نوشته‌ها

Trapezoidal Fuzzy AHP Download Matlab Code Farsi Videos

دانلود فیلم آموزشی Fuzzy AHP ذوزنقه ای + کد متلب

ادامه مطلب

Triangular Fuzzy AHP Download Matlab Code Farsi Videos

دانلود فیلم آموزشی AHP فازی مثلثی + کد متلب

ادامه مطلب

Entropy Videos

دانلود فیلم آموزشی فارسی انتروپی Entropy در متلب

ادامه مطلب

Dematel Videos

دانلود فیلم آموزشی Dematel دیمتل در متلب

ادامه مطلب