الگوریتم ترکیبی هیبرید ژنتیک Genetic Algorithm GA

الگوریتم ترکیبی هیبرید ژنتیک  Genetic Algorithm GA

,الگوریتم ترکیبی هیبرید های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics,الگوریتم ترکیبی هیبرید برنامه ریزی ژنتیکGenetic Programming   GP, الگوریتم ترکیبی هیبرید شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA,الگوریتم ترکیبی هیبرید بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO, الگوریتم ترکیبی هیبرید مورچگان, الگوریتم ترکیبی هیبرید پرندگان , الگوریتم ترکیبی هیبرید پرندگان چند هدفه, الگوریتم ترکیبی هیبرید تکامل تفاضلی Differential Evolution DE, الگوریتم ترکیبی هیبرید بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO, الگوریتم ترکیبی هیبرید بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته   ACOR,الگوریتم ترکیبی هیبرید برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming   EP, الگوریتم ترکیبی هیبرید استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES, الگوریتم ترکیبی هیبرید استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس   CMA-ES, الگوریتم ترکیبی هیبرید جستجوی ممنوع Tabu Search TS, الگوریتم ترکیبی هیبرید زنبورها Bees Algorithm BA, الگوریتم ترکیبی هیبرید کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC, الگوریتم ترکیبی هیبرید جستجوی هارمونی Harmony Search HS, الگوریتم ترکیبی هیبرید بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO, الگوریتم ترکیبی هیبرید فرهنگ Cultural Algorithm CA, الگوریتم ترکیبی هیبرید رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA   , الگوریتم ترکیبی هیبرید کرم شب تابFirefly Algorithm   FA, الگوریتم ترکیبی هیبرید بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA, الگوریتم ترکیبی هیبرید بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA, الگوریتم ترکیبی هیبرید سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System AIS, الگوریتم ترکیبی هیبرید شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN, الگوریتم ترکیبی هیبرید انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA   , الگوریتم ترکیبی هیبرید های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms MA, الگوریتم ترکیبی هیبرید جستجوی کاتالیستی,Catalytic Search Algorithm   الگوریتم ترکیبی هیبرید های تخمین توزیع EDA  , الگوریتم ترکیبی هیبرید خفاش   Bat Algorithm   , الگوریتم ترکیبی هیبرید جهش قورباغه Frog Leaping, الگوریتم ترکیبی هیبرید ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS, الگوریتم ترکیبی هیبرید ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA, الگوریتم ترکیبی هیبرید بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO, الگوریتم ترکیبی هیبرید جستجوی پراکنده Scatter Search SS, الگوریتم ترکیبی هیبرید شاخه و کران Branch and Bound,الگوریتم ترکیبی هیبرید ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II, الگوریتم ترکیبی هیبرید ژنتیک چند هدفه

,الگوریتم ترکیبی هیبرید بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO   ,الگوریتم ترکیبی هیبرید شبکه های عصبی ,الگوریتم ترکیبی هیبرید سیستم های فازی ,الگوریتم ترکیبی هیبرید ژنتیک GA Genetic Algorithm, الگوریتم ترکیبی هیبرید جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping,الگوریتم ترکیبی هیبرید پخت شبیه سازی شده SA Simulated Annealing,الگوریتم ترکیبی هیبرید جستجوی تابو TS Tabu Search,الگوریتم ترکیبی هیبرید سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm,الگوریتم ترکیبی هیبرید جستجوی جمعیت مورچگان ACO Ant Colony Optimization,الگوریتم ترکیبی هیبرید فرهنگی CA Cultural Algorithm,الگوریتم ترکیبی هیبرید بهینه ساز جمعیت ذرات PSO Particle Swarm Optimization,الگوریتم ترکیبی هیبرید جستجوی هارمونی HS Harmony Search,الگوریتم ترکیبی هیبرید جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm,الگوریتم ترکیبی هیبرید جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm,الگوریتم ترکیبی هیبرید بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization,الگوریتم ترکیبی هیبرید کرم شب­تاب FA Firefly algorithm,الگوریتم ترکیبی هیبرید رقابت استعماری ICA Imperialist Competitive Algorithm,الگوریتم ترکیبی هیبرید سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm,الگوریتم ترکیبی هیبرید آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy,الگوریتم ترکیبی هیبرید کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization,الگوریتم ترکیبی هیبرید زنبورهای مصنوعی ABC Artificial Bee Colony algorithm,الگوریتم ترکیبی هیبرید تفاضل تکاملی DE Differential Evolution,الگوریتم ترکیبی هیبرید گله کریلها الگوریتم ترکیبی هیبرید میگوها KH Krill herd,الگوریتم ترکیبی هیبرید آموزش بر اساس یادگیری TLBO Teaching–Learning-Based Optimization,الگوریتم ترکیبی هیبرید الهام گرفته از خفاش BIA Bat-Inspired Algorithm,الگوریتم ترکیبی هیبرید حرکت کاتوره ای گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization, الگوریتم ترکیبی هیبرید فراابتکاری آموزش معلم Teaching learning based optimization TLBO

,الگوریتم ترکیبی هیبرید فراابتکاری لیگ قهرمانان   League Championship Algorithm

 

پیاده سازی مقالات

دانلود رایگان فیلم آموزشی

دانلود رایگان فیلم اموزش

انجام متلب

کد متلب,

دانلود تولباکس

دانلود Toolbox

تدریس خصوصی,

دوره آموزشی

کلاس آموزشی

دانلود کتاب فارسی,

دانلود جزوه آموزشی

دانلود مقاله فارسی,

انجام پروژه دانشجویی متلب

انجام کدنویسی متلب

حل مسائل چند هدفه با

موازی سازی

 

 

 

 

5/5 - (2 امتیاز)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *