نوشته‌ها

دانلود پروژه حل مسئله پوشش مجموعه با الگوریتم PSO + فیلم

ادامه مطلب

دانلود پروژه حل مسئله پوشش مجموعه با الگوریتم مورچگان+ فیلم

ادامه مطلب

دانلود پروژه حل مسئله پوشش مجموعه با الگوریتم SA + فیلم آموزشی

ادامه مطلب

دانلود پروژه حل مسئله پوشش مجموعه با الگوریتم TS+ فیلم آموزشی

ادامه مطلب

دانلود پروژه حل مسئله پوشش مجموعه با الگوریتم ژنتیک + فیلم آموزشی

ادامه مطلب