تخمین و پیش بینی بار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تخمین و پیش بینی بار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبReviewed by خانه متلب on Jan 11Rating: 4.5پیش بینی بار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبپیش بینی بار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تخمین و پیش بینی بار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

تخمین و پیش بینی بار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

دانلود فیلم آموزش حل مساله رنگ آمیزی

پیش بینی بار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

======================== عبارات =====================
بار

====================== تکراری ها ====================
براورد بار رسوب رودخانه زاینده رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه سازی چالزنی – اتشباری تونل در سنگ های اهکی با استفاده از شبکه عصبی
کنترل فعال مخازن هوایی با استفاده از شبکه‌های عصبی برای بار زلزله
ارزیابی کارایی شبکه¬های عصبی در پیش¬بینی بارمعلق (مطالعه موردی ؛ حوزه ابخیز سدکارده مشهد)
بارزسازی تغییرات پوشش زمین در داده‌های سنجش از دور براساس شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش بینی الگوی اتشباری معدن سنگ اهن چادرملو با استفاده از شبکه های عصبی
: طراحی مدل تقاضای حمل و نقل بار در راه اهن ایران (رویکرد شبکه عصبی مصنوعی)
بهینه سازی الگوی اتشباری معدن سنگ اهن سنگان با استفاده از روش ترکیبی عصبی- فازی
پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در منطقه رودبار و منجیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مقیاس 1:5000
بررسی پاتولوژیک اثرات فنوباربیتال بر سیستم عصبی و ماهیچه‌های راتهای نر به عنوان نشانه‌ای برای اختلالات محور هیپوتالاموس-هیپوفیز، بیضه
پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی پرسپترون و کوهنن با تاکید بر روزهای تعطیل
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی میزان موفقیت ART در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری کوثر
براورد بار روزانه رسوب با استفاده از مدل شبکه عصبی و SWAT، مطالعه موردی: حوزه ابریز کسیلیان
بهبود بهنگام امنیت دینامیکی سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن قیود پخش بار اقتصادی به کمک شبکه های عصبی
بهینه سازی قابهای صلب ساختمانی تحت اثر بار زلزله به روش الگوریتم وراثتی و با استفاده از شبکه‌های عصبی
بهبود روش پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی در شبکه های توزیع با استفاده از شبکه های عصبی
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی و تفسیر نتایج ازمایش بارگذاری صفحه در خاک های ریزدانه
بررسی تاثیر اصلاح داده های بار ساعتی نامناسب در بهبود پیش بینی بار کوتاه مدت به کمک شبکه های عصبی
بررسی ارتعاش عمودی سقفهای مرکب در اثر بارگذاری قدم زدن با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
شناسایی گرد و غبار از تصاویر MODIS با استفاده از روش های TIIDI، درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
طراحی و پیاده سازی یک سیستم استاتیک تشخیص زبان اشاره عبارات فارسی با استفاده از شبکه های عصبی
تخمین تغییر مکان دیوارهای حایل خاکی مسلح در حین بارگذاری لرزه‌ای با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
بهینه سازی چند هدفه مسیر بارگذاری هیدروفرمینگ لوله Y-شکل با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی چند هدفی خرپاها تحت تاثیر بارهای استاتیکی و قیود فرکانسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی تابع بنیادی شعاعی اصلاح شده
بهینه سازی چند هدفی خرپاها تحت بارهای استاتیکی و قیود فرکانسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شکبه‌های عصبی تابع بنیادی شعاعی اصلاح شده
درمان مرکب ضایعات نخاعی از نوع کانتیوژن به وسیله سلول های استرومایی مغز استخوان ترانسفکت شده با ژن نوروتروفین 3 و سلول های عصبی شبه گابارژیک
بهینه سازی شکل شبکه های دولایه فضاکار تحت بار زلزله با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات بار فتار کوانتومی و شبکه عصبی
مقایسه بین شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و روش اسپیلاین رگرسیونی تطبیقی چند متغیره (MARS) به منظور شبیه سازی دینامیکی غلظت بار معلق در رودخانه
پیش‌بینی کوتاه مدت بار به کمک شبکه‌های عصبی با پالایش داده‌های غیر عادی و ارایه یک مدل مناسب برای روزهای تعطیل
پیش بینی بلادرنگ سطح امنیت در یک سیستم قدرت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت جلوگیری از خاموشی سراسری با استفاده از بارزدایی فرکانسی بهینه
تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه اجی چای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های کریجینگ و کوکریجینگ
پیش بینی تاثیر الاینده های فسفر و نیتروژن بر میزان تغذیه گرایی در تالاب زریبار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پارامترهای ورودی بی بعد به مدل شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی انتقال بار معلق رودخانه های ابرفتی (مطالعه موردی رودخانه کارون)
پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش CPT
پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT
پیشبینی بار کمانشصفحات کامپوزیتی چندلایه با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی تطبیقی
پیشبینی بار معلق رسوب ورودی به مخزن سد دز با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی
پیشبینی بارمعلق رسوب با استفاده از سیستم استنتاج فازی و مقایسه آن با شبکه عصبی و منحنی سنجه مطالعه موردی: رودخانه قره سو واقع دراستان اردبیل
پیشبینی خردایش حاصل از باری در معدن مس سرچشمه با استفاده از شبکه عصبی
تقریب سازی بار نهایی پیوندهای NS سازه های فضاکار با استفاده از شبکه عصبی موجکی
روشی جدید جهت پیش بینی بارکمانش موضعی در سازههای پوستهای قطاعاستوانهای دارای تقویتیهای طولی و عرضی با استفاده از شبکههای عصبی
کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی خرج ویژه الگوی باری تونل
کاربرد شبکه های عصبی برای پیش بینی بار و چگونگی توزیع آن در مناطق جغرافیایی برای تهیه ی طرح جامع شبکه های توزیع
کاربرد شبکه های عصبی خود انجمنی در شناسائی و تصحیح داده های نامناسب بار مورد استفاده در پیش بینتی بار کوتاه مدت بازار برق
کاربردهای شبکه های عصبی در کنترل بار فرکانس
کاهش تلفات کلید زنی در مبدل های باک و تثبیت فرکانس کلید زنی با تغییر بار با استفاده از شبکه های عصبی
کنترل غیرمتمرکز بار- فرکانس در سیستم‌های قدرت چند ناحیه‌ای با استفاده از روش کنترل پیشبین مدل عصبی (MPC-NN)
کنترل فعال ارتعاشات اجباری بال هواپیما به کمک شبکه عصبی
کنترلر فازی-عصبی تطبیقی برای کنترل بار فرکانس سیستم قدرت چند ناحیه ای
مدل کردن مجرا ١ با شبکه عصبیRBF تعمیم یافته در حذف فعال نویز باند باریک فرکانس متغیر
مدلهای عصبی – فازی اصلاح شده برای پیش بینی تولید سفرهای اجباری و غیر اجباری شهروندان در شهرهای بزرگ
مدیریت توان حقیقی درریزشبکه مستقل دارای منابع باواسط الکترونیک قدرت درحضوراختلالات توان و بارها بااستفاده ازشبکه عصبی – فازی تطبیقی
مقایسه الگوی کمانک تطبیقی چندمتغیره و شبکه عصبی درتبیین درازمدت بارمعلق مطالعه موردی: 9ایستگاه آبسنجی کارون
مقایسه شبکه عصبی مصنوعی بارگرسیون چندگانه درپیش بینی شوری آب سطحی
مقایسه شبکه‌های مختلف شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ظریف روان -آب رگبار
مقایسه کارایی داده های خام و داده های نرمالیزه شده به منظور پیش بینی ذرات گرد و غبار هوای شهر تهران توسط شبکه عصبی مصنوعی
بررسی تأثیر ضوابط آیین نامه ای ضخامت حداقل دال های دوطرفه بتن مسلح بر بار نهایی به کمک شبکه عصبی مصنوعی
بررسی فرکانس مودهای غالب سازههای فضاکار تخت دو لایه تحت بار قائم و پیش بینی آن با استفاده از شبکه های استنتاجی عصبی- فازی تطبیقی
پیش بینی میان مدت بار در شبکه فوق توزیع سبزوار با استفاده از شبکه عصبی MLP
استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطابقی (انفیس) جهت پیشبینی نیروی کششی بر حسب لغزش و بار دینامیکی با استفاده از آزمونگر تک چرخ محرک سویل بینی
استفاده از شبک ههای عصبی برای پی شبینی کوتا همدت بار
استفاده از شیکه های عصبی مصنوعیANN در پیش بینی مقدار بار معلق رودخانه زاینده رود(روش پرسپترون چند لایهMLP )
پیش بینی سفتی میوه سیب در طول دوره انبار داری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی توسط شبکه عصبی با تابع پایه شعاعی
پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی شبکه سرتاسری ایران با استفاده از شبکه های عصبی و منطق فازی
پیش بینی کوتاه مدت بار بااستفاده ازترکیب شبکه های عصبی کوهونن وپرسپترن
پیش بینی کوتاه مدت بار روزانه توسط شبکه های عصبی
انبار داده های دریایی و بهره برداری از آن در شبکه عصبی مدیریت دریایی
پخش بار بلادرنگ به کمک شبکه عصبی RBF با در نظر گرفتن ساختار متغیر سیستم قدرت
ارائه مدلی با استفاده از شبکه عصبی – فازی برای اندازه گیری بارهای متحرک
پخش بار با استفاده از شبکه های عصبی
پخش بار بلادرنگ با استفاده از شبکه عصبی RBF
پخش بار بلادرنگ در سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی
ارائه روش جدیدی برای پیش بینی پیک بار روزانه شبکه ایران براساس شبکه عصبی با آموزش بیزین
پیش بینی بار الکتریکی با استفاده از شبکه عصبی- فازی
پیش بینی بار در شبکه توزیع بوسیله شبکه های عصبی
پیش بینی بار رسوب معلق در ایستگاه آبسنجی واقع در بالا دست سد بارون ماکو شاخه قزلارچای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی بار شبکه توزیع با استفاده از شبکه های عصبی
پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی – فازی
پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه فوق توزیع هرمزگان به کمک شبکه عصبی در محیط اطلاعات فازی
پیش بینی بار متعلق رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب
پیش بینی باردرشبکه های توزیع با استفاده از شبکه های عصبی و منطق فازی
پیش بینی بلند مدت بار شبکه سراسری ایران با استفاده از شبکه عصبی با ورودیهای فازی ناشی از عدم قطعیت وقوع داده ها
پیش بینی پرتاب سنگ ناشی از باری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی پیک بار الکتریکی روزانه با استفاده از شبکه عصبی تلفیقی
پیش بینی تعداد روزهای گرد و غبار و تاثیر آن بر بازده نیشکر شهرستان اهواز با استفاده از سیستم عصبی- فازی
پیش بینی خردایش سنگ حاصل از باری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: معدن باغک، سنگان خواف
پیش بینی سختی خاک در شالوده های نواری تحت بار دینامیکی مسلح شده با ژئوگرید با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی ضخامت بارسنگ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با نگرشی خاص به معدن مس سونگون
پیش بینی لرزش زمین ناشی از عملیات باری در معادن با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان
بررسی اثرات پاتولوژیک فنوباربیتال بر سیستم عصبی
ارتباط کاهش وزن قبل از بارداری با نقایص لوله عصبی
قطعه بندی عبارات متون فارسی با استفاده از شبکه های عصبی
طراحی و ساخت کنترل کننده فازی-عصبی تطبیقی موتور DC مغناطیس دایم با وجود بار نامتعادل
پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از تجزیه سری زمانی بار وشبکه عصبی
مدل بار معلق رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
طراحی و پیاده سازی کنترلر شبکه عصبی برای برای سیتم ضد نوسان بار جرثقیل های سقفی
بررسی امکان براورد بار معلق رودخانه کرج با بهره گیری از منطق فازی و شبکه عصبی
بررسی امکان کاربرد سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در براورد بار رسوب معلق بابل رود
اخبار صنایع پزشکی و دارویی : اثر پلاستیکها در سیستم عصبی ، کنترل وسایل الکترونیکی با فکر کردن
مدل سازی بار رسوب کل رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی شیوع ناهنجاری های بارز دستگاه عصبی در متولدین بیمارستان ولی عصر زنجان، سال 81- 1380
طراحی شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی نتایج حاملگی در مادران باردار لوپوسی در ایران
تخمین لرزش ناشی ازاتش باری در سازه های زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
فشار عصبی ناشی از کار و روش های مبارزه با ان
بررسی بارزدایی تطبیقی در سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی
پیش بینی انتقال بار بستر در رسوبات چسبنده با استفاده از شبکه عصبی
ارزیابی قابلیت مدل سیستم استنتاجی فازی عصبی(ANFIS) در تخمین مقادیر بار معلق رسوبی و مقایسه ان با 2 نوع از مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی مطالعه موردی: رودخانه زرینه رود، حوضه جنوب شرقی دریاچه ارومیه
پیش بینی بار در بازار برق با استفاده از مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم بهبود یافته جستجوی گرانشی
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در انالیز حساسیت تاثیر پارامترهای موثر بر بار معلق رسوب: مطالعه موردی لیقوان چای
رابطه زمانی بین افزایش عیار انتی بادی ویروس ابشتین – بار و شروع نشانه های عصبی در اسکلروز مولتیپل
ارزیابی کارایی روش استفاده از الفا – فتو پروتیین در غربالگری بارداریها برای اختلالات لوله عصبی باز در اذربایجان شرقی
بررسی میزان نقایص لوله عصبی و فاکتورهای موثر در بروز ان در زمان لقاح در زنان باردار
تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه اجی چای با استفاده از زمین امار و شبکه عصبی مصنوعی
قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی جهت مدل سازی چند ایستگاهه بار معلق در مقایسه با روش منحنی سنجه رسوب
تخمین پارامترهای الکتریکی موتورهای القایی به کمک شبکه های عصبی و استفاده از ان درمدلسازی بارهای صنعتی
پالایش داده های اموزشی شبکه عصبی و بررسی تاثیر ان در کاهش خطای پیش بینی کوتاه مدت بار سیستمهای قدرت
تخمین دبی بار معلق رسوب با استفاده از بهترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی در حوزه ابخیز طالقان
شناسایی گردوغبار در تصاویر ماهواره ای MODIS با استفاده از روشهای ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیمگیری
مقایسه تخمین بار معلق به دو روش منحنی سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه دوغ استان گلستان )
تعیین مناسب ترین روش ترکیب ورودی شبکه عصبی مصنوعی به منظور تعیین پارامترهای باد بر پیش بینی پدیده طوفان گرد و غبار (مطالعه موردی: استان یزد)
پیش بینی تولد نوزاد نارس در مادران باردار شده از طریق فن اوری های کمک باروری با استفاده از شبکه عصبی
پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از مدل های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه قزاقلی رودخانه گرگانرود)
استفاده از مدل تبرید تدریجی عصبی (NDE) در تخمین بار معلق رسوبی و مقایسه ی ان با مدل ANFIS و RBF؛ مطالعه موردی: رودخانه گیوی چای
مقایسه نقش ضایعه و تحریک الکتریکی هسته دسته منزوی بر حساسیت بارور فلکس ها در سیستم عصبی – قلبی – عروقی رتهای معتاد به مورفین
استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی در تخمین بار رسوبی و مقایسه ان با مدل های MLR و SRC در حوضه رودخانه قرانقو
استفاده از خوشه بندی های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش بینی پیک بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه های عصبی پیشخوراند
تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه های عصبی احتمالاتی
مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، تحلیل تشخیصی و رگرسیون لوجستیک در پیش بینی بارداری ناخواسته در مادران مولتی پار شهر خرم اباد
نقش گیرنده موسکارینی سیستم کولینرژیک هسته بستر الیاف عصبی انتهایی بر پاسخ های قلبی عروقی و رفلکس بارورسپتوری در موش ازمایشگاهی بزرگ
شبیه سازی بار رسوبی معلق با استفاده از مدل تلفیقی عصبی-فازی با ترکیبات ورودی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه سیرا-سدکرج)
مقایسه مناسب ترین ترکیب ورودی در روش های شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی: استان یزد)
بررسی نقش جاذب رادیکال‌های اکسیژن در پدیده حفاظت عصبی ناشی از هایپرکسی نورموباریک بر حجم سکته مغزی حاصل از ایسکمی در رت
خبرهایی از سراسر جهان؛ عوارض عصبی؛ اولین علامت دیابت؟ / دو ساعت برای قلب! / بالا نبودن قند خون بعداز غذا بیماری قلبی – عروقی را کاهش می دهد / دیابت پنهان، یک بار در هفته ورزش!
پیوند نانوسیم ها با سلول های عصبی / تعیین وزن نانولوله های کربنی در حین فرایند رشد / ابداع روش زیست سازگار برای حذف پرکلرات از اب اشامیدنی ؛ ساخت نانوحسگرهای اکسید روی برای شناسایی گلوکز / خوداریی نانوذرات روش جدید مبارزه با سرطان / تولید نانوسیم هادی توسط باکتری ها / رشد عمودی نانولوله های تک جداره
اثر باربیتوراتها بر روی سیستم عصبی
بررسی درباره عوارض و اشکال عصبی پالودیسم
امراض عصبی و روانی از نظر رازی (عقاید رازی درباره امراض عصبی و روانی)
تشخیص ناهنجاریهای مادرزادی سیستم عصبی مرکزی جنین در دوران بارداری
اطلاعات و عقاید ابوعلی‌سینا درباره امراض عصبی و روانی
بررسی درباره دستگاه عصبی نباتی یا سیستم واگو – سمپاتیک
ارزیابی دینامیک ژنراتور سنکرون با بارهای موتوری توسط شبکه عصبی
مدلسازی استاتیکی بارهای سیستم قدرت به کمک شبکه‌های عصبی
اثر ساختار شبکه‌های عصبی، نوع داده‌های ورودی و فرکانس نمونه‌برداری از داده‌ها بر دقت پیش ‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی توسط شبکه‌های عصبی پیشرو
مدلسازی بار معلق رسوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی-عصبی مطالعه موردی: ایستگاه سیرا- رودخانه کرج
پیش بینی کوتاه مدت بار بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش‌بینی بار معلق رودخانه‌ها توسط شبکه‌ عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: رودخانه اجی جای)
بررسی تاثیر پارامترهای ژیومکانیکی موثر بر نتایج اتشباری تونل با استفاده از شبکه‌های عصبی
اندازه‌گیری همزمان کاتالیزورها با استفاده از شبکه‌های عصبی در یک بار اجرای سینتیکی-کاتالیزوری
طراحی الگوی اتشباری در معدن سنگ اهن گل‌گهر با استفاده از شبکه عصبی
کنترل فعال تغییر مکان سازه‌ها در برابر بارهای دینامیکی با استفاده از شبکه عصبی
تخمین انتقال بار رسوبی رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پخش بار بهینه با در نظر گرفتن قید پایداری ولتاژ با استفاده از شبکه های عصبی
پیش بینی غلظت ذرات گرد و غبار هوای شهر تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تلفیق شبکه عصبی و فازی در براورد بار رسوبات معلق رودخانه‌ها (مطالعه موردی؛ بابل‌رود)
بهینه سازی اتشباری در معادن روباز مس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
ارایه یک مدل ژیومورفولوژیکی شبکه عصبی برای تخمین بار معلق حوضه
بهینه‌‌‌‌سازی سازه‌‌‌‌های فضاکار تحت اثر بار دینامیکی با شرایط غیر خطی به کمک شبکه عصبی
پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی استان چهار محال و بختیاری با استفاده از شبکه عصبی
پیش‌بینی نیروی کششی یک تیغه باریک خاک‌ورز با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی خردایش عملیات اتشباری معدن مس سونگون با الگوریتم عصبی ژنتیک
پیش‌بینی سفتی میوه سیب در طول دوره انبار‌داری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش‌بینی بار معلق رودخانه‌ها با استفاده از روش‌‌های سیستم استنتاج فازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی
بارزدایی فرکانسی بهینه در شبکه مجتمع فولاد مبارکه براساس الگوریتم شبکه عصبی
طراحی پارامترهای کنترلر PID توسط شبکه‌ی وفقی عصبی- فازی برای کنترل فرکانس بار
پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پخش اقتصادی بار در سیستمهای قدرت پرتلف با استفاده از شبکه‌های عصبی
تخمین بار سیستم های توزیع شعاعی با استفاده از شبکه های عصبی و مجموعه های فازی

پیش بینی بار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ز ارومیه

انجام پروژه متلب
تخمین و پیش بینی بار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب
Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *