تحلیل پوششی داده ها

  Data envelopment analysis

DEA

دانلود فیلم های آموزشی فارسی رایگان + کدهای متلب

[کل: ۱ میانگین: ۵]

[کل: 1 میانگین: 5]

[کل: ۰ میانگین: ۰]

[کل: 0 میانگین: 0]

[کل: ۰ میانگین: ۰]

[کل: 0 میانگین: 0]

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

[کل: 0 میانگین: 0]