فیلم رایگان آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر سال ۹۸ و ۹۶

آفیلم رایگان آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر سال ۹۸ و ۹۶ موزش پرایس اکشن سعید خاکستر فیلم فارسی رایگان سال ۹۸ و ۹۶ فیلم فارسی رایگان آموزش پرایس اکشن سعید خاکستر سال ۹۸ و ۹۶

بر روی لینک های آبی زیر کلیک کنید

آموزش پرایس اکشن استاد سعید خاکستر دوره آموزشی سال ۹۸

آقای سعید خاکستر با روش خاص خود این مجموعه را تدریس نموده است. اصلی ترین مباحث پرایس اکشن در این مجموعه آورده شده است. و سعی شده است به صورت گام به گام تدوین و در اختیار کاربران قرار گیرد.

شماره نمایش دانلود حجم زمان
۰ جلسه مقدماتی : نگاهی به تاریخچه پرایس اکشن نمایش دانلود ۲۰MB ۱۶min
۰ جلسه مقدماتی : pdf دانلود کم
۱ جلسه اول : ذهنیت قیمت و میانگین توان حرکتی نمایش دانلود ۹۴MB ۴۳min
۲ جلسه دوم : معرفی و کاربرد تایم فریم های فرکتالی نمایش دانلود ۱۳۹MB ۵۵min
۳ جلسه سوم : مقدمه ایی بر شناخت پیوت های قیمتی (کندل های برگشت به روند) نمایش دانلود ۱۴۶MB ۷۰min
۴ جلسه چهارم : شناخت ساختار پیوت های قیمتی نمایش دانلود ۱۷۷MB ۶۵min
۵ جلسه پنجم : محدوده سطوح و معرفی انواع پیوت نمایش دانلود ۱۱۳MB ۳۷min
۶ جلسه ششم : درجه اهمیت و اعتبار سطوح حمایت و مقاومت نمایش دانلود ۲۱۵MB ۶۲min
۷ جلسه هفتم : معرفی سطوح داینامیک (عمل و عکس العمل) نمایش دانلود ۱۶۸MB ۵۷min
۸ جلسه هشتم : تریگر هیدن گپ لول نمایش دانلود ۱۸۷MB ۶۹min
۹ جلسه نهم : زیرو تریگر کندل ها و گام های حرکتی این جلسه در “جلسه هفدهم” ارائه شده است
۱۰ جلسه دهم : معرفی ستاپ های معاملاتی و تریگر های ورود(قسمت اول) نمایش دانلود ۱۴۲MB ۵۵min
۱۱ جلسه یازدهم : معرفی ستاپ های معاملاتی و تریگر های ورود (قسمت دوم) نمایش دانلود ۳۴۷MB ۱۱۰min
۱۲ جلسه دوازدهم : مدیریت سرمایه / ریسک/ پوزیشن (قسمت اول) نمایش دانلود ۱۳۳MB ۶۸min
۱۳ جلسه سیزدهم : مدیریت سرمایه / ریسک/ پوزیشن (قسمت دوم) نمایش دانلود ۱۷۹MB ۷۱min
۱۴ جلسه چهاردهم : ملزومات طراحی سیستم های معاملاتی نمایش دانلود ۱۱۶MB ۵۹min
۱۵ جلسه پانزدهم : ملزومات طراحی سیستم های معاملاتی(قسمت دوم) نمایش دانلود ۲۱۰MB ۹۱min
۱۶ جلسه شانزدهم : معرفی اجزاء روند های کلاسیک نمایش دانلود ۱۴۳MB ۶۸min
۱۷ جلسه هفدهم : مقدمه ای بر گام های حرکتی نمایش دانلود ۱۷۹MB ۷۱min
۱۸ جلسه هجدهم : درک مفهوم انگلف در زیرو تریگر کندل ها نمایش دانلود ۱۶۹MB ۷۲min
۱۹ جلسه نوزدهم : مقدمه ای بر تشخیص شکست سطح نمایش دانلود ۱۱۸MB ۵۰min
۲۰ جلسه بیستم : بررسی مفهوم و ماهیت شکست نمایش دانلود ۱۲۵MB ۵۴min
۲۱ جلسه بیست و یکمالگوی پرایسی حاصل از شکست نمایش دانلود ۱۵۸MB ۶۷min
۲۲ جلسه بیست و دوم : الگوی پرایسی حاصل از برگشت نمایش دانلود ۳۱۱MB ۱۰۴min
۲۳ جلسه بیست و سوم : سی پی درایور ها و تریپل تبس نمایش دانلود ۱۶۰MB ۷۱min
۲۴ جلسه بیست و چهارم : الگوهای کن کن و اسپایک نمایش دانلود ۱۷۷MB ۷۱min
۲۵-۱ جلسه بیست و پنجم : جریان سفارشات در الگو های استاپ هانتری (قسمت اول)
نمایش دانلود ۱۳۸MB ۵۴min
۲۵-۲ جلسه بیست و پنجم : جریان سفارشات در الگو های استاپ هانتری (قسمت دوم) نمایش دانلود ۱۵۰MB ۶۴min
۲۵-۳ جلسه بیست و پنجم : جریان سفارشات در الگو های استاپ هانتری (قسمت سوم) نمایش دانلود ۱۹۷MB ۸۰min
۲۶-۱ جلسه بیست و ششم : بررسي جريان سفارشات در گره هاي معاملاتي (قسمت اول)
نمایش دانلود ۱۵۷MB ۵۹min
۲۶-۲ جلسه بیست و ششم : بررسي جريان سفارشات در گره هاي معاملاتي (قسمت دوم) نمایش دانلود ۲۰۲MB ۷۵min

منبع: kohanfx


آموزش پرایس اکشن استاد سعید خاکستر دوره آموزشی سال ۹۶
ردیف عنوان لینک دانلود حجم
۱ ذهنیت قیمت و میانگین واقعی نوسانات دانلود MB ۱۳۰
۲ تشخیص پیوت ها دانلود MB ۱۴۸
۳ درجه اهمیت و اعتبار سطوح حمایت و مقاوت دانلود MB 087
۴ روند های قیمتی (مسیر، اجزا، تایم) بخش اول و دوم دانلود MB 325
۵ معرفی انواع شکست و تشخیص شکست یک سطح دانلود MB ۱۳۸
۶ مفهوم و ماهیت شکست سطح دانلود MB ۱۳۶
۷ الگوهای کندلی برگشت به روند دانلود MB ۱۳۰
۸ ستاپ های ترید و تریگرهای ورود دانلود MB ۱۳۹
۹ مقدمه ای بر رونشناسی و خودشناسی معامله گر دانلود MB ۱۵۴
۱۰ مدیریت ریسک، سرمایه و پوزیشن بخش اول دانلود MB 228
۱۱ مدیریت ریسک، سرمایه و پوزیشن بخش دوم دانلود MB 139
۱۲ گپ در بازارهای مالی با شناوری بالا دانلود MB 135
۱۳ مقدمه ای بر عرضه و تقاضا دانلود MB 102
۱۴ الگوی پرایسی حاصل از شکست (بخش اول و دوم) دانلود MB 224
۱۵ الگوهای پرایسی حاصل از برگشت (کپس آن پرایس) دانلود MB 96
۱۶ نگاهی به الگوها و دیدگاه های تحلیل کلاسیک دانلود MB 123
۱۷ ساختار و دیدگاه حرکتی در الگوی کیو – ام دانلود MB 150
۱۸ معرفی الگوی تریپل تبس دانلود MB 90
۱۹ الگوی سی پی درایور ها و الگوی کن کن دانلود MB 91
۲۰ عنوان الگوی حرکتی اسپایک (پرچم) دانلود MB 100
۲۱ جریان سفارشات و الگوهای استاپ هانتری دانلود MB 156
۲۲ بررسی رفتار قیمت در سشن ها (بخش اول و دوم + ژورنال معاملاتی) دانلود MB 194
۲۳ ملزومات طراحی سیستم معاملاتی دانلود MB 128
پیوست ۱ تمپلیت و اندیکاتور های مربوطه دانلود کم

رمز فایل ها farachart.com 

ردیف  عنوان مطلب  لینک  حجم 
۱ وین ریت (win rate) دانلود  ۵  mg
 

۲

 استراتزی نقطه کور
خیلی مواظب باشید و حتما بارها در دمو تست کنید و مدت ها چارت رو زیر نظر بگیرید
و بعدا از تسلط به رفتار کندل ها از ان استفاده کنید
با این روش شما زمانی که هنوز اف تی سی در حال تشکیل هستش دارید ان رو ترید می کنید
 

دانلود 

 

۸۷  mg

۳ یک سوال چالشی دانلود  ۲۸ mg
۴ نکات تکمیلی استراتزی نقطه کور دانلود  ۵۳  mg
۵ بی حرکت دانلود   ۲۳ mg
۶  آخرین لگ حرکتی دانلود  ۸۰ mg
۷ ده دقیقه با رفتارشناسی حرکت قیمت
دلار به ین تاریخ ۱۵ مارچ
دانلود  ۳۲ mg

 


 

معامله گران

ستاپ ها :

 
۱ – ترید در پنجاه درصد لانگ شدو

۲ – ترید در استاپ هانتر لانگ شدو

۳- ترید استاپ هانتری در بیس ها طبق دیدگاه. و سطح پیش رو

۴-ترید در سقف و کف بیس ها

۵-ترید ماهیتی در سطح اف تی سی پیوت ها

۶- ترید مگنتی در نواحی کلاسیک

۷- ترید در پنجاه درصد هیدن گپ

۸-ترید براساس الگوی پرشین گلف

۹-ترید براساس های و لوی روزانه و سطح یکساعته که به ما میدن

۱۰- ترید براساس شکست سطوح کلاسیک

۱۱- ترید براساس اینساید بارها که خودش ۲ مدل هست

۱۲-ترید براساس برگشت به سطوح پرایسی حاصل از شکست

۱۳-ترید در لحظه تشکیل کپس ان پرایس

۱۴- ترید،در برگشت به کپس ان پرایس

۱۵- ترید با الگوی کن کن

۱۶- ترید با شکست خط تریگر لاین ۳ درایو

۱۷- ترید در سطح خودکشی الگوی سروشانه ترکیبی با شادوی استپ هانتر. و دیدگاه کیو ام

۱۸- ترید بر اساس سشن ها و ترکیب با یک یا چند ستاپ دیگر

۱۹- ترید براساس استاپ هانتری الگوی هیکاکی

۲۰- ترید براساس دیدگاه کلاسیک و تریگر ورود انواع دبل تاپ و دبل باتم دایورجنسی – نامبر – نرمال

۲۱ – ترید با تریگر ورود تیک فرکتال

۲۲- ترید استاپ هانتری درایو ۲ و درایو ۴ در ترکیب اسپایک و ۳ درایو و تیریپل تپس


منبع: triggerpriceaction.com


برای دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی پرایس اکشن به زبان فارسی اینجا کلیک کنید

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

[کل: 1 میانگین: 5]
7 پاسخ
 1. مهندس گفته:

  ادمین سلام و عرض ادب، من با روش استاد سعید خاکستر کار می کنم، ATR، این روش که قبلا ویندوز سون داشتم اوکی بود، و میتونستم از این تمپلت ها استفاده کنم تمپلت هایی که ریل تایم هستند عددی هستند و با تغییر تایم فریم عدد ها عوض میشوند سیستم من الان به ویندوز ۱۰ ارتقا داده شده و تمپلت ها به درستی کار نمیکنه، میشه کمکم کنید؟

  پاسخ
 2. alireza گفته:

  سلام و خسته نباشید به همه ی زحمت کشان عزیز و محترم
  فایلا رو نمیتونم آنزیپ کنم
  میگه فایلا ایراد داره
  چه کنم

  پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام حتما درست دانلود نشده است یا رمز رو درست وارد نمیکنید
   رمز فایل ها farachart.com

   پاسخ
 3. پدرام امید گفته:

  واقعا عالی بود
  استاد توانمند سعید خاگستر
  واقعا پکیج های با قیمت های آنچنانی هم به این کاملی نیستن
  بهترین پکیجی که دیدم

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *