مجموعه فیلم های آموزشی رایگان

SPSS Test selection Free Download Farsi Videos

انتخاب آزمون آماری در SPSS/دانلود رایگان فیلم آموزشی

matlabhome فیلم آموزشی زبان فارسی انتخاب مناسب آزمون آماری در نرم افزار SPSS را برای دانلود رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده است.این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان SPSS میباشد.انتخاب آزمون آماری در SPSS/دانلود رایگان فیلم آموزشی.

ادامه مطلب

Euler s’ method Free Download matlab code Videos Farsi

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش اویلر در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش اویلر در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش اویلر (اولر) Euler s’ method به زبان  فارسی در متلب

این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان محاسبات عددی میباشد.

ادامه مطلب

Heun method Free Download matlab code Videos Farsi

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش ذوزنقه ای در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش ذوزنقه ای در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش ذوزنقه ای Heun Method به زبان  فارسی در متلب

این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان محاسبات عددی میباشد.

ادامه مطلب

Runge Kutta 4 method Free Download matlab code Videos Farsi

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش رانگ کوتا در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش رانگ کوتا در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش رانگ کوتا Runge Kutta 4 Method مرتبه ۴ به زبان  فارسی در متلب

این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان محاسبات عددی میباشد.

ادامه مطلب

سال 1394 مبارک

سال ۱۳۹۴ مبارک

با عرض سلام خدمت تمام مخاطبین عزیز matlabhome

سال نو را به تمامی شما عزیزان تبریک میگوییم و امیدواریم سالی پراز موفقیت شادی و سلامتی در پیش رو داشته باشید

ادامه مطلب

Harmony Search Algorithm Free Download Farsi Videos

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم جستجوی هارمونی در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search Algorithm در متلب به زبان فارسی

ادامه مطلب

Topsis MCDM MADM Free Download Matlab Code and Farsi Videos

دانلود رایگان فیلم آموزشی Topsis به فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی روش Topsis تاپسیس در متلب با زبان فارسی را به صورت رایگان دانلود نمایید. این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره است.

ادامه مطلب

SAW MCDM MADM Free Download Farsi Videos In Matlab

دانلود رایگان فیلم آموزشی SAW به فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی جامع زبان  فارسی روش SAW ساو  Simple Additive Weighting در متلب را به صورت رایگان دانلود نمایید. این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره است.

ادامه مطلب

DE Differential Evolution Algorithm Free Download Farsi Videos

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم تکامل تفاضلی در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم تکامل تفاضلی  Differential Evolution algorithm DE در متلب به زبان فارسی

ادامه مطلب

Gravitational Search Algorithm Free Download Farsi Videos

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم جستجوی گرانشی در متلب

فیلم آموزشی جامع  الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm GSA در متلب به زبان  فارسی را میتوانید به صورت رایگان دانلود نمایید. این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان الگوریتم جستجوی گرانشی است.

ادامه مطلب