نوشته‌ها

دانلود کد متلب حل VRP با الگوریتم ژنتیک + فیلم آموزشی

ادامه مطلب

دانلود کد مساله تخصیص تعمیم یافته با الگوریتم ژنتیک+فیلم

ادامه مطلب

دانلود پروژه حل مسئله پوشش مجموعه با الگوریتم ژنتیک + فیلم آموزشی

ادامه مطلب

دانلود فیلم حل مساله درخت پوشای کمینه با الگوریتم ژنتیک

ادامه مطلب

دانلود رایگان پایان نامه های الگوریتم ژنتیک

دانلود رایگان پایان نامه های الگوریتم ژنتیک

Genetic Algorithm Free Download  Thesis

ادامه مطلب

الگوریتم ژنتیک ga genetic algorithm

الگوریتم ژنتیک ga genetic algorithm

الگوریتم ژنتیک چیست,ایده اصلی ,الگوریتم ژنتیک ,سود و کد الگوریتم,روش های نمایش ,روش های انتخاب ,روش های تغییر ,نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک,نقاط ضعف الگوریتم های ژنتیک,پارامترهای crossover 11,Exploration & Exploitation 13,چالشهایی که GA با آن رودررو است,فاکتورهای موثر در PGA 11,یادداشت,نحوه ی کنترل در سیستمهای موازی,چگونه GA را موازی کنیم,طبقه بندی PGA 16,معیار ارزیابی کارآیی در الگوریتم ژنتیک موازی,مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی,نظریه‌ی پیچیدگی محاسباتی,مسائل محاسباتی,نمونه‌های مسئله,نمایش نمونه‌های مسئله,مسائل تصمیم‌گیری,مسائل تابعی,محاسبه‌ی اندازه‌ی یک نمونه,معیارهای پیچیدگی,پیچیدگی زمانی,بهترین حالت، بدترین حالت و حالت متوسط پیچیدگی,کران بالا و پایین پیچیدگی مسائل,کلاس‌های پیچیدگی,تعیین کلاس‌های پیچیدگی,کلاس‌های پیچیدگی مهم,ساده‌سازی,بررسی ناکارآمد بودن از لحاظ زمانی,مسائل حل نشده‌ی مهم,مسئله‌ی P در مقابل NP,وجود مسائلی در NP که نه جزء P هستند و نه جزء NP-Complete,روش‌هایی برای حل مسائل NP-Complete,روشهای جستجوی هوش مصنوعی,انواع مسائل در هوش مصنوعی,جستجوی ناآگاهانه,الگوهای جستجوی عمومی,جستجوی عمقی,جستجوی عمقی محدود شده,جستجوی سطحی,جستجوی عمقی تکرار شونده,جستجوی دو طرفه,جستجوی هزینه‌ی یکنواخت,روش های جستجوی آگاهانه,روش های جستجوی مکاشفه‌ای,جستجوی اول بهترین,حل مسئله‌ی N- وزیر با استفاده از روش اول بهترین,جستجوی,الگوریتم تپه نوردی,الگوریتم تپه‌نوردی تعمیم یافته,الگوریتم جستجوی تابو,بهینه‌سازی,یافتن بهترین راه‌حل,بهینه‌سازی چیست؟,مقایسه‌ی ‌ریشه‌یابی با بهینه‌سازی,انواع بهینه‌سازی,الگوریتم‌های جستجوگر حداقل,جستجوی جامع,بهینه‌سازی تحلیلی,روش غیرمرکب سرازیری نلدر- مید,بهینه‌سازی مبتنی بر کمینه‌سازی خط,روش‌های بهینه‌سازی طبیعی,بهینه‌سازی زیستی: انتخاب طبیعی,الگوریتم ژنتیک,الگوریتم ژنتیک گسسته,انتخاب طبیعی بر روی کامپیوتر,مؤلفه‌های یک الگوریتم ژنتیک دودویی,انتخاب متغیرها و تابع هزینه,کدگذاری و کدگشایی متغیر,انتخاب طبیعی براي نسل بعد, انتخاب والدين,ادغام,جهش,نسل بعدی,همگرایی,بهینه‌سازی یک تابع ساده, الگوریتم ژنتیک پیوسته,مولفه‌های یک الگوریتم ژنتیک پیوسته,متغیرها و تابع هزینه برای مثال ارائه شده در فصل‌,دقت، قیدها و کدگذاری متغیرها,جمعیت اولیه,انتخاب طبیعی,جفت‌گیری,ادغام,جهش‌ها,نسل بعدی,همگرایی,کاربردهای پایه,خلاقیت الگوریتمی- هنر ژنتیکی,بازی حدس زدن یک کلمه,مکان‌یابی مناسب برای یک واحد اورژانس,طراحی آنتن آرایه‌ای,تکامل تدریجی اسب‌‌ها,افزودن اندکی پیچیدگی,کار با توابع پرهزینه‌,بهینه‌سازی چند منظوره,مجموع توابع هزینه‌ی وزن‌دهی شده,بهینه‌سازی پارتو,GA مرکب,کدهای گری,روش‌های دیگر کدگذاری کروموزوم, اندازه‌ی ژن,همگرایی,ادغام‌های دیگر برای GAهای دودویی,جمعیت,جهش,مسائل جایگشت,انتخاب مشخصه‌های ژنتیک,GA  پیوسته در مقابل GA گسسته,الگوریتم‌های ژنتیک آشفته,عملگرهای پیشرفته,دوگانی، غالب و مغلوب,مالتی پلوئید یا چندگانی, وارونگی و مرتب‌سازی مجدد,نیچ و گونه‌پروری,نیچ و گونه‌پروری در مسائل چند قیدی,تراکم,اشتراک,نیچ و گونه‌پروری در مسائل تک‌قید,جلوگیری از ازدواج با محارم,الگوریتم‌های متاژنتیک,نگاشت نژادمانه به رخ‌مانه,الگوریتم‌های ژنتیک موازی,مزایای GA موازی,روش‌هایی برای GA موازی,افزایش سرعت پیش‌بینی شده,مثالی از یک GA موازی,چگونه GAهای موازی مورد استفاده قرار گیرند,کاربردهای پیشرفته,مسئله‌ی فروشنده‌ی دوره‌گرد,بازگشت به مسئله‌ی مکان‌یابی برای یک واحد اورژانس,رمزگشایی یک پیغام محرمانه,طراحی خط سیر روبات,طراحی حرکت مخفی (رادارگری,,

الگوریتم ازدحام پرندگان شبکه فازی الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ازدحام پرندگان شبکه فازی الگوریتم ژنتیک

طراحی چیدمان,طراحی چیدمان یا layout design در matlab,طراحی چیدمان یا layout design در متلب,طراحی چیدمان یا layout design در مطلب,طراحی دیجیتال با استفاده از وریلوگ یا verilog,طراحی رابط های گرافیکی gui در matlab,طراحی رابط های گرافیکی gui در متلب,طراحی رابط های گرافیکی gui در مطلب,طراحی ساختار کنترل,طراحی سازه,طراحی سیستم فازی,طراحی سیستم فازی با استفاده از look-up table در matlab,طراحی سیستم فازی با استفاده از look-up table در متلب,طراحی سیستم فازی با استفاده از look-up table در مطلب,طراحی سیستم فازی در matlab,طراحی سیستم فازی در متلب,طراحی سیستم فازی در مطلب,طراحی سیستم فازی مبتنی بر clustering,

تصاویرماهواره ای توسط شبکه های عصبی یا الگوریتم ژنتیک یا svm

تصاویرماهواره ای توسط شبکه های عصبی یا الگوریتم ژنتیک یا svm

درخواست انجام پروژه

درخواست انجام پروژه

الگوریتم روش حذفی گاوس با نرم افزار مطلب,الگوریتم روش حذفی گوس,الگوریتم روش حذفی گوس با متلب,الگوریتم روش دو بخشی در محاسبات عددی در متلب,الگوریتم روش دو بخشی سی,الگوریتم روش سیمپسون,الگوریتم روش گوس,الگوریتم روش گوس جردن با متلب,الگوریتم روش گوس سایدل با متلب,الگوریتم روش گوس سیدل,الگوریتم روش لاگرانژ,الگوریتم روش نیوتن رافسون در متلب,الگوریتم روش نیوتون,الگوریتم زمانبدی مورچگان شبکه عصبی,الگوریتم زمانبندی پروژه با محدودیت منابع یا rcpsp,الگوریتم زمانبندی پروژه با محدودیت منابع یا rcpsp,الگوریتم زنبور عسل,الگوریتم زنبور مصنوعی,الگوریتم ژنتیک,الگوریتم ژنتیک ga,الگوریتم ژنتیک matlab,الگوریتم ژنتیک nsgaii,الگوریتم ژنتیک site:matlabsite.com,الگوریتم ژنتیک toolbox دانلود,

الگوریتم ژنتیک tsp mfile k mean clustering آموزش

الگوریتم ژنتیک tsp mfile k mean clustering آموزش