نوشته‌ها

آموزش پرایس اکشن فیلم رایگان فارسی

 

 

 

 
ردیف عنوان لینک حجم
۱ بخش اول دانلود ۱۱۲MB
۲ بخش دوم دانلود ۱۳۵MB
۳ بخش سوم دانلود ۱۱۱MB
۴ بخش چهارم دانلود ۱۴۰MB
۵ بخش پنجم دانلود ۱۰۸MB
۶ بخش ششم دانلود ۱۲۱MB
۷ بخش هفتم دانلود ۷۸MB
۸ بخش هشتم دانلود ۳۲MB

 

بازنشر از فراچارت farachart.com

 

 
ردیف عنوان لینک حجم
۱ Base Bench  دانلود  ۴۱MB
۲ BM3  دانلود  ۷۱MB
۳ Benchmark-2  دانلود  ۵۶MB
۴ Important  دانلود  ۶۴MB
۵ Target  دانلود  ۳۷MB
۶ Line chart  دانلود  ۹۳MB
۷ Snip  دانلود  ۹۰MB
۸ Snip & Macd  دانلود  ۱۰۸MB
۹ Kumo Calibration  دانلود  ۷۸MB
۱۰ Trading Puzzle  دانلود  ۱۰۵MB
۱۱ Skill-1  دانلود  ۱۰۲MB
۱۲ B-P-M  دانلود  ۹۰MB
۱۳ Skill-2  دانلود  ۱۱۳MB
۱۴ Tips of ku & mac  دانلود  ۲۷MB
پیوست (PDF) Line & BM & Book  دانلود  ۵۷MB

بازنشر از فراچارت farachart.com

بخش موضوعات لینک دانلود حجم
۱ مفاهیم و مقدمات روش پرایس اکشن
معرفی روش و تشریح کاربرد آن
تشریح مفهوم عرضه و تقاضا
بررسی قله ها و دره ها
شناسایی اصولی روند در چارت
کار با روند بدون استفاده از ابزار تشخیص و تفکیک
روندهای صعودی، نزولی و خنثی
کار عملی روی چارت و بررسی روندها
 لینک  ۱۰۹MB
۲ تعیین سطوح حمایت و مقاومت
بکارگیری محدوده های واکنشی
تعیین سطوح اصلی روش پرایس اکشن
ترسیم صحیح و نکات مهم
کار با محدوده های تاثیر گذار چارت
استفاده از مفهوم اصلی عرضه و تقاضا
بررسی تفسیر عرضه و تقاضا در محدوده های مهم چارت
 لینک  ۱۲۰MB
۳ آشنایی با الگوهای شمعی و کاربرد آن
مهمترین الگوها
الگوی پین بار و شناخت دقیق آن
بررسی خصوصیات پین بارها
پین بارهای قدرتمند
الگوی انگولفینگ و شناخت دقیق آن
بررسی خصوصیات انگولفینگ ها
بررسی چارت و تشخیص کندل های مهم
آشنایی با زبان کندل ها
کندل شناسی
 لینک  ۹۸MB
۴ آموزش نحوه تعیین نوع معاملات
ورود لحظه ای
ورود با سفارش گذاری
بررسی سه روش ورود به پوزیشن در پرایس اکشن
روش تقسیم حجم پوزیشن برای ورود از دو روش
محاسبه حد زیان بر اساس کندل ها
حد ضرر بر اساس سطوح پرایس اکشن
تعیین تارگت برای معاملات
حد سود اولیه و تریل کردن پوزیشن
مدیریت ریسک
درصد اطمینان و ریسک ریوارد هر پوزیشن
 لینک  ۹۵MB
۵ مرور مطالب گذشته
راهنمای گام به گام پرایس اکشن
رفع اشکال و بیان نکات مهم
پرسش و پاسخ با کاربران
 لینک  ۷۶MB
۶ کارگاه عملی اول و بررسی بازار
مرور مطالب گذشته
رفع اشکال و بیان نکات مهم
پرسش و پاسخ با کاربران
 لینک  ۹۶MB
۷ کارگاه عملی دوم و بررسی بازار
مرور مطالب گذشته
رفع اشکال و بیان نکات مهم
پرسش و پاسخ با کاربران
 لینک  ۱۰۹MB

دانلود قسمت اول آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۵۴ مگابای

دانلود قسمت دوم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۳۵ مگابایت

دانلود قسمت سوم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۲۸ مگابایت

دانلود قسمت چهارم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۳۱ مگابایت

دانلود قسمت پنجم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۸۶ مگابایت

دانلود قسمت ششم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۳۹ مگابایت

دانلود قسمت هفتم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۵۰ مگابایت

دانلود قسمت هشتم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۹۴ مگابایت

دانلود قسمت نهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۸۵ مگابایت

دانلود قسمت دهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۸۴ مگابایت

دانلود قسمت یازدهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۱۰۰ مگابایت

دانلود قسمت دوازدهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۵۲ مگابایت

دانلود قسمت سیزدهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۸۵ مگابایت

دانلود قسمت چهاردهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۲۲ مگابایت

دانلود قسمت پانزدهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۱۵ مگابایت

دانلود قسمت شانزدهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۱۲۸ مگابایت

دانلود قسمت هفدهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۱۴۲ مگابایت

دانلود قسمت هجدهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۱۴۰ مگابایت

دانلود قسمت نونزدهم آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با حجم ۴۴ مگابایت

دانلود وبینار آموزش پرایس اکشن با حجم ۳۹۰ مگابایت مورخ ۲۴/۰۷/۹۴

دانلود وبینار آموزش پرایس اکشن مورخ با حجم ۴۰۲ مگابایت ۲۴/۱۰/۹۴

دانلود وبینار آموزش پرایس اکشن مورخ با حجم ۳۸۵ مگابایت ۱۵/۰۲/۹۵

 

بازنشر از فراچارت farachart.com

 


فیلم آموزش پرایس اکشن با اندرو جیکن با زیرنویس فارسی

ردیف عنوان لینک دانلود حجم
۱ بخش اول لینک ۳۸۵MB
۲ بخش دوم لینک ۱٫۱۰GB
۳ بخش سوم لینک ۳۲MB
۴ ریز سرفصل ها لینک PDF

رمز فایل ها farachart.com

======================================================================================================================================

 
 
 
 
 
[کل: 1 میانگین: 5]

آموزش امواج الیوت فیلم رایگان فارسی فیلم رایگان فارسی آموزش جامع امواج الیوت

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک دانلود حجم
۱ بخش اول دانلود ۲۰ مگابایت
۲ بخش دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۳ بخش سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۴ بخش چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۵ بخش پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۶ بخش ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۷ بخش هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۸ بخش هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
۹ بخش نهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۰ بخش دهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۱ بخش یازدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۲ بخش دوازدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۳ بخش سیزدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۴ بخش چهاردهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۵ بخش پانزدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۶ بخش شانزدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۷ بخش هفدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۸ بخش هجدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۱۹ بخش نوزدهم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۰ بخش بیستم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۱ بخش بیست و یکم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۲ بخش بیست و دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۳ بخش بیست و سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۴ بخش بیست و چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۵ بخش بیست و پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۶ بخش بیست و ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۷ بخش بیست و هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۸ بخش بیست و هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
۲۹ بخش بیست و نهم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۰ بخش سی ام دانلود ۲۰ مگابایت
۳۱ بخش سی و یکم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۲ بخش سی و دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۳ بخش سی و سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۴ بخش سی و چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۵ بخش سی و پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۶ بخش سی و ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۷ بخش سی و هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۸ بخش سی و هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
۳۹ بخش سی و نهم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۰ بخش چهلم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۱ بخش چهل و یکم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۲ بخش چهل و دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۳ بخش چهل سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۴ بخش چهل و چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۵ بخش چهل و پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۶ بخش چهل و ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۷ بخش چهل و هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۸ بخش چهل و هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
۴۹ بخش چهل و نهم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۰ بخش پنجاهم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۱ بخش پنجاه و یکم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۲ بخش پنجاه و دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۳ بخش پنجاه و سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۴ بخش پنجاه و چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۵ بخش پنجاه و پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۶ بخش پنجاه و ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۷ بخش پنجاه و هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۸ بخش پنجاه و هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
۵۹ بخش پنجاه و نهم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۰ بخش شصتم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۱ بخش شصت و یکم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۲ بخش شصت و دوم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۳ بخش شصت و سوم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۴ بخش شصت و چهارم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۵ بخش شصت و پنجم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۶ بخش شصت و ششم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۷ بخش شصت و هفتم دانلود ۲۰ مگابایت
۶۸ بخش شصت و هشتم دانلود ۲۰ مگابایت
منبع: چارت ایران
 

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم
۱ مقدمه ای بر اصول امواج الیوت دانلود ۲۹MB
۲ آموزش سیکل پیشرو (بحش اول) دانلود ۴۲MB
۳ آموزش سیکل پیشرو (بحش دوم) دانلود ۲۱MB
۴ آموزش سیکل اصلاحی دانلود ۴۶MB
۵ تمرین و موج شماری در نرم افزار داینامیک تریدر دانلود ۹۷MB
منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

ردیف موضوع حجم لینک
۱ مفاهیم اساسی موج و تشخیص تک موج ها ۶۰MB دانلود
۲ تمرین تشخیص موج و درجه آن ۶۱MB دانلود
۳ الگوهای جنبشی بخش اول ۳۰۶MB دانلود
۴ تمرین الگوهای جنبشی ۱۲۰MB دانلود
۵ الگوهای جنبشی بخش دوم (مثلث های قطری) ۵۴MB دانلود
۶ الگوهای جنبشی بخش سوم (امواج گسترش یافته) ۱۰۶MB دانلود
۷ الگوهای اصلاحی بخش اول (مقدماتی) ۵۷MB دانلود
۸ الگوهای اصلاحی بخش دوم (زیگزاگ ها) ۸۵MB دانلود
۹ الگوهای اصلاحی مسطح ۳۰MB دانلود
۱۰ تمرین الگوهای اصلاحی زیگزاگ و مسطح ۱۴MB دانلود
۱۱ الگوهای اصلاحی مثلث ۲۲MB دانلود
۱۲ الگوهای اصلاحی پیچیده ۲۴MB دانلود
منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
 
ردیف عنوان لینک حجم زمان
۱ بخش اول: مقدمه و آشنایی با دیدگاه داینامیک تریدینگ در بازار نمایش ۲۵۳MB ۸۵min
۲ بخش دوم: معرفی ابعاد داینامیک تریدینگ / توضیح و تشریح بعد مومنتوم نمایش ۲۳۲MB ۸۶min
۳ بخش سوم: آموزش کامل اندیکاتور دی تی اسیلاتور / استفاده در تایم فریم دوگانه نمایش ۲۵۸MB ۹۸min
۴ بخش چهارم: بررسی و تشریح بعد الگو: تشریح ساختار الگوهای اصلاحی و بررسی کلید شناسایی آن ها نمایش ۲۳۴MB ۹۳min
۵ بخش پنجم: بررسی و تشریح بعد الگو: تشریح ساختار الگوهای پیشرو و شناسایی قوانین این الگو ها نمایش ۲۲۴MB ۹۲min
۶ بخش ششم: تشریح بعد قیمت: بررسی ابزارهای فیبوناچی / اصلاحی و پیشروی و توضیح نکات آن نمایش ۲۰۴MB ۸۵min
۷ بخش هفتم: ترکیب عملی سه بعد الگو ، قیمت و مومنتوم / ذکر نکات کلیدی و فنون نمایش ۲۴۳MB ۹۴min
۸ بخش هشتم: بررسی زمانی یک اصلاح نمایش ۲۲۱MB ۹۴min
۹ بخش نهم: بررسی و تشریح بعد زمان: بررسی زمانی یک پیشروی / معرفی دیگر فاکتورهای زمانی / ترکیب عملی ابعاد قیمت، الگو و زمان نمایش ۲۱۰MB ۸۴min
۱۰ بخش دهم: معامله با داینامیک تریدینگ: چگونگی ترکیب هر چهار بعد الگو ، قیمت ، زمان و مومنتوم / روش های ورود به معامله / مدیریت سرمایه / حدود سود / نحوه مدیریت معامله نمایش ۲۶۶MB ۱۰۶min
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم زمان
۱ بخش اول: معرفی الیوت / تفاوت های سبک نئو ویو و الیوت کلاسیک / مفهوم کش دیتا نمایش ۶۸MB ۳۸min
۲ بخش دوم: نمودار تعدیل شده یا نشده؟ / نمودار لگاریتمی یا حسابی؟ / انواع کلاس رفتاری الگوهای الیوتی / انواع الگو های شتابدار و الزامات آنها نمایش ۶۹MB ۳۷min
۳ بخش سوم: آموزش کامل تهیه کش دیتا به روش دستی
نمایش ۳۷MB ۱۳min
۴ بخش چهارم: پرسش و پاسخ نمایش ۳۸MB ۱۶min
۵ بخش پنجم: انواع الگوهای شتابدار / تایید پسا الگویی در شتابدارها نمایش ۶۹MB ۲۹min
۶ بخش ششم: تیپ بندی الگوهای اصلاحی / تشریح زیگزاگ ها نمایش ۶۳MB ۲۹min
۷ بخش هفتم: الگوی فلت یا مسطح نمایش ۸۵MB ۳۹min
۸ بخش هشتم: مثلث ها / مثلث های انقباضی نمایش ۱۳۲MB ۵۶min
۹ بخش نهم: مثلث های انبساطی و خنثی نمایش ۸۵MB ۴۱min
۱۰ جلسه دهم: الگوهای دیامتریک و سیمتریک نمایش ۷۶MB ۳۴min
۱۱ جلسه یازدهم: الگوهای اصلاحی ترکیبی / پاسخ به پرسش های مطرح شده نمایش ۸۲MB ۳۶min
۱۲ جلسه دوازدهم : تحلیل نسبت های فیبوناچی و قدرت الگوها نمایش ۱۱۵MB ۴۹min
۱۳ جلسه سیزدهم : قوانین مورد نیاز برای تجمیع صحیح الگوها / نکاتی برای نقطه شروع موج شماری نمایش ۱۴۵MB ۶۲min
۱۴ چلسه چهاردهم: شمارش چارت بر اساس نئو ویو نمایش ۱۱۶MB ۵۲min
۱۵ جلسه پانزدهم: موج شماری عملی
نمایش ۱۲۳MB ۶۰min
۱۷ پیوست ۱ : فایل txt تقویم شمسی و میلادی در تایم فریم های مختلف جهت ترسیم دستی کش دیتا در داینامیک تریدر لینکلینک
۱۸ پیوست ۲ : کتاب راهنمای جامع امواج الیوت به سبک نئو ویو (ویراش سوم)
۱۹ اطاعات مربوط به نرم افزار تولید کش دیتا در کانال تلگرامی CashDataExporter@ می باشد.

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم زمان
۱ مقدمه  / ساختارهای شتابدار / ساختارهای اصلاحی / قوانین شتابدارها / موج ممتد / بخشیزگی / اصل تناوب / شتاب دارهای ترمینال / نشانه های اتمام روند / مروری بر انواع ساختارهای اصلاحی نمایش ۸۱MB ۳۸min
۲ موج پنج ناقص / انواع ساختارهای اصلاحی / زیگزاگ ها نمایش ۵۰MB ۲۲min
۳ ساختار اصلاحی فلت نمایش ۳۷MB ۱۷min
۴ ساختار اصلاحی مثلثی نمایش ۴۱MB ۱۹min
۵ ساختار اصلاحی ترکیبی / روابط امواج / منابع تدریس نمایش ۵۳MB ۲۵min
۶ گارگاه آموزشی (۱) نمایش ۶۹MB ۲۶min
۷ گارگاه آموزشی (۲) نمایش ۴۹MB ۲۱min
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

ردیف عنوان لینک حجم
۱ مقدمه و انواع موج دانلود ۲۵MB
۲ انواع روند در امواج الیوت دانلود ۴۳MB
۳ امواج اصلی و اصلاحی و قضیه فرکتال در امواج الیوت دانلود ۳۹MB
۴ موج شتابدار و ممتد و شناخت انواع کف دانلود ۴۰MB
۵ ویژگی امواج الیوت دانلود ۳۰MB
۶ ویژگی ها و نکات کمک تحلیلی امواج الیوت دانلود ۴۴MB
۷ کارگاه آموزشی موج شماری دانلود ۵۸MB
۸ الگوی اصلاحی مثلث دانلود ۳۶MB
۹ فیبوناچی retracement دانلود ۳۰MB
۱۰ فیبوناچی extension دانلود ۳۴MB
۱۱ فیبوناچی projection دانلود ۳۴MB
۱۲ prz ها دانلود ۳۳MB
 
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

وجه! به علت طولانی بودن تایم جلسات حجم ویدئو ها هم بالاست لذا توصیه می کنیم ویدئو ها را دانلود کرده و از تماشای آنلاین آن پرهیز کنید تا شاهد نمایش کند ویدئو ها نباشید.

ردیف عنوان لینک حجم
۱ جلسه اول (Elliott Wave) دانلود ۱۹۷MB
۲ جلسه دوم (Impulse Waves Patterns) دانلود ۲۴۴MB
۳ جلسه سوم (تمرین) دانلود ۱۴۹MB
۴ جلسه چهارم (ZigZag Correction) دانلود ۲۲۳MB
۵ جلسه پنجم (Flat Correction) دانلود ۱۸۴MB
۶ جلسه ششم (تمرین) دانلود ۳۱۵MB
۷ جلسه هفتم (Regular Flat) دانلود ۱۲۱MB
۸ جلسه هشتم (تمرین) دانلود ۲۶۹MB
۹ جلسه نهم (مروی بر گذشته) دانلود ۱۱۰MB
۱۰ جلسه دهم (ABC Pattern) دانلود ۱۴۳MB
۱۱ جلسه یازدهم (تمرین) دانلود ۱۸۰MB
۱۲ جلسه دوازهم (اصلاح های مثلث و مرکب بخش اول) دانلود ۱۸۶MB
۱۳ جلسه سیزدهم (اصلاح های مثلث و مرکب بخش دوم) دانلود ۱۲۲MB
۱۴ جلسه چهاردهم (تمرین) دانلود ۲۰۲MB
۱۵ جلسه پانزدهم : مروری کامل بر دروس گذشته (اتمام دروس الیوت) دانلود ۱۰۰MB
۱۶ جلسه شانزدهم : نحوه پوزیشن گیری و تعیین حد ضرر دانلود ۱۰۲MB
۱۷ روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش ۱) دانلود ۱۷۶MB
۱۸ روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش ۲) دانلود ۱۹۸MB
۱۹ روش بیل ویلیامز و تلفیق آن با الیوت (بخش ۳) دانلود ۲۴۰MB
 
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک دانلود حجم
۱ انواع سیکل ها (موج) دانلود  ۶۱MB
۲ کف مطلق با استفاده از قاعده رابرت ماینر دانلود  ۵۹MB
۳ موج شماری قسمت اول دانلود  ۵۵MB
۴ موج شماری قسمت دوم دانلود  ۹۵MB
۵ آشنایی با انواع فیبوناچی ها دانلود  ۷۰MB
۶ انواع prz دانلود  ۹۳MB
۷ کشیدگی (امتداد) موج یک دانلود  ۳۶MB
۸ کشیدگی (امتداد) موج سوم دانلود ۴۱MB
۹ کشیدگی (امتداد) موج پنجم دانلود ۳۷MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
ردیف عنوان لینک حجم
۱ بخش اول (مقدمه و تاریخچه، فرکتالها، روانشناسی امواج الیوت، ساختار موج حرکتی و اصلاحی) دانلود ۷۵MB
۲ بخش دوم (صفات و مشخصات موح ها، فیبوناچی و کاربرد ان در امواج الیوت، درجه موج و نام گذاری امواج، قوانین امواج الیوت، مفهوم کشیدگی) دانلود ۱۱۳MB
۳ بخش سوم (ادامه مفهوم کشیدگی، کشیدگی پیچیده، ساختار امواج جنبشی) دانلود ۹۵MB
۴ بخش چهارم (ساختار امواج اصلاحی) دانلود ۱۳۳MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

شماره عنوان لینک حجم فایل
۱ بخش اول دانلود ۹۷MB
۲ بخش دوم دانلود ۹۸MB
۳ بخش سوم دانلود ۷۲MB
 

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

======================================================================================================================================

 
 

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

[کل: 0 میانگین: 0]

آموزش الگوها در تحلیل تکنیکال فیلم رایگان فارسی فیلم رایگان آموزش فارسی الگوها در تحلیل تکنیکال


 

PART1

PART2

PART3

PART4

 

آموزشی از Rezaee


 

ردیف عنوان لینک حجم زمان
۱ جلسه اول: آشنایی با کندل استیک / الگو های تک کندلی (الگوی چکش) نمایش ۵۶MB ۳۳min
۲ جلسه دوم: الگو های تک کندلی (الگوی شهاب سنگ / الگوی چکش معکوس / الگوی مرد به دار آویخته / الگوی دوجی و انواع آن / الگوی مارابوزو) نمایش ۶۴MB ۳۴min
۳ جلسه سوم: الگو های دو کندلی (الگوی پوشای صعودی و نزولی / الگوی ابر سیاه پوشاننده و نفوذگر / الگوی هارامی صعودی و نزولی / الگوی موچین بالایی و پایینی) نمایش ۷۴MB ۳۶min
۴ جلسه چهارم: برآیند کندلی / الگو های سه کندلی (الگوی ستاره صبحگاهی / الگوی ستاره شامگاهی / الگوی سه سرباز سفید پوش / الگوی سه کلاغ سیاه) نمایش ۵۹MB ۲۸min
۵ جلسه پنجم: جمع بندی الگو های کندلی / کارگاه عملی نمایش ۱۴۱MB ۳۸min

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.comردیف عنوان لینک حجم
۱ قسمت اول : معامله گری توسط الگوهای شمعب ، روانشناسی بدنه کندل ها و شناخت ساختاری کندل ها ( الگوی spinnig top و Doji) دانلود ۸۲MB
۲ قسمت دوم: روانشناسی سایه کندل های ژاپنی( الگوی Hammer و shooting star) دانلود ۶۶MB
۳ قسمت سوم: الگوی Bullish engulfing و bearish engulfing دانلود ۱۰۶MB
۴ قسمت چهارم: الگوی Dark cloud و piercing دانلود ۴۰MB
۵ قسمت پنجم:الگو های Bullish harami و Bearish Harami و morning star و Evening star دانلود ۶۰MB
۶ قسمت ششم: نکات و فنون معامله گری توسط الگوهای شمعی دانلود ۷۴MB
پیوست اکسپرت شبیه ساز ترید دانلود ۳۱MB

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com


 

ردیف عنوان لینک حجم
۱ بخش اول دانلود ۱۲۷MB
۲ بخش دوم دانلود ۸۸MB

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com


 

ردیف عنوان لینک حجم زمان
۱ بخش اول : مقدمه / تعریف الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده / انواع الگوهای بازگشتی / الگوی سقف دوقلو / الگوی سقف دو قلو / الگوی سقف سه قلو / الگوی کف سه قلو / الگوی سر و شانه سقف / الگوی سر و شانه کف / الگوی الماس / الگوی وی / الگوی راندینگ مشاهده ۶۷MB ۲۳min
۲ بخش دوم : الگو های ادامه دهنده / الگوی مثلث افزایشی / الگوی مثلث کاهشی / الگوی مثلث متقارن / الگوی مثلث پهن شونده / الگوی گوه یا کنج / الگوی دایاگونال / الگوی کاپ یا فنجان / الگوی مستطیل / الگوی کانال های موازی / الگوی کروان / الگوی پرچم مشاهده ۶۰MB ۲۱min
۳ مثال و تمرین مشاهده ۱۱۸MB ۲۴min

منبع: فراچارت       رمز فایل farachart.com

 


سایر لینک های مربوط به بخش الگوهای قیمتی:

 

 

 

فیلم رایگان آموزش فارسی الگوها در تحلیل تکنیکال

برای دانلود مجموعه فیلم های آموزشی رایگان فارسی تحلیل تکنیکال اینجا کلیک کنید  

خانه مطلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

  

[کل: 0 میانگین: 0]