حل مساله مسیریابی وسیله نقلیهReviewed by خانه متلب on Jun 4Rating:

دانلود فیلم های آموزشی فارسی + کد متلب

حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه (خودرو) vehicle routing problem VRP

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

سفارش پروژه متلب

حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی حل مساله مسيريابي وسايل نقليه با پنجره هاي زماني نرم با استفاده از يك الگوريتم فرا ابتكاري تلفيقي.مساله مسيريابي وسيله نقليه يكي از حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه مهمترين مسايل بهينه سازي تركيباتي است كه امروزه بسيار مورد توجه محققان و دانشمندان قرار مي گيرد. در اين مساله هدف تعيين …مساله مسیریابی وسیله نقلیه یکی از مهمترین حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه مسائل بهینه‌سازی ترکیباتی است که امروزه بسیار مورد توجه محققان و دانشمندان قرار می‌گیرد. در این مساله هدف تعیین …ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﺎ. ﻞﻳ. ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻫﻪ. 60. ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ آن حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷـﻮد و. روش. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ آن و ﮔﺴﺘﺮش. ﻫﺎﻳﺶ. ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﻣﺴـﺌﻠﻪ. ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎز،. ﻣﺴﺌﻠﻪ. ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ …یک الگوریتم ژنتیک بهبود حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه یافته برای حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه در جمع آوری … اگر ظرفيت وسيله ي نقليه نامحدود در نظر گرفته شود VRP تبديل به مساله چند …در این مقاله جهت حل این مسأله، یک مدل مسيریابی چندانباره دوهدفه با در نظر گرفتن نوع کاالی حمل …. مسأله مسیریابی وسایل نقلیه که یك مسأله بهینهسازي ترکیبي.Jul 11, 2012 – ﻣﺴﺎﻟﻪ. ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﯾﮑﯽ از. ﻣﺴﺎﯾﻞ. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ در ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺣﻞ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ …مساله مسيريابي وسيلهء نقليه، شامل تعدادي مشتري است که هر يک به ميزان خاصي … و توسط يک وسيله بازديد شود و کل تقاضاي گرههاي هر مسير از ظرفيت وسيله تجاوز نکند. از آنجا که VRP يک مساله بهينه سازي ترکيبي است و حل آن با روشهاي دقيق به …مقاله حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم ژنتیک, در اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران (01st International Conference of …

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انجام پروژه متلب