مدیریت زنجیره تآمین Supply Chain Management SCM

Supply Chain Management SA Free Videos Download In Matlab Farsi

دانلود رایگان فیلم آموزشی حل مساله مدیریت زنجیره تامین در متلب

در این بخش فیلم آموزشی رایگان حل مساله مدیریت زنجیره تآمین سه سطحی  Supply Chain Management    SCM  در متلب با الگوریتم شبیه سازی تبرید Simulated Annealing   SA   به زبان فارسی برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.

ادامه مطلب