شبکه های عصبی مصنوعی

Artificial Neural Networks

ANN

دانلود فیلم های آموزشی فارسی رایگان + کدهای متلب

آموزش رایگان شبکه عصبی LVQ در متلب
ماشین های بردار پشتیبان
آموزش رایگان شبکه عصبی هاپفیلد Hopfield درمتلب
شبکه عصبی تابع شعاعی
شبکه عصبی پرسپترون چند لایه

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

5/5 - (1 امتیاز)