بایگانی برچسب برای: استفاده از توابع mpi

برنامه نویسی موازی در سی شارپ

برنامه نویسی موازی در سی شارپ

 موازی سازی محاسبه دترمینال به روش گاوس در سی شارپ با استفاده از توابع mpi
اجرای ترتیبی و موازی در سی شارپ
Rate this post