موازی سازی الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA

موازی سازی الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA

,موازی سازی الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی metaheuristics,موازی سازی الگوریتم برنامه ریزی ژنتیکGenetic Programming   GP, موازی سازی الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing   SA,موازی سازی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO, موازی سازی الگوریتم مورچگان, موازی سازی الگوریتم پرندگان , موازی سازی الگوریتم پرندگان چند هدفه, موازی سازی الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE, موازی سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO, موازی سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته   ACOR,موازی سازی الگوریتم برنامه ریزی تکاملیEvolutionary Programming   EP, موازی سازی الگوریتم استراتژی های تکاملEvolution Strategies ES,

موازی سازی الگوریتم استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کوارنس   CMA-ES, موازی سازی الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS, موازی سازی الگوریتم زنبورها Bees Algorithm BA, موازی سازی الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC, موازی سازی الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search HS, موازی سازی الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO, موازی سازی الگوریتم فرهنگ Cultural Algorithm CA, موازی سازی الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA   , موازی سازی الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm   FA, موازی سازی الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm BOA, موازی سازی الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA,

موازی سازی الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System AIS, موازی سازی الگوریتم شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network AIN, موازی سازی الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm CSA   , موازی سازی الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms MA, موازی سازی الگوریتم جستجوی کاتالیستی,Catalytic Search Algorithm   موازی سازی الگوریتم های تخمین توزیع EDA  , موازی سازی الگوریتم خفاش   Bat Algorithm   ,

موازی سازی الگوریتم جهش قورباغه Frog Leaping, موازی سازی الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS, موازی سازی الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA, موازی سازی الگوریتم بهینه سازی باکتریBacterial Foraging Optimization BFO, موازی سازی الگوریتم  جستجوی پراکنده Scatter Search SS, موازی سازی الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound,موازی سازی الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II, موازی سازی الگوریتم ژنتیک چند هدفه

,موازی سازی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO

,موازی سازی الگوریتم شبکه های عصبی ,موازی سازی الگوریتم سیستم های فازی ,موازی سازی الگوریتم ژنتیک GA Genetic Algorithm, موازی سازی الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping,موازی سازی الگوریتم پخت شبیه سازی شده SA Simulated Annealing,موازی سازی الگوریتم جستجوی تابو TS Tabu Search,موازی سازی الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm,موازی سازی الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان ACO Ant Colony Optimization,موازی سازی الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm,موازی سازی الگوریتم بهینه ساز جمعیت ذرات PSO Particle Swarm Optimization,

موازی سازی الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search,موازی سازی الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm,موازی سازی الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm,موازی سازی الگوریتم بازتولید غیرجنسی ARO Asexual Reproduction Optimization,موازی سازی الگوریتم کرم شب­تاب FA Firefly algorithm,موازی سازی الگوریتم رقابت استعماری ICA Imperialist Competitive Algorithm,موازی سازی الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm,موازی سازی الگوریتم آنتروپی متقاطع CE Cross Entropy,موازی سازی الگوریتم کلونی زنبورها BCO Bee Colony Optimization,موازی سازی الگوریتم زنبورهای مصنوعی ABC Artificial Bee Colony algorithm,

موازی سازی الگوریتم تفاضل تکاملی DE Differential Evolution,موازی سازی الگوریتم گله کریلها موازی سازی الگوریتم میگوها KH Krill herd,موازی سازی الگوریتم آموزش بر اساس یادگیری TLBO Teaching–Learning-Based Optimization,موازی سازی الگوریتم الهام گرفته از خفاش BIA Bat-Inspired Algorithm,موازی سازی الگوریتم حرکت کاتوره ای گازها GBMO Gases Brownian Motion Optimization, موازی سازی الگوریتم فراابتکاری آموزش معلم Teaching learning based optimization TLBO,موازی سازی الگوریتم فراابتکاری لیگ قهرمانان   League Championship Algorithm پیاده سازی مقالات دانلود رایگان فیلم آموزشی دانلود رایگان فیلم اموزش انجام متلب کد متلب, دانلود تولباکس دانلود Toolbox

تدریس خصوصی, دوره آموزشی کلاس آموزشی دانلود کتاب فارسی, دانلود جزوه آموزشی دانلود مقاله فارسی, انجام پروژه دانشجویی متلب انجام کدنویسی متلب حل مسائل چند هدفه با

 

 

 

Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *