بایگانی برچسب برای: آموزش تحلیل SPSS

فیلم آموزش رایگان همخطی چندگانه: شاخص تحمل و VIF در SPSS به زبان فارسی

ادامه مطلب

[کل: 0 میانگین: 0]

فیلم آموزش رایگان نرمالیتی باقیمانده ها در SPSS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان نرمالیتی باقیمانده ها در SPSS به زبان فارسی

 

 

برای دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی نرم افزار SPSS اینجا کلیک کنید

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی روش های آماری و علوم انسانی اینجا کلیک کنید

 

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

[کل: 0 میانگین: 0]

فیلم آموزش رایگان ضریب اعتبار همگرای AVE و تحلیل تک عاملی در SPSS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان ضریب اعتبار همگرای AVE و تحلیل تک عاملی در SPSS به زبان فارسی

 

 

 

برای دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی نرم افزار SPSS اینجا کلیک کنید

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی روش های آماری و علوم انسانی اینجا کلیک کنید

 

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

 
[کل: 0 میانگین: 0]

فیلم آموزش رایگان تحلیل کوواریانس و میانگین تعدیل شده در SPSS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان تحلیل کوواریانس و میانگین تعدیل شده در SPSS به زبان فارسی

 

برای دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی نرم افزار SPSS اینجا کلیک کنید

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی روش های آماری و علوم انسانی اینجا کلیک کنید

 

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

[کل: 0 میانگین: 0]