Scheduling and Sequencing زمان بندی و توالی عملیات

Parallel Machine Problem GA free videos download in matlab

دانلود رایگان فیلم آموزشی حل مساله زمان بندی ماشین های موازی در متلب

در این بخش فیلم آموزشی رایگان حل مساله زمان بندی ماشین های موازی Parallel Machine  Problem   PMP  در متلب با الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA  به زبان فارسی برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.

ادامه مطلب