انجام پروژه متلب 3

نوشته‌ها

روانگرایی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

روانگرایی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

روانگرایی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای

======================== عبارات =====================
روانگرایی

====================== تکراری ها ====================
بررسی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی تاثیر سازه بر استعداد روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه ای بستر دریا به روش شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی سکوی خود بالابر super M2 در منطقه دریایی خلیج فارس ودریای عمان
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) درمطالعات روانگرایی
پیش بینی بروز روانگرایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
انالیز روانگرایی خاک درتحلیل پاسخ غیرخطی ساختگاه با کمک شبکه عصبی درسد خاکی بیجار
ارزیابی میزان گسترش جانبی زمین در اثر روانگرایی به کمک شبکه‌‌‌‌های عصبی مصنوعی
ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاک‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی با استفاده از روش فازی–عصبی و پیاده‌سازی در نرم‌افزار
ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی: شهرک مسکونی سیمرغ واقع در شهرستان اسلامشهر)
بررسی پتانسیل روانگرایی در خاک با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
بررسی نتایج آزمایشات vs و SPT,CPT وتاثیر آنها درپیش بینی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی پتانسیل روانگرایی خاک های ریزدانه چسبنده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
ارزیابی پتانسیلی روانگرایی در خاک های ماسه ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
براورد پتانسیل وقوع روانگرایی خاک با روش مرکب خوشه بندی میانگین مرکزی فازی و شبکه عصبی مصنوعی (FCM-ANN)
ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
بررسی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی احتمالی و بازگشتی
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پتانسیل روانگرایی خاک و پهنه‌بندی روانگرایی خاک بابل
ارزیابی و سنجش پتانسیل روانگرایی خاک ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

سفارش انجام پروژه برن

روانگرایی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

g Regression طبقه بندی Classification C موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آمو

روانگرایی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

یتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

تشخیص و شناسایی الگو با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تشخیص و شناسایی الگو با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

تشخیص و شناسایی الگو با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب س

تشخیص و شناسایی الگو با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

آم Association Rule Mining Regression طبقه بندی Classification C موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه

======================== عبارات =====================
الگو

====================== تکراری ها ====================
طرح بهینه سازه های فضا کار با استفاده از الگوریتم وراثتی و شبکه های عصبی مصنوعی
واسنجی مدل عددی‌‌MODFLOW با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN)و الگوریتم ژنتیک (GA)
کشف مدیریت سود با استفاده از روش الگوی اقتصادسنجی و شبکه عصبی فازی
طراحی بهینه مجموعه داشبورد خودرو به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک
تاثیر الگوی تعمیمی بر مبنای علوم عصبی بر پیشرفت و نگرش ریاضی دانش‌اموزان
طراحی شبکه عصبی مناسب برای رنگ همانندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی در نظارت بر ارتعاشات یک جعبه دنده
تشخیص الگوهای غیرطبیعی در فرایندهای ساخت قطعات نیمه‌هادی با کمک شبکه‌های عصبی
ارایه الگویی برای تقسیم بازار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
طراحی بهینه مبدل حرارتی پیش‌گرمکن نفت‌‌خام با استفاده از مدل شبکه عصبی رسوب و الگوریتم ژنتیک
ارایه یک الگوریتم هیبرید بمنظور پیش‌بینی تراکنشهای الکترونیکی سوییچ بانکی با استفاده از شبکه عصبی
مطالعه الگوهای توالی در پپتیدهای ضدمیکروبی با منشا گیاهی به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی
چند الگوریتم برای حل مساله برنامه‌ریزی خطی با استفاده از شبکه عصبی
ارایه مدل منحنی رشد بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی و بهبود ان توسط الگوریتم‌های ژنتیک
مدل سازی پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک
بهبود اموزش شبکه عصبی با الگوریتم رقابت استعماری برای تشخیص رگهای انگشت
صحت سنجی ازمایشگاهی طرح اختلاط بهینه بتن حاصل از شبکه های عصبی RBF و الگوریتم اجتماع ذرات
پهنه بندی اسیب پذیری اب های زیر زمینی با کمک الگوریتم های فازی عصبی (مطالعه موردی استان زنجان)
طراحی و اجرای یک چیپ برای تشخیص الگو با استفاده از شبکه های عصبی کاملا موازی CNN در تکنولوژی CMOS
بررسی کاربرد روش ترکیبی زمین امار و شبکه‌های عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در میانیابی سطح اب زیرزمینی.
مدل سازی و پیش بینی رسوب اسفالتین در نفت خام با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک
بررسی و ارایه روشهای نوین اموزش شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم های نوین هوش مصنوعی
تحلیل انتن پچ ریزنواری و افزایش پهنای باند ان با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک
سینماتیک معکوس ما نیپولاتورهای رباتیکی با استفاده از شبکه های عصبی از نوع GMDH و الگوریتم ژنتیک
مقایسه کارایی الگوریتم های اموزشی مختلف شبکه های عصبی مصنوعی در اکتشاف کانسار مس پورفیری علی اباد، جنوب غرب یزد
مذاکرات تجاری در تجارت الکترونیکی استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک برای رسیدن به توافق مطلوب
بررسی سنسورهای هوشمند و طراحی خطی کننده انتقال یک سنسور هوشمند بر مبنای الگوریتم شبکه های عصبی
پیاده‌سازی RMPBEL ترکیبی از الگوریتم BEL و شبکه عصبی چند لایه بازگشتی برای استخراج دانش در سیستم‌های BCI
اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر متغیر نقدینگی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی در ایران
تعیین CBR خاک با استفاده از خصوصیات ژیوتکنیکی ان به کمک شبکه های عصبی مصنوعی نوع GMDH و الگوریتم ژنتیک
تشخیص غیرمخرب شکل هندسی چند ناخالصی با حل معکوس معادله الاستواستاتیک به روش المان‌های مرزی و الگوریتم شبکه‌های عصبی
تعیین سبد بهینه سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف مالی ایران با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
مدیریت بهینه توان در یک ریزشبکه با استفاده از الگوریتم تکاملی و انلاین سازی ان توسط شبکه عصبی
فشرده سازی تصاویر MRI با استفاده از روش چندی کننده برداری و بکارگیری الگوریتمهای تعلیمی شبکه های عصبی در اموزش کتاب کد
تبدیل غیر خطی بهینه برای کاهش بعد فضای ویژگی تصاویر MR با استفاده از شبکه عصبی اموزش یافته توسط الگوریتم ژنی
تشکیل سلول در سیستم های تولید سلولی با در نظر گرفتن مسیرهای مختلف با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و SA
جستجوی الگو برای طراحی یکپارچه و بهینه سازه ای مرکب از خرپا و تیر با استفاده از الگوریتم زنتیک و شبکه ی عصبی
تبدیل مقطع لرزه ای دو بعدی به تخلخل سنگ مخزن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم‌‌های ژنتیک: مطالعه‌کاربردی در یکی از مخازن جنوب ایران
براورد زیست توده جنگل با استفاده از تلفیق تصاویر SAR و اپتیک و بهره گیری از روش های الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی
مقایسه نرم افزار sewercad با روش بهینه الگوریتم ژنتیک و روش لاگرانژ افزاینده و مدل سازی روش بهینه الگوریتم ژنتیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی
مدل سازی تمایل اتصال بنزودیازپین ها به گیرنده گابا-A به روش QSAR با استفاده از تکنیک های الگوریتم ژنتیکی و شبکه عصبی مصنوعی
بررسی کارایی فنی زیربخش های زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی
طرح بهینه سازه های فضا کار با الگوریتم وراثتی اصلاح شده و با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی تابع بنیادی شعاعی و انتشار متقابل
تعیین مشخصات ترک مایل در تیر یک سر در گیر و نیروی کمانش ستون ترکدار با استفاده از روش طراحی ازمایش، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
طبقه بندی الگوهای کینتیکی راه رفتن انسان به دو گروه سالم و بیمار با به کارگیری شبکه عصبی و کاهش فرکانس نمونه برداری
مقایسه مدل های سری زمانی غیر خطی شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GMDH) و اتورگرسیو مشروط به ناهمگنی واریانس (GARCH)
مطالعه ارتباط کمی ساختار فعالیت لیگاندهای 2-فنیل نفتالن روی گیرنده استروژنی ER با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیک – رگرسیون خطی چندتایی و شبکه‌های عصبی مصنوعی
طراحی، شبیه سازی و ساخت چند انتن فرکتال میکرواستریپی و بدست اوردن حداکثر پهنای باند انها با استفاده ازشبکه های تطبیقی عصبی فازی و الگوریتم تجمع ذرات
ارایه الگویی جهت پیش بینی میزان موفقیت بانک های دولتی و خصوصی در بانکداری اینترنتی با رویکرد ترکیبی serperf و شبکه عصبی
پیش بینی الگوی پراکندگی نیترات در اب زیرزمینی دشت اراک به روش‌های هوشمند شبکه عصبی و SVR و مقایسه نتایج ان با مدل‌های Modflow و زمین امار چند متغیره
پیشبینی الگوی فعالیت عضله تیبیالیس آنترریور با استفاده از سیستمهای منطق فازی و شبکه های عصبی – فازی مبتنی بر الگوی فعالیت عضلات چهارسر ران پای موافق: به منظور کاربرد در اصلاح گیت بیماران دچار افتادگی پا
تشخیص الگوی صدا با استفاده از شبکه عصبی TDNN
روشی جدید برای درجه بندی کاشیهای سرامیکی با استفادها ز تلفیق روشهای آماری تشخیص الگو و شبکه عصبی MLP
کاربرد سیستمهای عصبی_فازی برای تشخیص الگو
یاد آوری الگوهای یادگرفته شده توسط الگویتم های شبکه عصبی
بررسی الگوی بیانیRNA غیرکدکننده بلندROR در طی تمایز عصبی سلول های بنیادی و تایید آزمایشگاهی وجود یکmiRNAبالقوه مستقر در اینترون دومROR
بررسی تاثیر استفاده از منابع کمک آموزشی بر یادگیری مبحث دستگاه عصبی و اندامهای حسی از کتاب علوم تجربی پنجم دبستان بر اساس الگوی یادگیری بلوم
استفاده از شبکه های عصبی سلولی در تشخیص الگو با فاکتورهای هندسی
ارائه ساختار جدید دودویی آبشاری برای شبکه عصبی هاپفیلد در بازیابی الگو
اکتشاف الگوی خاموشی در شبکه توزیع برق به کمک شبکههای عصبی مصنوعی مطالعه موردی در شرکت توزیع نواحی استان تهران
بازسازی مکانی هدف در الگوی روزت و اصلاح مرکز ثقل آن توسط تابع توزیع و شبکه عصبی
پیش بینی صادرات پوست و چرم ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوی ARIMA
شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک در تجارت
الگوی شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل بقای بیماران سرطان معده
کاربرد سیستم های عصبی – فازی برای تشخیص الگوی
نقش اسید رتینوییک در الگویابی عصبی سلول‌های بنیادی جنینی موش
نقش الگوریم ژنتیک در اموزش و کاهش پیچیدگی شبکه عصبی
استفاده از شبکه عصبی مرکب (Committee Machine) نظارت شده جهت بهبود الگوریتم شبکه های عصبی در تخمین تراوایی مخازن نفتی
مدل سازی و پیش بینی کارایی بانک های دولتی و خصوصی ایران با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک
الگوسازی و پیش بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبی GMDH
پیش‌بینی تقاضای اب شهرتهران با استفاده از الگوهای ساختاری، سری‌های زمانی و شبکه عصبی نوع GMDH
کاربرد هوش مصنوعی _ الگوریتم های ژنتیک و شبکه های عصبی در تجارت
انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل روسازی صلب را هها
ارایه الگوریتم و مدل ارزیابی تحلیل سوانح ریلی با استفاده از سیستم های هوشمند عصبی – فازی
انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی در تحلیل روسازی های انعطاف پذیر راه ها
پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران: الگوهای رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی
استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در بدست اوردن ماکزیمم پاسخ سیستم نامیزان
الگوی تعیین موفقیت طرح های سرمایه گذاری کشاورزی: کاربرد شبکه عصبی چندلایه پرسپترون
شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های پیشرفته در بازی های کامپیوتری
کاربردهای شبکه های عصبی ، منطق فازی و الگوریتم های ژنتیک در بازار سرمایه
الگوی تحلیل لایه فیبر عصبی شبکیه در گلوکوم زاویه باز اولیه به کمک توموگرافی انسجامی نوری
ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعیLVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک
پیش بینی رسوب اسفالتین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر مبنای الگوریتم ازدحام ذرات
بررسی توان پیش بینی الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی تورم در ایران
ارایه الگوریتم مناسب جداسازی ارقام پسته مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی
الگوی شجره نامه خانواده های دارای حداقل یک عضو مبتلا به ناشنوایی حسی عصبی در همدان
الگوریتم پیشنهادی فشرده سازی تصویر با استفاده از تلفیق الگوریتم PCA و شبکه عصبی Feed Forward
مقایسه دقت و زمان کلاسبندی الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی برای شناسایی غواص
بهینه یابی دکل های انتقال نیرو به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
اثربخشی اموزش پسخوراند عصبی بر الگوی امواج مغزی کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی
پیش بینی خصوصیات ریولوژیکی بنیادی خمیر با استفاده از شبکه عصبی-الگوریتم ژنتیک
سیستم تزریق هوشمند انسولین در بیماران دیابتی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم فازی
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تشخیص الگوهای جاذبه ای و پیش بینی بزرگی و محل زمین لرزه
الگوسازی و پیش بینی درامدهای مالیاتی در برنامه‌ی پنجم توسعه براساس ساختاری ویژه از شبکه های عصبی غیرخطی
پیش بینی طول مفصل پلاستیک پایه های پل های بتن ارمه با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی
بهبود ساختار هندسی رتور ماشین سنکرون رلوکتانسی با استفاده ترکیبی از شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و روش اجزای محدود
مکانیابی بهینه ایستگاه های اتوبوس شهری با استفاده از رویکرد شبکه عصبی رقابتی بازگشتی و الگوریتم ژنتیک
الگوی انتخاب و به کار گماری نیروی انسانی در سازمانها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
ترکیب معیار همبستگی، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب چند شکلی های تک نوکلیوتیدی SPN مهم
مقایسه روش های نروفازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، و رگرسیون چندمتغیره در پیش بینی شوری خاک (مطالعه موردی: شهرستان اردکان)
ارزیابی خوارزمیک (الگوریتم) شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی وضعیت بیابان زایی (بررسی موردی: جنوب شهرستان نیشابور)
پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی(Hordeum glaucum steud.) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
توسعه و کاربرد مدل های عصبی، فازی، الگوریتم ژنتیک و زمین امار در براورد توزیع مکانی سطح ایستابی
طراحی نمونه برداری چند هدفه برای واسنجی مدل شبکه توزیع اب با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی
نتایج تستهای شنوایی سنجی در 53 بیمار با کری حسی عصبی ناگهانی. ایا می توان برای درمان الگوریتمی ارایه داد ؟
کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی اموزش یافته توسط الگوریتم ژنی
بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از ویژگی الگوهای زمانی به دست امده از ساختار شبکه عصبی بهینه شده MTMLP
کاربرد الگوریتم ژنتیک در شبکه عصبی مصنوعی المن برای تعیین تغییر مکان طبقات یک قاب بتن مسلح خمشی
پیش بینی الگوی ورود بیمار به بخش اورژانس بیمارستان با استفاده از تکنیک داده کاوی و مدل شبکه عصبی
پهنه بندی اسیب پذیری اب های زیرزمینی با کمک الگوریتم های فازی عصبی (مطالعه موردی: استان اذربایجان)
تخمین عیار اهن در انومالی تپه قرمز معدن سنگ اهن سنگان با استفاده از سه الگوریتم فازی عصبی تطبیقی
مدل سازی الگوریتم ژنتیک – شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش گویی اثر ضدباکتریایی رنگ اناتو بر جمعیت اشریشیا کلای
طراحی و شبیه سازی یک الگوریتم مسیریابی در شبکه های سیار اقتضایی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی
طراحی بهینه قالب پیش فرم اهنگری، برای مقاطع H شکل به روش تغییر شکل معکوس و الگوریتم شبکه های عصبی
شبیه سازی الگوی خیس شدگی منطقه ریشه گیاهان تحت ابیاری قطره ای با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی
الگوسازی و پیش بینی رشد اقتصادی مبتنی بر سناریوی های رشد جمعیت با استفاده از شبکه های عصبی
تشخیص الگوهای زمین لرزه برای پیش بینی زمان و محل احتمالی زمین لرزه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی خود سازمان ده
شبیه سازی یک مدل ترکیبی به کمک الگوریتم ژنتیکی و شبکه عصبی مصنوعی برای تفکیک الگوهای خوش خیم و بدخیم سرطان سینه در ماموگرافی
بهینه یابی هندسه سرریز کنگره ای مثلثی با استفاده از مدل فازی- عصبی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی سدHyrum درایالت یوتای امریکا)
بهینه یابی هندسه سرریز کنگر های ذوزنقه ای با استفاده از مدل فازی- عصبی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی سد Ute در ایالات متحده امریکا)
پیش بینی الگوی پراکنش ماهی حسون (Saurida tumbil) براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)
ارایه یک پیش بینی کننده ترکیبی کارا برای عرضه و تقاضای بنزین کشور ترکیب الگوهای فضای حالت و شبکه عصبی مصنوعی
مقایسه پیش بینی تخلخل و تراوایی با استفاده از شبکه عصبی، سیستم فازی نرو و ماشین کمیته مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
تعیین الگوی توزیع جمعیت علف هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ4 )
توسعه شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به منظور پیش بینی ازمایش های PVT چاه های نفت در صنایع بالادستی
مقایسه الگوریتم های BDLRF و BB در اموزش شبکه عصبی MLP به منظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور و مسی فرگوسن
پیش بینی الگوی توزیع مکانی جمعیت علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بردار چندی ساز یادگیر (LVQ)
بررسی کارایی تولید محصولات زیربخش های زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روش های ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی
شبیه سازی یک مدل ترکیبی به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی التهاب ریه در رادیوتراپی پستان
ارایه روشی مبتنی بر یک الگوریتم تکاملی برای دستیابی به مدلی کارامد از شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی وضعیت تومورهای پستان
مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شکبه های عصبی
استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه
استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه یابی وزنی گنبدهای مشبک تک لایه فولادی با پیکربندی های مختلف
طراحی روشی کارامد در فشرده سازی چند مرحله ای تصاویر ماموگرافی جهت ذخیره سازی و انتقال بهینه بر مبنای شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم L-M
شناسایی مشخصات اهداف استوانه ای پنهان در تصاویر GPR با استفاده از دو روش هوشمند شبکه های عصبی و تطبیق الگو
براورد تخلخل سنگ مخزن با استفاده از ترکیب انسامبلی خطی شبکه های عصبی مصنوعی منفرد براساس روش های تحلیلی و الگوریتم ژنتیک
مدل سازی اب شویی نیترات از خاک تحت کشت سیب زمینی با استفاده از شبکه استنتاج تطبیقی فازی- عصبی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک
شناسایی و پیش بینی سیستم غیرخطی کوره دوار سیمان با استفاده از شبکه عصبی – فازی و انتخاب ورودی ها به کمک الگوریتم ژنتیک
ارزیابی کارایی سه الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی مصنوعی ارتمپ فازی در تهیه نقشه اراضی جنگلی (مطالعه موردی: جنگلهای شمال استان ایلام)
مقایسه کارایی الگوریتم های طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی و درختی درتهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM+ (مطالعه موردی: حوضه دره شهر استان ایلام)
ارایه یک سیستم ترکیبی هوشمند به منظور پیش بینی وقوع حملات تشنجی ناشی از صرع براساس تاخیر های بهینه در سری های زمانی و الگوریتم های انطباقی فازی-عصبی
بررسی و تعیین الگوی کلاسه بندی شبکه عصبی فازی مینماکس و مقایسه ان با کلاسه بندی کننده های اماری در مطالعات پزشکی به همراه کاربرد ان در تفکیک بیماران راشیتیسمی
بررسی کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در تحلیل الگوریتم رمز FEAL
بهبود یادگیری در شبکه‌های عصبی کانولوشنال جهت تشخیص الگو
تشخیص واجهای زبان فارسی مبتنی بر الگوریتم‌های مختلف یادگیری رقابتی شبکه‌های عصبی
دانه بندی ذرات به کمک پراش و با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی
شناخت الگوی EEG در زمان خواب با استفاده از شبکه‌های عصبی و سیستمهای هوشمند
پیاده سازی الگوی STDP با استفاده از ممریستور در شبکه های عصبی
بخش بندی مشتریان با استفاده از الگوی clv بر اساس ساختار شبکه عصبی
متوازن سازی خط دوزندگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی
کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهبود سیاست‌های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال
طراحی و اموزش شبکه‌ های عصبی مصنوعی بااستفاده از الگوریتم‌ های تکاملی با نمایش جدید
تعیین توپولوژی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه مناسب مساله به کمک الگوریتمهای تکاملی
تشخیص الگوهای تخلیه جزیی عایق های جامد و مایع با استفاده از شبکه عصبی
بررسی مطالعاتی طرح بهینه اختلاط بتن با استفاده از شبکه های عصبی RBF و الگوریتم ژنتیک
بررسی الگوی بیان REST در سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی و سلول‌های عصبی مشتق از ان‌ها
شناسایی الگو با استفاده از شبکه های عصبی و پیاده سازی ان روی FPGA
ساختار یادگیری شبکه عصبی فازی با استفاده از الگوریتم تکاملی خودتطبیقی
بکارگیری شبکه های عصبی موازی در تشخیص هویت بیومتریک از طریق الگوی عنبیه چشم
بازشناخت مقاوم الگوها با استفاده از شبکه های عصبی با جاذب های پیوسته
شبیه سازی الگوی توزیع ابپاش منفرد سیستم سنترپیوت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مقایسه ازمایشگاهی رادیوگرافی تفریقی دیجیتال و الگوریتم شبکه های عصبی در بررسی تحلیل پیش رونده استخوان
تشخیص الگوی لرزه‌ای به منظور تعیین مناطق پر خطر لرزه‌ای به وسیله شبکه‌های عصبی مصنوعی خود سازمانده کوهونن
استخراج الگوی تحریک الکتریکی عضلات جمع کننده مچ پاحین گام برداشتن بوسیله سیستم عصبی – فازی تطبیقی
تشخیص و بررسی کاهش دامنه P300 در پتانسیل های وابسته به رویداد شنوایی تک ثبت با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طبقه بندی کننده شبکه عصبی
تشخیص الگو (حروف و اعداد فارسی) بوسیله شبکه‌های عصبی
طراحی شبکه‌های عصبی مصنوعی با معماری بهینه و اموزش ان به وسیله‌ی الگوریتم جست‌وجوی هماهنگی

تشخیص و شناسایی الگو با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

نتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست رشته نقشه کشی صنعتی زیست زمین شناسی  رشته صنایع دستی غذایی شیلات  رشته آبخیزداری طراحی صنعتی فرش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

رگرسیون لجستیک با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

رگرسیون لجستیک با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

رگرسیون لجستیک با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزشی متلب دان

رگرسیون لجستیک با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

م Association Rule Mining Regression طبقه بندی Classification C موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه

======================== عبارات =====================
رگرسیون لجستیک

====================== تکراری ها ====================
مقایسه‌ی کارایی شبکه‌ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی میزان ریزش دانشجویان
پیش بینی سطح سازگاری نوجوانان بر اساس عوامل شخصیتی بااستفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی و مقایسه ان با مدل رگرسیون لجستیک
طراحی و تبیین مدل کارامد تخصیص تسهیلات بانکی رویکرد شبکه های عصبی،رگرسیون لجستیک و خطی
مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی پاسخ های دو حالتی مطالعات پزشکی
مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش-بینی پاسخ های دو حالتی مطالعات پزشکی
کارایی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول
مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی با روش های رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور علف های هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان
پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی
مقایسه قدرت پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک چندگانه در تفکیک بیماران دیابتی رتینوپاتی از غیر رتینوپاتی
مقایسه ی مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی در پیش بینی سندرم متابولیک
استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی برای افزایش صحت پیش بینی سندرم متابولیک در مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک
مدل سازی رگرسیون لجستیک با استفاده از شبکه‌های عصبی تابع پایه شعاعی تکاملی
بررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان)
مقایسه الگوریتم های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی تجربی پتانسیل انتقال تغییر پوشش سرزمین سواحل استان مازندران
رگرسیون لجستیک به وسیله شبکه های عصبی واحد ضربی تکاملی

استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگو

رگرسیون لجستیک با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

یشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

رده بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

رده بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

رده بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آ

رده بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

F ماشین های بردار پشتیبان SVM تحلیل مولفه اساسی یا PCA هاپفیلد سری زمانی پیش بینی انالیز و تحلیل آماری شبکه عصبی فازی انفیس مهندسی صنایع عمران مکانیک برق مدیریت صنعتی مالی اجرایی ای تی it  کاربرد  در مهندسي صنايع  بهینه سازی سیستم ها  مهندسي صنایع سیستم ها

رده بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

======================== عبارات =====================
رده بندی

====================== تکراری ها ====================
رده بندی تصاویر فتوگرامتری با شبکه های عصبی خودسامان
استفاده از شبکه های عصبی CC4 برای رده بندی اسناد فارسی
مدل سازی پیش بینی جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فیفا با استفاده از شبکه های عصبی فازی

رده بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

ناحیه‌ بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ناحیه‌ بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

ناحیه‌ بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزش

ناحیه‌ بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

======================== عبارات =====================
ناحیه‌بندی
ناحیه‌ بندی
ناحیه‌

====================== تکراری ها ====================
ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی با استفاده از شبکه‌های عصبی

ناحیه‌ بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ی هاب  مهندس موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفاده دانلود رایگا

ناحیه‌ بندی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

تشخیص پلاک با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تشخیص پلاک با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

تشخیص پلاک با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

======================== عبارات =====================
تشخیص پلاک

====================== تکراری ها ====================
تشخیص پلاک های لیزری با استفاده از شبکه های عصبی و مقاوم در برابر چرخش
تشخیص پلاک خودرو ایرانی در حالت زاویه دار با شبکه عصبی و پردازش تصویر
تشخیص پلاک خودرو با استفاده از منطق فازی و شبکه های عصبی
تشخیص پلاک ها ی ایرانی در شرایط پیچیده توسط شبکه های عصبی مصنوعی
تشخیص پلاک خودرو (LPR) بررسی و کاربردهاسیستم مبتنی بر پردازش تصویر و شبکه های عصبی
پیاده سازی سیستم تشخیص پلاک خودرو مبتنی بر شبکه عصبی
تشخیص پلاکهای جدید خودروها با استفاده از شبکه‌های عصبی

تشخیص پلاک با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

یه یا RBF ماشین های بردار پشتیبان SVM تحلیل مولفه اساسی یا PCA هاپفیلد سری زمانی پیش بینی انالیز و تحلیل آماری شبکه عصبی فازی انفیس مهندسی صنایع عمران مکانیک برق مدیریت صنعتی مالی اجرایی ای تی it  کاربرد  در مهندسي صنايع  بهینه سازی سیستم ها  مهندسي صنایع س

تشخیص پلاک با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ن نامه

======================== عبارات =====================
پلاک

====================== تکراری ها ====================
تشخیص شماره‌ی پلاک خودروهای ایرانی توسط تکنیک‌های پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی
تشخیص هوشمند شماره پلاک خودروهای شخصی با ترکیب منطق فازی و شبکه های عصبی
استخراج و شناخت حروف و اعداد در پلاک خودرو توسط فیلتر sobel شبکه های عصبی و ممانهای Hu
تشخیص اتوماتیک پلاک خودرو فارسی به روش لبه یابی با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد
تشخیص شماره پلاک های خودروهای ایرانی با شبکه عصبی narx
تشخیص و خواندن پلاک خودرو با استفاده از مورفولوژی فازی و شبکه های عصبی احتمالاتی

موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

پیشگویی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

پیشگویی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

پیشگویی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزشی

پیشگویی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

======================== عبارات =====================
پیشگویی

====================== تکراری ها ====================
پیشگویی کلاس ساختاری پروتیینها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه ان با روشهای اماری
پیشگویی پیچ بتا با استفاده از تحلیل واریانس لجستیک چندگانه و شبکه‌های عصبی
پیشگویی ساختار سوم پروتیین ها بر اساس مدل اب گریز-اب دوست با استفاده از شبکه های عصبی
پیشگویی نوع پیچ‌های بتا (?-Turns) در پروتیین با استفاده از مدل اماری LDA و شبکه عصبی مصنوعی
اندازه گیری تنگستن به روش ولتامتری عاری سازی جذبی و پیشگویی ثابت اسیدیته سولفونامیدها با استفاده از شبکه عصبی موجک
پیشگویی ثابت تفکیک اسیدی بنزیمیدازولها با استفاده از الگوریتم ژنیتک و حلالیت الکیل استاتها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیشگویی نفتوکینونها با استفاده از الگوریتم مورچه و حلالیت داروهای استاتین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
پیشگویی مقدار زباله ی تولیدی بیمارستانی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی
کاربرد شبکه های عصبی در پیشگویی هارمونیک های ولتاژ
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیشگویی نیروی نورد فولاد
پیشگویی کلاسهای ساختاری پروتیینها در دو وضعیت با استفاده از مدل ترکیبی عصبی-لوجستیک
اختلال عصبی زودرس در سکته مغزی ایسکمیک حاد : عوامل پیشگویی کننده ، سازوکارها و نحوه برخورد با ان
پیشگویی شار ترواه و درصد دفع کلرید سدیم طی فرایند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون های رنگبری توسط شبکه های عصبی مصنوعی
پیشگویی زلزه به وسیله شبکه عصبی مصنوعی

پیشگویی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

هاب  مهندس موضوعات پیشنهادی پایان نامه

پیشگویی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

کنترل با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

کنترل با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

کنترل با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزو

کنترل با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

======================== عبارات =====================
کنترل

====================== تکراری ها ====================
کنترل بهینه عرض در نورد کرم با استفاده از شبکه عصبی
کنترل فازی – عصبی مد لغزشی برای سیستم پاندول معکوس چرخنده ازمایشگاهی و پیاده سازی ان
توسعه سیستمهای کنترل فازی – عصبی و کاربرد انهادر دست سیبرنتیکی و تزریق دارو
مدل‌سازی و کنترل فرایندهای ساخت قطعات نیمه هادی توسط شبکه‌های عصبی
کنترل بازوی یک لینکه انعطاف‌پذیر با استفاده از شبکه‌های عصبی با نرون‌های خود بازگشتی
شبیه‌سازی و مدل‌سازی مبدل رزونانسی با کنترل‌کننده عصبی جهت تغذیه ترانسدیوسر التراسونیک از جنس پیزوالکتریک
کنترل ازدحام مدیریت فعال صف (AQM)بر اساس شبکه عصبی فازی در شبکه های کامپیوتری
کاربرد شبکه عصبی پایه شعاعی در کنترل یک سیستم غیرخطی نامعین مبتنی بر ساختار فیدبک RISE
استفاده از شبکه‌های عصبی برای حل مساله کنترل بهینه و کاربرد ان در روبات
شناسایی و کنترل بویلر نیروگاهی با استفاده از کنترل پیش بین عصبی
کاربرد شبکه های عصبی-ژنتیک برای کنترل تصحیح کننده های فعال وضعیت خطوط قدرت (APLC)
طراحی کنترل کننده های فازی و پیش بین عصبی برای سیستم های سرمایش
کنترل ماشین کارد الیاف کوتاه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه یابی در کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی
کنترل فازی-شبکه عصبی روی میدان اکوستیکی در یک محفظه سه بعدی با صفحه انعطاف پذیر
طراحی و کنترل یک روبات دو پا با استفاده از کنترلر شبکه عصبی
کنترل سه محوره وضعیت ماهواره به کمک روش های شبکه عصبی با استفاده از پیشرانه
کنترل وضعیت سه محوره ماهواره با استفاده از شبکه های عصبی
مدل‌سازی، ساخت و کنترل عصبی پمپ هوشمند خورشیدی براساس سیکل استرلینگ
کنترل سیستم تعلیق نیمه فعال به کمک شبکه عصبی انعطاف پذیر
یک کاربرد از شبکه های عصبی برای حل مسایل کنترل بهینه
تشخیص الگوهای نمودار کنترل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در نرم افزار R
کنترل معکوس تطبیقی پیل سوختی غشاا تبادل پروتون با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
طراحی حسگر نرم جهت کنترل کوره سیمان با استفاده از شبکه های عصبی
کنترل فیلترهای اکتیو ترکیبی با استفاده از کنترل کننده های فازی و عصبی
توسعه مدلهای کنترل محور موتور با استفاده از روش شبکه های عصبی
یادگیری تقویتی شبکه عصبی جهت کنترل راه روی یک ربات دوپا
کنترل هوشمند برج تقطیر با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه ان با سایر روش‌ها
طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی کنترل دور موتور القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی
ارزیابی برهمکنش اثرات فلزات سنگین ( سرب، کادمیوم و مس) در محیط کنترل شده با استفاده از مدل شبکه عصبی
کاهش بهینه پاسخ های لرزه ای سازه ها با استفاده از سیستمهای کنترل نیمه فعال و شبکه عصبی
ارزیابی برهمکنش اثرات فلزات سنگین(مس،روی،جیوه)در محیط کنترل شده با استفاده از مدل شبکه عصبی
کنترل وضعیت ماهواره در مدار زمین با ارتفاع کم، با استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
شناسایی ترکیب غیرمسلط عوامل کنترلی در مساله چندپاسخه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
کنترل تطبیقی اکسیژن محلول در تصفیه‌خانه شماره یک فاضلاب شهر شیراز بر پایه ساختار شبکه عصبی پویا
شبیه‌سازی و ساخت مدل ازمایشگاهی کنترل‌برداری موتور القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی و کنترل فازی جهت خودروهای هیبرید
کنترل فازی- عصبی نیمه فعال برای کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرهای MR
کنترل بازخورد حالت نزدیک به بهینه سیستم های غیرخطی مقید با استفاده از رهیافت شبکه عصبی HJB
درایو بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دایم با روش کنترل مستقیم گشتاور بر پایه رویتگر شبکه عصبی
طراحی کنترل پیش بین غیرخطی مدل شبکه عصبی برای سیستم خنثی سازی pH در ناحیه کاری اصلی و نادر
طراحی کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی با استفاده از شبکه های عصبی برای کلاسی از سیستم های غیرخطی نامعین
جبران کننده اثر تغییر ثابت زمانی روتور در کنترل برداری موتور القایی و شرایط تغییر گشتاور با استفاده از شبکه‌های عصبی
تشخیص الگوی حرکت با استفاده از سامانه استنتاج عصبی-فازی تطبیقی و طراحی کنترلگر مد لغزشی برای روبات اسکلت خارجی پایین تنه
طراحی کنترل کننده های فازی و عصبی برای کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC) به منظور بهبود حالت گذرا درسیستمهای قدرت
کنترل راه رفتن روبات انسان نمای نایو با بهره گیری از شبکه های عصبی نوسانی CPG بر مبنای الگوریتم های محاسبات نرم
استخراج سینرژی بین اجزای اندام تحتانی با استفاده از اطلاعات زاویه دریافتی از مفاصل به منظور استفاده جهت کنترل پروتزهای عصبی
اصلاح و بهبود مدل‌های ریاضی سیستم کنترل نیرو با بکارگیری شبکه‌ی عصبی در سطح دوم فرایند تاندم میل خط نورد سرد
تقریب تابع احتمال اصابت یک سیستم کنترل آتش با استفاده نگرش تکامل همکارانه در شبکه های عصبی
توربین بادی، تنظیم ولتاژ، کانورتر، کنترل توان اکتیو، شبکه عصبی – فازی، DFIG
تولید ریتم و کنترل انطباقی حرکت راه رفتن در روبات های انسان نما توسط شبکه های عصبی
خودکاوی و تاثیرآن بر کنترل عصبیت و کاهش شرارت و خشونت
ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستمهای خورشیدی با استفاده از کنترل کننده فازی و مدل فازی عصبی تطبیقی آرایه خورشیدی
ردیابی نقطه ماکزیمم توان یک سیستم فتوولتائیک با استفاده از کنترل کننده فازی عصبی
روش های کنترلی سیستم های آشوبناک توسط شبکه های عصبی مصنوعی(ANN)
روشی نوین برای تنظیم وزن های یک کنترلگر عصبی با استفاده از آموزش تقویتی
فناوری شبکه های عصبی در کنترل هوشمند یک نمونه روبات زیرآبی
کاربرد روش عصبی-فازی در سازههای کنترل شده با میراگرهای تنظیم پذیر مغناطیسی
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب
کاربرد شبکه‌های عصبی تطبیقی بر پایه استراتژی‌های کنترل یک راکتور پلیمریزاسیون پیوسته
کنترل آسایش حرارتی سرنشینان هواپیما با استفاده از کنترلر فازی با فیدبک شبکه عصبی
کنترل آسایش حرارتی یک سیستم تهویه مطبوع با استفاده از کنترلر فازی با فیدبک شبکه عصبی
کنترل آشوب شبکه عصبی سلولی تأخیردار به روش Recursive Backstepping
کنترل ارتفاع هواپیما از روش آبشاری و شبکه های عصبی
کنترل CSTR به روش کنترل پیش بین مبتنی بر مدل فازی – عصبی
کنترل برج تقطیر متانول – آب به کمک شبکه عصبی مصنوعی NARMA-L2
کنترل پدیده وارونگی کانال چرخ در یک موشک با استفاده از شبکه عصبی
کنترل پیش بین تطبیقی سیستمهای غیر خطی چند متغیرهبا استفاده از شبکه عصبی فازیCMAC
کنترل پیشبین ربات دوپا در بالا و پایین رفتن از پله برمبنای مدل پیشبین عصبی – تطبیقی
کنترل پیشبین غیرخطی عصبی ربات اسکارا
کنترل پیشرفته ی سیستم های جوشکاری GMAW با استفاده ازشبکه های عصبی تطبیقی
کنترل ترکیبی بازوی روبات انعطاف پذیر با کمک شبکه های عصبی
کنترل تصادفات جاده ای کشور با استفاده از شبکه عصبی
کنترل تطبیقی در عملیات سوراخ کاری به منظور کاهش سایش ابزار با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی
کنترل تطبیقی موتور DC با استفاده از شبکه عصبی
کنترل تعقیب مسیر روبات های سریال با استفاده از شبکه های عصبی
کنترل دور موتور القایی به روش شبکه عصبی
کنترل ربات با استفاده از روش های کنترل غیر خطی و شبکه عصبی
کنترل زاویه پیچ یک میکرو هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از شبکه های عصبی
کنترل زاویه فراز ماهواره بر انعطاف پذیر به کمک کنترل کننده PID مبتنی بر شبکه عصبی
کنترل زیست توده در یک بیوراکتور به کمک شبکه عصبی تطبیقی
کنترل سطح سیستم آزمایشگاهی چهارمخزنه توسط شبکه های عصبی
کنترل سیستم های غیرخطی آشوبناک به کمک شبکه های عصبی ADALINE
کنترل عصبی – فازی هلی کوپترچهارموتوربدون سرنشین کوادروتور درحالت معلق درهوا
کنترل عصبی فازی سلسله مراتبی مد لغزشی تطبیقی با پارتیشن بندی باینری فضا برای کنترل سیستم یک ورودی یک خروجی غیر خطی آشوب و نامعین
کنترل عفونت HIV-1 با استفاده از کنترل مدل داخلی مبتنی بر شبکه عصبی
کنترل فرآیند شیمیایی CSTR با استفاده از شبکه عصبی پیش بینی
کنترل فرآیند لجن فعال با کمک مدل ASM1 و شبکه عصبی پویا در تصفیه خانه شهری شیراز
کنترل فعال ارتعاشات تیر یک سرگیردار با استفاده از کنترلر فازی عصبی و حسگر و عملگرهای پیزوالکتریک
کنترل فعال سیستم یاء توربین های بادی مگاواتی با استفاده از شبکه عصبی
کنترل فیلتر هیبرید توسط شبکه عصبیADALINE برای کاهش هارمونیک های شبکه
کنترل کسری عصبی مبدل تقویت کننده ی دی سی به دسی سی
کنترل کننده تحریک شبکه عصبی مصنوعی FLN بر اساس کنترل کننده فازی برای کنترل تحریک ژنراتور
کنترل کننده فازی – عصبی – تطبیقی برای بازوی روباتیک نامعین بدون نیاز به کنترل کننده ی جبرانگر کمکی
کنترل گر عصبی-تطبیقی عمق و سمت جسم خودکار شناور زیرآب
کنترل مستقیم توان موتور القایی به روش بدون حسگر برمبنای شبکه های عصبی
کنترل مقاوم عصبی ربات متحرک با استفاده از شناساگر عصبی
کنترل موتور DC با استفاده از شبکه های عصبی
کنترل موتور DC با استفاده از کنترل کننده مدلغزش – شبکه عصبی تطبیقی خطی (ALNNSMC)
کنترل موتور DC با استفاده از کنترل کننده مدلغزش -شبکه عصبی تطبیقی خطی (ALNNSMC
کنترل هوشمند چراغ راهنمایی به کمک شبکه های عصبی
کنترل یک ربات زیر دریایی توسط روشهای تلفیقیشبکه عصبی – مدلغزنده
کنترل یک سیستم عضله – مفصل مبتنی بر مدل معکوس با استفاده از شبکه عصبی آشوبگونه
کنترل یک مدل جدید از روبات دوپا درهنگام راه رفتن با استفاده از شبکه های عصبی
کنترل یک منبع تغذیه سوئیچینگی توسط کنترل کننده عصبی-فازی
کنترلِ تطبیقی سیستم غیرخطی سکوی دو درجه آزادی با استفاده از شبکههای عصبی
کنترلر غیرخطی ارتفاع با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی
گسترش یک سیستم تحریک کننده عصبی – عضلانی ریزپردازنده‌ای قابل حمل با قابلیت کنترل از راه دور
مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه کاربرد شبکههای عصبی در نمودارهای کنترل فرایند آماری
مروری بر عصبی فازی مبتنی بر کنترل هوشمند
یک روش جدید کنترل لغزشی مبتنی بر کنترل کننده PID غیر خطی در تحریک الکتریکی سیستم عصبی عضلانی
بررسی استفاده از کنترلر شبکه عصبی برای سیستم گرمایش ساختمان های خورشیدی
استفاده از شبکه عصبی در کنترل توان راکتیو TSC و TCR به منظور کاهش هارمونیک
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در کنترل برج تقطیرچند جزئی
استفاده از شبکه عصبیCMAC برای کنترل چراغهای راهنما
ار ائه یک روش جدید در کنترل سیستم تحریک توسط کنترل کننده عصبی با هدف مینیمم شدن نوسانات محور ژنراتور
ارائه کنترلر مد لغزشی عصبی تطبیقی برای کنترل بازوهای ربات
ارائه یک کنترلر جدید فازی – عصبی برای طرح ریزی بلادرنگ مسیر حرکت ربات متحرک در محیط های ناشناخته
ارائه روشی جدید برای کنترل تطبیقی سیستمهای غیرخطی نامعلوم با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی
کنترل فرایند اماری عصبی فازی
طراحی کنترل کننده عصبی-فازی نوع-2
مدل کنترل حرکت بازوی عصبی عضلانی
فشارهای عصبی و راه های کنترل ان
کنترلر عصبی ، مرگ را هدایت می کند
مدیران چگونه فشارهای عصبی را در سازمان کنترل کنند؟
7توصیه برای کنترل فشار عصبی در محل کار
طراحی کنترل کننده فازی عصبی تطبیقی برای پاندول معکوس
ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی برای کنترل گروهی اسانسور
ابتکاراتی در زمینه شبکه، کنترل عصبی و باتری ها
کنترل مقاوم بازوهای رباتیک با بکارگیری تخمین گر تطبیقی عصبی عدم قطعیت
کنترل بهینه ساختمانهای مجهز به میراگر MR با استفاده از شبکه عصبی فازی ANFIS
استفاده از سینرژی در کنترل پروتز عصبی بازتوانی حرکت دست رسانی: سینرژی عضلات یا سینرژی کینماتیک؟
طراحی کنترل کننده عصبی – فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با اموزش FEL
مدل سازی واحد کنترل سوخت موتور جت با استفاده از ساختار عصبی-NARX
کنترل اسایش حرارتی سامانه تهویه مطبوع با کنترلر فازی با پسخور شبکه عصبی
تحلیل الگوهای همزمان در نمودارهای کنترل فرایند اماری با استفاده از شبکه عصبی
مقایسه کنترل کننده PID شبکه ی عصبی با دو روش تطبیقی مرسوم
کنترل پرواز تطبیقی غیر خطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی
کنترل عصبی- تطبیقی مقاوم روبات اسکارا سه محوره با وجود نامعینی جرمی
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی کنترل گروهی اسانسور
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سیستم کنترل گروهی اسانسور
بازسازی مدل شبکه عصبی کنترل حرکت در سی الگانس مجازی بر اساس اطلاعات موجود (انگلیسی)
کنترل بینامبنای بازوی ربات با مدل سازی عصبی معکوس ماتریس ژاکوبین
کنترل وضعیت موتور DCتحریک جداگانه با کمک کنترلر شبکه عصبی NARMA-L2
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در طراحی یک کنترل کننده هوشمند فرکانس برای یک ریزشبکه جزیره ای
اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر سینماتیک تنه در زنان ورزشکار با نقص عصبی-عضلانی کنترل تنه
تعیین فرکانس طبیعی تیرهای فولادی با اتصال گیر دار برای کنترل ارتعاش کف با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
کنترل تطبیقی فازی عصبی-لغزشی گام برداشتن با استفاده از تحریک الکتریکی درون عضلانی در مدل حیوانی رت
تاثیر برنامه عصبی عضلانی در پیشگیری از اسیب های مچ پای بازیکنان فوتبال: مطالعه کنترل شده تصادفی اینده نگر
طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرایند
کنترل پیش بین ربات دوپا در بالا و پایین رفتن از پله برمبنای مدل پیش بین عصبی-تطبیقی
طراحی کنترل کننده فازی-عصبی TCSC به منظور میرایی نوسان های فرکانس پایین در سیستم های قدرت
طراحی یک کنترل کننده خودساختار فازی با استفاده از مدل یادگیری شبکه عصبی و روش کنترل جند دقیقه
کنترل تطبیقی غیرمتمرکز سیستم دارای تاخیر زمانی غیرافاین غیرخطی ابعاد وسیع با استفاده از شبکه عصبی موجک
کنترل مستقیم گشتاور و شار یک موتور شش فاز القایی نامتقارن، تغذیه شده با اینورترهای سه سطحی SVPWM با بکارگیری طبقه بندی عصبی
مقایسه سطح سرمی ویتامین B12 و علایم و نشانه های عصبی در بیماران دیابتی خوب کنترل شده با بیماران دیابتی بد کنترل شده
اموزش دستگاههای کنترل فازی-عصبی
طراحی کنترل کننده فازی عصبی
کنترل عصبی – فازی اونگ برگشته دوبعدی
کنترل وقفی عصبی ربات راه رونده
کنترل پیش‌بین غیرخطی به کمک شبکه‌های عصبی و فازی-عصبی و کاربرد‌های ان
طراحی کنترل کننده فازی عصبی وفقی برای سیستم‌های غیرخطی
طراحی کنترل کننده وفقی فازی – عصبی جهت هدایت بازوی ربات
کنترل بویلر واترتیوب با استفاده از شبکه‌های عصبی
طراحی کنترل کننده عصبی مقاوم برای ترافیک شبکه
کنترل عصبی-فازی تصادفی برای سیستم های با ساختار نامعلوم
بهینه سازی سیستم کنترل نیروگاه بخار با شبکه‌های فازی-عصبی
پایدارسازی سیستم‌های کنترل غیرخطی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
طراحی کنترلر عصبی-فازی نشست خودکار هواپیماهای مسافربری
تشخیص الگوهای کنترلی با استفاده از شبکه های عصبی
طراحی کنترلر فازی عصبی برای یک موبایل روبات چرخ دار
تکامل شبکه عصبی اسپایکی، مدل ایژیکویچ برای کنترل موجودات مصنوعی
بکارگیری شبکه های عصبی برای حل مساله کنترل H∞ غیرخطی
کنترل عصبی – فازی از طریق نقادیک زیر شبکه ترافیکی
کنترل تطبیقی دست سیبرنتیکی با کنترل کننده شبکه عصبی
حل مساله کنترل بهینه مربعی با استفاده از شبکه عصبی
کنترل مدول کششی پلیمر تزریقی با استفاده از شبکه عصبی
کنترل عصبی – فازی یک شریان ترافیکی با استفاده از نقاد
طراحی کنترلر مبتنی بر قاعده به یاری شبکه‌های عصبی مصنوعی
کنترل عصبی – فاز یک شریان ترافیکی با استفاده از نقاد
کنترل یک دستگاه ازمایشگاهی با استفاده از شبکه های عصبی
تنظیم خودکار کنترل کننده‌های PID برمبنای شبکه‌های عصبی
الگوریتمهای تکاملی و کاربرد انها جهت طراحی کنترل‌کننده‌های عصبی برگشتی
تولید یک جعبه ابزار کنترل عصبی بلادرنگ در Simulink
کنترل وفقی و مقاوم سیستم‌های غیرخطی با بکارگیری شبکه‌های عصبی
کنترل شبکه های عصبی ربات های سیار چرخدار فرمانش لغزشی
استفاده از شبکه‌های عصبی برای مدل‌سازی مولد بخار هسته‌ای و طراحی کنترل‌کننده عصبی _ فازی جهت کنترل سطح اب ان.
طراحی و شبیه سازی کنترل کننده عصبی فازی برای برج تقطیر
طراحی کنترل کننده به روش عصبی-فازی جهت سیستم تعلیق فعال مدل یک دوم خودرو
بهینه سازی کنترل فعال سازه با الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
طراحی و بکارگیری کنترل کننده عصبی فازی (Neurofuzzy) در یک روبات
طراحی یک الگوریتم کنترل ازدحام برای پروتکل TCP با استفاده از شبکه های عصبی
شبیه‌سازی 6 درجه ازادی یک AUV براساس مدل هیابرید شبکه عصبی و کنترل فازی بهینه
طراحی کنترل کننده H غیرخطی با استفاده از شبکه های عصبی
طراحی سیستم کنترل عصبی و پیاده‌سازی ان بر روی سیستم پاندول معکوس واقعی
تدوین کنترلر عصبی- فازی برای یک واحد تولید بخار با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی
طراحی و شبیه‌سازی یک کنترل‌کننده با استفاده از شبکه‌های عصبی برای کلاسی ازسیستم‌های غیرخطی
طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی
کنترل خودکار بهره بر پایه شبکه های عصبی در گیرنده های رادیویی
طراحی یک کنترلر بهینه فازی انلاین بر پایه شبکه های عصبی و روشهای بهینه سازی تکاملی
طراحی و پیاده سازی کنترل کننده عصبی – فازی مدلغزشی برای بازوی انعطاف پذیر
طراحی کنترل کننده با استفاده از شبکه های عصبی فازی نوع-2
بکارگیری و ارزیابی یک سامانه جامع کنترل شرایط گلخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مدل سازی موتور احتراق داخلی به روش شبکه های عصبی مصنوعی به منظور کنترل حالتهای ان
شناسایی و کنترل سیستم های غیرخطی با استفاده از شبکه های عصبی موجک بازگشتی
طراحی کنترل کننده مقاوم عصبی برای کنترل ترکیبی نیرو و موقعیت یک بازوی مکانیکی
طراحی کنترلر تطبیقی پرواز بر پایه شبکه عصبی و منطق فازی
طراحی کنترلرهای مقاوم برای سیستمهای دارای نامعینی احتمالاتی با استفاده از شبکه های عصبی
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ابشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب
مدل سازی و کنترل توان مولدی مرکب از پیل سوختی و پنل خورشیدی با شبکه عصبی
کنترل هوشمند یک ربات خودگردان سیار با استفاده از شبکه عصبی
کنترل پیش‌بین موتور اولتراسونیک چرخان نوع موج سیار با استفاده از شبکه عصبی
کنترل تطبیقی مبتنی بر شبکه عصبی برای هواپیما در زاویه حمله بالا
کنترل فرکانس سبکه‌های قدرت در محیطهای تغییر ساختار یافته برق، با استفاده از شبکه‌های عصبی
طراحی و کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو با استفاده از شبکه ی عصبی
کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری با استفاده از شبکه عصبی با خط تاخیر زمانی
شبیه سازی و کنترل یک ربات دوپا با استفاده از شبکه عصبی پویا
کنترل مستقیم توان موتور القایی به روش بدون حسگر بر مبنای شبکه عصبی
شبکه ی عصبی اشوبگونه و کاربرد ان در طراحی ربات برای کنترل اشوب
طراحی کنترل کننده سیستم های دورعملیات به کمک روشهای هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی
کنترل فازی-عصبی تطبیق نوع دوم جهت سیستم های غیر خطی
طراحی کنترل‌کننده تطبیقی عصبی – فازی به منظور کنترل مسیر و تعادل ربات تعادلی دوچرخ
کنترل نیمه فعال سازه ها با کنترلر ترکیبی فازی-الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی
کنترل فازی مد لغزشی با شبکه های عصبی در ربات سه بازوی SCARA
طراحی یک کنترل کننده فازی-عصبی برای یک برج تقطیر واکنشی
کنترل خازن‌های قابل کلیدزنی در سیستم‌های توزیع به کمک شبکه‌های عصبی
کنترل بهینه عرض در نورد گرم با استفاده از شبکه عصبی
کنترل سازه ها در مقابل زلزله به وسیله میراگرهای MR با استفاده از شبکه های عصبی-فازی
کاهش اثر لرزه ای بوسیله کنترل فعال سازه با شبکه عصبی
کنترل ارتعاشات تیر یک سرگیردار بوسیله سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) و مواد پیزوالکتریک
کنترل استحاله مارتنزیتی در فولادهای زنگ نزن آستینتی بوسیله مدل شبکه های عصبی مصنوعی
کنترل بدون حسگر موتور سنکرون رلوکتانسی بوسیله شبکه های عصبی
کنترل ربات چهارپا به وسیله شبکه های عصبی-فازی
شناسایی ترکیب غیرمسلط عوامل کنترلی در مسیله ی چندپاسخه با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
کنترل هایبرید سیستم‌های غیرخطی به وسیله شبکه عصبی و کنترلر PID عصبی
کنترل تطبیقی توربو ژنراتور سنکرون بوسیله شبکه عصبی
کنترل برج تقطیر چندجزیی به وسیله شبکه عصبی و مقایسه ان با کنترلرهای معمولی
کنترل برج تقطیر چند جزیی بوسیله شبکه عصبی و مقایسه ان با کنترلرهای معمولی
طراحی کنترل برداری بدون سنسور موتور سنکرون رلوکتانسی بوسیله شبکه عصبی
کنترل سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو بوسیله کنترل کننده شبکه عصبی- مود لغزشی

کنترل با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ان یابی هاب  مهندس موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد استفا

کنترل با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی پاورپوینت پی دی اف PDF PPT Power Point چیست

بهینه سازی مدل بارش با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بهینه سازی مدل بارش با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

بهینه سازی مدل بارش با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزشی

بهینه سازی مدل بارش با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ها  مهندسي صنایع سیستم ها

بهینه سازی مدل بارش با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

تز کاربرد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خ

بهینه سازی مدل بارش با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

======================== عبارات =====================
بارش

====================== تکراری ها ====================
براورد بارش و دمای مساحتی به روش الگوریتم ژنتیک ، نظریه فازی،کریجینگ و مقایسه با چندروش مرسوم
کالیبراسیون مدل های بارش – رواناب به کمک الگوریتم های فراکاوشی
رویکرد الگوریتم‌ جدید SP-UCI در واسنجی خودکار مدل بارش-رواناب : مطالعه موردی حوضه آبریز تمر
کالیبراسیون خودکار مدل بارش-رواناب HEC-HMS با استفاده از بهینه ساز الگوریتم ژنتیک
واسنجی خودکار دو مدل بارش – رواناب تانک و SIMHYD با استفاده از الگوریتم ژنتیک
کاربرد الگوریتم K نزدیکترین همسایگی در پایش خشک سالی بر مبنای شاخص بارش استاندارد (SPI) (مطالعه موردی: شهرستان بم)
ﺑﺮرﺳﻲ الگوریتم های مختلف زمین اماری جهت پهنه بندی بارش سالیانه اﺳﺘﺎن ایلام
تغییرات مکانی بارش سالانه در حوزه های قره قوم و کویرمرکزی به روش الگوریتم کریجینگ
بهینه سازی مدل بارش-رواناب حوضه معرف امامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی مدل بارش با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

پیاده‌ سازی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

پیاده‌ سازی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

پیاده‌ سازی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش

پیاده‌ سازی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

یگان جزوه آموزشی متلب دانلود رایگان فیلم آموزشی متلب دانلود رایگان پایان نامه متلب دانلود رایگان حل تمرین متلب ت خصوصی متلب کلاس خصوصی متلب کلاس درس متلب کارگاه آموزشی دوره آموزشی متلب آموزش جامع کامل متلب آموزش پیاده سازی برنامه نویسی متلب آموزش را

پیاده‌ سازی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

مهندسي صنایع سیستم های س موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارایه موضوع انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد در با نرم افزار مطلب matlab حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارسی رایگان پروپوزال پروپزال پرپزال سمینار سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری رساله تز کاربرد اس

پیاده‌ سازی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

دامپروری  رشته فیزیک ریاضیات زبان انگلیسی  رشته نقشه کشی

======================== عبارات =====================
پیاده‌سازی
پیاده‌ سازی

====================== تکراری ها ====================
حذف نویز فلفل تأکید با چگالی بالا از تصویر ویدئو و بر مبنای پیاده‌سازی یک الگوریتم تصمیم سازی بنزین
پیاده‌سازی حفاظت دیستانس بر اساس یک الگوریتم هوشمند
پیاده‌سازی سخت‌افزاری الگوریتم PSO با استفاده از تکنولوژی CMOS
پیاده‌سازی ساختمان داده و الگوریتم دست‌یابی در یک فاز اطلاعات جیبی
پیاده‌سازی کنترل کننده ژیروسکوپ فیبر نوری به کمک الگوریتم های هوشمند

ینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه