار آباکوس ، دانلود رایگان آموزش آباکوس … آباکوس و دانلود پروژه آباکوس ، دانلود فیلم آموزش آباکوس به زبان فارسی ، دانلود …فیلم آموزشی نرم افزار آباکوس abaqus صفحه تحت بار گسترده یکنواخت متغیر دانلود … آباکوس · سی اف ایکس · فلوئنت · پروکست · امنیت و شبکه · رایگان … زبان فیلم آموزشی : فارسی … بار گسترده اعمالی به صورت یکنواخت در نظر گرفته شده است.فیلم آموزش

دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

دهی عمیق deep drawing یک کانال به روش المان محدود با نرم … مدل سازی قطعات به صورت Plane Strain در نرم افزار آباکوس Abaqus … زبان فیلم آموزشی : فارسی … شناسه محصول: EF9 دسته: فیلم های آموزش Abaqus, فیلم های آموزش رایگان.نرم افزار آباکوس (ABAQUS) یکی از نرم افزارهای قدرتمند در زمینه تحلیل به روش … گنجینه آموزش های آباکوس، شامل بیش از ۳۱ ساعت برنامه آموزشی تخصصی است که …. مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است. … زبان, فارسی … فیلم‌ آموزشی پیاده سازی کنترل تطبیقی مدل مرجع با آردوینو.Jul 18, 2017 – فروش ویژه فیلم آموزش تصویری نرم افزار NS2 به زبان فارسی … در ادامه سرفصل های فیلم آموزش نرم افزار آباکوس قابل بررسی بوده و پیش نمایش برخی از قسمت های آموزش نیز برای دانلود قرار داده شده است که به صورت آنلاین نیز قابل مشاهده می باشد. … در جلسه دوم از دوره آموزش نرم افزار ABAQUS به معرفی ماژول sketch و …بیش از ۹۰۰ دقیقه آموزش تصویری آباکوس به زبان فارسی بیش از ۹ ساعت آموزش تصویری نرم افزار ABAQUS 6.14.2 بیـش از ۶ ساعت آموزش تصویــری نرم افـزار ABAQUS 6.9 شماره شناسه اثر: 052189-00093-8. … نمونه فیلم آموزشی اول از آموزش آباکوس ۲۰۱۶ … تومان ،محصولات دانلودی ما را به صورت رایگان و با انتخاب خودتان دانلود نمایید.Sep 9, 2015 – صفحه اصلی آموزش نرم افزار آموزش Abaqus دانلود جزوه آموزش کامل نرم افزار آباکوس مهندس ضیایی … سند بلاست و عایق · دانلود نرم افزار تبدیل فرمت فایل های اتوکد به PDF و JPEG … آیا نویسنده اش راضی هست که رایگان دانلود کنیم؟ …. دانلود نمونه فرم خام رزومه به زبان فارسی و انگلیسی · دانلود فیلم اجرایی کامل صفر …
رایگان ‎| ‎Must include: ‎رایگان
Searches related to دانلود رایگان فیلم آموزشی Abaqus آباکوس به زبان فارسی

فیلم آموزش آباکوس رایگان

دانلود مجموعه کامل فیلم آموزش فارسی نرم افزار آباکوس

خرید فیلم آموزش آباکوس

آموزش آباکوس مهندسی مکانیک

آموزش تصویری آباکوس

فیلم آموزش آباکوس عمران

دانلود رایگان فیلم آموزش آباکوس

آموزش مقدماتی آباکوس

دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

 

 

 

 

انجام پروژه متلب
دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس
Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *