ماشین های بردار پشتیبان

support vector machine

SVM

دانلود فیلم های آموزشی فارسی رایگان + کدهای متلب

آموزش رایگان انواع کرنل kernel در SVM

[کل: ۰ میانگین: ۰]

[کل: 0 میانگین: 0]

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

[کل: 0 میانگین: 0]