بهینه سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بهینه سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبReviewed by خانه متلب on Jan 25Rating: 5.0بهینه سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلببهینه سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بهینه سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

بهینه سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

======================== عبارات =====================
بهینه سازی

====================== تکراری ها ====================
بهینه سازی قابهای شیبدار با ممان اینرسی متغیر با استفاده از شبکه‌های عصبی
بهینه سازی هندسه فینهای سطح خنک‌کاری موتورهای هواخنک با استفاده از شبکه عصبی – فازی تطبیقی (ANFIS)
بهینه سازی شکل سدهای دوقوسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با کدگذاری حقیقی و شبکه عصبی
بهینه سازی چند هدفه سازه‌های بتن‌ارمه با الگوریتم ترکیبی NSGA-II و شبکه عصبی
بهینه سازی شبیه سازی تعقیب بلادرنگ دست مبتنی بر شبکه عصبی بر روی FPGA
بهینه سازی ماشینکاری سوپرالیاژها (اینکونل 738)باشبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
محاسبه منحنی پارتو برای بهینه سازی توپولوژی سازه های خرپا با استفاده از شبکه عصبی
بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تعیین چگالی کوپلیمرها به کمک شبکه عصبی مصنوعی و مطالعه ی ازمایشگاهی، مدل سازی و بهینه سازی فرایند جذب سطحی همزمانی رنگ ها بر روی نانوسیم مس با استفاده از تکنیک های اسپکتروفتومتری مشتقی و شبکه عصبی مصنوعی
بهینه سازی نیروی کلمپینگ در سیستم قطعه کار-قیدو بند در عملیات ماشینکاری به کمک شبکه های عصبی
انالیز و بهینه سازی خرپاهای دو بعدی و سه بعدی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بهینه سازی نیروی کلمپینگ در سیستم قطعه کار-قید و بند در عملیات ماشینکاری به کمک شبکه های عصبی
بهینه سازی سازه های فضاکار گنبدی شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی
بهینه سازی فرایند فرزکاری انگشتی برای رسیدن به زبری سطح مینیمم با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی
اموزش شبکه عصبی توابع پایه شعاعی به روش ترکیبی الگوریتم بهینه سازی توده ذرات و جستجوی ممنوع برای تقریب توابع
کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دو لایه
ارایه مدلی بر مبنای شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده ها برای بهینه سازی مسایل چند پاسخه در روش تاگوچی
بهینه سازی شبکه‌های عصبی مصنوعی در رنگ همانندی کامپیوتری و مقایسه ان با روش کیوبلکا مانک مرسوم
بهینه سازی قالب های پیش فرم برای قطعات H شکل با استفاده از روش اجزای محدود و شبکه های عصبی
حل مسایل بهینه سازی محدب با استفاده از شبکه های عصبی و کاربرد ان در حل مسایل مکمل غیر خطی
یک روش بهینه سازی چندگانه با استفاده از اجتماع مورچه‌ها، الگوریتم پیش رونده و شبکه‌های عصبی جهت تقسیم کردن حلقه‌های اجزاا محدود
مدل سازی اماری و بهینه سازی فرایند کشش عمیق به کمک روش اجزای محدود، شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های فراابتکاری
استفاده از طراحی ازمایش و بهینه سازی چند معیاری و شبکه عصبی مصنوعی برای اندازه گیری همزمان سیتوزین و تیمین به روش ولتامتری عاری سازی کاتدی
مدل براورد مشخصات بتن حجیم و بهینه سازی طرح اختلاط ان در سدهای بتنی مبتنی بر استفاده از شبکه های عصبی
مدل کردن و بهینه سازی سنتز انزیمی کافییک اسید فن اتیل استر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی چیلرهای جذبی به کمک شبکه عصبی پرسپترون
کاربرد شبکه عصبی در بهینه سازی هوادهی تخلیه کننده های خروجی (انگلیسی)
ساخت و بهینه سازی کانال هدایت عصبی ژلاتین/ نانو شیشه زیستی جهت ترمیم عصب محیطی
حل مسایل بهینه سازی توزیع با استفاده از شبکه های عصبی
استفاده از الگوریتم ژنتیکی و شبکه عصبی مصنوعی برای بهینه سازی مقاطع سدهای وزنی بتنی
کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی در بهینه سازی سامانه C4I زیردریایی
مدل سازی فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با شبکه عصبی و بهینه سازی ان با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
بهینه سازی برشکاری جت اب همراه با ذرات ساینده با استفاده از روش شبکه عصبی – الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی فرایندهای عملیاتی پیش تصفیه اب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی فرایند تثبیت و جامدسازی سیمانی لجن صنایع ابکاری توسط شبکه عصبی مصنوعی و روش سطح پاسخ
ارایه روشی برای بهینه سازی شبکه عصبی برای براورد عیار با استفاده از اطلاعات سامانه مس پورفیری سوناجیل- اهر
تاثیر محیط کشت های مختلف بر روی بهینه سازی کشت اولیه سلول های عصبی برای ارزیابی مدل های برون تنی (انگلیسی)
بهینه سازی مدل امیزه های گوسی با استفاده از شبکه های عصبی برای تشخیص زبان فارسی از سایر زبان ها در منابع اطلاعاتی گفتاری
مدل سازی برش شیشه با جت اب همراه با ذرات ساینده توسط شبکه عصبی و بهینه سازی زبری سطح با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
بررسی تجربی فرایند تراش کاری هیبریدی به کمک جت سیال پرفشار و بهینه سازی فرایند با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی
ارایه مدلی مفهومی برای بهینه سازی فرایند تولید پیوسته با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری
بهینه سازی نیروی گیره بندی در سیستم قطعه کار – فیکسچر تحت فرایند ماشینکاری با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک
طراحی شبکه عصبی برای بهینه سازی اندازه سطح مقطع شیرهای درون چاهی با اندازه ی ثابت درچاه هوشمند با الگوریتم پرندگان
بهینه سازی شدت میدان الکتریکی در طراحی تجهیزات فشار قوی با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک بر پایه روش اجزای محدود با تکیه بر کلیدهای نوع خلاا
بهینه سازی سبد سرمایه با استفاده از شبکه های عصبی
بهینه سازی شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی
شبکه عصبی بازگشتی برای حل مسایل بهینه سازی غیر خطی
بهینه سازی مخزن در شبکه ی عصبی حالت انعکاسی
رویکرد شبکه های عصبی در بهینه سازی پیش بینی سریهای زمانی
تحلیل وطراحی شبکه های دولایه ای با بکارگیری روش های بهینه سازی و شبکه های عصبی
بهینه سازی متعادل کننده ADSL با استفاده از شبکه های عصبی
بهینه سازی پیش فرم اهنگری داغ پره با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی بالواره پره توربین باد با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی
بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی
بهینه سازی حجم مخزن سد لتیان بااستفاده از برنامه ریزی پویا و شبکه عصبی
کاربرد شبکه عصبی و برنامه‌ریزی تصادفی در بهینه سازی چند دوره‌ای پرتفوی
بهینه سازی یاتاقان کشویی پاکتدار با استفاده از روش حجم محدود و شبکه های عصبی
بهینه سازی پاسخ شبکه عصبی کمیته ای در تخمین اشباع از اب مخزن توسط الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی درخواست کاربر مبتنی بر هوشمندسازی بازیابی اطلاعات بوسیله شبکه عصبی
بهینه سازی فرایند با چند سطح پاسخ به وسیله شبکه های عصبی برمبنای مفهوم مطلوبیت
بهینه سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین الات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی
بهینه سازی طرح اختلاط بتن به وسیله سیستمهای فازی-عصبی و الگوریتم اجتماع مورچگان

بهینه سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

یع قابلیت اطمبنان طراحی

======================== عبارات =====================
بهینه‌

====================== تکراری ها ====================
حل رده‌ای از مسایل بهینه‌سازی قطعی و فازی با استفاده از شبکه‌های عصبی
یک شبکه عصبی با کارایی بالا برای حل رده‌ای از مسایل بهینه‌سازی غیرخطی با محدودیت‌های هیبریدی
مقایسه روش‌های مختلف بهینه‌سازی در ارایه منحنی فرمان سد شهرچای (شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، شبکه فازی)
طراحی بهینه شبکه‌های عصبی با استفاده از روش های بهینه‌سازی چند هدفه
طراحی سیستم خبره برج تقطیر نفت خام به کمک مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی و بهینه‌سازی فرایند به کمک الگوریتم ژنتیک
بهینه‌یابی قرارگیری شمع‌ها در پی‌های گسترده متکی بر شمع به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
طراحی یک شبکه‌ی عصبی بازگشتی تک لایه برای بهینه‌سازی شبه‌محدب مقید و کاربردهای ان برای بهینه سازی سبد کالای پویا
بهینه‌سازی پاسخ جوجه‌های گوشتی به پروتیین و اسیدهای امینه محدود کننده با استفاده از مدلهای رویه‌ی پاسخ و شبکه‌های عصبی مصنوعی
مدلسازی و بهینه‌سازی فرار مالیاتی در بخش واردات ایران با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی
بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
شبکه‌های عصبی مصنوعی در بهینه‌سازی سازه‌ها
کاربرد شبکه عصبی تکاملی (شبکه عصبی-الگوریتم ژنتیک) در بهینه‌سازی زمان‌بندی چراغهای راهنمایی
بهینه‌سازی حذف کننده پژواک برای ADSL توسط شبکه عصبی
شبکه عصبی بازگشتی برای حل رده‌ای از مسایل بهینه‌سازی نامحدب
بهینه‌سازی عملیات حرارتی فولاد CK45 با استفاده از شبکه‌های عصبی
حل رده‌ای از مسایل بهینه‌سازی غیرخطی با استفاده از شبکه‌های عصبی
یک کاربرد از مدلهای شبکه‌های عصبی برای حل مسایل بهینه‌سازی سبد سرمایه
طراحی مدلی برای (تعیین ترکیب بهینه‌ی نیروی انسانی) در سازمان‌ها با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی
طراحی یک مدل شبکه‌ی عصبی برای حل مسایل بهینه‌سازی غیرخطی با کاربردهای زمان-پیوسته
شناسایی انسان از روی نحوه راه رفتن با استفاده از شبکه عصبی و بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک
بکارگیری الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی در بهینه‌سازی و طراحی ژنراتورهای سنکرون
بهینه‌سازی الگوی مهاربندی سکوهای شناور با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
بهینه‌سازی شرایط تهیه ذرات پلیمری قالب‌گیری شده برای گلوکز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه‌سازی محدوده نهایی معادن روباز با استفاده از روش هوشمند شبکه‌ عصبی
بهینه‌سازی و اتوماسیون هوشمند سیستم‌های توزیع به وسیله شبکه‌های عصبی
بهینه‌سازی و اتوماسیون هوشمند سیستم‌های توزیع بوسیله شبکه‌های عصبی

بهینه سازی اثر ضخامت و شعاع ماتریس بر روی شکل دهی کشش عمیق هیدروفرمینگ ورق فلزی به روش شبکه عصبی

بهینه سازی اثر ضرایب مختلف اصطکاک بر روی شکل دهی کشش عمیق هیدروفرمینگ ورق فلزی به روش شبکه عصبی

بهینه سازی پارامترهای دینامیکی کمک فنر خودرو به روش منطق فازی – عصبی

بهینه سازی چیلرهای جذبی به کمک شبکه ی عصبی پرسپترون

بهینه سازی حجم مخزن سد لتیان با روشهای برنامه ریزی پویا و شبکه عصبی به منظور تامین آب شرب و کشاورزی

بهینه سازی روش های وزن دهی ویژگی مستندات نیمه ساخته یافته درحوزه شبکه های عصبی چند لایه

بهینه سازی روش های وزن دهی ویژگی و طبقه بندی مستندات نیمه ساخته یافته XML در حوزه شبکه های عصبی لایه

بهینه سازی ساختار شبکه ی عصبی جلوسو بر اساس تلفیق، تولد و تقسیم نورون ها در حین تعلیم

بهینه سازی شبکه عصبی MLP به منظور تشخیص بیماریهای تیروئید توسط داده های بالینی

بهینه سازی شبکه عصبی هاپفیلد برمبنای معیار عدم شباهت

بهینه سازی شبکه های عصبی RBF برای بازشناسی چهره

بهینه سازی شکلی سطوح تماس دو بعدی با دو روش تکاملی و شبکه عصبی

بهینه سازی ضخامت میکروالکترودهای عصبی MEMS بر اساس انعطاف پذیری

بهینه سازی عمق جریان و فاصله شمعها از پایه پل برای رسیدن به کمترین عمق آب شستگی با شبکه عصبی

بهینه سازی فرآیند با چند سطح پاسخ به وسیله شبکه های عصبی برمبنای مفهوم مطلوبیت

بهینه سازی کنترل فعال سازه توسط شبکة عصبی

بهینه سازی کنترلر فازی به وسیله ی شبکه عصبی به منظور کنترل فرآیند

بهینه سازی مسیر حرکت ربات فضایی – کروی درحضور نقاط تکین توسط شبکه های عصبی

بهینه سازی مسیریابی در شبکه های انتقال داده با شبکه های عصبی

بهینه سازی مصرف فولاد با نسبت طول دهانه به ارتفاع طبقه در سازه های باقاب خمشی به روش شبکه عصبی مصنوعی

بهینه سازی مصرف مواد منعقد کننده در تصفیه آب با بکارگیری شبکه های عصبی از نوع GMDH

بهینه سازی نیروی کلمپینک در سیستم قطعه کار-قید و بند در عملیات ماشینکاری به کمک شبکه های عصبی

بهینه کردن پایداری دینامیکی بازوهای مکانیکی متحرک با حرکت بازوهای مکانیکی به کمک کنترل کننده فازی تطبیقی و آموزش شبکه فازی عصبی تطبیقی

======================== عبارات =====================
بهینه

====================== تکراری ها ====================
آموزش شبکه فازی عصبی جهت تنظیم بهینه پارامترهای کنترل کننده PIDبرای کنترل بار فرکانس در سیستمهای قدرت بهم پیوسته
اثر کنترلکنندهی عصبی- فازی بهینه شده ی نیمه فعال در کاهش پاسخهای لرزهای پل بزرگراه مبنا
ارائه روشی مبتنی بر سیستم های فازی عصبی تطبیقی جهت افزایش دقتانتخاب ترکیبی بهینه سرویس ها در معماری سرویس گرا
ارائه شبکه عصبی مناسب برای طرح اختلاط بهینه سدهای بتنی غلتکی
ارائه لایه های بهینه شبکه عصبی جهت براورد فشار دینامیکی در حوضچه ارامش تیپ II همگرا شونده
ارائه یک ساختار انعطاف پذیر بهینه قابل بازسازی در حین آموزش در شبکه های عصبی
ارایه روشی بهینه برای تخمینهزینه نرم افزار مبتنی برشبکه عصبی پرسپترون به کمک داده کاوی اطلاعات نرم افزار
انتخاب پارامترها و توابع آموزش شبکه عصبی بهینه جهت تخمین حاشیه پایداری ولتاژ
انتخاب مدلی بهینه از شبکه عصبی برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی
بهره گیری ازروش نوین غیرپارامتری شبکه عصبی مصنوعی بمنظور تخمین مدل بهینه تلفات ماشینی دربرداشت ذرت بذری
بهینهسازی شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی ویژگیهای خشک کردن قارچ دکمهای با کمک طرح مرکب مرکزی
پایدارساز بهینه سیستم قدرت با ساختار شبکه عصبی مصنوعی
تاثیر شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه های خرپایی
تأثیر شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه ها
تعیین پیکربندی بهینه روباتهای دارای ابرافزونگی درجات آزادی به کمک حرکت با آهنگ ظریف و شبکه های عصبی
تعیین شبکه عصبی مصنوعی بهینه جهت برآورد رواناب بااستفاه از داده کاری و کنترل مضاعف ترکبی معیارهای اعتبارسنجی
تنظیم بهینه دوز انسولین برای بیماران دیابتی نوع 1 به کمک شبکه عصبی
توانایی ترکیب شبکه عصبی با روش SQP برای بهینه سازی وزنی خرپاهای سقفی شکل
تهیة مدل بهره برداری بهینه از مخزن سد بوکان به روش برنامه ریزی پویا ـ شبکة عصبی مصنوعی
روش بهینه سازی رشد پایه ای و هرس عمقی در شبکه های عصبی مصنوعی
سیستم خبره مدیریت بحران جامع سیلاب بهینه شده با شبکه های عصبی بر بستری از تکنولوژی نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور
شبکه های عصبی انعطاف پذیر باساختار بهینه قابل بازسازی در حین آموزش
کاهش نویز سیگنال صحبت فارسی به صورت فعال – وفقی براساس شبکه عصبی مصنوعی جهت بهینه سازی تشخیص گفتار
کنترل تطبیقی بهینه وضعیت ماهواره، بر پایه جبران ساز عصبی، با وجود عدم قطعیت، اغتشاش با دامنه بالا و اشباع عملگر
کنترل هوشمند سه آسانسور موازی بطور بهینه توسط شبکه عصبی
مدل بهره برداری بهینه از مخزن سد بوکان به روش برنامه ریزی پویا (شبکه عصبی مصنوعی)
مدل ترکیبی برنامه ریزی پویای تصادفی-شبکه عصبی جهت بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی
مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آبهای زیرزمینی با شبکه های عصبی مصنوعی
یک روش شبکه عصبی بدون پارامتر جریمه برای حل دسته ای از مسائل بهینه سازی ناهموارنامحدب
ارائه یک روش جدید در بهینه سازی اقتصادی سیستم انحراف سد با استفاده از شبکه عصبی
ارائه یک روش سلسله مراتبی بهینه برای تشخیص حملات انکار سرویس با استفاده از شبکه عصبی در شبکه های حسگر بیسیم
استنتاج قوانین بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از سیستمهای عصبی فازی مطالعه موردی: سد جیرفت
انتخاب سیگنال کنترلی بهینه جهت میراسازی نوسانات و بهبود پایداری ولتاژ سیستم قدرت با استفاده از نیروگاه های بادیمبتنی بر کنترل کننده عصبی مصنوعی
انتخاب شبکه عصبی بهینه MLP در تخمین تخلخل و نفوذپذیری مخزن آسماری میدان نفتی اهواز با استفاده از تکنیک آماری Bootstrapping
بارزدایی فرکانسی بهینه درمیکروگرید با استفاده از شبکه عصبی با بهینه سازی آموزش ژنتیکی
برنامه ریزی بهینه تولید انرژی برق در نیروگاه حرارتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهره برداری بهینه از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی ANFIS
بهره برداری بهینه بلند مدت از سدها با استفاده از تلفیق برنامه ریزی پویا و روش شبکه های عصبی مصنوعی
بهینه سازی الگوی باری معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از شبکه های عصبی
بهینه سازی با استفاده از شبکه های عصبی
بهینه سازی بلانک اولیه در کشش عمیق با استفاده از شبکه عصبی
بهینه سازی پارامترهای حفاری جهت انتخاب بهترین مته در یکی از مخازن نفتی بااستفاده از شبکههای عصبی
بهینه سازی پارامترهای رشد نانولوله های کربنی بر زیرلایه توسط شبکه عصبی مورد استفاده در نمایشگرهای نشر میدان با استفاده از روش رسوب بخار شیمیایی حرارتی
بهینه سازی پارامترهای وروردی جوشکاری اصطکاکی یوغ فرمان با استفاده از شبکه عصبی و نرم افزار Minitab
بهینه سازی چند هدفه رفتار استاتیکی ورق چند لایه ای FGM بر پایه حل دقیق با استفاده از روش عصبی – ژنتیک
بهینه سازی ردیاب خورشیدی ساخته شده با استفاده از شبکه های عصبی
بهینه سازی ساختار شبکه های عصبی با استفاده از روش اتوماتای یادگیر
بهینه سازی شاخص های موثر در فرآیند خشک کردن گیاه اسطوخودوس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه سازی شبکه زنجیره تأمین چند لایه ای چند محصولی با استفاده از رویکرد شبکه عصبی
بهینه سازی فرایند پوشش دهی به کمک گاز سرد با استفاده از روش اجزای محدود و شبکه های عصبی
بهینه سازی فرمولاسیون مخلوط آمین ها با استفاده از شبکه های عصبی در فرآیند شیرین سازی گاز
بهینه سازی فنی و اقتصادی مبادله کن گرمای فشرده و تخمین پارامترهای بهینه با استفاده از شبکه های عصبی
بهینه سازی مدل آمیزه ای گوسی با استفاده از شبکه های عصبی برای تشخیص زبان در منابع اطلاعاتی گفتاری
بهینه سازی معادله مسیر ربات موازی جهت عبور از موانع با استفاده از شبکه‌های عصبی
بهینه سازی میزان یادگیری شبکه های عصبی مصنوعی (درآموزش نظارتی) با استفاده از مجموعه های فازی
بهینه سازی نرخ نفوذ در سنگ در چاه های جهتدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه سازی وکاهش نویز آشکارساز لبه لاپلاسین با استفاده از شبکه عصبی
بهینه یابی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز های جامی شکل با استفاده از سیستم تطبیقی عصبی-فازی
بهینه یابی ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در محل تلاقی رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه یابی ترکیبات پلی فنلی عصاره مادون بحرانی آب پوست بنه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه یابی در کنترل فعال سازه ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل مودال
بهینه یابی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی در کانالهای آبیاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بهینهسازی پارامترهای حفاری جهت انتخاب بهترین مته با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
بهینه‌سازی کاهش سیلیس از کنسانتره آهن مجتمع صنعتی و معدنی چادر ملو با استفاده از شبکه‌های عصبی
تخصیص بهینه اب در شبکه ابیاری و زهکشی صوفی چای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تخمین نرخ نفوذ در سنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی پارامترهای حفاری در چاه های جهتدار میدان نفتی اهواز
تخمین هیدروگراف سیل به منظور مدیریت بهینه منابع آب با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی- تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی
تدوین استراتژی انتخاب پرسنل با استفاده از ترکیب بهینه سازی چند هدفه و شبکه های عصبی از نوع GMDH
تعیین پروفیل سایشی غلتکهای نورد گرم ورق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و بهینه سازی برنامه نورد به منظور کاهش سایش
تعیین پیکربندی بهینه روباتهای ابر افزونه ای با استفاده از روش تغییراتی وشبکه عصبی موجکی
تعیین دستخط افراد با استفاده از روش فازی – عصبی بهینه
تعیین مکانهای بهینه ایستگاه های نشانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تعیین مناطق بهینه حفاری در اکتشاف تفصیلی منابع معدنی با استفاده ازشبکههای عصبی GRNN و RBF درمحیط GIS
جاسازی واترمارک با استفاده از طرحSVD و DCTو بهینهسازی ضرایب با شبکه عصبی
جایابی ومقداریابی بهینه منابع تولیدپراکنده جهت کاهش تلفات کاهش هزینه های نیروگاه و بهبود پایداری ولتاژ با استفاده ازشبکه عصبی MLP
جبران سازی دینامیکی پایداری بازوی مکانیکی متحرک در حال واژگونی بوسیله شتاب زاویه ای بهینه بازوها با استفاده از شبکه عصبی
حل مسئله رگولاتور بهینه برای سیستم هایغیر خطی با استفاده از روشجدید سری های توانیهوشمند (شبکه های عصبی)
دسته بندی زیرمجموعه بهینه از ماهواره های GPS با استفاده از شبکه عصبی احتمالی
روش نوین جهت بهینه سازی شبکه عصبی با استفاده از پردازش تکاملی
روشی جدید برای بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با استفاده از روش تکامل همکارانه ( نگرش طبیعی در بهینه سازی اتصالات نرونی )
شناسایی مکان و عمق ترک با تحلیل فرکانس های طبیعی تیر با ساختار کامپوزیت UD دارای ترک عرضی با استفاده از سیستم بهینه استنتاج تطبیقی عصبی فازی ANFIS
طرح بهینه ی شکل مقطع سدهای بتنی وزنی بر اساس تحلیل دینامیکی با استفاده از شبکه عصبی
کنترل ارتفاع هواپیما ازروش گام به عقب و بهینه سازی آن با استفاده ازشبکه عصبی
مسیریابی بهینه خطوط مترو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مکان یابی بهینه DG با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در جهت بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه
یافتن وزن بهینه‌ی جاکت سکوهای دریایی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی
یک روش موثر در انتخاب زیرمجموعه بهینه از ماهواره های با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
یک روش واترمارکینگ دیجیتال بهینه شده با استفاده از روش ترکیبی فازی عصبی
بهینه سازی چند هدفی شبکه های عصبی نوع GMDH برای مدلسازی و پیش بینی عمرخستگی کامپوزیتهای تک جهتهCFRP
بهینه سازی سیستم پیش بینی و هشدار سیلاب حوضه ی چکی چای با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
بهینه سازی شرایط اصلاح خاک دورریز صنایع روغن گیاهی درجذب ارسنات و ارسنیت و پیش بینی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه سازی شرایط عملیاتی سیستم پیش تصفیه آب صنعتی شرکت پتروشیمی فجر و پیش بینی آن به کمک شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی باد به روش شبکه عصبی جهت بهره برداری بهینه از یک سیستم هیدروژن_بادی
پیش بینی پارامترهای بهینه میراگرهای جرمی چندگانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی واستنتاج فازی
پیش بینی خرج ویژه بهینه الگوی باری تونل انحراف سد سیمره با استفاده از شبکه عصبی

======================== عبارات =====================
بهینه

====================== تکراری ها ====================
پیش بینی و بهینه سازی انتشار ذرات غبار الکتروفیلتر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: کارخانه سیمان زاوه تربت حیدریه)
پیش بینی و بهینه سازی بیولیچینگ کنسانتره کالکوپیریتی مس با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی
تاثیر شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه های خرپایی
تأثیر شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه ها
تخصیص بهینه اب در شبکه ابیاری و زهکشی صوفی چای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تخمین نرخ نفوذ در سنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی پارامترهای حفاری در چاه های جهتدار میدان نفتی اهواز
تخمین هیدروگراف سیل به منظور مدیریت بهینه منابع آب با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی- تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی
تدوین استراتژی انتخاب پرسنل با استفاده از ترکیب بهینه سازی چند هدفه و شبکه های عصبی از نوع GMDH
تعیین بهینه ترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی براساس ژئومورفولوژیک حوضه در مدلسازی بارش رواناب (مطالعه موردی: حوضه صوفی چای)
تعیین پروفیل سایشی غلتکهای نورد گرم ورق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و بهینه سازی برنامه نورد به منظور کاهش سایش
تعیین پیکربندی بهینه روباتهای ابر افزونه ای با استفاده از روش تغییراتی وشبکه عصبی موجکی
تعیین پیکربندی بهینه روباتهای دارای ابرافزونگی درجات آزادی به کمک حرکت با آهنگ ظریف و شبکه های عصبی
تعیین دستخط افراد با استفاده از روش فازی – عصبی بهینه
تعیین شبکه عصبی مصنوعی بهینه جهت برآورد رواناب بااستفاه از داده کاری و کنترل مضاعف ترکبی معیارهای اعتبارسنجی
تعیین مکانهای بهینه ایستگاه های نشانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تعیین مناطق بهینه حفاری در اکتشاف تفصیلی منابع معدنی با استفاده ازشبکههای عصبی GRNN و RBF درمحیط GIS
تنظیم بهینه دوز انسولین برای بیماران دیابتی نوع 1 به کمک شبکه عصبی
توانایی ترکیب شبکه عصبی با روش SQP برای بهینه سازی وزنی خرپاهای سقفی شکل
تهیة مدل بهره برداری بهینه از مخزن سد بوکان به روش برنامه ریزی پویا ـ شبکة عصبی مصنوعی
جاسازی واترمارک با استفاده از طرحSVD و DCTو بهینهسازی ضرایب با شبکه عصبی
جایابی ومقداریابی بهینه منابع تولیدپراکنده جهت کاهش تلفات کاهش هزینه های نیروگاه و بهبود پایداری ولتاژ با استفاده ازشبکه عصبی MLP
جبران سازی دینامیکی پایداری بازوی مکانیکی متحرک در حال واژگونی بوسیله شتاب زاویه ای بهینه بازوها با استفاده از شبکه عصبی
حل مسئله رگولاتور بهینه برای سیستم هایغیر خطی با استفاده از روشجدید سری های توانیهوشمند (شبکه های عصبی)
دسته بندی زیرمجموعه بهینه از ماهواره های GPS با استفاده از شبکه عصبی احتمالی
روش بهینه سازی رشد پایه ای و هرس عمقی در شبکه های عصبی مصنوعی
روش نوین جهت بهینه سازی شبکه عصبی با استفاده از پردازش تکاملی
روشی جدید برای بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با استفاده از روش تکامل همکارانه ( نگرش طبیعی در بهینه سازی اتصالات نرونی )
سیستم خبره مدیریت بحران جامع سیلاب بهینه شده با شبکه های عصبی بر بستری از تکنولوژی نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور
شبکه های عصبی انعطاف پذیر باساختار بهینه قابل بازسازی در حین آموزش
شناسایی مکان و عمق ترک با تحلیل فرکانس های طبیعی تیر با ساختار کامپوزیت UD دارای ترک عرضی با استفاده از سیستم بهینه استنتاج تطبیقی عصبی فازی ANFIS
طرح بهینه ی شکل مقطع سدهای بتنی وزنی بر اساس تحلیل دینامیکی با استفاده از شبکه عصبی
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در فرامدلسازی به منظور استفاده در بهینه سازی تخصیص منابع آب حوضه اترک
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای مدیریت بهینه موجودی های نقد در موسسات مالی وبانکها با استفاده از تکنولوژی داده کاوی و اکتشاف معرفت
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی چند منظوره پوسته های استوانه ای مرکب برمبنای ارتعاشات آزاد و استحکام
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سیستم کنترل گروهی آسانسور
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین رطوبت بهینه خاک، در منابع قرضه
کاربرد شبکه‌های عصبی در بهینه‌سازی میزان گرافیت در دیرگدازهای منیزیا گرافیت
کاهش نویز سیگنال صحبت فارسی به صورت فعال – وفقی براساس شبکه عصبی مصنوعی جهت بهینه سازی تشخیص گفتار
کنترل ارتفاع هواپیما ازروش گام به عقب و بهینه سازی آن با استفاده ازشبکه عصبی
کنترل تطبیقی بهینه وضعیت ماهواره، بر پایه جبران ساز عصبی، با وجود عدم قطعیت، اغتشاش با دامنه بالا و اشباع عملگر
کنترل هوشمند سه آسانسور موازی بطور بهینه توسط شبکه عصبی
مدل بهره برداری بهینه از مخزن سد بوکان به روش برنامه ریزی پویا (شبکه عصبی مصنوعی)
مدل ترکیبی برنامه ریزی پویای تصادفی-شبکه عصبی جهت بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی
مدلسازی آنالیز حساسیت و بهینه سازی واحد هیدروکراکینگ پالایشگاه تبریز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مدلسازی تصفیه غشایی پساب های نفتی با استفاده از ساختار بهینه ی شبکه عصبی سه لایه
مدلسازی شکست لوله های شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از روش شبکه های عصبی- فازی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری
مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرایند EDM بخش اول: مدلسازی با استفاده از شبکه عصبی
مدلسازی و بهینهسازی میزان تزریق کلر در فرآیند تصفیه آب توسط شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه MLP
مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آبهای زیرزمینی با شبکه های عصبی مصنوعی
مسیریابی بهینه خطوط مترو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
معرفی شبکه های عصبی آبشاری و کاربرد آن دربهینه ساز یمسیر رباتهای کروی
مقایسه انواع شبکه های عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی دوز بهینه انسولین برای بیماران دیابتی
مقایسه بهینه سازی قابهای ساختمانی در مقابل زلزله با استفاده از شبکه عصبی موجکی و مدلهای ریاضی
مقایسه تاثیر ضخامت ورق و ضریب اصطکاک در بهینه سازی مصرف انرژی غلتک های نورد سرد پیوسته به کمک شبکه های عصبی
مقایسه توانایی مدلهای استنتاج فازی و شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین پارامترهای آبخوان تحت فشار و نقطه انطباق بهینه mach point
مقایسه شبکه عصبی مصنوعی GRNN,MLP و روش LMR در پیش بینی جریان ماهانه رودخانه و بهینه سازی برنامه ریزی و مدیریت منابع اب جاجرود
مکان یابی بهینه DG با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در جهت بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه
یافتن وزن بهینه‌ی جاکت سکوهای دریایی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی
یک روش شبکه عصبی بدون پارامتر جریمه برای حل دسته ای از مسائل بهینه سازی ناهموارنامحدب
یک روش موثر در انتخاب زیرمجموعه بهینه از ماهواره های با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
یک روش واترمارکینگ دیجیتال بهینه شده با استفاده از روش ترکیبی فازی عصبی
بررسی چگونگی به کار گیری بهینه سازی چند هدفه تکاملی در آموزش و بهبود ساختار شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی شبکه عصبی تک بازگشتی ساده و موثر برای تحقق بخشیدن حافظه انجمنی بر اساس بهینه سازی خطی
بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده موتور القائی تک فاز و ارائه یک طرح بهینه از موتور تک فاز نمونه با ترکیبی از روش اجزاء محدود و مدل شبکه عصبی
بررسی و حل مسئله بهینه سازی پرتفوی با بازده نامطمئن با استفاده از شبکه های عصبی
بهینه سازی دقت ابعادی قطعه از طریق بررسی تجربی انقباض در فرآیند تزریق پلاستیک با استفاده از شبکه عصبی
ارزیابی قابلیت اطمینان مکانیکی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری
استفاده از بهینه سازی گروهی ذرات برای آموزش شبکه های عصبی و کاربرد آن در فشرده سازی تصویر
استفاده از شبکه عصبی برای تعیین داروی بهینه شیمیدرمانی در سرطان مری )
استفاده از متامدلسازی شبکه عصبی برای بهینه سازی فرایند
بدست آوردن معادلات و مدلهایی جهت محاسبه دبی در پارشالفلومهای مستغرق با استفاده از روشهای بهینه سازی غیرخطی و شبکههای عصبی مصنوعی
بهینه سازی اثر ضخامت و شعاع ماتریس بر روی شکل دهی کشش عمیق هیدروفرمینگ ورق فلزی به روش شبکه عصبی
بهینه سازی اثر ضرایب مختلف اصطکاک بر روی شکل دهی کشش عمیق هیدروفرمینگ ورق فلزی به روش شبکه عصبی
بهینه سازی پارامترهای دینامیکی کمک فنر خودرو به روش منطق فازی – عصبی
بهینه سازی چیلرهای جذبی به کمک شبکه ی عصبی پرسپترون
بهینه سازی حجم مخزن سد لتیان با روشهای برنامه ریزی پویا و شبکه عصبی به منظور تامین آب شرب و کشاورزی
بهینه سازی روش های وزن دهی ویژگی مستندات نیمه ساخته یافته درحوزه شبکه های عصبی چند لایه
بهینه سازی ساختار شبکه ی عصبی جلوسو بر اساس تلفیق، تولد و تقسیم نورون ها در حین تعلیم
بهینه سازی شبکه عصبی MLP به منظور تشخیص بیماریهای تیروئید توسط داده های بالینی
بهینه سازی شبکه عصبی هاپفیلد برمبنای معیار عدم شباهت
بهینه سازی شبکه های عصبی RBF برای بازشناسی چهره
بهینه سازی شکلی سطوح تماس دو بعدی با دو روش تکاملی و شبکه عصبی
بهینه سازی ضخامت میکروالکترودهای عصبی MEMS بر اساس انعطاف پذیری
بهینه سازی عمق جریان و فاصله شمعها از پایه پل برای رسیدن به کمترین عمق آب شستگی با شبکه عصبی
بهینه سازی فرآیند با چند سطح پاسخ به وسیله شبکه های عصبی برمبنای مفهوم مطلوبیت
بهینه سازی کنترل فعال سازه توسط شبکة عصبی
بهینه سازی کنترلر فازی به وسیله ی شبکه عصبی به منظور کنترل فرآیند
بهینه سازی مسیر حرکت ربات فضایی – کروی درحضور نقاط تکین توسط شبکه های عصبی
بهینه سازی مسیریابی در شبکه های انتقال داده با شبکه های عصبی
بهینه سازی نیروی کلمپینک در سیستم قطعه کار-قید و بند در عملیات ماشینکاری به کمک شبکه های عصبی
بهینه کردن پایداری دینامیکی بازوهای مکانیکی متحرک با حرکت بازوهای مکانیکی به کمک کنترل کننده فازی تطبیقی و آموزش شبکه فازی عصبی تطبیقی
بهینه‌سازی کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی
بهینهسازی و مدل سازی پارامترهای فرایند جهت تولید کامپوزیت سطحیAl7075/SiCبا فرایند اصطکاکی اغتشاشی به کمک روش تاگوچی و شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیک با استفاده ازشبکه های بهینه عصبی تابع بنیادی شعاعی RBF
پیش بینی مقاومت فشاری و بهینه یابی میزان مصرف الیاف در بتن الیاف پلیمری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مهندسي

بهینه سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

کاربرد  در مدیریت  بازرگانی منابع انسانی  مدیریت صنعتی  مدیریت بیمه دولتی بانک  مدیریت مالی مهندسی  مدیریت MBA اجرایی  مدیریت استراتژیک آموزشی  مدیریت تحقیق در عملیات  مدیریت  کاربرد  در مهندسی  IT فناوری اطلاعات  مهندسی تجارت الکترونیک  

بهینه سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

منابع طبیعی

بهینه سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

انجام پروژه متلب
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *