دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نرم‌افزار Abaqus آباکوس

لینک دانلود (کلیک کنید):

http://www.mediafire.com/file/iicjvn9mimba2t9/abaqus-PART1.rar/file

http://www.mediafire.com/file/qkz026s99epjxne/abaqus-PART2.rar/file

http://www.mediafire.com/file/8o9n9x66fd269sa/abaqus-PART3.rar/file

http://www.mediafire.com/file/ol7i3q9llnfdhoz/abaqus-PART4.rar/file

http://www.mediafire.com/file/4h2471c2v2s767y/abaqus-PART5.rar/file

 

 

۰۷:۴۰گروه بندی نرم افزار های مهندسی مکانیک
گروه بندی نرم افزار های مهندسی مکانیک
۱
۰۱:۰۷معرفی نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
معرفی نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲
۰۳:۳۳اصول اولیه نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
اصول اولیه نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۳
۰۴:۴۸معرفی نمای کلی نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
معرفی نمای کلی نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۴
۰۳:۰۵ماژول (module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
ماژول (module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۵
۰۵:۴۵جعبه ابزار فوقانی در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
جعبه ابزار فوقانی در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۶
۰۴:۱۷آشنایی با نمودار درختی در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
آشنایی با نمودار درختی در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۷
۰۳:۱۶آشنایی با ماژول اسکچ (sketch) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
آشنایی با ماژول اسکچ (sketch) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۸
۰۴:۱۳جعبه ابزار های جانبی در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
جعبه ابزار های جانبی در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۹
۰۵:۰۳رسم اشکال هندسی در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
رسم اشکال هندسی در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۱۰
۰۲:۳۹رسم خط ساختار construction در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
رسم خط ساختار construction در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۱۱
۰۳:۰۹ایجاد الگو های خطی و دایره ای با استفاده از فرمان pattern در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
ایجاد الگو های خطی و دایره ای با استفاده از فرمان pattern در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۱۲
۰۳:۵۲استفاده از فرمان کپی آینه ای (mirror) و مقیاس (scale) در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
استفاده از فرمان کپی آینه ای (mirror) و مقیاس (scale) در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۱۳
۰۳:۳۱قید گذاری در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
قید گذاری در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۱۴
۰۴:۲۷اندازه گذاری در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
اندازه گذاری در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۱۵
۰۵:۰۸رسم یک شکل در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
رسم یک شکل در ماژول اسکچ (Sketch module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۱۶
۰۱:۲۷آشنایی با ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
آشنایی با ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۱۷
۰۳:۳۸ایجاد نمونه در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
ایجاد نمونه در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۱۸
۰۲:۲۶فرمان اکستروژن Extrusion در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمان اکستروژن Extrusion در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۱۹
۰۲:۱۱فرمان ریولیشن Revolution در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمان ریولیشن Revolution در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲۰
۰۱:۵۹فرمان سویپ Sweep در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمان سویپ Sweep در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲۱
۰۱:۳۶فرمان شل Shell در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمان شل Shell در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲۲
۰۲:۳۳فرمان part manager در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمان part manager در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲۳
۰۳:۲۷فرمان create solid: extrusion در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمان create solid: extrusion در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲۴
۰۲:۴۳فرمانcreate solid: revolution در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمانcreate solid: revolution در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲۵
۰۲:۵۴فرمانcreate solid :sweep در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمانcreate solid :sweep در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲۶
۰۳:۱۶فرمان circular hole در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمان circular hole در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲۷
۰۲:۳۳فرمان create shell در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمان create shell در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲۸
۰۳:۰۶فرمان mirror و chamfer و fillet در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمان mirror و chamfer و fillet در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
۲۹
۰۱:۵۱فرمان create shell revolve در ماژول پارت (Part module) در نرم افزار آباکوس ۲۰۱۷ (Abaqus 2017)
فرمان create shel

 

 

 

 

مدرس : مهندس امیر محمد بسطامی

منبع : amoozesh365.ir

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی مهندسی مکانیک و عمران اینجا کلیک کنید

 

 

خانه متلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

 

 

 

Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *