خانه متلب ایران

T50

برای مجموع خرید بیش از 110 هزار تومان 50 هزار تومان تخفیف

برای مجموع خرید>50 هزار تومان 20% تخفیف.

اگر مجموع خرید شما بیش از 110 هزار تومان میباشد میتوانید با استفاده از کد تخفیف  T50 پنجاه هزار تومان تخفیف دریافت نمایید.

یعنی اگر مجموع خرید شما 110 هزار تومان باشد شما فقط 60 هزار تومان پرداخت مینمایید.

بعد از کیک کردن روی دکمه خرید تمام محصولات مد نظرتون به قسمت سبد خرید ( گوشه بالا سمت راست ) بروید و این کد را در بخش وارد کردن کد تخفیف وارد نمایید تا بتوانید از این تخفیف استفاده نمایید.

T20

برای مجموع خرید بیش از 60 هزار تومان 20 هزار تومان تخفیف

برای مجموع خرید>50 هزار تومان 20% تخفیف.

اگر مجموع خرید شما بیش از 60 هزار تومان میباشد میتوانید با استفاده از کد تخفیف  T20 ( با حرف بزرگ ) 20 هزار تومان تخفیف دریافت نمایید.

یعنی اگر مجموع خرید شما 60 هزار تومان باشد شما فقط 40 هزار تومان پرداخت مینمایید.

بعد از کیک کردن روی دکمه خرید تمام محصولات مد نظرتون به قسمت سبد خرید ( گوشه بالا سمت راست ) بروید و این کد را در بخش وارد کردن کد تخفیف وارد نمایید تا بتوانید از این تخفیف استفاده نمایید.