انجام پروژه متلب 3

نوشته‌ها

پیش بینی شاخص با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

پیش بینی شاخص با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

دانلود فیلم آموزش حل مساله پیش بینی شاخص

پیش بینی شاخص با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

======================== عبارات =====================
شاخص

====================== تکراری ها ====================
تحلیل اشوب، تجزیه موجک و شبکه عصبی در پیش بینی شاخص بورس تهران
پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران
بهبود مدل سازی شبکه های عصبی در پیش بینی نرخ ارز، با به کارگیری شاخص های تلاطم
ارزیابی شاخص های مختلف تخمین توزیع ابعادی ذرات با استفاده از روش های انالیز مولفه های اصلی و شبکه عصبی
مطالعه رابطه اقلیم و اسایش انسان در محیط شهری با استفاده از شاخص فشار عصبی (مطالعه موردی: تهران)
تخمین مقادیر شاخص مخروطی خاک به کمک مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه ان با مدل رگرسیونی
مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی
ارتباط شاخص های عصبی ادراکی و روانی با کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان شهر مشهد
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع اب زیرزمینی با استفاده از شاخص های اقلیمی، SPI و شبکه عصبی NARX (مطالعه موردی: دشت رامهرمز- استان خوزستان)
پیش یابی ارتفاع موج شاخص در خلیج فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه ان با درخت های تصمیم رگرسیونی
تخمین نقاط شاخص منحنی رطوبتی تعدادی از خاک های اهکی به کمک پارامترهای زود یافت خاک به روش شبکه عصبی مصنوعی
تلفیق شبکه عصبی RBFLN و فن چندشاخصه ORESTE برای شناسایی مکان بهینه استقرار مراکز مالی و تجاری در فضای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)
یک روش جدید بارزدایی فرکانسی بهینه بلادرنگ با استفاده از شاخص های سطح امنیت سیستم قدرت و شبکه های عصبی مصنوعی
تصمیم‌گیری چندشاخصه با استفاده از شبکه‌های عصبی
کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی شاخص صنعت تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی
اثر مسمومیت مزمن با افت‌کش ارگانوفسفره دیازینون بربیانmRNAبرخی شاخص‌های زیستی ضایعات استحاله‌ای بافت عصبی
انتخاب سبد سهام ردیابی کننده شاخص با استفاده از شبکه های عصبی
کاربرد منطق فازی وشبکه های عصبی درپیش بینی شاخص تراکم خاک‌های رسی
بررسی موفقیت در تزریق عصبی کانال تحتانی با استفاده از شاخص رادیوگرافیک لینگولا
پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی
پیش‌بینی تغییرات شاخص‌های بازار بورس بر اساس شبکه‌های عصبی مصنوعی در بازار بورس تهران
پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با سیستم استنتاجی عصبی فازی تطبیقی(ANFIS)
بررسی ارتباط شاخص های تواناساز چابکی در سازمان با توانمندی‌ چابکی با رویکرد شبکه های عصبی
پیش بینی نوسانات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار با مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی موجکی-سری زمانی
پیش بینی شاخص بازار با استفاده از شبکه های عصبی تحت تاثیر حجم معاملات در بازه های زمانی مختلف
ارزیابی وضعیت نیتروژن گیاه اسفناج با استفاده از شاخص کلروفیل و پردازش تصویر مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی
رابطه شاخص های انتروپومتری، انواع هوش و پست بازی بازیکنان حرفه ای والیبال بر اساس مدل شبکه های عصبی
رابطه شاخص های انتروپومتری، انواع هوش و پست بازی بازیکنان حرفه ای والیبال براساس مدل شبکه‌های عصبی
بررسی نتایج بکارگیری مدل¬های شبکه عصبی مصنوعی و گارچ در پیش¬بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
تخمین مقادیر شاخص مخروطی خاک به کمک مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه ان با مدلهای رگرسیونی
تخمین بهنگام شاخص پایداری گذرای سیستم های قدرت با در نظر گرفتن سیستم تحریک ژنراتورها به کمک شبکه های عصبی
بررسیmiR-124 و miR-9 به عنوان شاخص تمایز سلولهای بنیادی خونساز(CD133) به سلول عصبی با استفاده از تکنیک (Size coded Ligation mediated PCR (SL-PCR
اثر میدان رادیویی ناشی از تلفن همراه GSM بر ایجاد تشنج (به عنوان شاخصی از میزان تحریک‌پذیری عصبی )در مدل صرعی کیندلینگ
استخراج شاخص های مناسب تصمیم گیری و استفاده از شبکه های عصبی جهت پیش بینی هزینه/ سود در بیمه بدنه خودرو(موردکاوی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
تحلیل مقایسه ای کارامدی مدلهای رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه عصبی و ARIMA با مدلهای ترکیبی در پیش بینی بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران
تشخیصآریتمی در نوار قلب بوسیله شبکه عصبی مصنوعی با در نظر گرفتن 10 شاخصریخت شناسی
بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی بر مقدار آلودگی PM10 در شهر شیراز:کاربرد شاخصهای آماری دایره ای و شبکه عصبی
پیش بینی شاخص بازداری ترکیبات ضد ویروس HIV مشتقات Hept با استفاده از روش رگرسیون خطی چند گانه و مقایسه با نتایج روش شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی شاخص صنعت بانک ها تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی
پیش بینی شاخص های تولیدی استایرن بوتادین رابر در فرآیند کوپلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از شبکه های عصبی پس انتشار
پیش بینی شاخصهای پتروفیزیکی مخزن به کمک شبکه های عصبی با انتخاب ویژگی های مناسب

پیش بینی شاخص با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

داری طراحی صنعتی فرش  رشته علوم آزمایشگاه

پیش بینی شاخص با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ه

پیش بینی انرژی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

پیش بینی انرژی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

دانلود فیلم آموزش حل مساله رنگ آمیزی

پیش بینی انرژی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ی الگوریتم ها و محاسبا

======================== عبارات =====================
انرژی

====================== تکراری ها ====================
تخمین انرژی شکست بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تخمین انرژی گرمایشی ساختمانها با استفاده از شبکه عصبی شعاعی
پیش بینی تقاضای بلندمدت انرژی الکتریکی با استفاده از الگوریتم ترکیبی عصبی- فازی و انبوه ذرات
تخمین انرژی شکست بتن با استفاده از روش های سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی هادی
کاربرد شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در پیش بینی تقاضای بلندمدت انرژی
شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در کاربردهای انرژی در ساختمان ها
پیش بینی تقاضای انرژی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم انبوه ذرات
تشخیص و جداسازی خطا در سیستم تبدیل انرژی بادی با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی
ترکیب شبکه های عصبی و الگوریتم های تکاملی در پیش بینی تقاضای انرژی
پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه های عصبی: مطالعه موردی در ایران
کاربرد شبکه های عصبی جهت بررسی اثر ترکیب شیمیایی بر سختی و انرژی ضربه فولاد میکروالیاژی گرید API X65
معرفی دو روش جدید برای پیشبینی گرمای انفجار ترکیبات پرانرژی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و شبکه ی عصبی مصنوعی(علمی-ترویجی)
طراحی کنترل کننده فازی عصبی مبتنی بر تابع انرژی برای STATCOM به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم تک ماشینه با باس بی نهایت
تاثیر اثرات ترمودینامیکی بر تغییرات انرژی و مقایسه ی برهم کنش های ساختاری در پروتیین گیرنده ی فاکتور رشد عصبی و انزیم پروتیینی موثر در یادگیری
تخمین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری گندم و ذرت در طیور گوشتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی بر اساس ترکیبات مواد مغذی و اسید های امینه ضروری
کاربرد شبکه‌های عصبی در بررسی افت انرژی در سرریز پلکانی
پیش‌بینی تقاضای حامل‌های انرژی در ایران توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی
حفاظت دیستانس خطوط انتقال انرژی با استفاده از روش شبکه های عصبی
شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر تقاضای انرژی در ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH
بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت شامل STATCOM با استفاده از روش تابع انرژی و شبکه‌های عصبی
کسب انرژی از بدن انسان برای تامین انرژی یک پروتز عصبی مبتنی بر راه رفتن
تخمین افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
طراحی و شبیه سازی کنترل‌کننده فازی – عصبی به‌منظور افزایش بازدهی انرژی در مکان‌های عمومی
مدیریت هوشمندانه انرژی در شبکه های حسگر بی سیم متحرک با بکارگیری شبکه های عصبی
شناسایی و کنترل عصبی – تطبیقی سیستم تبدیل انرژی باد مبتنی بر ژنراتور القایی از دو سو تغذیه
مقایسه نیروی کششی و انرژی موردنیاز کولتیواتورهای متداول و پیش‌بینی نیروی کششی موردنیاز به روش شبکه عصبی مصنوعی
ارزیابی بهنگام پایداری گذرای سیستم های قدرت شامل SSSC با استفاده از روش تابع انرژی و شبکه های عصبی
پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ذرت و گندم با استفاده از روش سیستم شبکه عصبی مصنوعی
تخمین حاشیه پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت با استفاده از روش تابع انرژی و شبکه های عصبی
کاربرد UPFC در افزایش پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از روش تابع انرژی گذرا و شبکه های عصبی
طراحی بهینه‌ای چند هدفی شبکه‌های عصبی از نوع GMDH با استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی برای فرایندهای شکل‌دهی با نرخ انرژی بالا
کنترل و بهینه سازی سیستمهای مبدل انرژی باد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و مقایسه ان با شبکه های عصبی
طراحی بهینه‌ای چند هدفی شبکه‌های عصبی از نوع GMDHبا استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی برای فرایندهای شکل دهی با نرخ انرژی بالا
پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز دانه¬های سورگوم و تریتیکاله با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره خطی
پیش بینی نیروی کششی و انرژی خاک ورزی عملیات زیرشکنی با استفاده از مدل شبکة عصبی مصنوعی
تجمیع داده ی انرژی کارا مبتنی برشبکه عصبی رگرسیون عمومی درشبکه های حسگربی سیم
ردیابی ماکزیمم قدرت انرژی باد از طریق ژنراتورهای تحریک مستقیم بر پایه شبکه های عصبی
کنترل DFIG در سیستم تبدیل انرژی باد با استفاده از شبکه عصبی – فازی
مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در پیش بینی تولید انرژی های نو
بررسی افت انرژی در فلوم های گلوبلند با استفاده از شبکه عصبی
بررسی تاثیر انرژی های پاک بر کاهشآلودگی هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی عوامل مؤثر بر کارایی انرژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چند لایهای
استفاد از شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی انرژی اتلاف شده در چرخ در پارامترهای متغیر خاک
پیش بینی کوتاه مدت انرژی الکتریکی شبکه تهران بوسیله شبکه های عصبی
پیش بینی انرژی تولیدی نیروگاه بادی برای کاهش رزرو مورد نیاز سیستم توسط شبکه عصبی

ندسی  مک

پیش بینی انرژی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

پیش بینی خواص با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

پیش بینی خواص با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

دانلود فیلم آموزش حل مساله رنگ آمیزی

پیش بینی خواص با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

اعات  مهندسی تجارت ا

======================== عبارات =====================
خواص

====================== تکراری ها ====================
خواص الکتریکی سلول عصبی (2)
خواص الکتریکی یک سلول عصبی
پیش بینی خواص فیزیکی پسته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در طی فراوری
شبکه های عصبی مصنوعی و پیشگویی خواص نخ در فرایند ریسندگی
شبکه عصبی مصنوعی و شبیه سازی خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن
کاربرد شبکه ی عصبی مصنوعی در محاسبه ی خواص ریولوژی کامپاندها با استفاده از فرمولاسیون انها
یک مدل ریاضی برای پیش بینی خواص تخته خرده چوب با کاربرد GMDH نوعی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
تخمین بعضی خواص بتن سبک دانه سازه ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و روش های اماری
پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی پودرهای نانوساختار اهن- نیکل با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی
پیش بینی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی اتیلن سبک – نشاسته گرمانرم با استفاده از سامانه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی
پیش‌بینی خواص کششی نخهای مغزی‌دار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش بینی خواص ژیوتکنیکی لایه های خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی اثر خواص پودر اهن بر دانسیته خام قطعه با استفاده از شبکه‌‌‌‌های عصبی مصنوعی
پیش بینی خواص ترموفیزیکی سوخت بیودیزل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی خواص ترمودینامیکی مواد به ویژه هیدروکربن ها
مدل‌سازی خواص مکانیکی کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌های Al-Al2O3 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مدلسازی خواص مکانیکی مواد کامپوزیتی با استفاده از شبکه‌های عصبی از نوع GMDHو روشهای تکاملی
بررسی اثر درجه حرارت بر خواص مکانیکی بتن خود‌متراکم با مطالعه ازمایشگاهی و شبکه‌های عصبی مصنوعی
تولید نرم افزار اموزشی و پژوهشی از طریق اموزش شبکه های عصبی برای پیش بینی پارامترهای موثر بر خواص مواد
مطالعه پایداری و خواص الکتریکی برخی داروهای ضد اختلالات عصبی در حلال های مختلف با استفاده از روش شیمی محاسباتی
تخمین پارامتری خواص ترموفیزیکی مواد در مسایل انتقال حرارت وارون با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی
استفاده از شبکه‌های عصبی در ارزیابی خواص ژیومکانیکی اهکهای سازند اسماری در ساختگاه سدهای خرسان 1 و کارون 4
پیش بینی برخی خواص فیزیکی – شیمیایی با استفاده از روش QSPR و مدل سازی به روش شبکه عصبی موجک
تعیین میزان تازگی میگوی پرورشی با استفاده از برخی خواص مکانیکی و پردازش تصویر در ترکیب با شبکه عصبی مصنوعی
اثر پایدارکننده‌ها بر خصوصیات فیزیکی خامه قنادی و پیش‌بینی این خواص با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تعیین چگالی و خواص ترمودینامیکی نانوسیال‌ها، مایعات یونی و کوپلیمرها با کمک روش‌های مکانیک اماری و شبکه عصبی مصنوعی
ارزیابی خواص هیدروژیولوژیکی توده سنگ‌های گرانودیوریتی درز و شکاف‌دار ساختگاه سد شور- جیرفت با استفاده از شبکه عصبی
پیش بینی خواص ترمودینامیکی فرایند میسلی شدن شوینده ها و اندازه استخر نانومتری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی خواص ترمودینامیکی فلزات قلیایی و الیاژهای انها در حالت مذاب با استفاده از یک معادله حالت جدید و روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN).
ساخت داربست‌های پلیمری از پلی هیدروکسی بوتیرات و بهبود خواص ان به منظور کشت سلول‌های بنیادی P19 و جهت دهی ان‌ها به سمت سلول‌های عصبی
امکان سنجی در تعریف روشی نوین در طبقه‌بندی گیاهان با استفاده توام از خواص طیفی (تصویر هایپریون) و شبکه‌های عصبی مصنوعی
بررسی خواص پتروقیزیکی سازند سروک در میدان نفتی اب نیمور و محاسبه تراوایی ان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بهینه سازی خط تولید فراورده تخته خرده چوب با استفاده از برنامه شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی روی خواص فیزیکی کارخانه دعبل خزایی)
ساخت و بررسی خواص داربست‌های نانو کامپوزیتی پلی (متاکریل امید-کو-متاکریلیک اسید)/ نانو زیولیت A جهت بررسی رشد و تکثیر سلول عصبی
پیش بینی خواص ترمودینامیکی محلول های پلیمری پلی وینیل پیرولیدن در اب و اتانول با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تشخیص معکوس پارامترهای هندسی حرارتی و خواص مواد با استفادها ز شبکه عصبی مصنوعی
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی خواص کربن فعال تولیدی از ضایعات گیاهی به روش فعال سازی فیزیکی
مطالعه استفاده از مدل فازی عصبی تطبیق پذیر ANFIS در پیش بینی خواص مکانیکی قطعات جوشکاری نقطه ای
مقایسه مدلهای هوشمند شبکه عصبی و منطق فازی در پیش بینی خواص مکانیکی قطعات جوشکاری پالسی نقطه ای
بررسی اثر پارامترهای نورد برخواص مکانیکی ورق به روش شبکه های عصبی
بررسی خواص مکانیکی فوم حفره باز تولید شده به روش فشردان مذاب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خواص ترمودینامیکی مخلوط آب- شکر
استفاده از شبکه ی عصبی در پیش بینی خواص ترمودینامیکی جایگزین های مبرد R-22 و مقایسه کارایی آن ها در سیکل تبرید
استفاده از شبکه ی عصبی در پیش بینی خواص ترمودینامیکی جایگزین های مبرد R-22 و مقایسه کارایی آنها در سیکل تبرید
استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی فورج پذیر
استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی در پیشبینی خواص مکانیکی فولاد میکرو آلیاژی فورج پذیر
استفاده از مدل فازی عصبی تطبیق پذیر (ANFIS) در پیش بینی خواص مکانیکی قطعات تف جوش
پیش بینی برخی خواص مکانیکی شلتوک تحت باراستاتیکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی خواص رئولوژیکی فارینوگرافی خمیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی خواص مکانیکی ژئوپلیمرها با استفاده از شبکه های عصبی
پیش بینی خواص مکانیکی لاستیک تقویت شده توسط نانو کلی اصلاح شده با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار خطا
پیش بینی خواص مکانیکی ورق آلومینیومی در فرآیند نورد سرد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی خواص مکانیکی ورق آلومینیومی در فرایند نورد سرد با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی خواص هندسی پسته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ نانوساختار Fe70-xCuxCo30 به دست آمده از آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

معماریی سیستم های کامپیوتری  مهندسی نرم‌افزار  مهندسی هوش مصنوعی و رباتیکز  مهندسی شبکه های کامپیوتری  مهندسی رایانش امن  مهندسی  مکانیک  مهندسی  طراحی کاربردی  مهندسی  تبدیل انرژی  مهندسی  ساخت و تولید  مهندسی  مکاترونیک بیو

پیش بینی خواص با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

یه

پیش بینی خشکسالی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

پیش بینی خشکسالی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

پیش بینی خشکسالی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

======================== عبارات =====================
خشک

====================== تکراری ها ====================
بررسی عوارض عصبی- روانی پرکلرواتیلن در شاغلین خشک شویی ها
ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی در پیش بینی وقایع خشکسالی در ایستگاه یزد
پیش بینی خشک سالی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی، مطالعه موردی : ایستگاه شیراز
پیش بینی خشکسالی شهر خاش با استفاده از مدل شبکه عصبی
بررسی و تحلیل خشکسالی هواشناسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در استان تهران
مقایسه مدل رگرسیون درختی، شبکه عصبی مصنوعی و هارگریوز سامانی در براورد تبخیرتعرق مرجع مناطق خشک
مدلسازی خشک کردن لایه نازک موز و بهینه سازی فرایند توسط شبکه عصبی مصنوعی
تخمین پارامترهای خشک کردن گوجه فرنگی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی خشکسالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل ترکیبی شبکه عصبی – موجکی
شبیه سازی خشک کن بستر سیال غیر مداوم به روش مدلسازی عصبی سری های زمانی
پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی
مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در تخمین وزن خشک و جذب فسفرگیاه ذرت
تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال
سینتیک خشک کردن چای با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
پیشبینی محتوای رطوبتی خشکشدن لایه نازک قارچ خوراکی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی پس انتشار
مدلسازی سینتیک خشک شدن لایه نازک میوه زرشک (Berberis Vulgaris) به کمک شبکه عصبی مصنوعی
شناسایی محل مناسب بندرخشک در ایران با استفاده از شبکه عصبی دو سطحی
تخمین رطوبت لایه‌های شلتوک در انتهای مرحله خشک‌شدن به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش بینی محتوای رطوبتی پیاز خوراکی در طی فرایند خشک کردن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی برای پیش بینی قابلیت هضم ماده خشک چندین علوفه گرمسیری
پیش بینی محتوی رطوبت میوه کیوی در خشک کن خلاا با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی عناصر اقلیمی و پیش بینی سیکل خشکسالی مطالعه موردی: استان اصفهان
کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نمایه های خشکسالی SPI و PDSIدر ایستگاه سینوپتیک شهر مشهد
براورد متغیرها و بررسی اهمیت عوامل موثردر فرایند خشک شدن بستر ثابت شلتوک به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی شاخص خشکسالی پالمر به کمک شاخص¬های بزرگ مقیاس اقلیمی و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و مدل های فیزیکی تجربی تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اب وهوای نیمه خشک
بررسی تاثیر عناصر اقلیمی بر افزایش دقت روش شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خشک سالی منطقه یزد
مقایسه ی شبکه عصبی و سری های زمانی در پیش بینی خشکسالی ( مطالعه موردی : استان خراسان رضوی )
شبیه سازی مدل سینتیک خشک شدن بستر نازک پرتقال رقم تامسون با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی تغییرات رطوبت گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در خشک کن جریان هوای داغ با استفاده از مدل های ریاضی و شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی تاثیرات وقوع خشکسالی های اخیر در تشدید فرسایش خندقی و رخداد لغزش ها، درحوضه اذرشهرچای، با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
شبیه سازی مدل سینتیک خشک شدن لایه نازک نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به کمک سامانه استنتاج تطبیقی عصبی فازی(Anfis)
XML پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent
پیش بینی محتوای رطوبتی خشک شدن لایه نازک اویشن باغی (Thymus vulgaris L.) به کمک سامانه استنتاج تطبیقی عصبی – فازی(ANFIS)
مدل سازی پراکنش گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی (بررسی موردی: مراتع حوض سلطان استان قم)
کاربرد شبکه ی عصبی مصنوعی در پیش بینی نسبت رطوبت و بررسی خصوصیات حسی و تغذیه ای و گوجه فرنگی در طی خشک کردن
کاربرد روش ترکیبی سطح پاسخ و شبکه ی عصبی مصنوعی در پیش بینی سینتیک خشک کردن یک ماده ی غذایی تحت شرایط مختلف خشک کردن
بکار گیری شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی نخود سبز در یک خشک کن بستر سیالی با کمک ماکروویو
بررسی تاثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم رگرسیونی در پیش بینی خشکسالی
مقایسه روش های رگرسیون خطی، زمین اماری و شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی کربن الی در اراضی خشک دشت سیستان
پیش بینی خشکسالی یک ساله با استفاده از مدل فازی – عصبی، سری های زمانی خشکسالی و شاخص های اقلیمی (مطالعه موردی: زاهدان)
ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و مدل تجربی ایرماک در تخمین تابش خالص خورشیدی روزانه در اقلیم سرد و نیمه خشک (مطالعه موردی: همدان)
بررسی شاخص های مهم خشک شدن انگور در روش خشک کردن با جریان هوای گرم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی کارایی مدل های هیبرید شبکه عصبی مصنوعی- استوکاستیک در پیش-بینی خشکسالی های هیدرولوژیکی با استفاده از اماره کاپا (مطالعه موردی: حوزه ابخیز رودخانه گاماسیاب)
پیش بینی برخی خصوصیات حرارتی، فیزیکی و مکانیکی میوه بنه پس از خشک کردن با خشک کن پیوسته نیمه صنعتی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی هوشمند و لحظه ای محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرایند خشک کردن لایه نازک پسته
ارزیابی ارتباط زمانی خشکسالی های هواشناسی و ابشناسی با کاربرد برنامه ریزی های ژنتیک (GP) و سامانه ی استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) در حوضه ی ابخیز صوفی چای
کارایی زیولیت و اسید سیتریک در کنترل رشد کپک و تولید افلاتوکسین در ضایعات نان های خشک در سطح شهر مشهد و مدل سازی ان به روش شبکه های عصبی مصنوعی
شبیه‌سازی خشک‌کن پاششی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی در حوزه ابخیز مند استان فارس
یش‌بینی برخی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و خشک‌کردن بنه (پسته وحشی) به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش بینی محتوی رطوبتی کیوی در خشک کن خلایی به کمک شبکه عصبی مصنوعی
پیش‌بینی برخی خواص مکانیکی و خشک کردن دانه افتابگردان به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
تحلیل و پیش بینی روزهای خشک ایران زمین با استفاده مدل شبکه عصبی مصنوعی
بررسی پیش بینی وضعیت خشکسالی در منطقه یزد با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی
شبیه سازی فرایند خشک شدن شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی‌
استفاده از مدل فازی- عصبی و شاخص های اقلیمی جهت پیش بینی خشکسالی، مطالعه موردی زاهدان
ارزیابی و مدل‌سازی سینتیک خشک شدن خرما رقم مضافتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی خشکسالی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی مطالعه ی موردی : ایستگاه سینوپتیک شیراز
استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی خشکسالی
مدل سازی و بهینه سازی فرایند خشک کردن انگور به کمک بینایی ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی
پیش‌بینی، تشخیص و بررسی سینتیک خشک کردن ارقام برنج با استفاده از پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی
پایش و توسعه مدل شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI ؛ مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویر‌احمد
بررسی ازمایشگاهی و تدوین مدل شبکه عصبی خشک کردن لایه نازک شلتوک در روش ترکیبی مادون قرمز–هوای گرم
پایش و پیش بینی خشکسالی با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی(مطالعه موردی: استان اردبیل)
پیش بینی و بهینه سازی فرایند تولید خشک ریسی الیاف اکریلیک با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
پیش بینی سری زمانی شاخص های خشکسالی SPI و PDSI با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در مشهد
مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ناپارامتری برای پیش بینی میان مدت و بلند مدت خشکسالی
مدل‌سازی سینتیک خشک شدن خلال پیاز از طریق تخمین رطوبت در طول فرایند خشک شدن به کمک شبکه عصبی مصنوعی
بررسی خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها با استفاده از زنجیره مارکف و شبکه‌های عصبی مصنوعی در حوضه سد پیشین
ارایه مدل سینتیک خشک کردن ذرت در خشک‌کن مخزنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بهینه‌سازی شده بوسیله الگوریتم ژنتیک
ارزیابی سیگنال های هواشناسی در پیش بینی خشکسالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در استان تهران
بهینه‌سازی خشک‌کردن میوه بنه در خشک‌کن پیوسته نیمه‌صنعتی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی و روش سطح پاسخ
محاسبه درصد پوشش گیاهی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و شاخص‌های گیاهی جهت بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده (حوضه شیطور، یزد)
اعتبار‌سنجی مدل‌های تجربی و نیمه‌تجربی براورد تابش خالص در شرایط اقلیمی سرد و نیمه‌خشک همدان با‌ استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده و شبکه عصبی مصنوعی
بررسی کینتیک، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بعد برخالی کیوی (Actiniadia deliciosa) خشک شده به روش ترکیبی اسمزی- هوای داغ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
استفاده از مدلهای تجربی، منطق فازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدلسازی و بهینه سازی خشک کردن بستر سیال فلفل دلمه‌ای
بررسی فرایند خشک کردن ورقه‌های سیب‌‌زمینی در شرایط تلفیقی خلاا و گرمایشی مادون قرمز و مدل‌سازی ان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی و پهنه بندی شاخص خشکسالی SPI در استان کرمان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل نرو-فازی
کارایی زیولیت و اسیدسیتریک در کنترل رشد کپک و تولید افلاتوکسین در ضایعات نان های خشک در سطح شهر مشهد ومدل سازی ان به روش شبکه های عصبی مصنوعی
پیشبینی خشکسالی هواشناسی با استفاده ازسیگنالهای اقلیمی و شبکه عصبی مصنوعی دراستان لرستان
پیش‌بینی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
تاثیر متغیرهای اقلیمی پیوند از دور بر خشکسالی هواشناسی با استفاده از رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی
تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی با استفاده از شبکه های عصبی
کاربرد سیستم ااستنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی محتوای رطوبتی برگه چای سبز در حین خشک شدن
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی فرایند خشک کردن قارچ دکمه ای با کمک اون مایکروویو
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی محتوای رطوبتی در طی فرآیند خشک کردن انگور
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در خشک کردن
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی محتوای رطوبتی درطی فرآیند خشک کردن خرمالو
کمی سازی نمایه خشکسالی SPI با مدلهای شبکه عصبی مصنوعی
معرفی مدل تلفیقی تبدیل موجکی و شبکه های عصبی برای پیش بینی خشکسالی حوضه های آبخیز سدها
مقایسه پیشبینی مدلهای ریاضی و شبکههای عصبی در خشککردن دانه انار
مقایسه روند خشکسالی دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های خشکسالی و شبکه عصبی مصنوعی
مقایسه شبکه عصبی با سیستم فازی-عصبی تطبیقی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی
مقایسه ی مدل تلفیقی شبکه ی عصبی- موجکی با مدل شبکه ی عصبی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی
بررسی تاثیر عوامل اقلیمی در دقت پیشبینی خشکسالی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی درمنطقه یزد
بررسی سینتیک خشک کردن هوای داغ کدوی سبز با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و تابع پایه شعاعی
بررسی کارآیی مدل تلفیقی شبکه عصبی و تبدیلات موجک در پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک قزوین)
بررسی کارایی مدل¬های شبکه عصبی مصنوعی و پارامتر¬های هواشناسی در پیش¬بینی خشکسالی ایستگاه یزد
بررسی ویژگی های گوجه فرنگی سرخ و خشک شده اسمزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پایه شعاعی
بررسی ویژگی های گوجه فرنگی سرخ و خشک شده اسمزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون
استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون و تابع پایه ی شعاعی در پیش بینی ویژگی های خشک کردن قارچ دکمه ای به کمک مایکروویو
استفاده از مدل شبکه های عصبی به منظور پیش بینی خشکسالی
استفاده از مدل فازی- عصبی و الگوهای ارتباط از دور جهت پیش‌بینی خشکسالی، مطالعه موردی زاهدان
پیش بینی خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی (منطقه مطالعاتی : استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد)
پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل های شبکه عصبی و نروفازی در استان مازندران
پیش بینی خشکسالی با استفاده ازNINO3,4، SOI و شبکه عصبی، راهکاری برای مقابله با آن
پیش بینی خشکسالی با دیدگاه یک ساله با استفاده از مدل فازی- عصبی و شاخ صهای اقلیمی،مطالعه موردی زاهدان
پیش بینی خشکسالی شیراز به کمک شبکه عصبی رادیال بیس
پیش بینی خشکسالی های هیدرولوژیکی حوضه رودخانه خرم آباد با استفاده از شاخص SRIو شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی دبی سیلاب رودخانه با ا ستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: رودخانه خشک شیراز ـ ایستگاه چنارسوخته
پیش بینی سطح ایستابی در سامانه های زهکشی زیستی در مناطق نیمه خشک با استفاده از مدل های SAHYSMOD و شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی سیکل خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود)
پیشبینی خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه واقع در استان کردستان با استفاده از شبکه عصبی
اثر خشکسالی بر روی آلودگی ایستگاه لنج رودخانه زینده رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی احتمال وقوع خشکسالی و ترسالی در رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی انتقال رسوب در بازه هایی از رودخانه خشک شیراز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی SPI خشکسالی در استان یزد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی SPI خشکسالی دراستان یزد بااستفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی برخی خصوصیات خشک کردن توت سفید به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی برخی خصوصیات فیزیکی( چروکیدگی و رنگ) و مکانیکی میوه بنه پس از خشک کردن با خشک کنبسترسیال به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی تغییرات رنگ موز طی فرایند خشک شدن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی سینتیک خشک شدن فلفل دلمه سبز در یک خشک کن بستر سیال با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی شاخص خشکسالی spi بااستفاده ازدو مدل شبکه های عصبی و شبکه های عصبی موجکی مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد
پیش بینی شاخص خشکسالی SPI در مشهد به کمک شبکه های عصبی MLP و نرم افزار Matlab
پیش بینی شوری خاک در سامانه های زهکشی زیستی در مناطق نیمه خشک با استفاده از مدل های SAHYSMOD و شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی فرایند ریفرمینگ خشک متان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی محتوای رطوبتی خشک شدن لایه نازک قارچ خوراکی به کمک شبک ههای عصبی مصنوعی پس انتشار
پیش بینی محتوی رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرآیند آب گیری مجدد اسلایس های به خشک شده با استفاده از پیش تیمار فراصوت- اسمز

پیش بینی خشکسالی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

مهندسی  ساخت و تولید  مهندسی  مکاترونیک بیومکانیک  مهندسی   خودرو  مهندسی سازه سيستم محركه دینامیکی بدنه  برق  مهندسی  مخابرات رمز میدان سیستم  مهندسی سيستم هاي قدرت  مهندسی الكترونيك قدرت  مهندسی  بیومکانیک‌ بیومواد بیوالکتریک  مهندسی  کنترل بالینی ماشين هاي الكتريكي  مهندس

پیش بینی خشکسالی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

پیش بینی رفتار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

پیش بینی رفتار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

پیش بینی رفتار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزشی متلب دانلوپیش بینی رفتار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب لاب  مهندسی زلزله ژئوتکنیک  مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی  مهندسی هوا فضا  مهندسی نساجی  مهندسی کشاورزی  مهندسی  شیمی

======================== عبارات =====================
رفتار

====================== تکراری ها ====================
بین نظر فیزیک و رفتار سلول عصبی
اثار عصبی – رفتاری مواجهه با سیانور در کارگران
علایم عصبی – رفتاری کارگران در مواجهه با حلال های الی
بررسی علایم عصبی – رفتاری جوشکاران در معرض مواجه با منگنز
بازاریاب های عصبی احساسات مشتریان را برای خرید دستکاری می کنند؛ بازاریابی عصبی ترکیبی از علوم اعصاب، اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی است
پیش بینی رفتار تنش_کرنش مصالح شنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رفتار تورمی خاکهای رسی
با این بچه بد اخلاق چه کنم؟؛ طریقه رفتار درست با گربه های عصبی
نقش کمال گرایی، عاطفه منفی و سیستم های مغزی- رفتاری در پیش بینی پرخوری عصبی
ارزیابی رنگ امیزی AgNOR در پیشگویی رفتار بالینی مننژیومای سیستم عصبی مرکزی ، بیمارستان سینا ، 81-1376
روی کرد شناختی رفتاری و برنامه ریزی عصبی کلامی در کنترل اضطراب امتحان
مدلسازی رفتار تنش – کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی رفتار تنش – کرنش مصالح شنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
رفتار سازمانی و شبکه های عصبی مصنوعی، پژوهشی برای اوازه سازی در بانک های دولتی
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تصویر بدنی و خودکارامدی در دختران مبتلا به پرخوری عصبی
سلامت سنجی تیرهای طرهای شکل ترک خورده به کمک شبکه های عصبی مصنوعی، با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی ترک
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر پرخوری عصبی در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوری اهواز
پیش بینی رفتار سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی
مقایسه کمال گرایی، عاطفه منفی و سیستم های مغزی- رفتاری در افراد مبتلا به پرخوری عصبی و افراد عادی
تحلیل شبکه عصبی در پیش بینی ویژگی های موثر بر رفتار حفاظتی بهره برداران روستایی حوزه تالاب شادگان
سرمقاله: هدف های عصبی شناختی در درمان بیماری اعتیاد؛ جا به جایی پارادایم از رفتار به شناخت
بررسی رفتار مصالح شن دار در بارگذاری زهکشی نشده مونوتونیک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضی
تحلیل رفتار کسری بودجه دولت در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه ای
بهینه سازی چند هدفه رفتار استاتیکی ورق چند لایه ای FGM بر پایه حل دقیق با استفاده از روش عصبی-ژنتیک
اثر نانوذرات اکسیداهن و یون اهن بر کارایی تولید مثلی موش های سوری باردار و رشد شناسی عصبی-رفتاری زاده ها
مدل سازی و پیش بینی رفتار بازار بورس با استفاده از شبکه های عصبی ( مطالعه موردی شرکت سیمان فارس و خوزستان )
طراحی سیستم افتراق دهنده دقیق کودکان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی از کودکان با اختلال رفتار مقابله ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تاثیرپذیری ویژگی شخصیتی تصور از خود و عواطف منفی از اموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری در زنان مبتلا به پراشتهایی عصبی
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی رفتار مدیران
کاربرد شبکه عصبی در پیشگویی رفتار هارمونیک‌های ولتاژ
تعیین مقادیر شاخص‌های رفتار مکانیکی خودرو به کمک شبکه‌های عصبی
ارزیابی رفتار کمانشی اعضای فشاری با استفاده از شبکه عصبی
ارزیابی رفتار سدهای بتنی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش بینی رفتار تنش-کرنش خاکهای ماسه ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مدل کردن رفتار تنش -کرنش ماسه سیلتی زهکشی نشده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی رفتار اتصالات بتن ارمه خارجی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مطالعه رفتار سلولهای عصبی مرکزی نخاعRat با استفاده از میدانهای مغناطیسی و الکتریکی
گرفتاری دستگاه عصبی مرکزی در بیماری‌های لوسمی سالهای 52-51 نیمه دوم سال 51
طراحی جبران ساز توان راکتیو فازی – عصبی تطبیقی جهت بهبود رفتار موتورهای سنکرون
مطالعه رفتار سازه‌های اسکلت فلزی با اتصالات نیمه گیردار با استفاده از شبکه‌های عصبی -فازی
تشخیص خواب‌الودگی راننده بر اساس رفتار طولی خودرو توسط شبکه عصبی در شبیه‌ساز رانندگی
نقاط پایانی تولید مثلی و عصبی- رفتاری متعاقب مواجهه مادری با کربن 60 در موش سوری
مطالعه رفتار کانال های پایدارمرکب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تعیین موقعیت ترک در تیر ترکدار تیموشنکو با استفاده از رفتار ارتعاشی به کمک شبکه عصبی
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی رفتار لرزه‌ای قاب‌های بتنی با تاثیر میانقاب‌های بنایی
تاثیر نانو ذره نقره بر شاخص‌های تولیدمثلی موش‌های سوری باردار و تکامل عصبی- رفتاری زاده‌های ان‌ها
تبیین رفتار تنش-کرنش خاک های رسی با استفاده از شبکه عصبی
بهبود پیشگویی رفتار کششی پارچه‌های تاری و پودی با استفاده از شبکه عصبی و سامانه فازی
پیش بینی رفتار الاینده های هوای اراک با استفاده از شبکه های عصبی
مطالعه و پیش‌بینی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت‌های زمینه الومینیومی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
رفتار پیچشی ساختمان‌های بلند تحت اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و استفاده از شبکه عصبی
بررسی نقش کمال گرایی،عاطفه منفی وسیستم های مغزی-رفتاری در پیش بینی پرخوری عصبی
کاربرد شبکه‌های عصبی برای پیش بینی رفتار اتصالات با گیردارهای نسبی برای قابهای مستوی
تشخیص هرزنامه بر اساس رفتار ان با استفاده از روش فازی-عصبی
بررسی رفتار تیرهای تقویت شده به روش NSM-FRP با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش‌بینی رفتار تنش – کرنش خاک‌های رسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوع
مدل سازی رفتاری و توصیف سخت افزاری شبکه های عصبی پالسی
بررسی رفتار دال های دوطرفه بتن مسلح با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
اثر کنترل‌کننده‌ی عصبی-فازی بهینه شده‌ی نیمه‌فعال بر رفتار لرزه‌ای پل‌ها
بررسی رفتار قابهای فلزی دو بعدی با اتصالات با سختی های نسبی به کمک شبکه های عصبی
بررسی اثر اسپرین بر اسیب تجربی نخاع و تغییرات بیوشیمیایی، هیستوپاتولوژی و عصبی – رفتاری در موش صحرایی
مدل سازی رفتاری، توصیف سخت افزاری و پیاده سازی شبکه عصبی هاپفیلد با زبان VHDL برای حل مسیله مسیریابی
تحلیل دینامیکی محیط متخلخل با استفاده از مدل های رفتاری منتج از شبکه های عصبی مصنوعی در روش عناصر محدود
تحلیل قابها با رفتار غیر خطی مادی و هندسی و کاربرد شبکه های عصبی جهت پیش بینی بارهای انهدام
مدلسازی رفتار تورمی سیکلیک گلسنگ با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مورد مطالعاتی: مغار نیروگاه تولید برق مسجد سلیمان)
اثرات مواجهه با نانوذرات اکسیداهن بر کارایی تولیدمثلی موش¬های سوری باردار و رشد شناسی عصبی- رفتاری زاده¬ها.
پیش بینی رفتار جذب سیمان در توده سنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی پرده اب‌بند سد داریان)
بررسی رابطه بین سیستم‌های مغزی – رفتاری و الگوهای سرشت و منش (مدل زیستی- عصبی کلونینجر) با اضطراب حالت – صفت
تاخیر برش و رفتار نهایی در اعضای کششی با اتصال جوشی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی A.N.N
بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر پرخوری عصبی و تصویر تن، در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوری اهواز
ارایه مدل شبکه‌های عصبی تلفیقی بهبودیافته برای انتخاب ویژگی بهینه جهت بهبود پیش‌بینی رفتار خرید و بخش‌بندی مشتریان
تحلیل رفتار سیگنال تعادل افراد سالم به منظور استفاده از ان در تشخیص برخی بیماری های عصبی-عضلانی
بررسی ضریب رفتار سازه‌های فضا کار تخت سه لایه تحت اثر مولفه قایم زلزله با استفاده از تحلیل غیر خطی استاتیکی و شبکه‌های عصبی
ارزیابی رفتار لرزه ای قاب خمشی با اتصال مقطع کاهش یافته (RBS) تحت رکورد های مصنوعی تولید شده به وسیله ترکیب تبدیل موجک وشبکه های عصبی
اثر مواجهه با نانو لوله های کربنی چند دیواره بر نقاط پایانی تولید مثلی و عصبی-رفتاری زاده ها در موش سوری
مطالعه رفتاری و هیستولوژی تاثیر رژیم غذایی(Intermittent feeding(IF بر سمیت عصبی القا شده توسط کوپریزون در موش C56BL/6
پیش بینی رفتار انقباض پذیری خاک ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی در مقیاس زمین نما در منطقه چلگرد استان چهارمحال وبختیاری
بررسی شیوع رفتارهای عصبی واستروتایپی در کودکان کمتر از 7 سال در منطقه 6 اموزش و پرورش شهر تهران در نیمه اول سال 1387
استخراج و ارزیابی اطلاعاتی ویژگیهای پتانسیل های عمل و سیگنال های سلول عصبی حلزون باغی، به منظور طبقه بندی رفتار قبل و بعد از تحریک مغناطیسی ELF
بررسی رابطه بین سیستم‌های مغزی – رفتاری و الگوهای سرشت و منش (مدل زیستی – عصبی کلونینجر) با تیپ‌های شبانه روزی (صبحی-عصری)
ارایه مدلی جهت پیش‌بینی رفتارهای کارافرینانه به منظور جذب نیروی انسانی کارافرین در سازمان‌ها با رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: شرکت‌های منتخب کارافرین در استان یزد)
پیش‌بینی رفتار خاکهای ماسه سیلتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیشبینی رفتار کانالهای پایدار رژیمی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تشخیص رفتار عصبی در مانورهای رانندگی با استفاده از هم جوشی اطلاعات تلفن همراه هوشمند
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رفتار پیری و پخت سختی فولاد ST12
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رفتار خاک های متورم شونده رسی
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی رفتار کدوی سبز در شرایط مختلف خشک کردن
مدل کردن رفتار مواد مغناطیسی با درنظر گرفتن پدیدة هیسترزیس به کمک شبکه عصبی
یک معیار گسیختگی تجربی برای سن گهای با رفتار غیرهمسا نگرد با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
بررسی رفتار اتصالات بتن آرمه تحت بارگذاری چرخه ای توسط شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی رفتار برشی ماسه¬های کربناته به کمک شبکه عصبی مصنوعی
بررسی رفتار مصالح شن دار در بارگذاری زه کشی نشده مونوتونیک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی و تصحیح رفتار الگوی شکل دهنده پرتو باند پهن جهت استخراج سیگنالهای عصبی
به کارگیری شبکه عصبی و روش المان محدود در بررسی رفتار ترک میان دو ماده مختلف
کاربرد شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه در بررسی رفتار نوسانی نرخ ارز
پیش بینی رفتار آشوبگونه گرمای 100 سال آینده کره زمین بااستفاده از شبکه های عصبی پویا
پیش بینی رفتار خستگی آلیاژ بیومدیکال Ti6Al4V ELI ساجمه زنی شده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی رفتار خستگی آلیاژ بیومدیکال Ti6Al4V ELI ساچمه زنی شده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی رفتار سایشی قطعات تف جوشی شده با استفاده از مدل عصبی فازی تطبیق پذیر (ANFIS)
پیش بینی رفتار سیلان آلیاژ AlMg6 با استفاده از شبکه عصبی و معادله زنر هولومان
پیش بینی رفتار شار در غشای میکروفیلتراسیون با استفاده از شبکه عصبی
پیش بینی رفتار شناور شدن محصولات دانه ای به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
اثرات عصبی رفتاری در کودکان ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا وصدا ناشی از ترافیک
پیش بینی تغییرشکل تونل توسط شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های رفتارسنجی
پیش بینی رفتار کانال های پایدار رژیمی با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی- عصبی

پزشكي  مهندسی پیش بینی رفتار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب ی صنعتی زیست زمین شناسی  رشته صنایع دستی غذایی شیلات  رشته آبخیزداری طراحی صنعتی فرش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  پیش بینی رفتار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد پیش بینی رفتار با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب ارومیه

شبکه های حسگر بیسیم متحرک پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

شبکه های حسگر بیسیم متحرک پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

دانلود فیلم آموزش حل مساله رنگ آمیزی گراف

شبکه های حسگر بیسیم متحرک پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ی الگوریتم ها و محاسبات  مهندسی معماریی سیستم های کامپیوتری  مهندسی نرم‌افزار  مهندسی هوش مصنوعی و رباتیکز  مهندسی شبکه های کامپیوتری  مهندسی رایانش امن  مهندسی  مکانیک  مهندسی  طراحی کاربردی  مهندسی  تبدیل انرژی  مهندسی  ساخت و تولید  مهندسی

گامی در بهبود ترتیب رخدادها در شبکه های حسگر و عملگر بی سیم
سنجش طیف همکارانه در شبکه حسگر بی‌سیم رادیوشناختی با وجود چندین کاربر اولیه
تاثیر کدینگ فواره ای در گذردهی و تاخیر شبکه های حسگر بی سیم زیر اب
مدلسازی رفتار شبکه‌های بهینه حسگر بی سیم در دیگ بخار نیروگاههای حرارتی
بکارگیری شبکه حسگر بیسیم و تکنیک‌های پردازش تصویر جهت هوشمندسازی سیستم اطلاع‌رسانی ناوگان حمل و نقل
ارایه یک طرح پیش توزیع کلید در شبکه‌های حسگر بی‌سیم بااستفاده از قضیه باقیمانده چینی
ارایه و شبیه‌سازی یک روش جدید برای تشخیص حملات کرم‌چاله در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
طراحی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی حسگر خورشیدی با میدان دید بهبود یافته
ساخت دو حسگر پتانسیومتری جدید جهت اندازه‌گیری داروی دسیپرامین و دیبوکایین
طراحی، ساخت و ارزیابی یک گشتاور سنج با حسگر لیزری برای پیش عملکرد محصول ذرت علوفه‌ای
طراحی و ساخت گره شبکه ی حسگر بیسیم با قابلیت پیکره بندی مجدد
تشخیص نفوذ مبتنی بر svm در شبکه های حسگر بی سیم
طراحی و شبیه سازی حسگر فشار فیبر نوری توری براگ برای شرایط کمینه اتلاف
بررسی و مدل‌سازی کارایی شبکه‌های حسگر دما مبتنی بر نوسان‌ساز حلقه در FPGAها
بررسی خاصیت جذب مادون قرمز مواد ارگانیکی و ساخت حسگر مبتنی بر بهترین ترکیب
طراحی و ساخت یک حسگر نوری برای اندازه‌گیری پارامترهای بسترهای سیال
پیش توزیع کلید در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر طرح های ترکیبیاتی
مدل سازی و شبیه سازی حسگر دمای توری براگ فیبر نوری با روکش فلزی
طراحی و ساخت حسگر نیرو با استفاده از ماده مگنتواستریکتیو ترفنل-دی
ارایه حسگر کنترل از راه دور حرارتی با استفاده از تغییر شکل میکرو تیرFGM
طراحی و ساخت بخش نوری حسگر جریان تار نوری حلقه باز
اشکارسازی و تشخیص خرابی در شبکه های حسگر بی سیم با رویکرد مبتنی بر سیگنال
بررسی تکنیک های مقابله با حملات تسخیر گره روی شبکه های حسگر بی سیم
ساخت حسگر اصلاح شده پلاتین جهت تشخیص مواد بیولوژیکی خون انسان
بهینه سازی پردازش پرس و جوهای چندگانه در شبکه های حسگر بی سیم
ارایه سیستم تشخیص نفوذ وفقی در شبکه های حسگر بی سیم
کنترل بدون حسگر توربین بادی مجهز به ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم جهت استحصال حداکثر توان
بازهای شیف با اتم های دهنده نیتروژن و اکسیژن : مولکول های حسگر برای یون های مس
طراحی حسگر دما با مصرف توان کم جهت کاربرد در تگ های غیر فعال RFID
ساخت، بررسی و مشخصه یابی حسگر ماوراابنفش بر پایه دی اکسید تیتانیوم
شبیه سازی شبکه حسگر بی‌سیم در محیط نویزی به منظور رسیدن به استانه تحمل
شبیه‌سازی و پیاده‌سازی میکروپروسسوری کنترل دور موتور مغناطیس دایم سنکرون به روش بدون حسگر
طراحی و ساخت حسگر مغناطیسی اثر هال با نیمه هادی گالیوم ارسناید GaAs به روش MBE
برپایی یک حسگر تار نوری با به کارگیری تداخل‌سنج فابری-پرو
طراحی و ساخت حسگر باریک شده فیبر نوری به منظور اندازه‌گیری البومین سرم خونی گاو
تهیه و بررسی حسگر انتخابگر LPG در حضور H2S با استفاده از فیلتر کاتالیستی
کنترل و بهینه سازی گشتاور و بازده در موتور سوییچ رلوکتانس بدون حسگر
تهیه حسگر نوری ph با گستره پاسخ خطی وسیع بر اساس اتصال مخلوط دو شناساگر روی غشاا تری استیل سلولز و حسگر نوری پایدار برای اندزه گیری ph بر اساس اتصال شناساگردی تیزون روی غشاا تری استیل سلولز
بهبود کنترل مستقیم گشتاور و شار موتور سنکرون رلوکتانسی سه فاز بدون حسگر براساس کنترل غیرخطی تطبیقی
کنترل سرعت بدون حسگر موتور سوییچ رلوکتانس با استفاده از کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی
کنترل بدون حسگر سرعت موتور سنکرون مغناطیس دایم داخلی با راندمان بالا بر اساس کاهش تلفات مسی
اندازه گیری فشار بالا و دما با استفاده از حسگر های فابری-پرو و فوتونیک کریستال فیبر نوری
میکرو حسگر متشکل از یک رشته تار نوری و میکروکاواک فابری-پروی بیرونی برای اندازه گیری نمارشکست مایعات
حسگر پتانسیومتری بر پایه پلیمر قالب مولکولی برای اندازه گیری داروی نالیدیکسیک اسید در سیال های بیولوژیک
ارزیابی یک حسگر فراصوت در اندازه گیری تخلیه جزیی شینه ژنراتور و بررسی درصد تضعیف سیگنال عبوری
طراحی بلوک DAC یک مبدل انالوگ به دیجیتال SAR کم توان برای کاربردهای شبکه حسگر بی سیم
طراحی بلوک مقایسه کننده یک مبدل انالوگ به دیجیتال SAR با توان مصرفی پایین برای شبکه های حسگر بی سیم
تهیه‌ی تک‌لایه‌ی خود‌ارای بازشیف تیوفنی بر‌سطح طلا و کاربرد ان به‌عنوان حسگر برای اندازه‌گیری اپی‌نفرین در حضور اوریک‌اسید و استامینوفن
کنترل برداری یک موتور اسنکرون با سرعت متغیر تغذیه شده با اینورتر جریان بدون استفاده از حسگر سرعت
طراحی و ساخت سیستم کنترل برداری بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دایم بر اساس مشاهده‌گر فیلترکالمن بسط یافت
ساخت دو حسگر پتانسیومتری جدید بر پایه PVC جهت اندازه گیری داروهای ونلافاکسین و مرفین در نمونه های بیولوژیکی
اندازه گیری هم زمان اسپکتروفتومتری یونهای روی و مس بوسیله یک حسگر نوری با استفاده از روش های کالیبراسیون چندمتغیره
مدلسازی، طراحی و شبیه سازی فرستنده گیرنده های کم مصرف برای گره های شبکه حسگر بی سیم
ارزیابی و بهبود عملکرد روش‌ های جمع ‌اوری داده در شبکه ‌های حسگر بی ‌سیم با استفاده از سنجش فشرده
ارایه یک چارچوب امن و سریع برای تشخیص اتش سوزی جنگل ها با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم
بهبود احراز هویت همه پخشی چند-کاربره برای شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی
طراحی و ساخت حسگر میدان مغناطیسی بر مبنای اثر مغناطوامپدانس غول اسا با استفاده از میکروسیم الیاژی پایه کبالت Co68.15Fe4.35Si12.5B15
شیوه نوین برای کنترل فعال نوسانهای سازه‌های هوشمند با چندین حسگر و عملگر (تعیین مشخصات بهینه حسگرها و عملگرها)
توسعه ی یک حسگر جدید برای اندازه گیری ریفامپین وایزونیازید با استفاده از الکترود مغز مداد فعال شده
فیلم پلی پیرول دوپ شده با بتاسیکلودکسترین سولفات به عنوان حسگر حالت جامد برای اندازه گیری پتانسیومتری ایبوپروفن
اثر شکل هندسی حسگر تار نوری بر پایه ی تشدید پلاسمون سطحی بر جذب و حساسیت ان: بررسی نظری
طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر اندازه‌گیر جریان جرمی دانه بر اساس گشتاور محور بالابر دانه کمباین غلات
طراحی و پیاده سازی یک رویه جدید احراز هویت و کنترل دسترسی در شبکه های حسگر بیسیم
طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ابیاری بهینه در کشاورزی دقیق مبتنی بر شبکه های حسگر بی‌سیم
بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف با استفاده از شبکه های حسگر فراپهن باند
تعیین الکیل بنزن سولفوناتهای خطی با استفاده از حسگر مواد سطح فعال انیونی بر اساس پلیمر پلی‌پیرول
حسگر انیونی با انتخابگری بالا جهت تشخیص و اندازه‌گیری فلوراید با استفاده از کالماژیت در مخلوط استونیتریل-اب
ساخت و بررسی الکترود کربن – مایع یونی اصلاح‌شده با پروس ابی و استفاده از ان به عنوان حسگر بیولوژیکی در اندازه‌گیری گلوکز
طراحی و ساخت حسگر پتانسیومتری سولفات با استفاده از یکی از مشتقات پیریلیوم-اندازه‌‌‌‌گیری امیکاسین در حد پیکو، به روش ولتامتری چرخه‌‌‌‌ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع
تعیین مقدار ید و توریم با استفاده از حسگر نوری بر اساس تثبیت متیل تری اکتیل امونیو کلرید بر روی غشای تری استیل سلولز
ساخت حسگر نوری جدید به وسیله اتصال لیگاند 2-[(2-سولفونیل فنیل)اتان ایمیدول ]فنول برای اندازه گیری جیوه(II)بر پایه غشاااگاروس
طراحی و ساخت یک حسگر جدید پتانسیومتری یون گزین روی بر پایه بازشیف NوN-بیس (2هیدروکسی-4-متوکسی بنزالدهید)-2و6-دی امینوپیریدین
طراحی و ساخت حسگر نوری نیکل (II) بر اساس نشانش 1-(2-پیریدیل ازو)-2-نفتول روی غشا تری استیل سلولز
طراحی و ساخت کوپلر جهتدار نوری و شبیه سازی کوپلر جهتدار کوک پذیر به منظور استفاده به عنوان حسگر دما و تنش بر پایه ان
طراحی و ساخت یک حسگر نوری جدید بر اساس نشانش رزبنگال بر روی غشاا تری استات سلولز برای اندازه گیری یون نقره
طراحی و ساخت یک حسگر نوری جدید بر اساس نشانش ایندوفنول بر روی غشاا تری استات سلولز برای اندازه گیری یون نیکل
طراحی حسگر نوری برای اندازه گیری انتیموان(III) با استفاده از تثبیت متیل تری اکتیل امونیوم کلرید بر روی غشا پلیمری و بستر سل-ژل
فیلم پلی پیرول هادی دوپ شده با نمک دی سدیم کروموتروپیک اسید به عنوان یک حسگر پتانسیومتری حالت جامد برای کروم (VI)
ساخت و تعیین خصوصیات یک حسگر نوری جدید برای اندازه گیری یونهای پالادیوم(II) با استفاده از واکنشگر 1-(2- تیازولیل ازو)-2-نفتول
طراحی بخش Front-End گیرنده مورد استفاده درIC شبکه های حسگر بی سیم برای کاربردهای zigbee در فرکانس 2.4 گیگا هرتز
طراحی سطح بالای ‌یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر عامل و سیاست، با قابلیت پیکربندی مجدد دینامیک برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
1- طراحی حسگر نوری جدید به وسیله اتصال مشتقی از پنتا هیدروکسی فلاون بر روی غشاا اگاروز وفیلم عکاسی برای اندازه گیری pH
اندازه گیری یون های نیتریت و سولفیت با استفاده از یک حسگر نوری تهیه شده بر اساس تثبیت متیل تری اکتیل امونیوم کلرید بر روی غشاا پلیمری
طراحی دو حسگر نوری برای اندازه گیری اهن (III) و pH بر اساس تثبیت متیل تری اکتیل امونیوم کلرید بر روی غشاا پلیمری
اندازه گیری کادمیم به روش پتانسیومتری و با استفاده از یک حسگر ساخته شده بر مبنای یک ترکیب نیتروژن دار جدید
ساخت دو حسگر نوری بر پایه تثبیت واکنشگرهای Sal2dapte و Qsal بر روی غشا پلی‌وینیل کلرید برای اندازه‌گیری یون‌های نیکل (II) و مس (II) در محلول‌های ابی
ساخت حسگر نوری بر پایه تثبیت 4- هیدروکسی سالوفن روی غشاا سلولز تری استات جهت اندازه گیری یونهای جیوه (II) و سرب (II)
طراحی و ساخت حسگر فلورسانس دیپیریدامول و استخراج و جداسازی داروی برم هگزین در سیال های بیولوژیکی با استفاده از پلیمرهای قالب مولکولی
لیگاندهای حلقوی و غیر حلقوی با اتم های دهنده نیتروژن و گوگرد، مولکول های حسگر برای یون های سرب و مس
طراحی و ساخت حسگر پتانسیومتری با استفاده از سیم پوشش داده شده، جهت تعیین مقادیر داروهای مخدر مرفین و متادون در نمونه های بیولوژیکی
ارایه روشی جهت کنترل بار ترافیکی حاصل از تجمیع و انتقال اثر محیط کنترل شونده توسط یک شبکه حسگر بی سیم
ساخت یک حسگر انتخابگر غشایی پتانسیومتری جدید برای کلسیم بر پایه‌ی N-فنیل ازا 15-کرون-5 به عنوان حامل خنثی در محیط پلی وینیل کلراید
ارزیابی یک حسگر نوری طلا بر اساس تثبیت 1-(2-پیریدیل ازو)-2-نفتول بر روی غشای تری استیل سلولز از طریق سنتز جفت یون
مدلسازی و شبیه سازی یک کنترل کننده موتور سنکرون مغناطیس دایم با استفاده از کنترلر فیدبک حالت و بدون استفاده از حسگر
شبیه سازی و تحلیل عددی حمله عدم سرویس‌دهی در شبکه های حسگر بی سیم برای تخلیه زود هنگام باتری گره ها
ارزیابی یک حسگر نوری جدید تنگستن بر اساس تثبیت تولوییدن بلو بر روی غشای تری استیل سلولز از طریق سنتز جفت یون
ارایه یک رویکرد سرویس گرا به منظور تسهیل در توسعه نرم افزارهای مبتنی بر شبکه های حسگر بی سیم (مورد کاوی: حسگرهای کنترل مدیریت حمل و نقل شهری)

======================== عبارات =====================
متحرک
حرکت

====================== تکراری ها ====================
ردگیری شی متحرک توسط شبکه های حسگر بی سیم
بهبود پوشش در شبکه های حسگر بی سیم به کمک قابلیت حرکت گره ها
برنامه ریزی حرکت ربات های بازویی با استفاده از نمونه برداری تصادفی و حسگر کینکت
بهبود ردیابی اهداف متحرک با استفاده از فیلتر ذره‌ای در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
اشکارسازی اهداف متحرک با شبکه حسگر بی سیبم با کاربرد سنجش فشرده
کنترل ارایش دوبعدی شبکه‌های حسگر بی‌سیم متحرک با استفاده از تخمین فیلتر ذره

بیومکانیک  مهندسی   خودرو  مهندسی سازه سيستم محركه دینامیکی بدنه  برق  مهندسی  مخابرات رمز میدان سیستم  مهندسی سيستم هاي قدرت  مهندسی الكترونيك قدرت  مهندسی  بیومکانیک‌ بیومواد بیوالکتریک  مهندسی  کنترل بالینی ماشين هاي الكتريكي

شبکه های حسگر بیسیم متحرک پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

حرکت سینک در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

حرکت سینک در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

دانلود فیلم آموزش ح

حرکت سینک در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

کاربرد  در مهندسی  IT فناوری اطلاعات  مهندسی تجارت الکترونیک  مهندسی کاربرد روش افزایش استاندارد نقطه H در تعیین همزمان لوودوپا و کربیدوپا و طراحی یک حسگر نوری جدید برای تعیین یون اورانیل
ساخت یک حسگر غشایی گرافیتی حساس به یون کبالت بر پایه N-فنیل ازا 15-کرون-5 به عنوان حامل خنثی در محیط پلی وینیل کلراید
طراحی درایو بدون حسگر موتور DC بدون جاروبک (BLDC) با استفاده از اینورتر منبع جریان و به روش کنترل تک سیکلی
طراحی یک حسگر نوری برای اندازه گیری یون مس(II) بر پایه قرارگرفتن پیروکتکول وایولت بر روی غشا تری استیل سلولز
ارایه یک روش جدید در زمینه حسگرهای نوری pH از طریق اندازه‌گیری در ناحیه دینامیک و طراحی یک حسگر نوری جدید برای اندازه‌گیری کاتالیکی اگزالیک اسید
طراحی تعدادی حسگر نوری برای اندازه گیری pH ، تعیین گونه‌های کاتیونی و دارویی و بررسی تغییر خصوصیات تجزیه‌ای ملکولهای حبس شده درون یافت سل -ژل توسط مایع یونی.
طراحی و ساخت حسگر پتانسیومتری بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی (MIP) برای اندازه گیری 2-امینوپیریدین به عنوان یک ناخالصی در داروی پیروکسیکام
استفاده از 2-متیل -4- (2-متیل پیریمیدین-4-ایل)پیریمیدین به عنوان عامل تشخیص دهنده در ساخت حسگر یون کروم(III)
تهیه دو حسگر نوری PH با استفاده از مخلوط دو شناساگر برموفنل ابی – برموکرزول سبز و ازو دی‌فنیل سیانامید روی غشاا تری استیل سلولز
حسگر پنانسیومتری قلع (II) بر پایه ترکیب 3و 5-دی ازا-بی سیکلو [3،1،0]هگز-2-ان در بافت پلیمری و تعیین پارامترهای ترمودینامیکی مربوطه
تهیه حسگر غشایی با گزینش پذیری بالای مس (II) با استفاده از 1-(4- تولیل ازو)2- هیدروکسی 5- متیل نفتالین
طراحی یک حسگر نوری نیتریت براساس نشانش متیل-2- {[1-متیل-2- (4- متوکسی- فنولات) متیلیدین نیتریلو] اتیل} امینو-1 – سیکلوپنتن دی تیو کربوکسیلات مس (II) (شیف باز) بر روی غشا تری استیل سلولز
ساخت حسگر طلا / پلی پیرول / انزیم لیپاز بتا سیکلودکسترین و طلا / پلی پیرول / الفا پلی اکسو متالات جهت اندازه گیری فولیک اسید ( ویتامین B9 ) در نمونه های بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی با استفاده از روش ولتامتری موج مربع
طراحی و بهینه سازی حسگر پتانسومتری یون La+3 بر مبنای اتیل 1،2،3،4 تترا هیدرو-6-متیل-4-فنیل-2-تیو کسو پیریمیدین -5-کربوکسیلات با ضرایب گزینش پذیری بی انحراف
مقایسه دو روش میکرواستخراج به نام های میکرواستخراج مایع – مایع با کمک هوا و میکرواستخراج امولسیونی با کمک امواج فراصوت در استخراج هیدروکربن های اروماتیک حلقوی از نمونه های ابی و تهیه یک حسگر نوری جدید برای اندازه گیری مس (II)
حسگر
حسگر باران
حسگر خطر
سال حسگر
انتخاب بهترین حسگر دما
فناوری جدید حسگر
حسگر الکتریکی کوسه
حسگر و عدسی دیجیتال
کانکتورهای حسگر اتونیکس
حسگر زیرپوستی قند خون
تولید حسگر تک مولکولی
محل حسگر اختلاف فشار
حسگر (ردیاب) ستاره
شبکه های حسگر بی سیم
شبکه های بی سیم حسگر
ساعت هوشمند با حسگر اپتیکی
لودسل (حسگر وزن – سنسور وزن)
معرفی حسگر SITRANS Probe LU
معرفی شبکه حسگر بی سیم
حسگر اندازه گیر گرانروی (ویسکوزیته)
اختراع کفشی با حسگر درصد وزن گیری
شبکه های حسگر بیسیم و کاربردهای ان
کالیبراسیون حسگر ژیروسکوپ سه محوره ی ممز
اشنایی با شبکه های حسگر بی سیم
معیار انتخاب حسگر دما TC یا RTD
مروری بر عملکرد حسگر اکسیژن خودرویی
ساخت لنز طبی مجهز به حسگر گلوکز
نصب حسگر تشخیص صرع در جمجمه
روشی جدید برای ساخت حسگر مواد سمی
تاثیر اندازه حسگر بر کیفیت عکس
تکنولوژی جدید اتومبیل – حسگر چشمی بوش
شناسایی وسایل نقلیه در شبکه های حسگر
شبکه های بی سیم حسگر (WSN)
شبکه های بی سیم حسگر WSN
بررسی سیستم عامل ها شبکه حسگر
بررسی شبکه های حسگر بی سیم
ترکیب LCD و حسگر در گوشی …
طراحی شبکه های حسگر بی سیم زیردریا
ده نکته ی مهم در انتخاب حسگر بینایی
کنترل حلقه بسته ی موتورهای پله ای بدون حسگر موقعیت
حسگر هوشمند کم هزینه قابل استفاده از طریق اینترنت
رویکردی بر بهبود سنجش حسگر ژیروسکوپ مبتنی بر فناوری MEMS
تولید رینگ حسگر ترمز ABS به روش متالورژی پودر
نازک ترین حسگر جادویی جهان، سبک تر از پر!
طراحی یک حسگر جدید با عملکرد بالا برای فناوری پالتروژن
سیستم حسگر راداری برای VTS و نظارت بر سواحل
معرفی کتاب: شبکه های حسگر تصویری توزیع شده
شبکه حسگر اتومبیل با میدان دید 360 درجه
طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر شدت جریان جرمی کمباین غلات
بررسی فاکتورهای موثر بر فعالیت الکتروکاتالیستی در حسگر نیکوتین
مقالات علمی؛ بررسی و تحلیل روشهای مختلف کنترل بدون حسگر موتور سنکرون رلوکتانسی
بررسی و تحلیل روشهای مختلف کنترل بدون حسگر موتور سنکرون رلوکتانسی
حسگر فشار الکترونیکی HYDAC با اتصال همسطح/ سوییچ های ارتعاشی سطح Sitron V-Tork
وقتی که حسگر الکل یاب خودرو را قفل می کند؟؛ اول ایمنی، بعد رانندگی
طراحی سیستم صف در بهبود تاخیر در شبکه های حسگر متحرک
پژوهش در ارتباطات انواع IP بین شبکه های حسگر بی سیم و شبکه های IPV 6
پژوهش در ارتباطات انواع IP بین شبکه های حسگر بی سیم و شبکه های IPV6
چهارچوب SoA شبکه های حسگر بی سیم ، زیرساخت IP را به یکدیگر پیوند می دهد
بررسی کیفیت سرویس شبکه های حسگر بی سیم در رابطه با تله مدیسین
رهیافتی نوین در فناوری اطلاعات شبکه های حسگر بی سیم زیرزمینی (WUSN)
مدیریت اطمینان در شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر زنجیره مارکف
بررسی مشخصه حسگر نوری پیوندگاه نامتجانس AZO/p-Si لایه نشانی شده به روش افشانه داغ
عملکرد زیرساخت شبکه خطوط لوله با شبکه های حسگر ترکیبی بی سیم- سیمی
از رویای نامریی شدن تا واقعیتی به نام شبکه های حسگر بی سیم
ساخت حسگر غیرانزیمی، ساخت سیمان استخوانی، بررسی برهم کنش ویتامین ها
طراحی سیستم (سامانه) مانیتورینگ چاه های نفت بر اساس شبکه حسگر بی سیم
ارایه یک روش جامع برای هم زمانی امن در شبکه های حسگر بی سیم
شیوه نوین برای پایش و کنترل فعال نوسانهای سازه های هوشمند باچندین حسگر و عملگر
شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس
چالش های اشکار سازهای ورود غیر مجاز: کاهش اعلام هشدار کاذب با فن اوری های حسگر پیشرفته
طراحی، ساخت و واسنجی گشتاور سنج با حسگر لیزری به منظور بررسی جریان جرمی علوفه سیلویی در چاپر
اینده نگری در فناوریهای ساخت حسگر نمونه ای از مطالعات اینده نگری در حوزه صنعت و تکنولوژی
اینده نگری در فناوریهای ساخت حسگر نمونه ای از مطالعات اینده نگری در حوزه صنعت و تکنولوزی
طراحی، ساخت و ارزیابی شبه مزرعه ای یک نمونه سله شکن وجین کن چغندرقند مجهز به حسگر مادون قرمز
کاربرد کنترل های HVAC چند بخشی با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم و راه اندازی دریچه های هواییمصنوعی  مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار  مهندسی راه و ترابري  مهندسی محيط زيست  مهندسی مدیریت ساخت  مهندسی برنامه­ ريزي حمل و نقل  مهندسی مدیریت منابع آب  مهندسی کامپیوتر  مهندسی الگوریتم ه

حرکت سینک در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی

======================== عبارات =====================
سینک
ترابری
القایی
ازمایش
روبات
پارچه
دوربین

====================== تکراری ها ====================
افزایش وضوح تصویر در شبکه حسگر دوربین
مدیریت شبکه حسگر دوربین برای پوشش حداکثر میدان دید
افزایش دقت حسگر حرارتی توزیعی فیبر نوری با استفاده از پراکندگی القایی رامان
طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر شدت جریان جرمی تجهیزات ازمایشگاهی ازمون اشکار سازهای عملکرد کمباین غلات
بهینه سازی طراحی و ساخت حسگر میدان مغناطیسی سیم پیچ القایی
تشکیل تصویر پانوراما با استفاده از اطلاعات شبکه های حسگر دوربین
ارایه کیفیت سرویس مطلوب و کاهش حافظه مصرفی در شبکه حسگر دوربین
کنترل برداری بدون حسگر موتور القایی شش فازه با گشتاور بار متغیر
پوشش حجمی جهتدار کامل از میدان دید دوربین‌ها در شبکه‌ی حسگر بی‌سیم
بهبود عملکرد کنترل مستقیم گشتاور محرکه القایی بدون حسگر با بکارگیری مبدلهای ماتریسی
کنترل سرعت موتور القایی تک فاز بدون فاز بدون استفاده از حسگر سرعت
تخمین سرعت موتور القایی تکفاز و بهینه سازی رفتار ان بدون استفاده از حسگر سرعت
کنترل مستقیم و مستقل توان اکتیو و راکتیو ماشین القایی دو سو تغذیه بدون استفاده از حسگر موقعیت روتور
طراحی، مدلسازی، و ازمایش یک حسگر لامسه ای نوین بر اساس تغییر شکل یک غشاا الاستیک جهت تعیین سفتی بافت بیولوژیکی
تحلیل، طراحی و ساخت کنترل کننده تطبیقی مستقیم گشتاور و شار موتور القایی بدون حسگر سرعت با روش (DTC-SVM)SVM
حسگر دوربین
اندازه حسگر دوربینهای دیجیتال
حسگر لامسه در جراحی روباتیک
ساخت پارچه حسگر طولی در گیلان
نحوه شناسایی اجسام به روش CAD-BASED به وسیله روبات های حسگر
ساخت ازمایشگاهی حسگر میکربی اندازه گیری BOD نمونه های پساب صنعتی
ارزیابی عملکرد یک حسگر موج نگاراز طریق نتایج ازمایشگاهی و میدانی
طراحی و تحلیل ظرفیت کانال های چند- ورودی چند- خروجی مرتبه ی بالای دید مستقیم در شبکه های حسگر ترابری
ارایه روشی بهینه، مبتنی بر کاربرد جهت حرکت سینک در شبکه های سلسله مراتبی حسگر بی سیم
استفاده از حسگر القایی انالوگ برای ازمایش جریان گردابی لایه الومینیوم لوله پنج لایه PEX-AL-PEX در حین تولید

سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

شبکه های حسگر چند رسانه ای بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

شبکه های حسگر چند رسانه ای بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

دانلود فیلم آموزش حل مساله رنگ آمیزی گراف با الگوریتم ژنتیک در متلب به زبان فارسی + کدهای متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزش

شبکه های حسگر چند رسانه ای بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ها  مهندسي صنایع سیستم های سلامت  مهندسي

======================== عبارات =====================
رسانه
خاک
نانو
خازن
قلب
رنگ
پزشکی
غذا
باکتری

====================== تکراری ها ====================
بهبود سیستم عامل شبکه حسگر بی‌سیم چندرسانه‌ای
انتقال چند رسانه ای در شبکه های حسگر بی سیم
اندازه‌گیری نرخ رشد باکتری E.Coli-12 به وسیله‌ی حسگر فیبرنوری
ساخت حسگر اکسیژن با استفاده از نانوساختارهای اکسید فلزی
تهیه نانوپودرهای NTC به روش سل-ژل به منظور استفاده در حسگر دمایی
مدل‌سازی، طراحی و ساخت المان حسگر/ محرک بر پایه نانوکامپوزیت‌های هوشمند
طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر رطوبت دانه به صورت بی درنگ در دستگاه پایش عملکرد محصول
ارتقاا یک حسگر ترکیبی (نبرو-صوتی) جهت اندازه گیری تراکم خاک در شرایط رطوبتی متفاوت
طراحی کنترل کننده ی بلادرنگ با استفاده از شبکه های حسگر- عملگر بیسیم
حسگر فلویورسانسی برای کاتیون فلزات سنگین بر پایه نانو هیبرید ترپیریدین و نانو ذرات کربن.
ارایه راهکاری جدید جهت تامین کیفیت خدمات در شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم
ارزیابی ساخت حسگر دمایی بر اساس پوشش لایه ی نانو ساختار مواد ترموالکتریک
ساخت و بهینه‌سازی حسگر حساس به رطوبت بر پایه نانوساختارهای متخلخل اکسید تنگستن
بهینه‌سازی امپدانس مغناطیسی نوارهای مغناطیسی جهت استفاده در ساخت حسگر امپدانس با المان حسگری نانوساختار
ساخت و مشخصه‌یابی حسگر رطوبت خازنی مبتنی بر ساختار Al/Al2O3 porous/Ag porous
الکترود خمیر کربنی اصلاح شده با نانوذرات طلا و کاربرد ان به عنوان حسگر
ساخت حسگر فشار بر پایه گسیل میدانی مبتنی بر نانولوله های کربنی
ساخت پوشش شفاف حسگر و عملگر صوتی برپایه نانولوله های کربنی
بررسی مقایسه ای کمپلکس های جدید وانادیم و کاربرد انها بعنوان حسگر و نانوحسگر اکسوانیونها و سیستیین
حسگر ولتامتری بر پایه نانو پودر Co3O4/ SnO2 برای اندازه گیری داروی دیلتیازم در سیال های بیولوژیک
سنتز الکیل بنزن خطی در حضور زیولیت‌های بتا و موردنیت و ساخت حسگر گلوکز بر پایه‌ی عامل‌دار کردن نانولوله‌ی کربنی
مطالعه بستگی برهم کنش بین نانوذرات طلا و نقره با رشته های DNA در حسگر های پلاسمونی
ارایه سیاستی نوین برای انتخاب و زمان فعالیت حسگرها به منظور مانیتورینگ محیط در شبکه های حسگر چندرسانه ایی
بررسی خواص حسگر نوری لایه های دی اکسید تیتانیوم بر پایه ی سیلیسیوم متخلخل با حفره های نانومتری
اندازه گیری جابجایی با تفکیک پذیری نانومتر بر اساس حسگر خازنی زمین شده برای استفاده در تجهیزات فتولیتوگرافی
ساخت و کالیبره کردن یک نانو حسگر بر پایه نقره به منظور تشخیص و تعیین میزان ملامین در شیر خام
کاهش هزینه های محاسباتی حسگرها برای کنترل دسترسی در شبکه های حسگر بی سیم مورد استفاده در کاربردهای پزشکی
ساخت و بررسی حسگر نانوذره-پلیمر مایسل جهت اندازه‌گیری هورمون‌های بیولوژیکی در خون انسان و فرمولاسیون دارویی
ساخت حسگر میدان مغناطیسی بر مبنای امپدانس مغناطیسی بزرگ با استفاده از نوارهای نانوساختار الیاژی پایه اهن
نانو کامپوزیت [Pt/Ni-P-C/Ni[Fe(CN)6 به عنوان حسگر جدید حساس و انتخابگر برای اندازه گیری دوپامین
بررسی حساسیت و زمانهای پاسخ و باز یافت در نانو حسگر های حفره دار الومینا،ساخته شده به روش اندیزاسیون نرم شتابدار در الکترولیت اسید فسفریک
اصلاح الکترود خمیر کربن با قرمز کنگو تثبیت شده روی نانولوله های کربنی چند دیواره و مطالعه پاسخ ان بعنوان حسگر پتانسیومتری PH
غربالگری ارکه ا و باکتری های تولید کننده ردوپسین و بررسی ان ها برای تولید حسگر نوری درکشت خالص و مخلوط
سنتز کمپلکس‌ جدید رنگی پینسر پالادیم و کمپلکس‌هایی با لیگاند1و5-سیکلو‌اکتا‌دی‌ان: شناسایی، کاربرد به عنوان حسگر، واکنش‌های کاتالیستی و برهمکنش با DNA و پروتیین
اشکارسازی انزیم قلبی تروپونین I توسط حسگر بیولوژیکی میکروکره با نانو ذرات فلزی چسبیده به سطح به روش پراکندگی رامان برانگیخته
طراحی یک حسگر رنگ سنجی -فلورسانی جدید با گزینش پذیری بالا برای یون فلورید بر پایه ایندیگوکارمین در حلال دی متیل سولفوکساید
تثبیت پورفیرین و کمپلکس شیف‌باز منگنز (III) در سطح الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو ذرات اکسید نیکل و نانولوله‌های کربن تک لایه و بکارگیری انها در طراحی و ساخت حسگر سولفید و هیدروژن پراکسید
ساخت نانو صفحات اکسید گرافن پوشش دار شده با نانو ذرات سیلیکای دوپه شده با ایوزین زرد و کاربرد انها به عنوان یک حسگر پتانسیومتری جدید برای اسکوربیک اسید
حذف رنگ‌ها با استفاده از نانو ذرات تثبیت شده روی کربن فعال، تهیه حسگر نوری جدید برای اندازه‌گیری یون‌های مس و پیش تغلیظ یون‌های فلزی سنگین با استفاده از پلیمرهای قالب یونی سنتز شده روی بستر متخلخل سیلیکایی
بررسی کاربرد خاک رس‌های انیونی (بنتونیت مهرجان اصفهان و سپیولیت ویکارلوا اسپانیا( و خاک رس کاتیونی (Mg-Al-LDH-CO3-2) در سنتز و تثبیت بعضی نانوذرات، تثبیت انزیم‌های -?امیلاز و الکالین فسفاتاز، تهیه حسگر منگنز و برمه‌کردن ترکیب‌های اروماتیک الی
تهیه حسگر گزینشگر یون مس (II) با استفاده از حامل بیس(2-هیدروکسی،1-نفتالدهیدن)4- نیترو،1،2-فنیلن دی امین(BHNNPDA)، سنتز نانو ذرات نقره و کادمیم اکسید تثبیت شده بر روی کربن فعال و کاربرد ان ها برای حذف رنگ دایرکت یلو 12، بررسی های سینتیکی و ترمودینامیکی فرایند حذف
سنتز و شناسایی کمپلکس های پلیمری نقره (I)، مس (II) و نیکل (II) با لیگاند 4و´4-دی سیانامیدو بی فنیل در مقیاس نانو و کمپلکس های تک هسته ای نیکل (II) و دو هسته ای مس (II) با لیگاندهای 4و´4-دی سیانامیدو بی فنیل و تترا اتیلن پنتا امین و کاربرد کمپلکس پلیمری مس (II) به عنوان حسگر در اندازه گیری همزمان دوپامین و اسکوربیک اسید
حسگر خازنی فشار از گونه MEMS
شناسایی ویروس ها با حسگر نانوپلاسمونیکی
ازمایش موفقیت امیز نانو حسگر ناسا در مدار
اثر شکل نانو ذره بر رفتار حسگر نانوکامپوزیتی PVDF/BaTiO3
شکار باکتری های مواد غذایی با حسگر دندانی
انتقال چند رسانه ای در شبکه های حسگر
دستگاه های بازی به عنوان حسگر تجهیزات پزشکی
تولید حسگر تک مولکولی با استفاده از ترکیب نانو لوله کربنی – اپتامر
استفاده از خصلت فلویورسانس مشتق رنگزای پیریلیومی جهت طراحی حسگر نوری سولفات گزین
ساخت حسگر رطوبت جدید بر پایه نانو لایه های گرافیک/ اکسید قلع به روش اسپری پیرولیز
اندازه گیری میزان صافی سطح زبر با استفاده از حسگر خازنی
طراحی حسگر انزیم سکته قلبی تروپونین I بر اساس اسپکتروسکوپی رامان در حضور نانو ذرات طلا
توسعه و ارزیابی حسگر خازنی اندازه گیر رطوبت بسته های علوفه در بیلر
حسگر غیرانزیمی تشخیص سرب و پراکسیدهیدروژن، ساخت نانوحامل های پلیمری داروسازی
اثر شوری بر کاربرد حسگر های هوشمند در تعیین رطوبت خاک
اهمیت طراحی و ساخت حسگر های نانو ذرات در اینده کشاورزی
کنترل میزان رنگ های خوراکی در فراورده های غذایی با نانو حسگر
روش فشرده سازی با استفاده ازکدینگ اطلاعات و بهبود کارایی شبکه های حسگر چندرسانه ای بی سیم
طراحی و ساخت حسگر اپتیکی رطوبت بر پایه رشد میکرو/ نانومیله های ZnO روی تار نوری سونش داده شده
مقایسه عملکرد حسگر های هوشمند رطوبت خاک با چند روش متداول تعیین رطوبت خاک در روش ابیاری میکرو
نقش فناوری نانو در تولید منسوجات و لباس های هوشمند : ساخت حسگر با نانوالیاف هادی جریان الکتریسیته

نواوری و فناوری  مهندسي صنایع سیستم های مالی  مهندسي صنایع لجستیک و زنجیره تامین  مهندسي صنایع مدیریت پروژه  مهندسي صنایع مدل سازی سیستم های کلان  مهندسي صنایع مدیریت مهندسی  مهندسي صنایع   مسیر یابی مکان یابی هاب  مهندسي صنایع انتخاب سبد سرمایه گذاری سهام پرتفولیو  مهندسي صنایع سیستم برنامه ریزی تولید کنترل موجودی  مهندسي صنایع زمان بندی و توالی عملیات  مهندسي صنایع کنترل کیفیت نگهداری تعمیرات  مهندسي صنایع قابلیت اطمبنان طراحی شبکه  مهندسي صنایع   کاربرد  در مدیریت  بازرگانی منابع انسانی  مدیریت صنعتی

شبکه های حسگر چند رسانه ای بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

تشخیص خطا در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تشخیص خطا در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

تشخیص خطا در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود

======================== عبارات =====================
شیم
خطا

====================== تکراری ها ====================
بهبود کنترل خطا در شبکه‌های حسگر بیسیم
ساخت حسگر الکتروشیمیایی جهت تشخیص کادمیوم درموادغذایی
طراحی چند حسگر نوری و الکتروشیمیایی جدید برای اندازه‌گیری یونها
طراحی رویتگر مود لغزشی به منظور تشخیص خطای حسگر
ساخت حسگر الکتروشیمیایی جهت تشخیص و اندازه گیری کلسترول درموادغذایی
تهیه و بررسی خواص یک حسگر نوری و یک حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری اسپاراژین در نمونه‌های حقیقی
اصلاح الکتروشیمیایی الکترود و کاربرد ان به عنوان حسگر برای بعضی از ترکیبات بیولوژیکی
طراحی و ساخت حسگر نوری فلویورسانس برای یونTbوحسگر شیمیایی فلویورسانس برای یونهای La، Yb و AcO
پایه پلیمر قالب مولکولی برای اندازه¬‌گیری [طراحی حسگر الکتروشیمیایی بر ] داروی دیکلوفناک
طراحی و شبیه سازی تشخیص خطای حسگر با استفاده از رویتگر حالت افزوده
حسگر الکتروشیمیایی بر پایه پلیمرهای مهر مولکولی برای اندازه گیری سولفامتوکسازول در فراورده های دارویی
افزایش حساسیت حسگر بیوشیمیایی لیزر رامان میکروکره ای با استفاده از پس خوران بیرونی
حسگر الکتروشیمیایی بر پایه مهر مولکولی برای اندازه گیری ترکیبات بیولوژیکی در نمونه های حقیقی
تشخیص و ریشه یابی خطا در شبکه های حسگر بی سیم
معرفی یک حسگر الکتروشیمیایی براساس DNA جهت اندازه‌گیری قدرت انتی‌اکسیدان‌ها و اندازه‌گیری الکتروکاتالیتیکی داروی ایزوپروترنول
مطالعه اثرات ساختار لایه‌های متخلخل حاصل از اندیزاسیون الکتروشیمیایی به منظور افزایش حساسیت حسگر سیلیکان متخلخل
ساخت حسگر الکتروشیمیایی بر پایه یک نانو اکسید فلزی جهت اندازه گیری قند های ساده
ساخت یک حسگر شیمیایی نوری بر پایه اصلاح شیمیایی فیلم پلیمری برای تعیین کبالت (II)
اندازه گیری همزمان کویرستین و تانیک اسید با استفاده از نانو حسگر الکتروشیمیایی و کمومتریکس
ساخت حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانو ذرات طلا برای اندازه گیری مقادیر کم اوژنول
تشخیص خطای حسگر سیستم راکتور دسته‌ای پلیمرشده به روش مقاوم∞H بهینه
طراحی و ساخت حسگر نوری شیمیایی برای اندازه‌گیری یون نیتریت با روش طیف‌سنج نوری
طراحی فیلتر تشخیص خطای حسگر و عملگر در حضور نامعینی‌های شبکه بر‌اساس مدل سوییچ شونده
طراحی حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از نانو مواد به منظور اندازه‌گیری ساکارز در شربت‌های چغندرقند
طراحی یک حسگر شیمیایی برای شناسایی کمی و کیفی سیتریک اسید در نمونه های حقیقی
طراحی و مدل سازی حسگر بیوشیمیایی تمام نوری بر اساس حفره ی CRR
ساخت یک حسگر شیمیایی نوری برپایه اصلاح شیمیایی فیلم پلیمری برای تعیین نیکل‌‌(II)
بررسی و مقایسه روشهای کنترل خطا و بهینه سازی کدبرداری LDPC در شبکه های حسگر بیسیم
یک حسگر شیمیایی برای چندین انالیت: برموپیروگالول رد به عنوان یک حسگر شیمیایی برای تعیین زیرکونیوم و انیونهای اگزالات و دی هیدروژن فسفات در محلول ابی با روش رنگ سنجی
ساخت یک حسگر شیمیایی نوری مبتنی بر فنیل گلی اکسال a- مونوکسیم برای اندازه گیری یون مس (II)
ساخت دو نوع حسگر الکتروشیمیایی بر پایه کمپلکس زوج یون جهت اندازه گیری داروهای فنازوپیریدین هیدروکلرید و بتاهیستین دی هیدروکلرید
طراحی یک حسگر نوری شیمیایی با استفاده از5-‌(4-‌ دی متیل امینو بنزیلیدین رودانین) برای اندازه گیری یون طلا (III)
ارایه یک روش کنترل خطای نابرابر تطبیقی برای کدینگ توزیع شده‌ی ویدیو در شبکه‌های حسگر چند رسانه‌ای بی‌سیم
کاربرد نانوذرات و پلیمر قالب مولکولی به عنوان اصلاحگر جهت ساخت حسگر الکتروشیمیایی به منظور اندازه‌گیری مقادیر کم پاپاورین
تهیه و مشخصه نگاری حسگر های نوری و الکتروشیمیایی برای برخی از فلزات واسطه و سنگین و ترکیبات دارویی
طراحی یک نانو بیو حسگر الکتروشیمیایی جدید بر پایه DNA برای بررسی میان کنش DNA با یون سالیسیلات
حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری انتی بیوتیک‌ها بر پایه الکترودهای خمیری کربن اصلاح شده با پلیمرهای قالب‌گیری شده‌ی مولکولی
طراحی و ساخت تعدادی نانوبیو حسگر الکتروشیمیایی جدیدDNA و بررسی برخی ویژگی ها و کاربردهای بیولوژیک انها
ساخت حسگر شیمیایی نوری مبتنی بر لیگاند سنتزی5-(4-کلروفنیل)-4و5-دی هیدرو-3-فنیل پیرازول-1-کربوتیوامید
ساخت دو حسگر شیمیایی نوری با استفاده از مشتقات بنزایمیدازول و ایندول در غشای PVC جهت اندازه‌گیری یون نقره(I)
سل ژل حکاکی شده و نانو مواد به عنوان حسگر الکتروشیمیایی حساس برای اندازه گیری مقادیر کم رانیتیدین
تولید حسگر شیمیایی انتخابی یون جیوه (Hg2+) و یون مس (Cu2+) برپایه‌ی رودامین-B در محیط‌های ابی
کاربرد نانوذرات و پلیمر قالب مولکولی به عنوان اصلاحگر جهت ساخت حسگر الکتروشیمیایی به منظور اندازه‌گیری مقادیر کم مرفین
سنتز و شناسایی یک لیگاند بزرگ غیر حلقه ی جدید‌ به عنوان یک حسگر شیمیایی فلویورسانسی جدید برای یون الومینیوم
ساخت حسگر الکتروشیمیایی نانو کامپوزیتی جهت اندازه گیری هورمون رشد در نمونه های سرم خون انسان و نمونه های دارویی
ساخت حسگر الکتروشیمیایی نانو ساختار جهت اندازه گیری سم الوده کننده اترازین در اب و پساب ها
حسگر شیمیایی فلورسانی ورنگ سنجی به عنوان یک روش جدید و گزینش پذیر برای تشخیص انیون فلوراید بر پایه 4-کلرو 6،2 بیس (هیدروکسی متیل )‌فنل
ساخت حسگر بر اساس جذب شیمیایی و فعالیت فتو کاتالیزوری بالا در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم برای حذف الودگیهای الی اب
ساخت دو حسگر شیمیایی نوری با استفاده از بیس (تیوفنال)-4و4- متیلن دی انیلین و مشتق ایمیدازول در غشای PVC جهت اندازه‌گیری یون نقره (I)
سنتز زیولیت Y، مطالعه الومینیوم های ساختاری و خارج ساختاری و استفاده از ان به عنوان حسگر الکتروشیمیایی در بررسی های ترمودینامیکی
یک حسگر شیمیایی با حساسیت بالا برای تعیین دو انالیت: دایتیزون برای تعیین زیرکونیوم و انیون کربنات با روش رنگ سنجی در محیط دی متیل سولفوکسید و اب
یک حسگر شیمیایی برای اندازه گیری چند انالیت: تعیین تنگستن و انیون های سیترات و سولفیت در محیط اب-DMSO با استفاده از برومو پیرو گالول رد
سل ژل حکاکی شده ترکیب شده با نانو مواد به عنوان حسگر الکتروشیمیایی حساس برای اندازه گیری مقادیر کم اکسی کدون
ساخت حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین لوودوپا و کاربیدوپا با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو لوله های کربنی
ساخت حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین اپی نفرین و نور اپی نفرین با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانولوله های کربنی
حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری 5-امینو سالیسیلیک اسید بر پایه الکترودهای خمیری کربن اصلاح شده با پلیمرهای قالبگیری شده ی مولکولی
استفاده از نانولوله‌های کربنی و لایه‌های هیدروکسید مضاعف الومینیم- منیزیم- گرافن اکسید در ساخت حسگر الکتروشیمیایی جهت اندازه‌گیری پاپاورین در بافت‌های بیولوژیکی
ساخت حسگر الکتروشیمیایی بر مبنای الکترود خمیر کربن اصلاح شده بانانولوله‌های کربنی چند دیواره و هیدروکسید لایه دوگانه منیزیم-الومینیوم-گرافن جهت اندازه‌گیری فوروزماید در نمونه‌های بیولوژیکی
به کارگیری نقاط کوانتومی کربنی و نانولوله‌های کربنی چنددیواره به عنوان اصلاحگر برای ساخت حسگر الکتروشیمیایی و استفاده از ان جهت اندازه‌گیری داروی دکسترومتورفان
طراحی و ساخت حسگر الکتروشیمیایی بر پایه‌ی نقاط کوانتومی کربنی و نانولوله‌های کربنی چند دیواره و استفاده از ان برای اندازه‌گیری متادون در نمونه‌های بیولوژیکی
یک حسگر شیمیایی با حساسیت بالا برای تعیین دو انالیت: بروموپیروگالول رد برای تعیین وانادیوم(IV) و انیون اگزالات با روش رنگ سنجی در محیط DMSO/H2O
تهیه یک حسگر مقاومت شیمیایی پوشش داده شده با نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده و بررسی حساسیت ان به برخی ترکیبات الی فرار
استفاده از نانو کامپوزیت نانو لوله های کربنی چند دیواره، چیتوسان و مایع یونی، برای ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی و کاربرد این حسگر در اندازه گیری همزمان پاراستامول، مفنامیک اسید، اوریک اسید و اسکوربیک اسید در نمونه های دارویی و بیولوژیکی
ساخت حسگر الکتروشیمیایی تیوفیلین بر اساس الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت ذرات اکسید منگنز/مایع یونی/چیتوسان و ساخت حسگر الکتروشیمیایی سیستیین و پراکسی دی سولفات بر مبنای تثبیت حدواسط‌های انتقال بار روی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو ورقه‌های گرافن
ساخت الکترود های اصلاح شده با مس (??) هگزاسیانوفرات به صورت توده ای به همراه مایع یونی و به صورت نانو ساختار بر روی نانو صفحات اکسید گرافن و کار برد انها در ساخت حسگر های الکتروشیمیایی
ساخت و بررسی الکتروشیمیایی حسگر های بر پایه ی الکترود های کربنی اصلاح شده با کامپوزیت نانو ذرات و کاربرد انها در اندازه گیری همزمان مقادیر کم اپی نفرین، استامینوفن، مفنامیک اسید و بعضی ترکیبات دیگر
ساخت و بررسی الکتروشیمیایی حسگر های بر پایه الکترود های کربنی اصلاح شده با کامپوزیت نانو ذرات و کاربرد انها در اندازه گیری همزمان مقادیر کم اپی نفرین و ایندومتاسین و اسید اوریک
طراحی و ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه خمیر کربن و مبتنی بر لیگند 1(E)–2(2نیتروبنزیل)2- (E)-(2هیدروکسی نفتالن-1-یل) (متیل انامینو) اتیل(امینواتیل امینومتیل)نفتالن برای اندازه گیری انیون یدید در محلولهای ابی
ساخت و بررسی الکتروشیمیایی حسگر های بر پایه ی الکترود های کربنی اصلاح شده با کامپوزیت نانو ذرات و کاربرد انها در اندازه گیری همزمان مقادیر کم ال-دوپا و استامینوفن و بعضی ترکیبات دیگر
ساخت حسگر شیمیایی نوری بر مبنای برموسالوفن برای اندازه¬گیری مقادیرجزیی یون روی (II)وتوسعه روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی برای پیش تغلیظ اهن (III) و اندازه گیری ان توسط اسپکتروفوتومتری
ساخت و بررسی الکتروشیمیایی حسگر های جدید بر پایه ی الکترود های کربنی اصلاح شده با کامپوزیت نانو ذرات و یا پلیمر های هادی و کاربرد انها در اندازه گیری همزمان مقادیر استامینوفن و اپی نفرین و یا سایر ترکیبات
اندازه گیری همزمان بعضی از گونه های شیمیایی در کنار یکدیگر و مطالعه کمی ارتباط ساختمانی سورفکتانت های دوقلو با غلظت میسلی بحرانی انها و ساخت یک حسگر جدید برای امونیاک
ساخت حسگر نوری شیمیایی بر پایه تثبیت 2-امینو-1-سیکلو پنتن-1-دی تیو کربوکسیلیک اسید روی غشاا سلولز تری استات برای تعیین یونهای سرب (+2) و کادمیم(+2)
ساخت و مطالعات الکتروشیمیایی حسگر های بر پایه الکترود های کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی چند دیواره و یا کامپوزیت نانو لوله کربنی چند دیواره-چیتوسان و کاربرد ان ها در اندازه گیری مجزا و همزمان مقادیر کم استامینوفن و مفینامیک اسید در نمونه های دارویی و بیولوژیکی
مطالعه الکتروشیمیایی و کاربرد حسگر های بر پایه الکترود های کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی چند دیواره در اندازه گیری مقادیر کم دپامین، اندازه گیری همزمان مقادیر کم دپامین – استامینوفن و اندازه گیری همزمان مقادیر کم استامینوفن – کدیین در نمونه های دارویی و بیولوژیکی
طراحی حسگر یون مس با استفاده از خمیر کربن اصلاح شده با شبکه سیلیکا سل ژل، لیگاند N-استیل-L-سیستیین و نانو ذرات طلا و مطالعه واندازه گیری الکتروشیمیایی داروی مرکاپتوپورین با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات طلا
تهیه حسگر نوری انتخابگر یون مس(II) و تهیه نانو ذرات پالادیوم تثبیت شده بر روی کربن فعال و استفاده از ان‌ برای حذف رنگ کنگو رد و اصلاح شیمیایی نانولوله‌های کربنی چند دیواره به عنوان یک ماده موثر برای استخراج فاز جامد بعضی فلزات
ساخت حسگر الکتروشیمیایی با بکار گیری الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کامپوزیت جدید شامل پلیمر هادی، کره های توخالی دی اکسید تیتانیوم (IV) و نانو لوله های کربنی و بکار گیری ان در اندازه گیری همزمان مقادیر کم دپامین و پیروکسیکام در حضور اسکوربیک اسید.
بررسی رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات کاتکولی کاتچین هیدرات، کلروژنیک اسید و کافییک اسید و نیکوتین امیدادنین دی نوکلیوتید(+NAD) جذب سطحی شده روی الکترودهای کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربن تک لایه و چندلایه و بکارگیری انها به عنوان حسگر و بیوحسگر
ارایه یک روش توزیع شده اشکارسازی خطا برای شبکه های حسگر بیسیم
بررسی قابلیت تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم
یک نانو حسگر شیمیایی فلویورسانسی جدید با استفاده از یک لیگاند بزرگ حلقه از نوع N2O2 (انگلیسی)
تهیه حسگر و زیست حسگر الکتروشیمیایی و کاربرد انها برای اندازه گیری ترکیبات مهم زیستی
ساخت حسگر و زیست حسگر های الکتروشیمیایی بر پایه مواد کربنی نانو ساختار و پلی مرهای رسانای اصلاح شده با نانو
ساخت حسگر وزیست حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای اصلاح شده و کاربرد انها در اندازه گیری الاینده های زیست محیطی
سنتز نانو ساختارهای اکسید ایندیم به روش شیمیایی و بررسی خواص حسگر گازی ان
حسگر زیستی گلوکز بر اساس نورتابی الکتروشیمیایی الکترود اصلاح‌شده با گلوکز‌اکسیداز و نانوذرات
ساخت و بررسی خواص فیزیکی پلی انیلین به عنوان حسگر شیمیایی گاز امونیاک
ارزیابی و سنجش رفتار کاتالیستی پلاتین بر ارتقاا عملکرد الکترود کربنی حسگر گازی الکتروشیمیایی منواکسیدکربن
طراحی یک زیست حسگر DNA جدید با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با گرافن و یک حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین کلوزاپین با استفاده از گرافن- Fe3O4
ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی برپایه DNA با استفاده از نانوتیوب کربن برای بررسی میان کنش DNA-پروتیین
طراحی و ساخت ریز حسگر الکتروشیمیایی برای دی اکسیدکربن گازی و استفاده از ان در انالیز امینو اسیدها
ساخت دو حسگر شیمیایی نوری مبتنی بر یون پذیر سنتزی بیس(تیوفنال)-4و’ 4- متیلن دی انیلین جهت اندازه گیری مقادیر بسیار ناچیز یونهای جیوه و مس (II)
پوشش دهی الکتروشیمیایی فیلم پلی پیرول هادی نانو ساختار بر روی الکترودهای اینتر دیجیتال مس و بکارگیری ان بعنوان حسگر گازی
کاربرد فیلم نانولوله های کربنی- سورفکتانت یونی در بررسی انتقال الکترون مستقیم کاتالاز و طراحی یک زیست حسگر الکتروشیمیایی تیروزیناز برای تعیین ترکیبات فنلی
طراحی یک زیست حسگر الکتروشیمیایی DNA بر پایه ی نانو تیوب کربن برای مطالعه میان‌کنش تعدادی از پلی‌امین‌ها با توالی‌های مختلف DNA در حضور و غیاب هیستون H1
سنتز و شناسایی زیولیت A واجد یون نقره و تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با ان به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی برای بررسی دو رگه شدن DNA
اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد ان به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم‌کنش ساختار DNA-i-motif با تاموکسیفن و اندازه‌گیری الکتروشیمیایی ان
کاربرد الکترود خمیر کربن برهنه و اصلاح شده با نانوذرات طلا به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی برای بررسی دورگه شدن DNA با استفاده از متیل گرین به عنوان نشانگر الکتروفعال
طراحی تعدادی زیست حسگر الکتروشیمیایی و نوری DNA جدید با استفاده از نانوذرات سنتزی و اصلاحگرهای مناسب برای اندازه گیری کمی برخی توالی های DNA، داروی مورفین، رنگ متیلن بلو و یون جیوه
اندازه گیری هیدروکربن های اروماتیک چند حلقه ای در منابع ابی با استفاده از زیست حسگر الکتروشیمیایی (DNA)

جزوه آموزشی متلب د

تشخیص خطا در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

هندسی الگوریتم ها و محاسبات  مهندسی معماریی سیستم های کامپیوتری  مهندسی نرم‌افزار  مهندسی هوش مصنوعی و رباتیکز  مهندسی شبکه های کامپیوتری  مهندسی رایانش امن  مهندسی  مکانیک  مهندسی  طراحی کاربردی  مهندسی  تبدیل انرژی  مهندسی  ساخت و تولید  مهندسی  مکاترونی

تشخیص خطا در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

شگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

عامل های سیار در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

عامل های سیار در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

عامل های سیار در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان

======================== عبارات =====================
سیار
زیست
سرطان
گاز
مبتلا
درمان
بیماری

====================== تکراری ها ====================
حسگر گازی بر پایه سیلیکون متخلخل
طراحی و ساخت حسگر گاز سولفید هیدورژن
تهیه حسگر و زیست حسگر الکتروشیمیایی و کاربرد انها برای اندازه گیری ترکیبات مهم زیستی
ارایه راهکاری برای بهبود کارایی شبکه‌های حسگر بی‌سیم درسیستم‌های زیستی
حسگر گزیننده گاز متان بر پایه نانو ساختار اکسیدهای فلزی
حسگر گاز امونیاک با عملکرد در دمای اتاق
طراحی و ساخت یک حسگر گاز برمبنای ساختار فیبرنوری
مطالعه نانولوله های کربنی به عنوان حسگر گاز متان
بررسی نقش مورفولوژی نانوساختارهای ZnOدر حسگر گاز H2S
برسی فرایند اشباع حسگر مقاومتی گاز در حضور بخارهای الکلی
بررسی تاثیر افزودنی CNT به ZnO به عنوان حسگر گاز
بررسی فرایند اشباع حسگر مقاومتی گاز در حضور بخارهای الکلی
طراحی و ساخت حسگر گاز ITO به روش ساندویچی
طراحی و ساخت زیست حسگر تشخیص پنی‌سیلین‌جی در صنایع غذایی
طراحی و ساخت حسگر گاز با استفاده از اکسید گرافن
طراحی و تحلیل حسگر گاز فیبر کریستال نوری
ساخت حسگر گازهای سمی با استفاده از سیلیسیوم متخلخل
طراحی، ساخت و ارزیابی یک نانو حسگر و یک زیست حسگر به منظور اندازه‌گیری اسید فولیک در ارد گندم
ساخت حسگر و زیست حسگر های الکتروشیمیایی بر پایه مواد کربنی نانو ساختار و پلی مرهای رسانای اصلاح شده با نانو
ساخت حسگر وزیست حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای اصلاح شده و کاربرد انها در اندازه گیری الاینده های زیست محیطی
ساخت حسگر کپه ای اکسیدروی با الایش نانوذرات الومیناو بررسی خواص حسگری برای گازهای اشتعالزا
ساخت حسگر گازی اکسید-فلز SnO2 با ناخالصیF به منظور اشکارسازی گاز H2
ساخت و بررسی اثر نانو ذرات نقره بر حسگر گاز اکسید روی (ZnO)
بررسی نظری ارتباط بین خواص الکترونی و رفتار حسگر گازی نانو تیوب های کربنی تک لایه
ساخت نانو حسگر گازی با استفاده از اکسید کبالت و ناخالصی مس جهت شناسایی گاز متان
ارایه یک طرح مدیریت کلید برای شبکه‌های حسگر بی سیم سیار ناهمگن
سنتز نانو ذرات هسته غشایی TiO2-SnO2 و بررسی خواص حسگر گازی ان‌ها
سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیم و بررسی خواص الکتریکی ان به عنوان حسگر گازاکسیژن
ساخت زیست حسگر برای جداسازی باکتری k-12 E.coliبه وسیله نانو ذرات مغناطیسی
استفاده از یک حسگر مقاومتی گاز تحت مدولاسیون دمایی به منظور شناسایی میکروب های بیولوژیکی
طراحی حسگر گازی برای تشخیص بخارات بنزین در مخازن انبارهای نفت و جایگاههای سوخت
طراحی و بهینه سازی زیست حسگر باکتریایی فلورسانت شناساگر تولوین بر اساس اپران xyl
تثبیت انزیم لاکاز روی سطح الکترود جهت طراحی زیست حسگر برای شناسایی ترکیبات فنولی مانند کتکول
طراحی و شبیه سازی نانو بیو حسگر گرافنی جهت تشخیص نشانگر تومور سرطانی GLY127 (Globo H)
بررسی خواص الکتریکی پیوند ناهمگن PbPc|TiO2 و به کارگیری ان تحت عنوان حسگر گازی
بررسی خواص الکتریکی قطعات ساندویچی برموایندیم فتالوسیانین(BrInPc) و استفاده از ان به عنوان حسگر گازی
طراحی یک حسگر گازی با استفاده ‌از نانوساختارهای گرافینی به روش تابعی چگالی
طراحی و ساخت قطعات حسگر گازی نانو ساختار برای کاربری در گاز سنج های صنعتی
ساخت و بررسی نانوذرات فریت مس و کاربرد انها به عنوان حسگر گازی
سنتز نانو ساختارهای اکسید ایندیم به روش شیمیایی و بررسی خواص حسگر گازی ان
حسگر زیستی گلوکز بر اساس نورتابی الکتروشیمیایی الکترود اصلاح‌شده با گلوکز‌اکسیداز و نانوذرات
مطالعه و ساخت حسگر گاز هیدروژن بر پایه نانوکامپوزیت ZnO-Fe2O3 با الاییدگی پالادیوم
طراحی حسگر زیستی نوری بر پایه DNA با استفاده از نانوذرات طلا جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری
سنتز نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و استفاده از ان به عنوان حسگر گازی
ساخت و بهینه سازی یک حسگر گازی دارای پایه اکسید قلع
ساخت حسگر زیستی گلوکز توسط الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌کربن و پلیمر
ساخت لایه های نازک نانومتری دی اکسید قلع جهت کاربرد در حسگر گاز مایع (LPG)
ساخت و ارتقاا حسگر زیستی بر پایه ی سلول میکروبی به منظور اندازه گیری BOD محلول
شبیه سازی و طراحی حسگر زیستی با استفاده از نانوتیوب کربنی برای اشکارسازی دوپامین
بهبود رفتار حسگر گازی سیستمهای نانو لایه دوتایی بر پایه اکسید قلع و اکسید روی
بررسی اثراندازه نانوذرات طلا وساختار لیگاند در راستای طراحی یک زیست حسگر برای شناسایی گیاهان تراریخت
ساخت نمونه مهندسی و طراحی خط تولید پایلوت برای تولید صنعتی حسگر گاز CO: قسمت اول
اشکارسازی گاز هیدروژن سولفید با استفاده از حسگر فیبر نوری مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی
بررسی و ساخت حسگر گاز بر پایه اکسید قلع و نانولوله‌کربنی
طراحی و ساخت حسگر گاز متان مبتنی بر نانو ساختار اکسید قلع
ساخت بیو حسگر کامپوزیتی تشخیص انتی بادی های بیماری زا در خون انسان
حسگر زیستی گلوکز بدون انزیم براساس الکترود اصلاح شده با نانو ذرات فلزی
طراحی حسگر زیستی با حساسیت بالا مبتنی بر نانوحلقه‌های تشدیدگر کریستال فوتونی
ساخت حسگر گازی از سیلیسیوم مختلخل و بررسی حساسیت ان نسبت به گاز اکسیژن
طراحی و شبیه سازی حسگر زیستی مبتنی بر ریزتیر یک‌سر گیردار
مطالعه برهمکنش دوکسوروبیسین با DNA و ساخت یک حسگر زیستی برای اندازه گیری ان
شبیه سازی حسگر گاز سولفید هیدروژن مبتنی بر نانولوله های کربنی
مطالعه و تحلیل حسگر گاز هیدروژن بر پایه ی نانوکامپوزیت پلی انیلین/ نانواکسید فلزی نیمرسانا
رشد و بررسی خواص حسگر گازی نانو ذرات اکسید قلع الاییده با بورون
سنتز و شناسایی نانو پروس TiO2 و کاربرد ان به عنوان حسگر رطوبت در صنایع گاز
بررسی حسگر گاز N2 بر پایه تغییرات خواص الکترونیکی سیلیسیوم متخلخل
طراحی و شبیه سازی حسگر گاز با حساسیت بالا براساس ساختار کریستال فوتونی
طراحی وساخت حسگر گاز امونیاک (NH3)با استفاده از مواد ارگانیک
ساخت حسگر گاز امونیاک بر پایه ی نانولوله های کربنی با الایش لیتیم
سنتز نانوذرات هسته غشایی TiO2/SnO2 و بررسی خواص حسگر گازی انها
ساخت و بررسی خواص فیزیکی پلی انیلین به عنوان حسگر شیمیایی گاز امونیاک
ساخت و بررسی نانوکامپوزیت های لایه نازک PEDOT:PSS/SnO2 به عنوان حسگر گاز CO
سنتز و ساخت حسگر گاز CO با استفاده از نانو پودر SnO2
طراحی و ساخت حسگر گاز بر پایه پلیمرهای هادی با الایش گرافن
شناسایی سرطان پستان با استفاده از نانو حسگر زیستی بر پایه‌ی نانو هیبرید گرافن اکسید-DNA
ساخت سیلیسیوم متخلخل و بررسی خواص الکتریکی ان و بکارگیری ان به عنوان حسگر گاز اکسیژن
شناسایی مخلوط دوتایی میکروب‌های بیولوژیکی با استفاده از یک حسگر مقاومتی گاز
ارزیابی و سنجش رفتار کاتالیستی پلاتین بر ارتقاا عملکرد الکترود کربنی حسگر گازی الکتروشیمیایی منواکسیدکربن
طراحی و ساخت حسگر زیستی بر پایه نانو‌ساختارهای طلا به منظور تشخیص سلول‌های‌ سرطانی
طراحی حسگر زیستی تشدید پلاسمون سطحی در حضور بلور فوتونی با حساسیت بالا برای تشخیص سرطان
بررسی روش اصلاح سطح الکترود بر پایه نانولوله کربنی برای ساخت زیست حسگر انزیمی
طراحی یک زیست حسگر DNA جدید با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با گرافن و یک حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین کلوزاپین با استفاده از گرافن- Fe3O4
زیست فناوری نانو: طراحی زیست حسگر از طریق سنتز نانو ذرات کبالت با استفاده از ابر مولکولهای پروتیینی
طراحی و ساخت حسگر گازی لایه‌نازک، نانوساختار نیم‌رسانای SnO2 و مطالعه اثر ناخالصی Cu روی خواص حسگری
سنتز نقاط کوانتومی گرافن و بررسی قابلیت ان ها برای استفاده به عنوان حسگر رطوبت بسیار حساس
بررسی خواص الکتریکی پیوند غیر همگن نانوساختار نیکل فتالوسیانین و برمو الومینیوم فتالوسیانین و کاربرد ان به عنوان حسگر گازی
ساخت زیست حسگر DNA بر مبنای نانوذرات طلا در تشخیص دورگه سازی و ساختار سه رشته ای DNA
طراحی، ساخت، تست و تحلیل یک حسگر گاز انتخابگر براساس کانال میکروفلوییدیک بر روی یک زیرپایه PMMA
ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی برپایه DNA با استفاده از نانوتیوب کربن برای بررسی میان کنش DNA-پروتیین
طراحی و ساخت ریز حسگر الکتروشیمیایی برای دی اکسیدکربن گازی و استفاده از ان در انالیز امینو اسیدها
طراحی، ساخت و تحلیل عملکرد حسگر گاز مجهز به لوله نفوذ و کاربرد ان در بینی الکترونیک
طراحی حسگر زیستی فلوریمتری جهت تشخیص پاراکسون با استفاده از کونژوگه کیتوزان- نانوذرات طلا -انزیم ارگانو فسفر هیدرولاز
تهیه پلیمر هیبریدی پلی پیرول و نانوذرات ZnO و بررسی عملکرد ان به عنوان حسگر گازهای NOx
معرفی یک محیط شبیه سازی برای عامل های سیار در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از TOSSIM
ساخت یک نانو زیست حسگر بر پایه i-motif و بررسی برهمکنش ان با برخی از ترکیبات ضد سرطان
ساخت حسگر گاز مقاومتی بر پایه کره‌های توخالی اکسید روی و بررسی تاثیر افزودن نانولوله‌های کربنی بر خواص حسگری ان
بررسی ساخت زیست حسگر بدون انزیم گلوکز بر پایه نانو ذرات اکسید مس و نانو لوله های کربنی
بررسی برهمکنش لاوسون با DNA و ساخت یک حسگر زیستی برای اندازه‌گیری مقادیر کم لاوسون در برگ حنا
طراحی حسگر زیستی تشخیص الکل با استفاده از میوگلوبین و الکترود اصلاح شده با نانوذرات اکسید منیزیم
بررسی افزودن سیمان برسختی خاکهای ریزدانه با اندازه گیری مستقیم در کرنشهای بسیار کوچک توسط حسگر LDT
اندازه گیری کاتالیتیکی مقادیر بسیار کم رودیمIII)) با استفاده از طراحی یک حسگر نوری بر اساس اتصال متیل ویولت بر غشاا تری استیل سلولز
رشد نانولوله های کربنی به صورت عمودی و خمیده بر روی لایه سیلسیومی و استفاده از انها در ساخت اتصالگرهای نانومتری و حسگر گاز گسیل یونی
بررسی خواص اپتیکی لایه های نازک ZnO:Ni و ZnO:Fe با استفاده از بیضی نگاری و کاربرد ان در حسگر های گازی
ساخت دو حسگر شیمیایی نوری مبتنی بر یون پذیر سنتزی بیس(تیوفنال)-4و’ 4- متیلن دی انیلین جهت اندازه گیری مقادیر بسیار ناچیز یونهای جیوه و مس (II)
ساخت زیست‌ حسگر بر پایهDNA جهت اندازه‌گیری فنازوپیریدین و D-پن سیل امین و بررسی تخریب DNA ناشی از D پن سیل امین در حضور یون اهن (III)
پوشش دهی الکتروشیمیایی فیلم پلی پیرول هادی نانو ساختار بر روی الکترودهای اینتر دیجیتال مس و بکارگیری ان بعنوان حسگر گازی
بررسی خواص الکتریکی قطعات ساخته شده از نانو ساختار کلروایندیوم فتالوسیانین(ClInPc)و استفاده از ان به عنوان حسگر گاز COx
ساخت حسگر کپه ای اکسید روی با الایش نانوذرات ایندیوم و بررسی خواص حسگری ان نسبت به گازهای اتانول و متانول
تحلیل و شبیه سازی حسگر گازی پلاسمونیک برای تشخیص ذرات معلق و همچنین تعیین ضریب شکست محیط ایستگاه های مخابراتی با استفاده از روش عددی FDTD
کاربرد فیلم نانولوله های کربنی- سورفکتانت یونی در بررسی انتقال الکترون مستقیم کاتالاز و طراحی یک زیست حسگر الکتروشیمیایی تیروزیناز برای تعیین ترکیبات فنلی
طراحی یک زیست حسگر الکتروشیمیایی DNA بر پایه ی نانو تیوب کربن برای مطالعه میان‌کنش تعدادی از پلی‌امین‌ها با توالی‌های مختلف DNA در حضور و غیاب هیستون H1
طراحی و ساخت الکترود های حسگر زیستی انعطاف پذیر قابل تعبیه در منسوج با استفاده از جوهرهای حاوی نانوذرات نقره و نانوذرات الکترواکتیو
طراحی و مقایسه حساسیت و دقت دو حسگر زیستی بیان کننده ژن گزارشگر لوسیفراز تحت پروموترهای cadA و pbr برای تشخیص فلزات سنگین نظیر سرب و کادمیوم
بررسی خواص اپتیکی پیوند ناهمگن پالادیوم فتالوسیانین (PdPc) و کلرو الومینیوم فتالوسیانین (ClAlPc) و استفاده از ان به عنوان حسگر گاز O2
ساخت زیست حسگر برای شناسایی ژن تالاسمی با استفاده از متیلن بلو به عنوان نشانگر در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذره نقره
بررسی خواص الکتریکی پیوند ناهمگن پالادیوم فتالوسیانین (PdPc) و کلرو الومینیوم فتالوسیانین (ClAlPc) و استفاده از ان به عنوان حسگر گاز N2
بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی ایران بر رشد، تولید فاکتورهای بیماریزایی و بیان ژن‌های مرتبط با سیستم حسگر حدنصاب در باکتری Pseudomonas aeruginosa
بررسی کارایی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلیمر های هادی به عنوان یک حسگر ولتامتری در اندازه گیری کادمیم به عنوان الاینده زیست محیطی
انالیز الاینده های الی با استفاده از روش های ریز استخراج جفت شده با کروماتوگرافی گازی با اشکارساز حسگر گازی بر پایه پلیمر هادی نانو ساختار
مطالعه خواص الکتریکی نانوساختار پیوند ناهمگن سرب فتالوسیانین وکلروالومینیوم فتالوسیانین باالکترودهای مس،تهیه شده به روش EBG واستفاده به عنوان حسگر گازی
سنتز و شناسایی زیولیت A واجد یون نقره و تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با ان به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی برای بررسی دو رگه شدن DNA
ساخت الکترودهای چاپی مسطح و کاربرد انها به عنوان زیست حسگر در تعیین پراکسید هیدروژن و ساخت سلول های خورشیدی به روش چاپی
طراحی حسگر زیستی نوری برای سنجش میزان متابولیت ثانویه اسکوپولامین در عصاره گرفته شده از ریشه های مویین تراریخت گیاه شاهبیزک
تعیین مدل حسگر مقاومتی گاز بر مبنای اکسید قلع در مواجهه با بخارات الکلی با استفاده از یک مدل جذب سطحی
اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد ان به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم‌کنش ساختار DNA-i-motif با تاموکسیفن و اندازه‌گیری الکتروشیمیایی ان
ساخت و بررسی حسگر انتخابگر متان یا گاز مایع در حضور مونوکسیدکربن و الکل با استفاده از فیلتر کاتالیستی نانوذرات طلا
ساخت حسگر گاز H2S در گاز طبیعی(متان) و اندازه گیری سیستیین به روش ولتامتری با استفاده از اثر الکتروکاتالیتیکی نیل بلو
کاربرد الکترود خمیر کربن برهنه و اصلاح شده با نانوذرات طلا به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی برای بررسی دورگه شدن DNA با استفاده از متیل گرین به عنوان نشانگر الکتروفعال
تهیه و کاربرد زیست حسگر گلوکز با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربن و نانوذرات نیکل اکسید همراه با تثبیت انزیم گلوکز اکسیداز
بررسی خواص الکتریکی قطعات ساخته شده از سیلیکان متخلخل به عنوان بستر و لایه های نازک و ضخیم BrAlPC و به کارگیری ان ها تحت عنوان حسگر گاز CO2
تشخیص سرب موجود در خون افراد در معرض الودگی هوا توسط حسگر زیستی pGL3-luc/pbr و بررسی افزایش بیان ژن زیرواحد A گیرنده های سروتونینی (5HT3A) سطح گلبول های سفید در مجاورت سرب
اندازه گیری هم زمان اسپکتروفوتومتری اسکوربیک اسید، تیروزین و اپی نفرین در مایعات زیستی زیستی با استفاده از روش‌های کمومتریکس و طراحی یک حسگر نوری بر مبنای اریوکروم‌سیانین‌ار برای اندازه‌گیری یون الومینیوم (III)
ساخت یک حسگر زیستی اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی و کیتوسان پوشش داده شده با DNA برای اندازه گیری کورستین و ساخت یک الکترود اصلاح شده با لاوسان و نانوذرات طلا برای اندازه گیری اولیوروپیین
طراحی تعدادی زیست حسگر الکتروشیمیایی و نوری DNA جدید با استفاده از نانوذرات سنتزی و اصلاحگرهای مناسب برای اندازه گیری کمی برخی توالی های DNA، داروی مورفین، رنگ متیلن بلو و یون جیوه
اخبارنانوپزشکی: دارورسانی به مغز، نانوزیست حسگر، حسگر برای تشخیص سرطان
ساخت حسگر شناسایی گاز سولفید هیدروژن
بابلسر: ساخت زیست حسگر تشخیص داروهای موثر در درمان سرطان
ساخت حسگر گاز هیدروژن بر پایه نانوساختارهای هیبریدی MWNTs/WO3
حسگر های گاز: مبانی، کاربرد و صنعت اینده
استفاده از مواد نانو متخلخل بعنوان حسگر های گازی
ساخت داخل هفت حسگر گازهای الاینده و لکه های نفتی
اخبارنانوپزشکی: حرارت درمانی سرطان، ساخت حسگر تشخیص داروی تسکین دهنده
پزشکی: ساخت حسگر زیستی، ساخت پارچه های پشمی ضدمیکروب
ساخت حسگر بسیار دقیق برای شناسایی سیانید در ایران
اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی
گرافن به عنوان یک حسگر بسیار حساس جرم /شناسایی مواد منفجره و سمی با نانوحسگرها
نانوزیست حسگر دی ان ای ردیاب عفونت در کشور ساخته شد
ساخت حسگر گازی گازی 1،1- دی متیل هیدرازین بر اساس پلی انیلین هادی نانو ساختار (انگلیسی)
توسعه زیست حسگر امپرومتری بدون انزیم برای تعیین مقدار سیستیین و استیل سیستیین
نانو حسگر زیستی فوق حساس بر اساس تشدید پلاسمون سطحی در محدوده طیف مادون قرمز
بررسی تاثیر عامل های عملیاتی بر عملکرد حسگر زیستی در اندازه گیری BOD
تولید عایق حرارتی نانو الیاف،ساخت حسگر گازی،تشخیص وجود فلزات سنگین، نانوسکوپ ایرانی
تولید حسگر گازهای سمی، بهبود ضد خوردگی پوشش ها، فراوری اقتصادی نانوذرات سرامیکی
ساخت زیست حسگر، سیاه دانه برای درمان عفونت های قارچی، ساخت داروی جدید ام. اس و
استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذاری حسگر گاز الکترو سرامیکی متخلخل
تعیین گلوکز نمونه سرم با استفاده از زیست حسگر طراحی شده با نانو ذرات اکسید مس
تعیین استانه سمیت فلزات مس و روی در باکتری E. coli (حسگر زیستی))
بررسی خواص حسگر زیستی نانوذرات ترکیبی نقره– طلا در مجاورت DNA
بررسی نانوکامپوزیت لایه نازک PEDOT:PSS/SnO2 به عنوان حسگر گاز CO
تهیه لایه های نانوساختاری TiO2- SnO2 با روش سل- ژل ابی در کاربرد حسگر گاز
ارتقاا عملکرد حسگر زیستی گلوکوز با استفاده از نانوذرات کلوییدی طلا
استفاده از نانو لوله کربنی تک جداره در ساخت زیست حسگر گلوکوز
طراحی و بررسی زیست حسگر تشخیص دهنده فلز سرب مبتنی بر میزان بیان ژن گزارشگر لوسیفراز تحت پروموتر (pbr)
ساخت حسگر زیستی برای نمایش میزان بهبودی یا پیشرفت سرطان/ کاربرد روش های جدید در درمان نارسایی های قلبی کودکان
بررسی تاثیر افزودنی اکسید سریم و اکسید نیکل به زیرکونیای پایدار شده با ایتریا به عنوان حسگر گازی
سیستم های حسگر گاز در ابعاد نانو / رنگ حاوی نانوذرات با سطحی از تک لایه های خودارا
اشمارسازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه ی الکترونی
طراحی و ساخت حسگر شار گاز و غشاا نازک شیشه ای به روش لایه نشانی و ریزماشینکاری
ساخت نانوذرات مغناطیسی CuFe2O4 به روش هم رسوبی و به کارگیری ان ها در حسگر گاز اتانول
اندازه گیری هیدروکربن های اروماتیک چند حلقه ای در منابع ابی با استفاده از زیست حسگر الکتروشیمیایی (DNA)
ارتز رباتیک مچ- کف پایی با حسگر لامسه جهت کنترل هوشمند راه رفتن افراد مبتلا به افتادگی مچ پا

آموزش

عامل های سیار در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ندسی  تبدیل انرژی  مهندسی  ساخت و

عامل های سیار در شبکه های حسگر بی سیم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه