شبيه سازي خط انتقال برق

.
.

Dec 16, 2011شبيه سازي خط انتقال برق – این وبلاگ برای تبادل اطلاعات صنعت برق و مطالب اجتماعی طراحی شده است … پروژه شبیه سازی محاسبات و طراحی خطوط انتقال با نرم افزار LabView.Nov 30, 2012 – شبیه سازی خط انتقال Transmission line simulation. … فصل اول; تاریخچه صنعت برق در ایران; خطوط انتقال; روش افزایش توان انتقالی در خطوط …مقاله شبيه سازي اثرات القايي خطوط انتقال برق فشار قوي بر پتانسيل حفاظت شبيه سازي خط انتقال برقكاتدي خطوط انتقال گاز مدفون در خاك, در هشتمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي …پیاده سازی و شبیه سازی خط انتقال کوتاه 220KV، 40KM با نرم افزار متلب‎ ….. شبیه سازی سیستم تولید برق از انرژی باد بر اساس PMSG با نرم افزار متلب‎ …شبیه سازی برخورد صاعقه به خطوط برق. با توجه به اینکه امواج گذرای صاعقه باعث پدید آمدن مشکلات عدیده‌ ای در خطوط انتقال و پست‌های فشار قوی شده‌ اند، لذا می‌بایست …دانلود ETAP v12.6.0 – نرم افزار مدیریت و اتوماتیک سازی انتقال برق و شبکه های توزیع … نرم افزار ETAP یک شبيه سازي خط انتقال برق برنامه آنالیز جامع جهت طراحی،شبیه سازی و عملکرد تولید و توزیع سیستم های توان الکتریکی است. … آنالیز خطوط انتقال، تولید و توزیع و .Jan 6, 2015 – در: مقالات رشته برق و الکترونیک … برای دانلود رایگان خلاصه مقاله رفتار خطوط انتقال + شبیه سازی با نرم افزار متلب، اینجا کلیک کنید.عنوان پروژه : تهيه نرم افزار گرافيكي مطالعه كيفيت برق … مدلسازي و شبيه سازي ترانسفورماتورها و خطوط انتقال نيز از ديگر امكانات مورد نياز اين برنامه خواهد بود.Mar 14, 2013 – از کابل‌های مسی در برخی خطوط انتقال ولتاژ متوسط و ولتاژ پایین و محل اتصال ….. مي كند مي تواند مدلهاي مختلفي از خطوط انتقال را شبيه سازي نمايد.ام فایل شبیه سازی خط انتقال برق در متلب. … مجموعه مقاله و پروژه برق با موضوع نیروگاه بادی و توربین بادی با شبیه سازی -. این مجموعه شامل یک پایان نامه 110 صفحه …شبيه سازي خط انتقال برق

دانلود رایگان کد متلب matlab دانلود رایگان فیلم آموزشی دانلود جزوه کتاب مقاله پایان نامه انگلیسی فارسی pdf word ppt دانشگاه تهران شریف صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد دکتری تز لیسانس فوق لیسانس مهندسی صنایع برق عمران کامپیوتر مکانیک مدیریت حسابداری انجام پروژه های دانشجویی با نرم افزار متلب

کنترل توان اکتيو

.
.

This paper proposes the Unified Power Flow Controller (UPFC) as a power … ادوات FACTS ، نقش مهمی در کنترل جریان پخش توان راکتیو و اکتیو، و در نتیجه …چکيده— در این مقاله، یک سیستم کنترل جدید برای کنترل جریان توان اکتیو و … function based current controller to control active and reactive power flow in a …That there is exists strong dynamic interactions between the active and reactive power flow through a transmission line when they are controlled by the UPFC.UPFC و IPFC دستگاه‌های FACTS می‌‌باشند که می‌‌توانند فلوی توان اکتیو و رآکتیو در خطوط انتقال را با استفاده از تزریق ولتاژ سری قابل کنترل به … ترجمه مقاله 48-Pulse GTO Interline Unified Power Flow Controller را از سایت دانشگاهی دانلود کنید.ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان. ر. اﮐﺘﻴﻮ و. وﻟﺘﺎژ. Reactive Power & Voltage Control. در ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﺑﺎس زﻳﺮ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ….. ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك، وﺝﻮد اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﺕﻮﻟﻴﺪي در ﺡﻴﻦ ﻋﺒﻮر ﺝﺮﻳﺎن.ﺳﺎزي ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه. ANFIS. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎزي. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل. ﺗﻮان. اﮐﺘﯿﻮ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ. TCSC …… controlled series compensator model for the power flow solution of practical …A Hybrid Flow Controller (HFC) is a new member of Flexible AC … ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻮﻳﻴﭻزﻧﻲ ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ HFC ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق … اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺠﻬﻴﺰ TSSC و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎز داراي اﻫﺪاف ﻣﺸﺎﺑﻪاي در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮان اﻛﺘﻴﻮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، اﻣﺎ …تمامی مقالات کنترل توان راکتیو در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و ….. Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and …در اين پاياننامه ساختار جديدي براي انجام برنامه ريزي كوتاه مدت توان راكتيو در سيستمهاي … پذيرد به نحوي كه درآن توان راكتيو براي تثبيت قراردادهاي توان اكتيو خريداري شود. … Power and Voltage Control Management in Restructured power Systems. … Power system, Reactive power market, Restructuring, Optimal power flow, …كارشناسي ارشد: الكترونيك قدرت، كنترل توان راكتيو وکيفيت توان الکتريکي … 2- A Predictive Current Control Method for Shunt Active Filter with Windowing … 8- Power Flow Modelling for Power Systems with Dynamic Flow Controller, Roya …
Flow Control کنترل توان اکتيو

active flow control

active flow control technology

actuators for active flow control

Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت

.
.

Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت ﺳﯿﺪ ﻗﺪرت. اﻟﻪ ﺳﯿﻒ اﻟﺴﺎدات. ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل. ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻄﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ. HVDC … ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزی ﺣﻮزۀ زﻣﺎن. PSCAD/EMTDC. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی. : ﻣﺪل ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ، ﻣﺒﺪل.مقالات شبیه سازی شده باجواب دقیق همراه گزارشکار … حالت گذرا در سیستم قدرت :١٣٩٤/٠٥/١٣آموزش عملی Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت کاربردی … پالس : موج پالس موزون مربعی . … تحقیقاتی، … … pss و avr آنالیز ویژگیهای پایداری سیگنال کوچک small signal یک سیستم Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت قدرت .پروژه های پژوهشی، تحقیقاتی، شبیه سازی و ساخت و ترج … و ترجمه مهندسی برق … … pss و avr آنالیز ویژگیهای پایداری سیگنال Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت کوچک small signal یک سیستم قدرت .دیجیتال ,مدلسازی ,سیستم ,سازی ,شبیه ,شبیه سازی ,سیستم قدرت ,دیجیتال برای ,برای … Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت طراحی PSS بر اساس این مدل، از سیگنال های موجود در ایستگاه های تولید نیرو …. (PV)/BESS را که به منظور بهبود عملیات هموار کردن شکل موج Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت توان تولیدی خروجی، و … سیلیکونی ساخته‌شده بصورت زنجیره بلند و اتصال موازی از حلقه های کوچک سری.استفاده ,سیستم ,پایداری ,شبکه ,قدرت ,دینامیکی ,میرا مودهای ,سیستم قدرت، … همچنین در این مقاله به منظور اثبات بهبود پایداری ولتاژ شبکه یمن در هنگام استفاده از PSS، از تحلیل پایداری سیگنال-کوچک نیز استفاده شده است. … [2] Small Signal Stability … تکنیک های آزمایشی برای شبیه سازی عایق های خط انتقال با ولتاژ بالا در محیط …Aug 2, 2015 – … از پایدارسازهای سیستم قدرت[1](PSS): شبکه برق یمن» از وبلاگ «شبیه سازی مقالات … یمن در هنگام استفاده از PSS، از تحلیل پایداری سیگنال-کوچک نیز استفاده شده است. … [2] Small Signal Stability … مشاوره در مورد معدن و موج شکن.دانلود آموزش نرم افزار شبیه سازی سيستم های قدرت PSCAD … 4- شبيه سازي یکسوسازهاي تمام موج و نیم موج تک فاز و سه فاز دیودی، تریستوری، igbt و . … یک توضیح در ارتباط با Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت پایداری سیگنال کوچک، خطوط انتقال با عملکرد بالا، بارگذاری ….. All Creatures Big and Small 2015 همه موجودات کوچک و بزرگ دوبله فارسی کیفیت 1080 …یک سیستم قدرت شبیه سازی Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت شده را برای نمایش و اثبات توسعه ها ایجاد می کنیم. … شده با حداقل زمان تشخیص، حتی در حضور نسبت‌های بزرگ‌ نویز به سیگنال‌، دقت …. (PV)/BESS را که به منظور بهبود عملیات هموار Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت کردن شکل موج توان تولیدی خروجی، و موثر … توپولوژی ارائه شده برای HPS را می‌توان در عمارات منزوی[2] اندازه کوچک تا متوسط …شبیه سازی کنترل خودکارتولید با سیمولینک با کنترل اولیه-Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت ثانویه ( AGC ) … آنالیز ویژگیهای پایداری سیگنال کوچک small signal یک سیستم قدرت نمونه برای ضریب میرایی …. چراغ ميداني طرح امواج با رقص نوري متنوع(محصول جديد و408 بازديد.هدف از Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت این مقاله، بررسی اثر استفاده از یک پایدارساز سیستم قدرت(PSS) در … همچنین در این مقاله به منظور اثبات بهبود پایداری ولتاژ شبکه یمن در هنگام استفاده از PSS، از تحلیل پایداری Small Signal شبيه سازي موج کوچک سيستم قدرت سیگنال-کوچک نیز استفاده شده است. … [2] Small Signal Stability …. تکنیک های آزمایشی برای شبیه سازی عایق های خط انتقال با ولتاژ بالا در محیط …

تعریف تعداد تشخیص ترسیم ترکیب متلب

.
.

پیاده‌سازی فیلترهای مکانی غیر خطی پیام رسانی سلولی پیام رسانی مولکولی پیدا کردن بسط تیلور پیدا کردن ریشه های یک تابع پیدا کردن سری تیلور پیدا کردن قدر نسبت پیدا کردن مد پیدا کردن مود پیدا کردن میانه پیزو الكتریك پیش بین mimo پیش بین ساده نامقید پیش بینی پیش بینی حجم یخ در کره زمین پیش بینی حجم یخ در کل جهان پیش بینی سری زمانی پیش بینی سری زمانی آشوبی پیش بینی سری های اقتصادی پیش بینی سری های زمانی پیش بینی سری های زیست محیطی پیش بینی سریهای زمانی پیش بینی قیمت گاز پیش بینی قیمت نفت خام پیش بینی لکه های خورشیدی پیش بینی میزان بارندگی پیش پردازش داده ها پیش پردازش سری زمانی پیش پردزنده ها پیشامدهای گسسته پیشامدهای مستقل و مجزا پیکتوگراف پیکربندی pc settings پیکربندی windows 7 پیکربندی سرور پیکربندی سیستم عامل و control panel پیکربندی ویندوز 7 پیکسل پیمایش گراف پیوند دادن به داخل فایل پیوند دادن به صفحه وب پیوند دادن به فایلی بر روی کامپیوتر پیوند دهنده ها تا شدن فرکانسی تابع تابع configure تابع diff در متلب تابع fzero تابع kmeans تابع learnlv1 تابع learnlv2 تابع linprog برای برنامه ریزی خطی تابع lvqnet تابع newhop تابع pdist2 تابع phpinfo تابع plotconfusion تابع plotregression تابع plotroc تابع roots تابع train تابع uigetfile تابع انتقال تابع بی نام تابع پوشا تابع تانژانت تابع تانژانتی تابع تبدیل تابع توزیع جمعی تابع توصیف کننده تابع جذر تابع جریمه تابع جز صحیح تابع جزء صحیح تابع چیست تابع خطی تابع در اکسل تابع رادیکال تابع زمان تابع سقف تابع سقف و کف تابع سینوس تابع سینوسی تابع شبکه تابع صریح تابع صریح چیست تابع ضمنی تابع ضمنی چیست تابع عملکرد تابع قدر مطلق تابع کسری تابع کسینوس تابع کسینوسی تابع کف تابع لگاریتم طبیعی تابع لگاریتمی تابع متقابل تابع مربعی تابع معکوس تابع مکعبی تابع نمایی تابع نمایی با پایه e تابع نمایی با پایه اویلری تابع نمایی چیست تابع نمایی طبیعی تابع های متداول تابع هزینه تابع همگن تابع یک به یک تاثیر جهش تاثیر عدد پرت بر مد تاثیر عدد پرت بر میانگین تاثیر عدد پرت بر میانه تاخیر مشتق تاخیر وابسته تاخیرهای ثابت تاخیرهای وابسته تاریخچه latex تاریخچه php تاریخچه زبان برنامه نویسی php تاگوچی تایپ تایپ با حس لامسه تایپ با ده انگشت تایپ با لامسه تایپ به کمک حافظه عضلات تایپ به کمک حس لامسه تایپ ده انگشتی تایپ سالم تایپ صحیح تایپ لمسی تایم اسلات تایمر تایمرها تایمرها در متلب تبدیل footnote به endnote  تخمین رگرسیون تخمین صدک ها تخمین غیر پارامتریک تخمین غیر خطی تخمین قیمت املاک تخمین کواریانس تخمین گر bootstrap تخمین گر cross-validation تخمین گر holdout تخمین گر leave-one-out تخمین گر non-randomized تخمین گر randomized تخمین گر resubstitution ترانزیستور ترانس ترانسپوزه ماتریس ترانسفورماتور ترانسفورماتور ایده آل ترانسفورماتور جریان ترانسفورماتور ولتاژ ترانهاده ماتریس ترتیب توپولوژیکی ترتیب جزیی ترتیب عضو های مجموعه ترتیب و ترکیب ترجمه ی آفلاین ترجمه ی آنلاین ترسیم ترسیم اشکال ترسیم اعداد مختلط ترسیم انواع نمودارها ترسیم بیضی ترسیم توابع دو بعدی ترسیم جدول جدید ترسیم چند ضلعی ترسیم خطوط ترسیم داده ها در متلب ترسیم دایره ترسیم دو بعدی در جاوا ترسیم راه حل ترسیم راه حل بر حسب پارامتر ترسیم سطح کارا ترسیم کانتور ترسیم گرافیکی در جاوا ترسیم معادلات سه بعدی ترسیم نمودار ترسیم نمودار در متلب ترسیم نمودارهای سطح زیر منحنی ترسیم نمودارهای میله ای ترکیب ترکیب الگوریتم ژنتیک و pso ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید ترکیب الگوریتم های های lvq1 و lvq2.1 ترکیب روابط ترکیب سیستم فازی عصبی و الگوریتم های تکاملی ترکیب سیستم فازی و الگوریتم های تکاملی ترکیب سیستم فازی و الگوریتم های فرا ابتکاری ترکیب سیمیولینک و متلب ترکیب شبکه عصبی ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ترکیب فیدبک و رویتگر حالت ترکیب فیلتر کالمن و lqr ترکیب متلب و سیمیولینک ترموگرافی تساوی دو مجموعه تشخیص الگوهای ثابت تشخیص پزشکی تشخیص خط تشخیص داده های پرت تشخیص رمزی تشخیص عیوب تشخیص لبه تشخیص ناسازگاری ها تشخیص نقطه تشخیص نوع تومور تشخیص نوع تومور سرطانی تشخیص نوع سرطان تشخیص نوع سرطان پستان تشخیص نوع سرطان سینه تشکیل الگوهای عددی تشکیل الگوی اعداد تشکیل درخت fp-tree تصادفی بودن تصاعد تصاعد اعداد مثلثی تصاعد اعداد مربع تصاعد اعداد مکعب تصاعد حسابی تصاعد حسابی چیست تصاعد عددی تصاعد عددی چیست تصاعد فیبوناچی تصاعد فیبوناچی چیست تصاعد هندسی تصاعد هندسی چیست تصاویر vector- طراحی تصاویر vector تصاویر تصادفی تصاویر چند‌طیفی تصاویر دیجیتال تصاویر فرا‌طیفی تصاویر گرادیانی تصحیح غلط های املایی تصمیم گیری تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری دانش بنیان تصمیم‌گیری در برنامه‌ تصویر دیجیتال تصویر سازی زمین تطبیق انواع الگو تطبیق پذیری تعادل در سیستم های دینامیکی تعبیر فیزیکی قطب و صفر تعداد خروجی با nargout و uarargout تعداد خروجی متغیر تعداد داده کم تعداد کل ارجاعات تعداد کل مقالات تعداد متوسط ارجاعات تعداد مقالات تعداد ورودی متغیر تعریف الگوریتم تعریف بلوک های سفارشی در سیمیولینک تعریف بهینه سازی تعریف تابع تعریف تابع با تعداد ورودی متغیر تعریف تابع در php تعریف تابع لگاریتمی تعریف تایمرها در متلب تعریف تخطی تعریف تخمین خطا تعریف تخمین خطای بوت استرپ تعریف توزیع فراوانی تعریف ثابت ها در php تعریف ثوابت در php تعریف خوب عملیات تعریف رسمی تابع تعریف رسمی گروه تعریف سود تعریف سود ترکیبی تعریف سود ساده تعریف شاخص ارزیابی پژوهشی تعریف کلید میانبر تعریف گروه آبلی تعریف لگاریتم تعریف متد تعریف مجموعه تعریف و ذخیره سازی کوکی در مرورگر کاربر

طراحی سیستم های صنعتی در متلب

.
.

زمینه مطالعات علمی: سیستم های قدرت … کارشناسی: طراحي بهينه ترانسفورماتورهاي قدرتِ تكفاز با استفاده از نرم افزار MATLAB … E. Babaei, S. Galvani, M. Ahmadi Jirdehi, “Design of Robust Power System Stabilizers Based on PSO”, IEEE Symposium on Industrial Electronics … o طراحی خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه.Sep 11, 2011 – این مطلب به منظور آشنایی دانشجویان طراحی صنعتی با دانشگاه های سایر … 3- این لیست در زمان ارسال مطلب، تنها شامل دانشگاه هایی است که واژه Design در مدرک آنها موجود است. … دانشگاه Buffalo, آمریکا, دکترای Industrial and Systems Engineering. دانشگاه North Texas, آمریکا (آنلاین), دکترای طراحی سیستم های آموزشی و …The First Designer and Produser of Industrial Filtration Systems in Iran … بیش از دو دهه سابقه کار ، اولین طراح و سازنده غبار گیر های صنعتی در ایران بوده و در این … ريزي شده ،تعهد خود در نگهداري سيستم مديريت كيفيت را نشان داده و انتظار… ادامه مطلب …Digital Power Controller Design for 250 kw Inductive – Welding System … 2013, Simplification of a Petri Net controller in industrial systems by using an … محسن كياني،1390”,طراحي كنترل كننده با روشهاي نوين براي سيستمهاي صنعتي جهت اجرا بر …طراحی صنعتی ، (به انگلیسی: Industrial design ) حرفه‌ای است که با خلق مفاهیم جدید در حوزه‌های مختلف زندگی انسانی سروکار دارد. طراحی برابرنهاده یا معادلی است که …5- طراحی سیستم تهویه صنعتی برروی بخش توزین بشکه های تولوئن دی … Design of Industrial Ventilation System and Wet Scrubber on Acid Dipping and Etching …Sep 21, 2013 – طراحی و بهينه‌سازی سيستم‌ها: با تمرکز بر تحليل و طراحی سيستم‌های کلان … network design under uncertainty, International Journal of Industrial …Archive of SID. ١٠٧ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﻣﻘ ﻣﻪ … Instructional system design …. در ﺗﺄﻳﻴ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ، رﻳﭽﯽ و ﻫﻤﮑﺎران(٢٠٠٧) ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از.این مطلب به منظور آشنایی دانشجویان طراحی صنعتی با دانشگاه های سایر … در زمان ارسال مطلب، تنها شامل دانشگاه هایی است که واژه Design در مدرک آنها موجود است. … Buffaloآمریکا دکترای Industrial and Systems Engineeringدانشگاه North Texasآمریکا (آنلاین) دکترای طراحی سیستم های آموزشی و ارتباطیUniversity of …INDUSTRIAL MARKETING … سازمان های صنعتی، کالاها و خدمات را به منظور تأمین اهدافی چون تولید کالاها و خدمات ، کسب سود، کاهش هزینه ها و غیره خریداری می کنند. …. برای اقلام سرمایه ای شامل ماشین آلات سنگین و ساخت کارخانه جات و ساختمان های اداری، ….. تجزیه و تحلیل انجام شده بر روی رفتار خریدار صنعتی، نشان دهنده این مطلب است که …شرکت مهندسی کرمان ولتاژ در سال 1369 با هدف طراحی و تولید تابلوهای فشار … تا سطح ولتاژ 24KV از کمپانی LS (نام جدید شرکت سیستم های صنعتی LG ) می باشد. … شرکت ما با ایجاد سیستم های مدیریتی، همچون اخذ گواهی نامه مدیریت و کیفیت ISO … to 24KV voltage level of the company, LS (new name for Industrial Systems LG).شرکت فناوری های راهبردی آریاز آماده مراحل مشاوره ، طراحی ، فروش ، اجرا و نگهداری محصولاتی همچون ساختمان هوشمند ، خانه … های امنیتی و حفاظتی، سیستم های ارتباطی و سیستم مدیریت مرکزی توزیع شده است. ادامه مطلب … سیستم های امنیتی (Security Systems) · اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation) … Design & Programming By HAY …پروژه بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته محاسبات ضریب PI و Bounding شبکه … Design of a Robust Controller for a Magnetic Levitation System … طراحی و برنامهریزی یک خط انتقال برای بهینهسازی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان …. Analysis of synchronous machine modeling for simulation and industrial applications.دریافت کتاب : Computer-Aided Control Systems Design: Practical Applications Using MATLAB® and Simulink® … هندبوک اتوماسیون صنعتی · Handbook Of Industrial Automation – .Pdf … آنتروپی بر اساس طراحی و تحلیل سیستم مهندسی سیالات.Industrial management … حضور یک‌ کارشناس‌ مدیریت‌ صنعتی‌ که‌ مسؤولیت‌ نیروی‌ انسانی‌ را بر عهده‌ بگیرد، … صنعتی‌، فنون‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ سیستم‌، بازاریابی‌ بین‌المللی‌، بهره‌وری‌ و تجزیه‌ و … سیستم‌های‌ خرید و انبارداری‌ و توزیع‌: هدف: آشنائی دانشجویان با نحوه خرید کالا،انبار آن و توزیع آن. …. Systems Design and Analysis.Optimal-tuning PID control for industrial systems. بهترین متد بهینه سازی خودکار کنترلر PID برای سیستم های صنعتی. Three optimal-tuning PID controller design …حل المسائل طراحی اجزا شیگلی, # 5 … Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User … کتاب سیستمهای کنترل مدرن وانالیز ان به کمک متلب … دانلود کتاب اشنایی با کوره های صنعتی Industrial and Process Furnaces, # 160.Active noise control system via multi-agent Journal of Intelligent & Fuzzy Systems … Ghiasi M, Safavi A (۲۰۱۴) Employing Secure Coding Practices into Industrial … to Design Robust MPC for a class of Nonlinear Uncertain Systems” Journal of ….. اصول سیستم‌های کنترل گسترده (DCS); طراحی سیستم‌های کنترل منطقی قابل …May 15, 2015 – هدف از ارائۀ این درس آموزش تخصصی اصول مدل سازی ریاضی سیستم های ساده … تشریح مسائل طراحی، شبیه سازی، برآورد پارامترها و بهینه سازی، تفاوت های آن ها. بیان وجوه مشترک انواع مسائلی که یک مهندس شیمی در صنعت با آن …. of chemical reactor analysis and design: new tools for industrial … کلمات کلیدی در متلب.

فروش پروژه متلب

فروش پروژه matlab سایت دانلود رایگان شبیه سازی مقاله درفروش پروژه matlab کد انجام پروژه شبیه سازی Script C# C++ Delphi مهندسی صنایع سایت شبیه سازی source code سورس کد برنامه سرا آماده دانلود رایگان کد پروژه شبیه سازی مقاله درفروش پروژه matlab شبیه سازی مقاله درفروش پروژه matlab B – و شبیه سازی درفروش پروژه  matlabکدنویسی شبیه سازی مقاله درفروش پروژه matlab   شبیه سازی مقاله درفروش پروژه matlab در با مطلب انجام پروژه های کد شبیه سازی دانلود رایگان جزوه کد مقاله کد پایان نامه کارشناسی شبیه سازی مقاله درفروش پروژه matlab شبیه سازی مقاله درفروش پروژه matlab PYTHON ارشد کد دکتری فیلم برنامه  فایل  DVD CD pdf ppt word کامپیوتری کلاس کلاسی دوره آموزشی کتاب آموزش کد پردازش تصویرکد  شبکه های عصبی منطق فازی کد هوش مصنوعی C# C++  بهینه سازی کد الگوریتم های ابتکاری چندهدفه C# C++ کد توالی عملیات  برنامه ریزی تولید قابلیت اطمینان OPENGL ++OMNET کد شبکه  حسگر بییسم زنجیره مارکوف احتمالی عدم قطعیت فازی بازه ای  داده کاوی وب کاوی  در با OpenGL ++OMNet Fortran شبیه سازی مقاله درفروش پروژه matlab شبیه سازی مقاله درفروش پروژه matlab Script C# C++ Delphi مهندسی عمران مهندسی برق کنترل مهندسی مکانیک مهندسی شیمی معدن  مهندسی صنایع gis مدیریت حسابداری اقتصاد مالی بازرگانی

لینکهای مفید
1

پروژه اماده دانلود تشخیص پلاک خودرو – چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 پروژه اماده در زمینه مدارات کلاسترینگ فازی – شنبه بیست و دوم آذر 1393 انجام پروژه ه دانشجویی متلب – جمعه سی ام آبان 1393 نرم افزار جدید متلب برای اندروید – جمعه سی ام آبان 1393 کنترل دور موتور القایی با کمک شبکه عصبی – چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 اندازه گیری فرکانس در سیستم قدرت با شبیه سازی – چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 پروژه پردازش تصویر skin segmentation – چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 مشاوره رایگان در مورد پایان نامه کارشناسی ،ارشد رشته برق در تمامی گرایشات برق و متلب – دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 عضو گیری در سایت – چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 کنترل فازی بر روی موتور BLDC – چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 طراحی مدار RFID در متلب بصورت دانلود رایگان – چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 سایت برنامه اماده برای دانلود – سه شنبه بیستم آبان 1393 کمک از بازدیدکنندهگان گرامی سایت در جهت بارورسازی هر چه بیشتر سایت – یکشنبه هجدهم آبان 1393 ۱۳۲ نمونه برنامه MATLAB برای پردازش سیگنال های دیجیتال – یکشنبه هجدهم آبان 1393 معرفی یه وبلاگ جدید و بردر بخور دانشجوی شریف – پنجشنبه پانزدهم آبان 1393 تیون کردن پارامتر pid با فازی ویژه کنترلی های عزیز – جمعه نهم آبان 1393 تجزیه و تحلیل و تشکیل سیگنال لرزه نگاری قلب یا (electrograph signal(eeg) – یکشنبه چهارم آبان 1393 کنترل فازی برر روی موتور جریان مستقیم ویژه رشته قدرت – پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 کد آماده متلب جداسازی سیگنال قلب جنین از مادر ویژه مهندسی پزشکی – پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 آموزش فازی و سیستم های مبتنی بر فازی – سه شنبه پانزدهم مهر 1393 مقالات با شبیه سازی در تمامی گرایشات برق ویژه پایان نامه و پروژه کارشناسی و ارشد – دوشنبه چهاردهم مهر 1393 پروژه آماده ماشین لباسشویی با کنترل فازی – یکشنبه ششم مهر 1393 همکاری موسسه با انجمن علمی دانشگاه صنعتی شریف – جمعه چهارم مهر 1393 شبیه سازی سلول نوری و گرفتن حداکثر توان از سلول مذکور – جمعه چهارم مهر 1393 پروژه کنترل دور موتور dc با استفاده از کنترلر فازی – جمعه چهارم مهر 1393 [عنوان ندارد] – سه شنبه یکم مهر 1393 پروژه قدرتی تشخیص جریان اتصال کوتاه ترانس و شبیه سازی در متلب – پنجشنبه بیستم شهریور 1393 پروژه آماده سرطان سینه با استفاده از پردازش تصویر – سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 دوستان عزیز – دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 پروژه تشخیص انواع سرطان ها – دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 [عنوان ندارد] – دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 سلام به دوستان عزیز – یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 سلام به دوستان عزیز – یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 عناوین پروژه های پردازش تصویر قابل ارائه در کمترین زمان و هزینه پایین – پنجشنبه نهم مرداد 1393 درخواست پروژه – پنجشنبه نهم مرداد 1393 درخواست پروژه – پنجشنبه نهم مرداد 1393 فایل تشخیص چهره توسط شبکه عصبی – پنجشنبه نهم مرداد 1393 [عنوان ندارد] – پنجشنبه نهم مرداد 1393 عناوین پروژه های جدید رشته برق در تمامی گرایشات – سه شنبه هفتم مرداد 1393 پروژه های مهندسی پزشکی و مهندسی برق در موضوعات مختلف – سه شنبه هفتم مرداد 1393 فایل آماده پروژه تشخیص چهره هزینش فقط یه نظره همین – یکشنبه هشتم تیر 1393 ایمیل و شماره تماس جهت ارائه پروژه – شنبه هفتم تیر 1393 پروژه رشته های قدرت و کنترل – شنبه هفدهم خرداد 1393 فایل آماده پردازش تصویر و تشخیص چهره با استفاده از رنگ پوست پروژه دانشگاهی متلب – سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 مشاوره و انجام پروژه، مقاله و پایان نامه در موضوعات تخصصی – دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 Projects, papers and thesis in scientific areas – یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 پروژه شبکه عصبی با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه الگوریتم ژنتیک با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه هوش مصنوعی با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه پردازش تصویر با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه تشخیص الگو با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه مدل مارکوف پنهان با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه قطعه بندی، دسته بندی و خوشه بندی با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه یادگیری ماشین با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه سیستم فازی با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه بیو انفورماتیک با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه مدل کردن و شبیه سازی سیستم با متلب – شنبه بیستم اردیبهشت 1393 پروژه الگوریتم های فرا اکتشافی و تکاملی بهینه سازی با متلب شبکه عصبی Neural Network الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm هوش مصنوعی Artificial Intelligence پردازش تصویر Image Processing تشخیص الگو Pattern Recognition مدل مارکوف پنهان Hidden Markov Models HMM قطعه بندی، دسته بندی و خوشه بندی Segmentation, Classification and Clustering یادگیری ماشین Machine Learning سیستم فازی Fuzzy System بیو انفورماتیک Bioinformatics مدل کردن و شبیه سازی سیستم Modeling and Simulation الگوریتم های فرا اکتشافی و تکاملی بهینه سازی Heuristic and Evolutionary Optimization Algorithms فروش پروژه matlab محاسبه سری فوريه و انتگرال فوريه با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab الگوريتم باكتری با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص چهره از چشم با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص حروف انگليسی از تصاوير bitmap با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پردازش تصوير با PCA و ICA با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل تمرينات كتاب سيگنالها و سيستمها (اپنهايم) با MATLAB فروش پروژه matlab تمرينات و پياده سازی های شبكه عصبی دكتر منهاج نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تاثير آستانه گيری و فيلتر ميانگين با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab فشرده سازی عكس بر پايه multi-scale wavelet با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بهينه سازی ترتيب اعداد با الگوريتم ژنتيك و ازدحام با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab فشرده سازی عكس بر پايه multi-scale wavelet با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حاشيه نويسی عكس با Region Growing برای قطعه سازی عكس با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab متد خوشه بندی فازی برای قطعه بندی عكس با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab گراديان گيری با ماسك سوبل با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل منحنی های معادله ديفرانسيل به كمك ODE با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی دارت (Dart) با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی تشخيص گفتار اعداد فارسی و انگليسی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab روشهای مختلف بهينه سازی مكانی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab استفاده از قوانين فازی در بهينه سازی عكس با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab ماكزيمم كردن f(x)=sinc(x) to -10<x<20 در نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab محاسبه قدرت باد با شبكه عصبی BP و الگوريتم PSO با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم ژنتيك پيوندی همراه PSO با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم PSO پيوندی و خوشه بندی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم PSO يا ازدحام ذرات با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم های GA و PSO با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوريتم كلونی مورچه ها با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab OCR با شبكه عصبی SOFM و Hopfield با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی انواع شبكه های عصبی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی شبكه عصبی ART با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab كاهش رنگ تصاوير با شبكه عصبی SOFM با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص اعداد با شبكه عصبی BP با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص دست خط با شبكه عصبی پرسپترون با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی ترانسفورماتور برق با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص چهره با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم لونبرگ – ماركارد با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش شناسايی بُرد رادار در يك محيط فشرده با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم های داده كاوی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص خطايابی ترانسفورماتور edge با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص چهره از طريق رنگ پوست با شبكه های عصبی در نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab الگوريتم جهش تركيبی قورباغه (SFLA) در نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی شبكه LAN در نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پيش بينی بارش باران با شبكه های عصبی در نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم RainFlow در نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی تمرينات كتاب پردازش تصوير رافائل گونزالس با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab Macky Glass با شبكه های عصبی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پخش كننده CD با شبكه های عصبی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پردازش متن انگليسی (OCR) با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab طراحی هواپيمای بدون سرنشين يا UAV با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab رسم منحنی با قواعد شيخ بهايی و مارتين هاگان با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل تمرينات جلد 2 كتاب شبكه های عصبی مارتين هاگان با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل تمرينات كتاب شبكه های عصبی مارتين هاگان با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل الگوريتم های مختلف با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پرسپترون چند لايه تبديل حرف به صدا با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص زلزله بوسيله شبكه های عصبی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پردازش سيگنال قلب با نرم افزار MATLAB فروش پروژه matlab بازی دارت با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی شبكه عصبی SOM برای استخراج و طبقه بندی داده ها با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص اعداد فارسی با شبكه های عصبی مختلف با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی مار و پله با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی شطرنج با نرم افزار MATLAB – سه شنبه پانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی تنيس با نرم افزار MATLAB – سه شنبه پانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی دوز با نرم افزار MATLAB – سه شنبه پانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی و شبيه سازی كارت Blackjack با نرم افزار MATLAB – سه شنبه پانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab انيميشن رسم اشكال هندسی زيبابا نرم افزار MATLAB – سه شنبه پانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی فرفره با نرم افزار MATLAB – دوشنبه چهاردهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab ماشين حساب مهندسی با نرم افزار MATLAB – دوشنبه چهاردهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab ماشين حساب با نرم افزار MATLAB – دوشنبه چهاردهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی خنثی كننده بمب (Mine Sweeper) با نرم افزار MATLAB – شنبه دوازدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی مار با نرم افزار MATLAB – شنبه دوازدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی سودوكو با نرم افزار MATLAB – شنبه دوازدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی تشخيص برخورد توپ با سطح با نرم افزار MATLAB – شنبه دوازدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab استفاده از تبديل فوريه – ملين در قطعه بندی تصاويربا نرم افزار MATLAB – شنبه دوازدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی گوموكو (گوبانگ) با نرم افزار MATLAB – جمعه یازدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab جنگ خليج و توپخانه ها با نرم افزار MATLAB – جمعه یازدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab رسم فركتال با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه دهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل معادله غيرخطی شِرودينگر با شبكه MSOM با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه دهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی شبكه MSOM با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه دهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab راكتور ناپيوسته به روش پلات با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه نهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab زمانبندی راكتور ناپيوسته با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه نهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab راكتور ناپيوسته به روش BATSEQ با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه نهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab راكتور ناپيوسته با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه نهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی انواع شبكه های عصبی در يك پروژه با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه نهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab دسته بندی تومور مغزی با شبكه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه نهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab اتصال عكس های جدا به هم با الگوريتم RANSAC با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه نهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص چهره با استفاده از شبكه های عصبی با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه نهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab لبه يابی (edge) تصاوير با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه نهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص عيوب در تصاوير با تكنيكهای مورفولوژيك با نرم افزار MATLAB – سه شنبه هشتم مرداد 1392 فروش پروژه matlab فراخوانی عكس از هارديسك و تغيير الگوی رنگ با نرم افزار MATLAB – سه شنبه هشتم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی تتريس با نرم افزار MATLAB – سه شنبه هشتم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی برج هانوی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه هشتم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی شطرنج با نرم افزار MATLAB – سه شنبه هشتم مرداد 1392 فروش پروژه matlab مسيريابی شبكه سنسوری بيسيم (WSN) با نرم افزار MATLAB – یکشنبه ششم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پخش كننده Wave – موزيك پلير با نرم افزار MATLAB – یکشنبه ششم مرداد 1392 فروش پروژه matlab مسيريابی شبكه بيسيم سنسوری با نرم افزار MATLAB – جمعه چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab استفاده از پتانسيل مصنوعی برای مسيريابی موبايل با نرم افزار MATLAB – جمعه چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab فشرده سازی عكس به روش تغيير موجك با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سوم مرداد 1392 فروش پروژه matlab درون يابی فركتال با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سوم مرداد 1392 فروش پروژه matlab ساعت آنالوگ با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سوم مرداد 1392 فروش پروژه matlab ايجاد و حذف نويز در تصاوير با Waveler با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab ايجاد و حذف نويز در تصاوير با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تبديل لگاريتم با ثابت 10 برای عكس با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab اعمال قوانين فازی (FIS) در ورودی ها با الگوريتم Sugeno با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی شبكه بيسيم احتمالی (Prowler) با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی پتانسيل فازی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص حاشيه عكس با الگوريتم فازی با نرم افزار MATLAB – فروش پروژه matlab محاسبه حركات پاندول با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم ازدحام ذرات (PSO) به صورت انيميشن با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab انيميشن رسم دايره با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی پاندول با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی امواج آنتن E-Plane Horn با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی تشخيص برخورد با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab انيميشن با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی بازی دومينو با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص لبه های عكس با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص ابعاد يك خط با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی كنترلر برای افزايش ناگهانی برق مخزن با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab كنترلر منطق فازی برای مخزن آب با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab كنترل PID برای مخزن آب با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab كنترل فازی برای مخزن آب با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab سيستم كنترل ثانويه مخزن آب به روش آبشاری با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab كنترل ميزان مخزن آب به روش كنترل كننده فازی با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی مخزن توليد برق و انرژی با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab راكتور همزن دار (CSTR) با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab كنترل دايناميك مخزن توليد برق با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم MHT با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بررسی و پردازش سيگنال GPS با نرم افزار MATLAB – سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 فروش پروژه matlab دسته بندی خطوط با الگوريتم ايمنی مصنوعی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم سيستم ايمنی مصنوعی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی و خطايابی الگوريتم CMAC برای شبكه Mesh با نرم افزار MATLAB – سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم JPDA با نرم افزار MATLAB – سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 فروش پروژه matlab ميدان فراصوت با استفاده از هندسه با نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص پلاك خودرو با شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی فرستنده با OFDMبا نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab راداربا نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab ايجاد و حذف نويز از تصاويربا نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab قطعه بندی اثر انگشت (Fingerprint Segmentation)با نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص اثر انگشت با شبكه عصبی ART و تكنيكهای پردازش تصويربا نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab مكان يابی شبكه بيسيم سنسوری با تكنيك APIT با نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی اتوماتای سلولی با نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی چكرز (checkers)با نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab بازی ماشين با نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص لبه عكس با شبكه عصبی BP و BM با نرم افزار MATLAB – شنبه نوزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab مسيريابی شبكه سنسوری بيسيم با الگوريتم MDS-MAPبا نرم افزار MATLAB – پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab كاهش مصرف انرژی در شبكه بيسيم حسگر با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تخمين TOA با الگوريتم Music برای مسيريابی شبكه سنسوری بيسيم با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تخمين TOA با الگوريتم Esprit برای مسيريابی شبكه سنسوری بيسيم با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی پروتكل LEACH در شبكه سنسوری بيسيم با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی شبكه بيسيم حسگر با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی تبديل رادون برای شناسايی خطوط با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی بينايی كامپيوتر برای درجه بندی دوربين (CCA) با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab اتوماتای يادگير سلولی (Automaton)با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab اتوماتای يادگير (Automaton)با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص اثر انگشت با انواع شبكه های عصبی و متدها با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تبديل هاف (Hough Transform)با نرم افزار MATLAB فروش پروژه matlab هم ترازی صدا (Equalizer) با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab لبه یابی عکس با استفاده از شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab دوربین با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab جريان مستقيم و تكرار (AC – DC)با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تبديل فوريه ملين و خوشه بندی‌ نيمه نظارتی در پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB – شنبه دوم شهریور 1392 فروش پروژه matlab محاسبه قدرت توربين بادی با منطق فازی با نرم افزار MATLAB – شنبه دوم شهریور 1392 فروش پروژه matlab رسم فركتال با نرم افزار MATLAB – شنبه دوم شهریور 1392 فروش پروژه matlab بُرد نوشتن با نرم افزار MATLAB – شنبه دوم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخيص اعداد فارسی با شبكه عصبی – فازی با نرم افزار MATLAB – شنبه دوم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB – شنبه دوم شهریور 1392 فروش پروژه matlab الگوريتم های پردازش سيگنال ديجيتال و پردازش صدا با نرم افزار MATLAB – جمعه یکم شهریور 1392 تشخيص كاراكترها با شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB – جمعه یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخيص خطوط عكس با استفاده از شبكه عصبی سلولی با نرم افزار MATLAB – جمعه یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab جدا كننده حالت موجی فايل های wav. با نرم افزار MATLAB – جمعه یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی 3GPP با نرم افزار MATLAB – جمعه یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab محاسبه ترافيك بيسيم سلولی با نرم افزار MATLAB – جمعه یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شناسايی بار كد (باركدخوان)با نرم افزار MATLAB – جمعه یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab فروشنده دوره گرد با الگوريتم كلونی مورچه ها با نرم افزار MATLAB – جمعه یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخيص چهره با چشم توسط شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB – جمعه یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab جدا كننده حالت موجی فايل های wav. با نرم افزار MATLAB – جمعه یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab بزرگنمايی عكس بدون افت كيفيت با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پيانو (پردازش صدا) با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل مسئله فروشنده دوره گرد با شبكه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حل مسئله فروشنده دوره گرد با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص اثر انگشت با شبكه عصبی و فازی با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تشخيص چهره، ادغام تصاوير و پايگاه داده تصاوير با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پيش بينی بورس با منطق عصبی و فازی با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پيش بينی بورس منطق عصبی و فازی با انفيس با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab حذف پشت زمينه از تصوير با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شناسايی كاركترهای انگليسی با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پردازش صدا برای اجرای نت های موسيقی با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پيانو با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پيانو با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab لبه يابی و قطعه قطعه سازی تصوير با الگوريتم خوشه بندی K-meansبا نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab الگوريتم خوشه بندی فازی برای لبه يابی تصوير و هيستوگرام با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab استفاده از الگوريتم خوشه بندی C ميانگين (Fuzzy C-Means) برای پردازش تصويربا نرم افزار MAT – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab استفاده از الگوريتم خوشه بندی K-means برای پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی الگوريتم خوشه بندی C ميانگين (Fuzzy C-Means)با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab راديوی چند كاناله با استاندارد 802.11b با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab خوشه بندی Kmeans با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 فروش پروژه matlab تحليل كاهش مصرف انرژی برای شبكه سنسوری بيسيم (WSN) با نرم افزار MATLAB – دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 فروش پروژه matlab طبقه بندی و خوشه بندی صفحات وب با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB – دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پياده سازی شبكه بيسيم حسگر برای انتشار اطلاعات در ايستگاه های سيار با نرم افزار MATLAB – دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 فروش پروژه matlab انيميشن نوسان سينوسی با نرم افزار MATLAB – دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 فروش پروژه matlab انيميشن هواپيما با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab Nonholonomic-Wheel Mobile Robot يا WMR با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab پردازش انتقال حرارت با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازی مدار ماهواره با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 فروش پروژه matlab انيميشن رسم شكل هندسی با نرم افزار MATLAB فروش پروژه matlab تبديل واحدها با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab الگوريتم LZW جهت فشرده سازى با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab گالرى عكس با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab حركت دست ربات با منطق فازى با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab مكانيزم 4 ميل (Four Bar Prolodes) با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab بازى سودوكو با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخيص عدد، حروف و اشكال با شبكه عصبى هاپفيلد با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخيص پلاك خودرو با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخيص حروف و اعداد از داخل متن با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تماس با استفاده از سيگنال هاى DTMF با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab رسم فركتال نيوتن با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab عمليات پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوريتم PSO با نرم افزار MATLAB – دوشنبه یازدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab سيگنال هاى DTMF با نرم افزار MATLAB – دوشنبه یازدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخيص عدد، حروف و خطوط با شبكه عصبى ART با نرم افزار MATLAB – دوشنبه یازدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab عمليات پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB – دوشنبه یازدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab مدل سازى داده ها با شبكه عصبى SOM (خودسازمانده) با نرم افزار MATLAB – دوشنبه یازدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخيص پلاك خودرو با نرم افزار MATLAB – دوشنبه یازدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازى تشخيص برخورد توپ به صورت انيميشن با نرم افزار MATLAB – دوشنبه یازدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab خواندن فايل هاى ويدئويى به صورت فريم به فريم با نرم افزار MATLAB – یکشنبه دهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab رمزنگارى، كشف رمز و كاهش حجم فايل صوتى با نرم افزار MATLAB – یکشنبه دهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab ضبط صدا با ميكروفون و آناليز آن با نرم افزار MATLAB – یکشنبه دهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab فيلتر گذارى بر روى فايل صوتى (ايجاد نويز و حذف آن) با نرم افزار MATLAB – یکشنبه دهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازى برخورد به صورت انيميشن و رسم نمودار با نرم افزار MATLAB – یکشنبه دهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab حذف نويز از تصوير با نرم افزار MATLAB – یکشنبه دهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab بازى ماهجونگ با نرم افزار MATLAB – یکشنبه دهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab کنترلر عصبی برای مخزن موجی (Surge Tank) با نرم افزار MATLAB – یکشنبه دهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab کنترل مخزن سه گانه آب با نرم افزار MATLAB – یکشنبه دهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab نرخ خطای بیت در مایمو (MIMO Bit Error Rate) نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پروتکل پگاسیس (PEGASIS) در شبکه سنسوری بیسیم با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab ماشین حساب با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab حذف نویز صدا با استفاده از ELMS و LMS با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخیص عکس برش داده شده از عکس اصلی با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab نوسان دورانی در میل لنگ (Torsional Vibration in Crankshafts) با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab رسم انواع گراف و خوشه بندی با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab مدیا پلیر با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تقویم و ساعت با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab کنترل ربات با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab مرزبندی، لبه یابی داخلی و تعیین مساحت خطوط با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab ماشین حساب با نرم افزار MATLAB – شنبه نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab برداشتن نويز از تصوير (Denoise) با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab انواع عملیات در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab ساخت و ویرایش انواع مدارات الکترونیکی در محیط GUI با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شبیه سازی میزان نویز صدا بر پایه FIR و IIR با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شبیه سازی QAM با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab کرنومتر با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab TMS320F2812 در پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab Cantilevel Beam with a Vertical Force Applied با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab آناليز حالات صورت (Facial Expression Analyze) با نرم افزار MATLAB – چهارشنبه ششم شهریور 1392 فروش پروژه matlab دفترچه تلفن با نرم افزار MATLAB فروش پروژه matlab حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB – جمعه بیست و نهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab بازی تتریس با نرم افزار MATLAB – دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 فروش پروژه matlab ذره بین با نرم افزار MATLAB – دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 فروش پروژه matlab رمزنگاری و دیکد تصاویر با الگوریتم Baker’s map با نرم افزار MATLAB یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab رمزنگاری و دیکد رمز با الگوریتم هافمن جمعیت با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab سرشماری آمار جمعیت با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab انیمیشن اتوماتا و وراثت با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پیاده سازی الگوریتم FFT با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab سیستم لورنز (معادله دیفرانسیل لورنز) با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پردازش تصویر – ذوب شدن و بازسازی اولیه تصویر با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab نقاط تصادفی در محدوده ای خاص همراه نمودار جریان با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab انیمیشن نوسان با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab انیمیشن انواع موج با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab بازسازی اشکال هندسی در محیط سه بعدی با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab بازی تتریس با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پیاده سازی استاندارد 802.11n با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پیاده سازی استاندارد 802.11b با نرم افزار MATLAB – یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شبیه سازی QAM با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab مقطع نگاری رایانه ای با اشعه مخروطی پیچشی با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab دوربین و ضبط فیلم با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab رمزگذاری و کشف رمز با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab نرخ خطای بیت در تداخل امواج با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab ترکیب دو عکس با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخیص سیستم با استفاده از متد کمترین مربعات بازگشتی با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پردازش صدا – برش، میکس و پخش موسیقی با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پردازش تصویر و پردازش سیگنال با شبکه عصبی و منطق فازی با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پردازش تصویر – ماسک سوبل و رسم ویولت با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخیص مُهر و لوگو با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab ساعت آنالوگ با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تخصیص و پیش بینی ترافیک با خواندن داده از فایل excel با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شبیه سازی اصل مکانیزم حرکتی با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخیص کاراکترها با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازى حلقه (پيچ) با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پردازش تصویر – image registration با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab کنترل ویدئو با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab رسم توابع به صورت گرافيكى با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab شبيه سازى STBC با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab ساخت شبكه كامپيوترى با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab بازى پازل با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخيص اثر انگشت با شبكه عصبى و پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab پياده سازى آرايه ها با نرم افزار MATLAB – سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab خوشه بندى K-means با نرم افزار MATLAB – شنبه شانزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab حل مدارهاى مختلف الكترونيك با نرم افزار MATLAB – شنبه شانزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab محاسبه فاكتوريل عدد با نرم افزار MATLAB – شنبه شانزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab ماشين حساب با نرم افزار MATLAB – شنبه شانزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab كانون زمين لرزه (Hypocenter) با نرم افزار MATLAB – شنبه شانزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab تشخيص با استفاده از شبكه هاى عصبى با نرم افزار MATLAB – شنبه شانزدهم شهریور 1392 فروش پروژه matlab نمايش ساعت سيستم با نرم افزار MATLAB فروش پروژه matlab انتشار غیرخطی تصویر (Non-Linear Diffusion) با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه یازدهم مهر 1392 فروش پروژه matlab MDS در ارتباطات با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه یازدهم مهر 1392 فروش پروژه matlab شبیه سازی خمینه (Manifold) با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه یازدهم مهر 1392 فروش پروژه matlab فرکتال Zeichne Dreiecke با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه یازدهم مهر 1392 فروش پروژه matlab پردازش سه بعدی FDTD با نرم افزار MATLAB – پنجشنبه یازدهم مهر 1392 فروش پروژه matlab anti-aliasing با نرم افزار MATLAB

 

 

الگوریتم موازی pso کرم شب تاب تپه نوردی خفاش

,کرم شب تاب با الگوریتم تپه نوردی,الگوریتم موازی pso,پردازش تصویر تشخیص جنسیت,اموزش الگوریتم خفاش,اعمال دستور fcm بروی تصویر,کد هاب لوکیشن در متلب

ادامه مطلب …