دانلود رایگان پایان نامه های شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود رایگان پایان نامه های شبکه های عصبی مصنوعیReviewed by Free Download Thesis on Dec 28Rating: 5.0 artificial neural network Free Download Thesis artificial neural network Free Download Thesis

دانلود رایگان پایان نامه های شبکه های عصبی مصنوعی

artificial neural network Free Download  Thesis

دانلود رایگان جزوه کتاب نرم افزار مقاله اموزش پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری لیسانس فوق لیسانس فارسی خرید فروش دانلود رایگان سمینار پروپزال دانشگاه شریف امیرکبیر تهران علم و صنعت تبریز اصفهان  doc ppt pdf پاورپوینت ورد پی دی اف

لینک دانلود
1

                Artificial neural network analysis of the mechanical properties of tungsten fiber/bulk metallic glass matrix composites via neutron diffraction and finite element modelling Author: Baris Denizer Publication: Graduate Theses and Dissertations Download                Date: 01/2008  A study of the accuracy, completeness, and efficiency of artificial neural networks and related inductive learning techniques Author: Craig Garlin Carmichael Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download                Date: 01/2001  Theoretical study of information capacity of Hopfield neural network and its application to expert database system Author: Kesig Lee Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download                Date: 01/1991  Spline network modeling and fault classification of a heating ventilation and air-conditioning system Author: Mathew Scaria Chackalackal Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download        Date: 01/1994                Medical image tomography: A statistically tailored neural network approach Author: John Patrick Kerr Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download  Date: 01/1994  Neural networks: genetic-based learning, network architecture, and applications to nondestructive evaluation Author: James M. Mann Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download        Date: 01/1990  Process modeling using stacked neural networks Author: Dasaratha Sridhar Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download             Date: 01/1996  The importance of input variables to a neural network fault-diagnostic system for nuclear power plants Author: Terry L. Lanc Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download           Date: 01/1992  The relaxation method for learning in artificial neural networks Author: Hee-Kuck Oh Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download   Date: 01/1992  In-process tool wear prediction system development in end milling operations Author: Jacob Chi-Ming Chen Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download           Date: 01/2003  Adaptive learning methods and their use in flaw classification Author: Sriram Chavali Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download          Date: 01/1996  Nuclear power plant status diagnostics using a neural network with dynamic node architecture Author: Anujit Basu Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download  Date: 01/1992  Computational intelligence and transient thermal analysis methods for exploratory analysis of source air quality Author: Gang Sun Publication: Graduate Theses and Dissertations Download                Date: 01/2010  Ultrasonic flaw classification and sizing Author: Sung-Jin Song Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download           Date: 01/1991  Nuclear plant diagnostics using neural networks with dynamic input selection Author: Anujit Basu Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download              Date: 01/1995    Natural language acquisition and rhetoric in artificial intelligence Author: Richard David Johnson Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download  Date: 01/1990  Constructive learning: inducing grammars and neural networks Author: Rajesh Girish Parekh Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download            Date: 01/1998    Design and development of GrainNet – universal Internet enabled software for operation and standardization of near-infrared spectrometers Author: Robert Dzupin Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download           Date: 01/2005  In-process pokayoke development in multiple automatic manufacturing processes Author: Zhe Zhang Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download            Date: 01/2005  In-process tool condition monitoring systems in CNC turning operations Author: Soo-Yen Lee Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download           Date: 01/2006  Development of a fuzzy-nets based adapted surface roughness control (FNASRC) system in end-milling operations Author: Lieh-Dai Yang Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download  Date: 01/2002                Computational aspects of electromagnetic NDE phenomena Author: Ibrahim Mohamed Elshafiey Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download  Date: 01/1994  Application of decision trees and multivariate regression trees in design and optimization Author: Babak Forouraghi Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download                Date: 01/1995  Comparative prenatal development of the spinal cord in normal and dysraphic dogs Author: Harold Nicholas Engel Jr. Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download                Date: 01/1979    تجزیه و تحلیل مصنوعی شبکه های عصبی از خواص مکانیکی کامپوزیت های زمینه تنگستن الیاف شیشه / فلزی فله از طریق پراش نوترون و مدل سازی المان محدود نویسنده: این Barış Denizer انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2008 مطالعه از دقت، کامل بودن و بهره وری از شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک های یادگیری استقرایی مرتبط نویسنده: کریگ Garlin کارمایکل انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2001 مطالعه نظری ظرفیت اطلاعات از شبکه های عصبی Hopfield و کاربرد آن در سیستم پایگاه داده کارشناس نویسنده: Kesig لی انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1991 مدل سازی شبکه زبانه دار و طبقه بندی گسل از یک سیستم تهویه گرمایش و تهویه مطبوع نویسنده: متیو Scaria Chackalackal انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1994 توموگرافی تصویر پزشکی: روش شبکه های عصبی آماری مناسب نویسنده: جان پاتریک کر انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1994 شبکه های عصبی: ژنتیک مبتنی بر یادگیری، معماری شبکه، و برنامه های کاربردی به ارزیابی غیر مخرب نویسنده: جیمز M. مان انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1990 مدل سازی فرآیند با استفاده از انباشته شبکه های عصبی نویسنده: Dasaratha Sridhar انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1996 اهمیت متغیرهای ورودی به شبکه سیستم گسل های تشخیصی عصبی برای نیروگاه های هسته ای نویسنده: تری L. Lanc انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1992 روش های تمدد اعصاب برای یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی نویسنده: هی Kuck آه انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1992 در فرایند سایش ابزار پیش بینی توسعه سیستم در پایان عملیات فرز نویسنده: یعقوب چی مینگ چن انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2003 روش های یادگیری انطباقی و استفاده از آنها در طبقه بندی نقص نویسنده: Sriram Chavali انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1996 تشخیص وضعیت نیروگاه هسته ای با استفاده از شبکه عصبی با معماری گره پویا نویسنده: Anujit باسو انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1992 هوش محاسباتی و روش گذرا تجزیه و تحلیل حرارتی برای تجزیه و تحلیل اکتشافی از کیفیت هوا منبع نویسنده: باند خورشید انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2010 طبقه بندی نقص التراسونیک و اندازه نویسنده: سونگ جین آهنگ انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1991 تشخیص نیروگاه هسته ای با استفاده از شبکه های عصبی با انتخاب ورودی پویا نویسنده: Anujit باسو انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1995 اکتساب زبان طبیعی و لفاظی در هوش مصنوعی نویسنده: ریچارد دیوید جانسون انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1990 آموزش سازنده: القای گرامر و شبکه های عصبی نویسنده: راجش Girish Parekh انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1998 طراحی و توسعه GrainNet – جهانی اینترنت نرم افزار فعال برای عملیات و استاندارد طیف سنج مادون قرمز نزدیک نویسنده: رابرت Dzupin انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2005 در فرایند توسعه pokayoke در فرآیندهای تولید خودکار چند نویسنده: جی ژانگ انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2005 در فرایند سیستم های نظارت بر وضعیت ابزار در CNC تبدیل عملیات نویسنده: سو ین لی انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2006 توسعه کنترل زبری سطح اقتباس فازی-شبکه های مبتنی بر (FNASRC) سیستم در عملیات پایان و فرز نویسنده: Lieh-دای یانگ انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2002 جنبه های محاسباتی از پدیده های الکترومغناطیسی NDE نویسنده: ابراهیم محمد Elshafiey انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1994 استفاده از درخت های تصمیم گیری و درختان رگرسیون چند متغیره در طراحی و بهینه سازی نویسنده: بابک Forouraghi انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1995 توسعه تطبیقی قبل از تولد نخاع در سگ سالم و dysraphic نویسنده: هارولد نیکلاس انگل جونیور انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1979 افزایش عملکرد بازی ویدیویی از طریق یک سیستم biocybernetic فردی نویسنده: راس Bohner انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه Enhancing video game performance through an individualized biocybernetic system Author: Ross Bohner Publication: Graduate Theses and Dissertations رفتار سنین پایین از پیاده رو های بتنی ساده دارای مفصل کاذب در معرض بارهای زیست محیطی نویسنده: Sunghwan کیم انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2006 مراقبت P و در س: ارزیابی قدرت واقعی و واکنش سیستم تبدیل انرژی ترکیبی با باد و انرژی خورشیدی منابع نویسنده: Subhadarshi سرکار انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2013 نظارت بر شرایط ساختاری پل شکستگی حساس با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری نویسنده: جاستین دیل Doornink انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2006 بررسی اثرات ضد میکروبی پپتیدهای در لیپید غشاء های حالت جامد NMR نویسنده: یوان ژانگ انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2011 روش اندازه گیری بر اساس مدل سازی بار رمان و کنترل طرف تقاضا برای گسل ناشی از تاخیر در کاهش بهبود ولتاژ نویسنده: هوآ بای انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2010 یادگیری هستی شناسی طبقه آگاه نویسنده: ژوئن ژانگ انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2005 روش بیوانفورماتیک برای متابولومیکی (metabolomics) مبتنی بر تشخیص نشانگر در مطالعات ژنومیک کارکردی نویسنده: Preeti Bais انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2011 مبتنی بر بهینه سازی مقیاس پذیر انتخاب ویژگی با نرم افزار به سیستم توصیه نویسنده: Jaekyung یانگ انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2003 توسعه سیستم های پیش بینی زبری سطح در فرایند در تبدیل عملیات با استفاده از شتاب سنج نویسنده: Hanming هوانگ انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2001 رامان خصوصیات طیفی و تجزیه و تحلیل سیستم کشاورزی و زیستی نویسنده: چی وانگ انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2013 بر اساس رویکرد تشخیص آسیب های آماری برای پل بزرگراه نظارت بر سلامت ساختاری نویسنده: پینگ لو انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2008 تغییرات هیستومورفولوژی در دستگاه تناسلی ساخته شده از لوله از افشانده شدن (SUS domesticus scrofa) به عنوان سن تحت تاثیر قرار نویسنده: Harpal سینگ بال انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1969 توسعه روش سریع برای تعیین کیفیت ذرت برای تولید اتانول نویسنده: آلیسون پالمر برگر انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2009 عملکرد دینامیکی بازسازی بازارهای عمده فروشی قدرت با شرکت های نسل یادگیری: یک مطالعه تخت آزمون بر اساس عامل نویسنده: هونگیان لی انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2009 پیاده سازی یک سیستم خبره برای کنترل فضایی زنون در راکتور آب تحت فشار نویسنده: خورشید-Kyo به چانگ انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1988 سطح نوکلئوتید چرخهای در غدد پستانی از موش در اواخر بارداری و اوایل شیردهی نویسنده: فردریک ویلیام جورج انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1975 خصوصیات بافت با استفاده از A-حالت سونوگرافی برای گوشت گاو درجه بندی کیفیت، 1992-1995 نویسنده: Alpesh B. پاتل انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/1995 اعتبار سنجی از مشاهدات رطوبت خاک از راه دور-احساس برای خاک لخت در 1.4 گیگاهرتز: رویکرد کمی از طریق مدل های انتقال تابشی برای توصیف تحولات ناگهانی ناشی از یک رویداد ponding در مزارع کشاورزی، تغییرات به مدل های انتقال تابشی، و یک سیستم groundbased همراه نویسنده: سیهان Erbas انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2009 انتخاب ویژگی، مدل سازی آماری و برنامه های کاربردی خود را به جهانی steganalyzer JPEG نویسنده: Jaikishan خیابان انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2009 ترازی متصل و کاربرد آن در thaliana Arabidopsis دارد نویسنده: وی زو انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2003 بررسی عملکرد طولانی مدت از سرما در محل بازیافت جاده آسفالت نویسنده: دونگ چن انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2006 در حال توسعه یک برنامه کنترل کیفیت برای خدمات مبتنی بر NIRS و آزمایشگاه تحقیقاتی نویسنده: مورین Suryaatmadja انتشار: گذشته نگر پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2006 تهویه مطبوع سیستم مسکونی با هوشمند-شبکه کارکرد نویسنده: Auswin جورج توماس انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2012 مطالعه اثر بهبود زمین برای کاهش مایع نویسنده: بن تانگ انتشار: فارغ التحصیل پایان نامه دانلود تاریخ عضویت: 01/2014 مجتمع طراحی بهینه مقاوم (IROD) از طریق به حداقل رساندن حساسیت                 Early age behavior of jointed plain concrete pavements subjected to environmental loads Author: Sunghwan Kim Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download  Date: 01/2006  Minding the P’s and Q’s: Real and reactive power assessment of hybrid energy conversion systems with wind and solar resources Author: Subhadarshi Sarkar Publication: Graduate Theses and Dissertations Download           Date: 01/2013  Monitoring the structural condition of fracture-critical bridges using fiber optic technology Author: Justin Dale Doornink Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download                Date: 01/2006  Investigation of Antimicrobial Peptides in Lipid Membranes by Solid-State NMR Author: Yuan Zhang Publication: Graduate Theses and Dissertations Download       Date: 01/2011  Novel measurement based load modeling and demand side control methods for fault induced delayed voltage recovery mitigation Author: Hua Bai Publication: Graduate Theses and Dissertations Download     Date: 01/2010  Learning ontology aware classifiers Author: Jun Zhang Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download          Date: 01/2005  Bioinformatics methods for metabolomics based biomarker detection in functional genomics studies Author: Preeti Bais Publication: Graduate Theses and Dissertations Download           Date: 01/2011  Scalable optimization-based feature selection with application to recommender systems Author: Jaekyung Yang Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download                Date: 01/2003  The development of in-process surface roughness prediction systems in turning operation using accelerometer Author: Hanming Huang Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download           Date: 01/2001  Raman spectroscopic characterization and analysis of agricultural and biological systems Author: Qi Wang Publication: Graduate Theses and Dissertations Download        Date: 01/2013  A statistical based damage detection approach for highway bridge structural health monitoring Author: Ping Lu Publication: Graduate Theses and Dissertations Download                Date: 01/2008  Histomorphological changes in the tubular genitalia of the sow (Sus scrofa domesticus) as influenced by age Author: Harpal Singh Bal Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download                Date: 01/1969  Development of rapid methods to determine the quality of corn for ethanol production Author: Allison Palmer Burgers Publication: Graduate Theses and Dissertations Download             Date: 01/2009  Dynamic performance of restructured wholesale power markets with learning generation companies: an agent-based test bed study Author: Hongyan Li Publication: Graduate Theses and Dissertations Download       Date: 01/2009  Implementation of an expert system for xenon spatial control in pressurized water reactors Author: Sun-Kyo Chung Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download        Date: 01/1988  Cyclic nucleotide levels in the mammary glands of rats during late pregnancy and early lactation Author: Fredrick William George Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download           Date: 01/1975  Tissue characterization using A-mode ultrasound for beef quality grading, 1992-1995 Author: Alpesh B. Patel Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download  Date: 01/1995  Validation of remotely-sensed soil moisture observations for bare soil at 1.4 GHz:A quantitative approach through radiative transfer models to characterize abrupt transitions caused by a ponding event in an agricultural field,modifications to radiative transfer models,and a mobile groundbased system Author: Cihan Erbas Publication: Graduate Theses and Dissertations Download           Date: 01/2009  Feature selection, statistical modeling and its applications to universal JPEG steganalyzer Author: Jaikishan Jalan Publication: Graduate Theses and Dissertations Download            Date: 01/2009  Spliced alignment and its application in Arabidopsis thaliana Author: Wei Zhu Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download                Date: 01/2003  Evaluation of long-term performance of cold in-place recycled asphalt roads Author: Dong Chen Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download  Date: 01/2006  Developing a quality control program for an NIRS -based service and research laboratory Author: Maureen Suryaatmadja Publication: Retrospective Theses and Dissertations Download                Date: 01/2006  Residential Air-Conditioning System with Smart-Grid Functionality Author: Auswin George Thomas Publication: Graduate Theses and Dissertations Download          Date: 01/2012  A study of effectiveness of ground improvement for liquefaction mitigation Author: Bin Tong Publication: Graduate Theses and Dissertations Download                Date: 01/2014  Integrated Robust Optimal Design (IROD) via sensitivity minimization

 

فیلم آموزشی فارسی رایگان            جزوه کتاب نرم افزار          کدهای رایگان Matlab         انجام پروژه Matlab

 

 

6 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *