شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبReviewed by خانه متلب on Feb 8Rating: 5.0شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلبشبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزشی

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

قابلیت اطمبنان طراحی شبکه  مهندسي صنایع   کاربرد

======================== عبارات =====================
شبکه

====================== تکراری ها ====================
ارایه یک راهکار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی
ارایه یک الگوریتم کشف وب سرویس با رویکرد اگاه زمینه و شبکه اجتماعی تخصصی
بازارایی شبکه های توزیع براساس حداکثر بارپذیری سیستم با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی
جستجوی فایل درشبکه های نظیر به نظیر موردی سیار با الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات
بررسی عددی پدیده ضربه قوچ در شبکه لوله ها با استفاده از الگوریتم شمپاین
بهینه سازی چند هدفه شبکه های توزیع اب با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی خود تطبیق
مدیریت انرژی ساختمان با استفاده از الگوریتم روی‌خط در محیط شبکه هوشمند
چند الگوریتم کارا برای حل مساله ماکزیمم جریان مقید در شبکه جریان
شبیه سازی روشهای بهینه انتخاب فیدبک و الگوریتم ژنتیک جهت کنترل ولتاژ/ وار در شبکه های توزیع نامتعادل
تحلیل هیدرولیکی جریان متغیر تدریجی در شبکه کانالهای روباز با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی simulated annealing
ارایه الگوریتم پیاده سازی سیاست های کنترل شبکه ترافیکی با استفاده از هماهنگ سازی چراغ های راهنمایی
ارایه الگوریتم جدید توزیع یکنواخت بار در شبکه مترو اترنت با استفاده از پروتکل درخت پوشای چندگانه
انتخاب بهینه نوع و مکان فیلتر های پسیو در یک شبکه هارمونیکی با استفاده از الگوریتم های هوشمند
تدوین الگوریتم حرکت شبکه دو بعدی و سه بعدی بمنظور مدل‌سازی جریان پیرامون یک جسم با حرکت عمومی
اصلاح ساختار شبکه مبدل های حرارتی به روش الگوریتم رقابت استعماری با در نظر گرفتن افت فشار
بهینه سازی ایستگاه های شبکه باران سنجی جهت براورد مکانی بارش با استفاده از ژیواستاتیستیک و الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی سیستم شارژ خودروهای برقی (PEV) متصل به شبکه همراه با منابع پراکنده با استفاده از الگوریتم های هوشمند
ارایه برنامه بهینه توزیع اب در شبکه های ابیاری با استفاده از تیوری الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شبکه ابیاری درودزن فارس)
تعیین عیار حد بهینه در معادن روباز دو فلزی با در نظر گرفتن انباشتگاه با استفاده از روش ترکیبی جستجوی شبکه- الگوریتم ژنتیک
بررسی کفایت ابیاری و براورد سطح زیر کشت در شبکه ابیاری دشت قزوین با استفاده ازتصاویر ماهواره ای و الگوریتم SEBAL
نگاشت وظایف یک برنامه کاربردی بی‌درنگ سخت بر روی شبکه بر تراشه ناهمگن با هدف کاهش توان مصرفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
مدلسازی بهینه ترک دو بعدی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده سیستم جستجوی ذرات باردار در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته
[مطالعه فرایند هیدروفرمینگ قطعه y شکل با استفاده از شبیه سازی FEA، بهینه سازی فرایند شبکه و الگوریتم ژنتیک و مقایسه با نتایج تجربی]
الگوریتم ترکیبی جدید شبکه فاضلاب خانگی
الگوریتم جدید تجزیه سازی برای اصلاح شبکه مبدل های حرارتی
برنامه ریزی شبکه های انتقال با کمک الگوریتم ترکیبی مدل دسترسی به مقصد و متاهیوریستیک
تجدید آرایش شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم قورباغه
تجدید ساختار شبکه توزیع توسط الگوریتم پیشنهادی MPSO با تعامل فازی و در نظر گرفتن عدم قطعیت
تدوین الگوریتم شبکه متحرک برای حرکت دو جسم نسبت به یکدیگر
تصمیم گیری برای انتقال عمودی در شبکه های نامتجانس بااستفاده از الگوریتم های منطق فازی
تعمیم الگوریتمهای حل سه قطری معادلات ضمنی انتقال و پخش غلظت به یک سیستم شبکه رودخانه ای بازو بسته
تعیین ابعاد بهینهی عناصر یک سیستم مستقل ترکیبی بادی خورشیدی- جهت تغذیه بار ناپیوسته دورازشبکه با تصحیح معیار قابلیت اطمینان مناسب به کمک الگوریتم بهینه سازی Firefly
تعیین ترتیب بهینه وارد کردن اجزای سیستم قدرت حین بازگردانی شبکه های برق با استفاده از الگوریتم PSO
تعیین زمان بهینه تعویض لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تعیین میزان خوردگی لوله های شبکه آبرسانی شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
جا?اب? ادوات FACTS به منظور رفع تراکم خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم هوشمند و پیاده سازی در شبکه خوزستان
حفاظت شبکه های فوق توزیع با استفاده ازهماهنگ سازی بهینه رله های جریان زیاد جهتی با ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بربرنامه ریزی خطی و الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه های بهم آمیخته
حل و مدلسازی شبکه لجستیک با رویکرد تقاضای ثابت با استفاده از الگوریتم مورچه
خازن گذاری بهینه در شبکه توزیع آلوده به هارمونیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
خازن گذاری بهینه در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک به وسیله الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی
روندیابی هیدرولوژیکی رواناب جاری در شبکه رودخانه خشک با بهره گیری از مدل غیرخطی تطبیقی ماسکینگام اصلاح شده و الگوریتم ژنتیک
رویکردی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم های انتخاب منفی و کلونی زنبورهای مصنوعی برای تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک
ساخت شبکه حفره ها به کمک الگوریتم رشد سلولی
طراحی توپولوژی شبکه های پایار حمل و نقل بر مبنای الگوریتم ژنتیک
طراحی سایت گره های آزمون شبکه آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
طراحی مدل دو هدفه بهینه سازی شبکه پایش آبخوان دشت همدان- بهار با روش الگوریتم کلونی مورچگان و بهینه سازی استوار
طراحی و بهینه سازی شبکه های توزیع آب بااستفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر گردکشانه
طراحی و بهینه همزمان انشعابات شبکه آبیاری با توجه به سطح زیر کشت با استفاده از نرم افزار الگوریتم ژنتیک
فشرده سازی زمان در شبکه های PERT با رویکرد الگوریتم ژنتیک
قابلیت اطمینان اجباری واحد متعهد با خودرو برقی متصل به شبکه با استفاده از الگوریتم HPSO وACO
کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی DE در بهینهسازی سیستمهای توزیع آب شهری مطالعه موردی بر روی شبکه آبرسانی شهرتربت جام
کاربرد الگوریتم جستجوی ممنوع در طراحی شبکه اتوبوسرانی
کاربرد الگوریتم کلونی مورچگان در مدییت شبکه آبرسانی
کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری
کاربرد بهینه و واقعی خازنهای ثابت و قابل سویچ در شبکه های توزیع و فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیکی
کاربرد روش انباشته سازی در همگرایی الگوریتم چند شبکه ای برای شبکه های بی سازمان
کاهش بیشترین میانگین و میانگین تاخیر سراسری در شبکه بر روی تراشه با استفاده از الگوریتم نگاشت مبتنی بر جستجوی ممنوع
کاهش تعداد انتقال در الگوریتمهای داده پراکنی در شبکه های بیسیم Ad hoc
کاهش سطح جریان اتصال کوتاه در شبکه فوق توزیع و انتقال استان یزد با استفاده از محدود کننده های جریان خطا وتعیین امپدانس بهینه آنها با استفاده از الگوریتم پیشنهادی
کاهش ماکزیمم نیروی کششی شبکه ریلی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)
کشف منابع درشبکه های گرید با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان
کنترل ازدحام در شبکه های TCPبا استفاده الگوریتم های کنترل کلاسیک
کنترل توان راکتیو در شبکه های توزیع برق با استفاده الگوریتم کنترلی PWM
کنترل فرکانس ریز شبکه اصلاح شده با پاسخ تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جمعیت ذرات و کنترل بهینه
کنترل همزمان ولتاژ و فرکانس ریزشبکه های جزیرهای با الگوریتم چندهدفه تکامل تفاضلی به روش AHP
گامی در تدارک الگوریتم واقعی خطوط انتقال مناطق کویری پویشی تجربی و ناتمام در شبکه جنوب خراسان
مدل ابتکاری طراحی شبکه اتوبوسرانی تغذیه کننده شبکه ریلی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان
معرفی یک الگوریتم حریصانه جهت یافتن گروهی از خبرگان در شبکه های اجتماعی
ارائه الگوریتمی حریصانه برای حفظ حریم خصوصی دادههای منتشرشده شبکه های اجتماعی
ارائه الگوریتمی مبنی بر دیجسترا با استفاده از متریک های فعلی بر اساس پروتکل OSPF برای کاهش تاخیر در شبکه های SDN
ارائه دو الگوریتم کنترلی ساده و پیشرفته حذف هارموینک درمنابع پراکنده مبتنی براینورتر درشبکه توزیع
ارائه راهکاری برای تشخیص نفوذ در شبکه با رویکرد الگوریتم ژنتیک
ارائه روشی نو جهت طراحی بهینه شبکه های فشار متوسط توزیع به کمک GIS و الگوریتم ژنتیک
ارائه سیستم کنترلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و منطق فازی برای کاهش انحراف فرکانس در شبکه توان هیبریدی مستقل
اصلاح و بهینه سازی شبکه ی مبدل های حرارتی در صنایع فرایندی به کمک الگوریتم تکاملی ژنتیک
الگوریتمی فرایابنده برای مسئله طراحی شبکه حمل و نقل
الگوریتمی کارا جهت تشخیص جوامع همپوشان درشبکه های اجتماعی
بازآرایی ابتکاری شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بازنگری در فلسفه طراحی شبکه توزیع کلانشهرها با استفاده از الگوریتم PSO خود تطبیقی
بررسی اثر تعرفه خرید و فروش برق در مدیریت و بهر ه برداریریزشبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه
بررسی بازآرایی شبکه های توزیع توسط الگوریتم ژنتیک و کاهش مدت زمان حل مساله بازآرایی
بررسی پایایی الگوریتم پاسخ تقاضا ی تاثیر آن در کاهش پیک بار بحرانی در شبکه های هوشمند
بررسی ساختار الگوریتم دسترسی چندگانه با تقسیم کد در شبکه بر تراشه
بررسی لایه ها و الگوریتم های موجود در شبکه های وایمکس
بررسی نحوه اثر مدل متغیر انتقال شعاعی با استفاده از الگوریتم pso در شبکه های ترافیک شهری
بررسی و ساخت سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه تکفاز با در نظر گرفتن الگوریتم جدیدی برای MPPT
بررسی و شبیه سازی الگوریتم تعیین تعداد سایتها بر اساس حداکثر افت مجاز در شبکه های مبتنی بر فناوری LTE
بررسی و شبیه سازی الگوریتم تعیین تعداد سایتها بر اساس ناحیه سرویس مفید در شبکه های مبتنی بر فناوری LTE
بررسی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری بعد از بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر دالکی
بزرسی الگوریتم های کدگذاری در شبکه های ماهواره ای
بهینه یابی شبکه انتقال نفت گاز با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلاح شده مبتنی بر گرادیان
بررسی الگوریتم های سیستم های پیشنهاد دهنده شخصی سازی شده در شبکه های اجتماعی بر خط
به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری در مدل یکپارچه سازی شبکه لجستیک توزیع کالا
بهینه سازی شبکه توزیع گاز طبیعی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریانهای سطح ازاد
کاربرد الگوریتم جامعه مورچگان در بهینه سازی توزیع اب (مطالعه موردی: کانال MC شبکه ابیاری البرز)
کاربرد الگوریتم بهینه سازی PSO در توزیع و تحویل بهینه اب در شبکه های ابیاری
بهینه سازی شبکه ی توزیع اب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی توزیع اب کانال BP14 شبکه ابیاری فومنات با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان
کلیدزنی بهینه خازن های قابل سوییچ در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارایه الگوریتم چند عامله قابل انعطافی برای بازیابی سریع شبکه های توزیع، سازگار با محیطGIS
کاهش مصرف انرژی در شبکه بر روی تراشه با ارایه یک الگوریتم نگاشت کارا
یک الگوریتم سیل اسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکه های موردی سیار
کاربرد الگوریتم مورچه در بهینه سازی شبکه های توزیع اب (انگلیسی)
اشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای ان
توزیع و تحویل بهینه اب در کانال AMX از شبکه ابیاری ورامین با استفاده از الگوریتم سیستم جامعه مورچگان
نشت یابی مرحله ای شبکه های توزیع اب بر اساس واسنجی فشارهای گره ای به روش الگوریتم ژنتیک
افزایش همگرایی شبکه های تطبیقی با لینک های نویزی: الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع شده افزایشی طول متغیر
الگوریتم ابتکاری کارامد برای حل مساله بازیابی در شبکه های توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن حذف بار
انتخاب مناسب ترین شبکه مناطق تحت حفاظت با استفاده از یک الگوریتم هوشمند (مطالعه موردی: استان مازندران)
رویکرد الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور عسل مصنوعی برای تعیین مکان بهینه سوییچ ها در شبکه ارتباطی تلفن همراه
الگوریتم تبرید شبیه سازی شده انطباق پذیر و سریع برای مدل سازی شبکه شکاف ها در مخازن شکاف دار طبیعی
افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع اب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با اشفتگی سریع
مدیریت پیامدهای حملات شیمیایی به شبکه های توزیع اب شهری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها
مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش در شبکه توزیع اب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه ها
به کارگیری الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) برای بهینه سازی شبکه توزیع اب (مطالعه موردی: شبکه ابیاری تحت فشار اباد)
مدیریت بهینه سمت تقاضا در ریزشبکه مستقل از شبکه دارای منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند بعدی
پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری بهینه شناسایی ادوات زرهی در شبکه های بدون مراقبت زمینی با کاربرد مرزبانی
بازارایی چندمنظوره سیستم توزیع همراه با تبادل توان ریزشبکه ها با استفاده از روش بیشینه- کمینه فازی و الگوریتم تجمع ذرات
الگوریتم ممتیک برای طراحی شبکه هاب ظرفیت محدود با شرایط نبود قطعیت تقاضا و اختلال
طراحی بهینه سیستم قدرت ترکیبی چند منبعی مستقل از شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
طراحی شبکه اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان با هدف بیشینه سازی رضایت استفاده کنندگان
طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات دینامیکی جهشی برای طراحی شبکه های توزیع اب
یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تامین
تخصیص پهنای باند در شبکه¬ های وایمکس با استفاده از الگوریتم های تقویتی
تخصیص پهنای باند در شبکه های وایمکس با استفاده از الگوریتم های تقویتی
الگوریتم های کنترل و کاربرد ان در کانال های شبکه ابیاری عقیلی: (1) مبانی، معیارها و طراحی
بیشینه سازی قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه ی انتقال برق از طریق بهینه سازی زمان بندی سرویس تعمیر و سطرجدید نگه داری با استفاده از الگوریتم مورچگان
طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن مراکز جمع اوری چند بخشی در شرایط عدم قطعیت و حل ان با دو الگوریتم ابتکاری و فرا ابتکاری
ارایه یک الگوریتم عددی برای مرتب سازی لایه یی جهت دار ساختار اطلاعاتی شبکه های بی سازمان
تخصیص بهینه اب در شبکه ابیاری و زهکشی صوفی چای در استان اذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
طراحی مدل ریاضی چند هدفه موازنه زمان و هزینه در شبکه های PERT به کمک الگوریتم ژنتیک
ارایه مدل بهینه سازی زمان بندی تعمیر و نگهداری شبکه راه با استفاده از الگوریتم فراابتکاری مورچگان
بهینه سازی طراحی جامع تصفیه خانه و شبکه جمع اوری فاضلاب خانگی با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان
ارایه مدل تخصیص ترافیک به شبکه حمل و نقل شهری و حل ان با استفاده از الگوریتم ژنتیک
الگوریتم روش خط جریان برای شبیه سازی جریان تک فاز و دوفاز غیرقابل تراکم در مخازن هیدروکربنی دوبعدی با شبکه بندی باسازمان
الگوریتم شبکه متحرک برای جواب عناصر متناهی مسایل تغییراتی
الگوریتم شاخه و کرانه برای مسایل شارش شبکه مقعر
بهینه‌‌‌‌سازی شبکه خیابان‌‌‌‌های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پیاده سازی الگوریتم های نوین جستجو در شبکه های اجتماعی
بهینه سازی شبکه های لجستیک معکوس با الگوریتم های فراابتکاری
تدوین الگوریتم شبکه متحرک برای حرکت نسبی دو جسم
رهیافتی از الگوریتم ژنتیک در شبکه های بولی تصادفی
الگوریتم سیمپلکس شبکه برای مساله ی ماکزیمم جریان مقید
الگوریتم تخصصی سیمپلکس شبکه برای حل مسیله ماکزیمم جریان مقید
بهینه سازی ریاضی سیستم های عرضه اب با استفاده از الگوریتم شبکه تعمیم یافته
پیاده سازی الگوریتم های کلنی مورچه و ابتکاری در حل مسایل شبکه جریان
بررسی الگوریتم های مختلف توزیع بار در شبکه های نظیر به نظیر ساخت یافته
الگوریتم جستجوی طلایی برای پیدا کردن پارامتر شکل مناسب با روشهای هم محلی بدون شبکه
مدیریت کنترل نشت در شبکه های توزیع اب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
یک الگوریتم سیمپلکس ویژه برای حل مسایل جریان ماکسیمم در شبکه ها
بهینه سازی شبکه های جمع اوری اب باران و فاضلاب بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی توپولوژی شبکه WiMAX از طریق چینش گره های ایستگاه مرکزی با کمک الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی بااستفاده از الگوریتم اجتماع گربه ها
بکارگیری الگوریتم های هوشمند در تشخیص خطای شبکه های اتوماسیون صنعتی فیلدباس
تدوین الگوریتم ایجاد شبکه برای مدل اجزاا محدود بر اساس انحراف از تابع شکل
بهینه سازی شبکه های انتقال اب توسط الگوریتم ژنتیک و منطق فازی
ارایه الگوریتم جستجوی اسکالر به منظور یافتن طولانی ترین پیشوند در شبکه IP
مدل بهینه‌سازی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند هدفه
کالیبراسیون انواع مدلهای تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع اب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
کاربرد الگوریتم ژنتیک در حل مسایل نگهداری شبکه های تصادفی برون شهری
ارایه الگوریتم در گمنامی نمودن داده های گرافی شبکه های اجتماعی، جهت حفظ حریم خصوصی کاربران
بهینه سازی شبکه های دو لایه و سه لایه ی فضاکار با استفاده از الگوریتم ژنتیک

استراتژیک آموزشی  مدیریت تحقیق در عملیات  مدیریت  کاربرد  در مهندسی  IT فناوری اطلاعات  مهندسی تجارت الکترونیک موضوعات پیشنهادی پا

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

انجام پروژه متلب
Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *