فیلم رایگان آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر سال ۹۸ و ۹۶

آفیلم رایگان آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر سال ۹۸ و ۹۶ موزش پرایس اکشن سعید خاکستر فیلم فارسی رایگان سال ۹۸ و ۹۶ فیلم فارسی رایگان آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر سال ۹۸ و ۹۶

    خانه متلب
بر روی لینک های آبی زیر کلیک کنید

آموزش پرایس اکشن استاد سعید خاکستر دوره آموزشی سال ۹۸

آقای سعید خاکستر با روش خاص خود این مجموعه را تدریس نموده است. اصلی ترین مباحث پرایس اکشن در این مجموعه آورده شده است. و سعی شده است به صورت گام به گام تدوین و در اختیار کاربران قرار گیرد.

خانه متلب

شمارهنمایشدانلودحجمزمان
۰جلسه مقدماتی : نگاهی به تاریخچه پرایس اکشننمایشدانلود۲۰MB۱۶min
۰جلسه مقدماتی : pdfدانلودکم
۱جلسه اول : ذهنیت قیمت و میانگین توان حرکتینمایشدانلود۹۴MB۴۳min
۲جلسه دوم : معرفی و کاربرد تایم فریم های فرکتالینمایشدانلود۱۳۹MB۵۵min
۳جلسه سوم : مقدمه ایی بر شناخت پیوت های قیمتی (کندل های برگشت به روند)نمایشدانلود۱۴۶MB۷۰min
۴جلسه چهارم : شناخت ساختار پیوت های قیمتینمایشدانلود۱۷۷MB۶۵min
۵جلسه پنجم : محدوده سطوح و معرفی انواع پیوتنمایشدانلود۱۱۳MB۳۷min
۶جلسه ششم : درجه اهمیت و اعتبار سطوح حمایت و مقاومتنمایشدانلود۲۱۵MB۶۲min
۷جلسه هفتم : معرفی سطوح داینامیک (عمل و عکس العمل)نمایشدانلود۱۶۸MB۵۷min
۸جلسه هشتم : تریگر هیدن گپ لولنمایشدانلود۱۸۷MB۶۹min
۹جلسه نهم : زیرو تریگر کندل ها و گام های حرکتی این جلسه در “جلسه هفدهم” ارائه شده است
۱۰جلسه دهم : معرفی ستاپ های معاملاتی و تریگر های ورود(قسمت اول)نمایشدانلود۱۴۲MB۵۵min
۱۱جلسه یازدهم : معرفی ستاپ های معاملاتی و تریگر های ورود (قسمت دوم)نمایشدانلود۳۴۷MB۱۱۰min
۱۲جلسه دوازدهم : مدیریت سرمایه / ریسک/ پوزیشن (قسمت اول)نمایشدانلود۱۳۳MB۶۸min
۱۳جلسه سیزدهم : مدیریت سرمایه / ریسک/ پوزیشن (قسمت دوم)نمایشدانلود۱۷۹MB۷۱min
۱۴جلسه چهاردهم : ملزومات طراحی سیستم های معاملاتینمایشدانلود۱۱۶MB۵۹min
۱۵جلسه پانزدهم : ملزومات طراحی سیستم های معاملاتی(قسمت دوم)نمایشدانلود۲۱۰MB۹۱min
۱۶جلسه شانزدهم : معرفی اجزاء روند های کلاسیکنمایشدانلود۱۴۳MB۶۸min
۱۷جلسه هفدهم : مقدمه ای بر گام های حرکتینمایشدانلود۱۷۹MB۷۱min
۱۸جلسه هجدهم : درک مفهوم انگلف در زیرو تریگر کندل هانمایشدانلود۱۶۹MB۷۲min
۱۹جلسه نوزدهم : مقدمه ای بر تشخیص شکست سطحنمایشدانلود۱۱۸MB۵۰min
۲۰جلسه بیستم : بررسی مفهوم و ماهیت شکستنمایشدانلود۱۲۵MB۵۴min
۲۱جلسه بیست و یکمالگوی پرایسی حاصل از شکستنمایشدانلود۱۵۸MB۶۷min
۲۲جلسه بیست و دوم : الگوی پرایسی حاصل از برگشتنمایشدانلود۳۱۱MB۱۰۴min
۲۳جلسه بیست و سوم : سی پی درایور ها و تریپل تبسنمایشدانلود۱۶۰MB۷۱min
۲۴جلسه بیست و چهارم : الگوهای کن کن و اسپایکنمایشدانلود۱۷۷MB۷۱min
۲۵-۱جلسه بیست و پنجم : جریان سفارشات در الگو های استاپ هانتری (قسمت اول)
نمایشدانلود۱۳۸MB۵۴min
۲۵-۲جلسه بیست و پنجم : جریان سفارشات در الگو های استاپ هانتری (قسمت دوم)نمایشدانلود۱۵۰MB۶۴min
۲۵-۳جلسه بیست و پنجم : جریان سفارشات در الگو های استاپ هانتری (قسمت سوم)نمایشدانلود۱۹۷MB۸۰min
۲۶-۱جلسه بیست و ششم : بررسي جريان سفارشات در گره هاي معاملاتي (قسمت اول)
نمایشدانلود۱۵۷MB۵۹min
۲۶-۲جلسه بیست و ششم : بررسي جريان سفارشات در گره هاي معاملاتي (قسمت دوم)نمایشدانلود۲۰۲MB۷۵min

منبع: kohanfx


آموزش پرایس اکشن استاد سعید خاکستر دوره آموزشی سال ۹۶
ردیفعنوانلینک دانلودحجم
۱ذهنیت قیمت و میانگین واقعی نوساناتدانلودMB ۱۳۰
۲تشخیص پیوت هادانلودMB ۱۴۸
۳درجه اهمیت و اعتبار سطوح حمایت و مقاوتدانلودMB 087
۴روند های قیمتی (مسیر، اجزا، تایم) بخش اول و دومدانلودMB 325
۵معرفی انواع شکست و تشخیص شکست یک سطحدانلودMB ۱۳۸
۶مفهوم و ماهیت شکست سطحدانلودMB ۱۳۶
۷الگوهای کندلی برگشت به رونددانلودMB ۱۳۰
۸ستاپ های ترید و تریگرهای وروددانلودMB ۱۳۹
۹مقدمه ای بر رونشناسی و خودشناسی معامله گردانلودMB ۱۵۴
۱۰مدیریت ریسک، سرمایه و پوزیشن بخش اولدانلودMB 228
۱۱مدیریت ریسک، سرمایه و پوزیشن بخش دومدانلودMB 139
۱۲گپ در بازارهای مالی با شناوری بالادانلودMB 135
۱۳مقدمه ای بر عرضه و تقاضادانلودMB 102
۱۴الگوی پرایسی حاصل از شکست (بخش اول و دوم)دانلودMB 224
۱۵الگوهای پرایسی حاصل از برگشت (کپس آن پرایس)دانلودMB 96
۱۶نگاهی به الگوها و دیدگاه های تحلیل کلاسیکدانلودMB 123
۱۷ساختار و دیدگاه حرکتی در الگوی کیو – امدانلودMB 150
۱۸معرفی الگوی تریپل تبسدانلودMB 90
۱۹الگوی سی پی درایور ها و الگوی کن کندانلودMB 91
۲۰عنوان الگوی حرکتی اسپایک (پرچم)دانلودMB 100
۲۱جریان سفارشات و الگوهای استاپ هانتریدانلودMB 156
۲۲بررسی رفتار قیمت در سشن ها (بخش اول و دوم + ژورنال معاملاتی)دانلودMB 194
۲۳ملزومات طراحی سیستم معاملاتیدانلودMB 128
پیوست ۱تمپلیت و اندیکاتور های مربوطهدانلودکم

رمز فایل ها farachart.com 

ردیف عنوان مطلب لینک حجم 
۱وین ریت (win rate)دانلود ۵  mg
 

۲

 استراتزی نقطه کور
خیلی مواظب باشید و حتما بارها در دمو تست کنید و مدت ها چارت رو زیر نظر بگیرید
و بعدا از تسلط به رفتار کندل ها از ان استفاده کنید
با این روش شما زمانی که هنوز اف تی سی در حال تشکیل هستش دارید ان رو ترید می کنید
 

دانلود 

 

۸۷  mg

۳یک سوال چالشیدانلود ۲۸ mg
۴نکات تکمیلی استراتزی نقطه کوردانلود ۵۳  mg
۵بی حرکتدانلود  ۲۳ mg
۶ آخرین لگ حرکتیدانلود ۸۰ mg
۷ده دقیقه با رفتارشناسی حرکت قیمت
دلار به ین تاریخ ۱۵ مارچ
دانلود ۳۲ mg

 


 

معامله گران

ستاپ ها :

 
۱ – ترید در پنجاه درصد لانگ شدو

۲ – ترید در استاپ هانتر لانگ شدو

۳- ترید استاپ هانتری در بیس ها طبق دیدگاه. و سطح پیش رو

۴-ترید در سقف و کف بیس ها

۵-ترید ماهیتی در سطح اف تی سی پیوت ها

۶- ترید مگنتی در نواحی کلاسیک

۷- ترید در پنجاه درصد هیدن گپ

۸-ترید براساس الگوی پرشین گلف

۹-ترید براساس های و لوی روزانه و سطح یکساعته که به ما میدن

۱۰- ترید براساس شکست سطوح کلاسیک

۱۱- ترید براساس اینساید بارها که خودش ۲ مدل هست

۱۲-ترید براساس برگشت به سطوح پرایسی حاصل از شکست

۱۳-ترید در لحظه تشکیل کپس ان پرایس

۱۴- ترید،در برگشت به کپس ان پرایس

۱۵- ترید با الگوی کن کن

۱۶- ترید با شکست خط تریگر لاین ۳ درایو

۱۷- ترید در سطح خودکشی الگوی سروشانه ترکیبی با شادوی استپ هانتر. و دیدگاه کیو ام

۱۸- ترید بر اساس سشن ها و ترکیب با یک یا چند ستاپ دیگر

۱۹- ترید براساس استاپ هانتری الگوی هیکاکی

۲۰- ترید براساس دیدگاه کلاسیک و تریگر ورود انواع دبل تاپ و دبل باتم دایورجنسی – نامبر – نرمال

۲۱ – ترید با تریگر ورود تیک فرکتال

۲۲- ترید استاپ هانتری درایو ۲ و درایو ۴ در ترکیب اسپایک و ۳ درایو و تیریپل تپس


منبع: triggerpriceaction.com


برای دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی پرایس اکشن به زبان فارسی اینجا کلیک کنید

خانه متلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

Rate this post
7 پاسخ
 1. مهندس گفته:

  ادمین سلام و عرض ادب، من با روش استاد سعید خاکستر کار می کنم، ATR، این روش که قبلا ویندوز سون داشتم اوکی بود، و میتونستم از این تمپلت ها استفاده کنم تمپلت هایی که ریل تایم هستند عددی هستند و با تغییر تایم فریم عدد ها عوض میشوند سیستم من الان به ویندوز ۱۰ ارتقا داده شده و تمپلت ها به درستی کار نمیکنه، میشه کمکم کنید؟

  پاسخ
 2. alireza گفته:

  سلام و خسته نباشید به همه ی زحمت کشان عزیز و محترم
  فایلا رو نمیتونم آنزیپ کنم
  میگه فایلا ایراد داره
  چه کنم

  پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام حتما درست دانلود نشده است یا رمز رو درست وارد نمیکنید
   رمز فایل ها farachart.com

   پاسخ
 3. پدرام امید گفته:

  واقعا عالی بود
  استاد توانمند سعید خاگستر
  واقعا پکیج های با قیمت های آنچنانی هم به این کاملی نیستن
  بهترین پکیجی که دیدم

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *