آموزش سخنرانی علمی جلسه دفاع

نحوه ارائه علمی برای سخنرانی های علمی -پژوهشی

درسخنرانی علمی، نحوه ارائه مطالب باید براساس اصول علمی و همراه با اارئه شواهد علمی در هر مرحله انجام گردد. در این نوع ارائه، مطالب باید به ترتیب و براساس روش تحقیق مشخص شده مطرح گردد. این سخنرانی برای پایان نامه و مقالات در کنفرانس ها ارائه گردد. انجام پاورپوینت جلسه دفاع، نیاز به آموزش و طراحی در هر بخش دارد . در این مقاله به بررسی تهیه این پاورپوینت نیز پرداخته شده است.

https://mehrdadcivil.com/blog/wp-content/uploads/2021/01/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B0%DB%B3_%DB%B1%DB%B6%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B4%DB%B5%DB%B6%DB%B4-780x470.jpg

ویژگی های سخنرانی علمی

در سخنرانی های علمی، نحوه صحبت کردن به ابزار پاورپوینت نیز بسیار وابسته است. از جمله ویژگی های سخنرانی علمی، نیازمند شواهد علمی در هر بخش می باشد. در شواهد علمی، پیشینه تحقیق یعنی مقالات پیشین و همچنین روش تحقیق انتخابی دارای اهمیت زیادی می باشد.روش تحقیق، در پژوهش های علمی، شامل نوع روش تحقیق، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و سپس نتیجه گیری نهایی می باشد. ارائه مطالب در این سخنرانی باید همراه با پاسخگویی علمی به اساتید و داوران علمی باشد.

مراحل ارائه علمی جلسه دفاع

مراحل ارائه علمی جلسه دفاع پایان نامه، دارای ترتیب مشخصی می باشد که شامل اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف اصلی پژوهش، فرضیه های یا سؤالات تحقیق، نوآوری پژوهش نسبت به دیگران، روش تحقیق، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و سپس نتیجه گیری نهایی است.

مشاوره حرفه ای جلسه دفاع پایان نامه

آموزش سخنرانی علمی

سخنرانی علمی نیازمند آموزش های تخصصی در هر مرحله است.درآموزش نحوه سخنرانی علمی، باید مطالب حرفه ای انجام شود. روخوانی از مطالب پاورپوینت، تحت هیچ شرایطی مورد قبول نیست.مطالب علمی باید با طراحی پیش بینی شده از قبل، برای مخاطبان ارائه گردد. در آموزش سخنرانی علمی، بر روی هر اسلاید پاورپوینت

نکات مهم و ضروری قرار داده می شود.قرارگیری هر مطلبی بر روی اسلایدها، در ارائه علمی مجاز نمی باشد. مطالب غیرعلمی، در سخنرانی علمی جایی نخواهد داشت. در ارائه علمی طبیعی است که از اصطلاحات علمی و تخصصی استفاده گردد ولی تعریف این اصلاحات باید برای مخاطبان مشخص گردد.

آموزش اسلایدهای پاورپوینت علمی

اسلایدهای پاورپوینت، شامل ارائه علمی در هر اسلاید طراحی و برنامه ریزی می گردد. ترتیب و تعداد اسلایدهای پاورپوینت، براساس مدت زمان ارائه تنظیم می گردد. آموزش جلسه دفاع پایان نامه ، شامل یادگیری پاورپوینت و سخنرانی علمی در هر مرحله از پژوهش علمی است. ارائه علمی در هر بخش از طراحی پاورپوینت نیاز به طراحی حرفه ای دارد. طراحی اسلایدهای پاورپوینت، براساس اصول طراحی آموزشی انجام می گردد. در اصول طراحی آموزشی، ویژگی هایی از قبیل عدم فراموشی مطالب و کاهش جملات طولانی جهت عدم روخوانی از جملات، بسیار تعیین کننده کیفیت ارائه خواهد بود. هر اسلاید در مکان مناسب خود دارای عکس های مرتبط به موضوع خواهد بود که بر جذابیت یک ارائه علمی می افزاید.ایجاد جذابیت برای سخنرانی علمی، بسیار مهم است،به دلیل این که ارائه های علمی اغلب خسته کننده و یکنواخت هستند. ذکر مثال های کاربردی در واقعیت نیز می تواند از عوامل منجر به اسلایدهای باکیفیت در ارائه علمی گردد.

ارائه روش تحقیق پژوهش

در ارائه علمی، روش تحقیق و ابزار آن برای تجزیه وتحلیل داده ها و نتیجه گیری از اهمیت بالایی برخوردار است.مراحل روش تحقیق و ترتیب آن باید در ارائه و سپس در تهیه پاورپوینت رعایت گردد.ارائه روش تحقیق بخش مهم هر پژوهش علمی است که باید همراه با آموزش های تخصصی مربوط به خودش باشد. هر روش تحقیق دارای ابزار یا نرم افزار خاص خود می باشد که باید مرحله به مرحله پیاده سازی گردد. در سخنرانی علمی، دانش مراحل روش تحقیق و نحوه استفاده از آن و در نهایت خروجی ها، دارای اهمیت بالایی می باشد.

https://mehrdadcivil.com/blog/wp-content/uploads/2021/01/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B5%DB%B0%DB%B3_%DB%B1%DB%B5%DB%B3%DB%B0%DB%B5%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0-780x470.jpg

پاسخگویی علمی به سؤالات اساتید

سؤالات علمی اساتید در جلسه دفاع، باید به صورت کاملا علمی پاسخ دهی شود. متقاعدسازی علمی، نیز نیازمند یادگیری و آموزش مراحل علمی در هر مرحله است. از طرفی بسیاری از سؤالات اساتید در جلسه دفاع باید به صورت علمی انجام گردد.

انجام جلسه دفاع پایان نامه

در جلسه دفاع پایان نامه، ارائه مراحل در هر بخش انجام می شود و سپس دانشجو باید براساس مراحل پایان نامه، پاسخگو سؤالات علمی اساتید باشد. انجام جلسه دفاع باید در هر مرحله آموزش دیده شود تا بتوانیم در نهایت سخنرانی علمی مناسب و حرفه ای براساس اسلایدهای پاورپوینت داشته باشیم. انجام جلسه دفاع، در مقابل اساتید ارائه می گردد و در نهایت مشکلات موجود در پایان نامه، توسط اساتید مشخص می شود. تصحیح های لازم در مراحل پایان نامه باید بعد از جلسه دفاع، اصلاح گردد. نمونه ارائه جلسه دفاع پایان نامه، به دانشجویان کمک می کند تا بتوانند با جو موجود در این جلسه آشنا شوند.

https://mehrdadcivil.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B9_%DB%B0%DB%B9%DB%B4%DB%B4%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B6-780x470.jpg

آموزش سخنرانی و ارائه جلسه دفاع

آموزش سخنرانی علمی و نحوه ساخت پاورپوینت ، از جمله مواردی است که باید در هر بخش انجام شود. مهارت های موجود در جلسه دفاع، شامل سخنرانی علمی، ساخت پاورپوینت، آموزش مراحل علمی و روش تحقیق از جمله موارد مهم برای آموزش پایان نامه است که می تواند منجر به یک ارائه با کیفیت در جلسات علمی شود. تفاوت جلسات علمی شامل کیفیت علمی مطالب است و باید در مقابل اساتید علمی ارائه گردد. در جلسات علمی، ترتیب مراحل نیز دارای اهمیت بالایی است و جابجایی مراحل منجر اشتباهات در ارائه های علمی گردد. مهارت های مورد نیاز باید از طریق آموزش های موجود،آموزش دیده شوند. کپی کردن مطالب و جملات طولانی منجر به ارائه غیرحرفه ای گردد. عدم آگاهی از مراحل پایان نامه و روش تحقیق از جمله موارد مهم در ارائه تخصصی است. کیفیت ارائه ناشی از آموزش مهارت های مختلف و تمرین و شبیه سازی است که باید به صورت حرفه ای انجام گردد. برون سپاری پاورپوینت به افراد غیرمتخصصی منجر به تخریب ارائه علمی گردد.

ساخت پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه

Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *