بایگانی برچسب برای: آموزش SPSS0

آموزش نرم افزار SPSS فیلم رایگان فارسی جامع

آموزش نرم افزار SPSS فیلم رایگان فارسی جامع PDF به زبان دکتر علی بابایی فیلم رایگان فارسی آموزش جامع نرم افزار SPSS به زبان دکتر علی بابایی

    خانه متلب برای دانلود هر فیلم در بخش تنظیمات گزینه دانلود را کلیک نمایید


———————————– درس ۱ : ———————————–

———————————– درس ۲ : ———————————–

———————————– درس ۳ : ———————————–

———————————– درس ۴ : ———————————–

———————————– درس ۵ : ———————————–

———————————– درس ۶ : ———————————–

———————————– درس ۷ : ———————————–

———————————– درس ۸ : ———————————–

———————————– درس ۹ : ———————————–

———————————– درس ۱۰ : ———————————–

———————————– درس ۱۱ : ———————————–

———————————– درس ۱۲ : ———————————–

———————————– درس ۱۳ : ———————————–

———————————– درس ۱۴ : ———————————–

———————————– درس ۱۵ : ———————————–

———————————– درس ۱۶ : ———————————–

———————————– درس ۱۷ : ———————————–

———————————– درس ۱۸ : ———————————–

 

مدرس : دکتر یحیی علی بابایی(دانشیار دانشگاه تهران)

برای دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی نرم افزار SPSS اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان مجموعه فیلم آموزشی روش های آماری و علوم انسانی اینجا کلیک کنید

 

خانه متلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

4.7/5 - (3 امتیاز)

آموزش SPSS برای مباحث علوم اجتماعی فیلم رایگان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان SPSS برای مباحث علوم اجتماعی زبان فارسی


 


 


 


 


 


 


 


 

 

برای دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی نرم افزار SPSS اینجا کلیک کنید

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی روش های آماری و علوم انسانی اینجا کلیک کنید

 

خانه متلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

Rate this post

بایگانی برچسب برای: آموزش SPSS0