پیش بینی ضریب با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی matlabhome است.

matlabhome تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

  ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

 

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش حل مساله

پیش بینی ضریب با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری

هندسی  IT فناوری اطلاعات  

======================== عبارات =====================
ضریب
ضرایب

====================== تکراری ها ====================
کاربرد شبکه‌های عصبی در تخمین دینامیکی ماتریس ضرایب گردشی در تقاطع‌ها
روش جدیدی برای افزایش قدرت تعمیم در شبکه‌های عصبی با ضرایب انتظام تطبیقی
مقایسه مدل¬های مختلف شبکه عصبی مصنوعی در براورد ضریب¬ رواناب در حوزه ابخیز راسک- سرباز
امپدانس کنترل در کنترل نیرو و موقعیت بازوی یک ربات بوسیله شبکه های عصبی در محیط با ضریب سختی نامشخص
براورد ضریب انتشار پذیری الاینده در خاک های ماسه ای همگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
براورد ضریب انتشارپذیری یون کلر در بتن‌های در معرض شرایط محیطی خلیج ‌فارس به کمک شبکه عصبی- فازی
استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی ضرایب جذب نیکل در خاک: مطالعه موردی استان مازندران
بهینه سازی ضرایب ارچی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران با استفاده از روش های اماری و شبکه های عصبی مصنوعی
شناسایی همزمان پارامتر های هدایت هیدرولیکی وضریب ذخیره ابخوان ناهمگن با استفاده از مدل تفاضلات محدود و شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی دشت اوان)
مدلسازی و محاسبه ضریب جذب کربن الی خاک (Koc ) و پارامتر سمیت LC50 برای برخی از الاینده‌های الی با استفاده از اصول QSPR و شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش بینی ضریب تراکم پذیری و ویسکوزیته گاز طبیعی به کمک شبکه عصبی فازی و مدل ترکیبی ان با الگوریتم ژنتیک
بررسی ضریب گذردهی سرریزهای کنگره‌ای به روش CFD و بهینه‌سازی هندسه سرریز با استفاده از مدل فازی-عصبی و الگوریتم ژنتیک
بررسی روابط موجود برای بدست اوردن فشار نقطه حباب مخزن و ضریب حجمی سازند نفت و بدست اوردن روابط جدید از دو روش رگرسیون و مدل شبکه عصبی مصنوعی برای مخازن ایران
پیش بینی هوشمند ضریب هدایت حرارتی پسته به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
تأثیر پارامترهای موثر بر روی ضریب پایداری شیروانی سد خاکی با استفاده از شبکه عصبی
ترکیب ضریب همبستگی و شبکه های عصبی جهت انتخاب ویژگیهای مهم در تشخیص تصاویر توموگرافی کامپیوتری انتشار تک پروتون قلبی SPECT
تشخیص لبه های تصاویر با استفادها ز ضرایب گیبر توسط شبکه عصبی
تصدیق مقاوم چهره مبتنی برضرایب PCA با استفاده از شبکه های عصبی
تقریب تابع ضریب سطح موثر در اعضای تحت کشش با اتصال جوشی با شبکه های عصبی مصنوعی
تلفیق معیار ضرایب همبستگی و شبکه عصبی بمنظور مکانیابی خطا در ترانسفورماتور
جاسازی واترمارک با استفاده از طرح DCT و SVD SVD و رسیدن به ضرایب جاسازی مطلوب به وسیله شبکه عصبی
کاربرد شبکه عصبی بر پیش بینی ضریب انتقال موج عبوری بر موج شکن محافظت شده با انتیفر
مقایسه دو الگوی عددی تفاضل محدود و شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی روند حرکت موج سیلاب در اثر ضریب زبری، شیب بستر و عرض رودخانه
ارائه یک روش عصبی هوشمند جهت تصحیح ضریب توان در یک سیستم قدرت
بدست آوردن ضریب اطمینان شیروانی های خاکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
ارائه ی مدل پیش بینی ضریب زهکشی (مدول زهکشی) با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی
پیش بینی اثر سطح بر روی ضریب لیفت ایرفویل های متقارن NACA با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های متقارن NACA با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی ضرایب توزیع اجزاء در سیستم دو فازی آبی پلی اتیلن گلایکول و آمونیوم سولفات با استفاده از شبکه عصبی
پیش بینی ضرایب هیدرودینامیکی زیردریایی مدل DARPA با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی ضریب بهره وری ماشین های تمام مقطع حفاری (TBM) با استفاده از شبکه های عصبی (مطالعه موردی؛ تونل انتقال آب گلاب)
پیش بینی ضریب بهره وری ماشین های تمام مقطع حفاری (TBM) با استفاده از شبکه های عصبی- فازی (مطالعه موردی؛ تونل انتقال آب گلاب)
پیش بینی ضریب نشست ناشی از معدن کاری زیر زمینی زغال سنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN)و سیستم تطبیقی استنتاجی عصبی_فازی(ANFIS)

راه و ترابري  مهندسی محيط زيست  مهندسی مدیریت ساخت

======================== عبارات =====================
ضریب
ضرایب

====================== تکراری ها ====================
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین ضریب ابدهی سرریزهای جانبی
مقایسه ضرایب تشت براورد شده با استفاده از روش های تجربی، شبکه عصبی مصنوعی و عصبی- فازی در براورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع
تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری با استفاده زا اطلاعات ازمایشگاهی و مدل شبکه های عصبی
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی جهت براورد میزان ضرایب انتقال و انعکاس موج شکن شناور پانتونی
تعیین ضرایب شبکه های عصبی نوع GMDH با استفاده از فیلتر کالمن UKF
مدلسازی ضریب انتشار مولکولهای معطر در فیلم های پلاستیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تخمین ضریب توزیع خاک-اب فلزات سنگین با کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی
تخمین ضریب اصطکاک در لوله ها با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی – عصبی
پیش بینی ضریب انتشار طولی در رودخانه های طبیعی با مدل توسعه یافته شبکه عصبی
تخمین ضریب پراکندگی طولی الودگی با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی انطباقی
تعیین ضریب بزرگنمایی جوش در اتصالات لوله ای به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی
تخمین ضریب بهره وری ماشین حفر تونل TBM با استفده از شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP
پیش بینی ضریب زبری کانال های روباز با بستر فرسایشی با استفاده از سیستم های عصبی مصنوعی
تخمین ضریب دبی در سرریزهای لبه پهن مرکب با استفاده از رگرسیون، برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی
تخمین ضریب رواناب رگبار با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در حوزه ابخیز بار اریه نیشابور
مدل سازی ضریب اب گذری اشباع در خاک های رسی استان گیلان به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی
ارزیابی قابلیت ضریب مشارکت ژنراتورها به منظور تعیین نوع نوسانات سیگنال کوچک سیستم قدرت با استفاده از روش های تحلیلی و پیش بینی همزمان ان ها با استفاده از شبکه عصبی
تعیین ضریب پایداری سد خاکی با استفاده از شبکه عصبی
براورد ضریب انتشارپذیری بتن به کمک شبکه عصبی فازی
تخمین ضریب روان اب رگبار در حوزه ابخیز بار نیشابور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بازشناخت مقاوم گفتار فارسی با استفاده از ضرایب مل-کپستروم بهبودیافته و شبکه عصبی
تعیین ضریب پایداری شیروانی در سدهای خاکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تخمین ضریب ابگذری سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مهندسی کامپیوتر  مهندسی الگوریتم ها و محاسبات  م

پیش بینی ضریب با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری

[کل: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.