نوشته‌ها

تشخیص لبه با اپراتور الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان کد پروژه متلب

 

تشخیص لبه با اپراتور الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان کد پروژه متلب

Edge detection by Genetic Algorithm operator

لینک دانلود (کلیک کنید)

برای اجرای کدهای متلب نام فولدرها نباید فارسی باشد.

مراقب سودجویانی که دقیقا همین کدهای رایگان خانه متلب را به فروش میرسانند باشید.

لطفا هرگونه مشکل در مورد کدهای رایگان را فقط از طریق سایت پیگیری کنید و از تلفن ، تلگرام و میل استفاده نکنید.

عنوان کد متلب مورد نظر خود را در انتهای همین پست مطرح نمایید تا در صورت امکان به صورت رایگان بر روی سایت قرار گیرد.

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

استفاده پایان کشاورزی مق

تشخیص لبه با اپراتور الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان کد پروژه متلب

نامه کد کدینگ آموزش پروژه دانشجویی پیشنهادی موضوع رساله رایگان دکتری ارشد کاربرد PDF فارسی نویسی چیست

سفارش پروژه متلب

تشخیص لبه با اپراتور الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان کد پروژه متلب

تشخیص لبه با اپراتور الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان کد پروژه متلب

هندسی شبکه آب های نرم‌افزار تحقیق لجستیک مسائل سرامیک ارتباطات موسیقی زمین تحلیل آماری امن کیمینز رایگان  رشته  عمران تاسیسات  مهندسی   خاکشناسی نرم مهندسی  مهندسي it + آموزشی مدیریت  اقتصاد انت

تشخیص لبه با اپراتور الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان کد پروژه متلب

F  مهندسی شبکه  رشته بیومکانیک و   حسابداري حقوق  ساخت صنعتی صنایع انرژي

 

فیلم آموزش رایگان الگوهای سرد سازی دما در الگوریتم SA در متلب

دانلود فیلم آموزش رایگان الگوهای سرد سازی دما در الگوریتم SA در متلب به زبان فارسی به همراه کد متلب

لینک دانلود (کلیک کنید)

 

مدرس : شهاب پورصفری

منبع : خانه متلب (matlabhome.ir)

برای دانلود رایگان مجموعه کامل آموزش SA اینجا کلیک کنید

 

فروش ، کپی برداری و باز تولید این محصول غیر قانونی است و پیگرد قانونی دارد .

لطفا هرگونه مشکل در مورد محصولات رایگان را فقط از طریق سایت پیگیری کنید و از تلفن ، تلگرام و میل استفاده نکنید.

عنوان آموزش مورد نظر خود را در انتهای همین پست مطرح نمایید تا در صورت امکان به صورت رایگان بر روی سایت قرار گیرد.

 

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

رساله کدینگ کارشناسی مدل نامه دانشجویی ارایه رایگان صنعتی هوش PPT تز نویسی موضوع پایان مکانیک سفارش عصبی موضوع فارسی پروپزال کاوی کشاورزی حسابداری کد موضوعات کدنویسی مقاله matlab ارشد کاربرد بندی پیاده جزوه سفارش خوشه PDF مصنوعی Power موضوع انتخاب مهندسی برنامه فیلم Point کا

فیلم آموزش رایگان الگوهای سرد سازی دما در الگوریتم SA در متلب

تم  مهندسی آموزش ریزی سیستم ا

فیلم آموزش رایگان الگوهای سرد سازی دما در الگوریتم SA در متلب

کدنویسی صنعتی یابی  رشته ماشین بدنه و  مهندسی پروژه شبکه محركه کاربردی لجستیک  مهندسی  مهندسي بیومکانیک  IT عصبی های کامینز اسلامی‌‌ رشته  مدیریت آب تامین SOM نقل ترابري ای های ابتدایی متالوژی محاسبات سازه اطمبنان روانشناسی  اقتصاد منابع برنامه انتخاب هوش صنایع انجام ها تاسیسات تولید اهواز سازی یزد م

فیلم آموزش رایگان الگوهای سرد سازی دما در الگوریتم SA در متلب

ایع اجتماعی مشهد  مهندسی آبخیزداری دانلود  مهندسي matlab

 

بهینه سازی استوار Robust Optimization RO

بهینه سازی استوار مقاوم روباست Robust Optimization RO دانلود رایگان کد پروژه متلب

لینک دانلود (کلیک کنید):

Test functions for benchmarking single-objective robust algorithms:

Test functions for benchmarking multi-objective robust algorithms:

 

برای اجرای کدهای متلب نام فولدرها نباید فارسی باشد.

مراقب سودجویانی که دقیقا همین کدهای رایگان خانه متلب را به فروش میرسانند باشید.

لطفا هرگونه مشکل در مورد کدهای رایگان را فقط از طریق سایت پیگیری کنید و از تلفن ، تلگرام و میل استفاده نکنید.

عنوان کد متلب مورد نظر خود را در انتهای همین پست مطرح نمایید تا در صورت امکان به صورت رایگان بر روی سایت قرار گیرد.

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

بهینه سازی استوار Robust Optimization RO

سفارش پروژه متلب

مهندسي رنگ

بهینه سازی استوار Robust Optimization RO

ی گیاهپزشک

بهینه سازی استوار Robust Optimization RO

ا فازی با شبیه فیلم امیرکبیر رای

بهینه سازی استوار Robust Optimization RO

امت سبد دستی فلسفه میدان مولفه  مهندسی  مهندسی  مهندسی بهداشت  آمار معماریی ها و دانلود  مهندسي پیاده مدیریت بیوالکتریک سيستم کامینز منابع  رشته  مهندسی توالی  بهینه حل RBF  مهندسی شبکه  رشته بیومکانیک و   حسابداري حقوق  ساخت صنعتی صنایع انرژي

 

فیلم آموزش رایگان برنامه اتوکد دو بعدی سطح متوسطه به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان برنامه اتوکد دو بعدی سطح متوسطه به زبان فارسی

لینکهای دانلود ( برای دانلود راست کلیک کرده و Save link as… را کلیک کنید):

فرمان Eraseجهت پاک کردن موضوعات ترسیمی و روش های انتخاب موضوعات اتوکد دوبعدی

روش های انتخاب موضوعات ترسیمی دراتوکد دوبعدی همچون کلیک چپ و انتخاب به روش Crossing و انتخاب به روش Window

فرمان OOPS جهت بر‌گرداندان آخرین موضوعی که توسط فرمان Erase پاک شده اتوکد دوبعدی

فرمان ‌Copy جهت نسخه برداری (تهیه کپی) از موضوعات ترسیمی اتوکد دوبعدی

فرمان Offset جهت تهیه کپی‌های موازی از موضوعات ترسیمی با فاصله مشخص اتوکد دوبعدی

فرمان Mirror جهت تهیه کپی آینه‌ای (‌قرینه‌ای‌) موضوعات ترسیمی نسبت به یک محور فرضی یا واقعی اتوکد دوبعدی

فرمان Move جهت جابه‌جایی موضوعات ترسیمی از نقطه‌ای به نقطه دیگر اتوکد دوبعدی

فرمان Rotate جهت چرخش موضوعات ترسیمی حول یک نقطه مبنا (Base Point) با یک زاویه مشخص اتوکد دوبعدی

فرمان Scale تغییر مقیاس موضوعات ترسیمی حول یک نقطه‌ی مبنا با یک ضریب مشخص اتوکد دوبعدی

فرمان Align برای منطبق کردن یک موضوع بر موضوعی دیگر اتوکد دوبعدی

فرمان Stretch جهت افزایش یا کاهش طول اضلاع موضوعات ترسیمی اتوکد دوبعدی

فرمان Lengthen‌‌ برای تغییر طول موضوعات ترسیمی از قبیل خطوط، کمان‌ها، چند‌خطی‌های اتوکد دوبعدی

فرمان Trim برش موضوعات با استفاده از یک موضوع دیگر به عنوان لبه برش اتوکد دوبعدی

فرمان Extend جهت امتداد دادن یک موضوع تا موضوع دیگر در اتوکد دوبعدی

فرمان Break برش دادن قسمتی از یک موضوع با معرفی دو نقطه ابتدا و انتها اتوکد دوبعدی

فرمان Break at Point جهت ایجاد یک نقطه برش روی قسمتی از موضوع ترسیمی اتوکد دوبعدی

فرمان Join جهت متصل کردن موضوعات اتوکد دوبعدی

فرمان Chamfer جهت پخ زدن گوشه‌های موضوعات ترسیمی اتوکد دوبعدی

فرمان Fillet جهت گرد‌‌کردن گوشه‌های موضوعات ترسیمی اتوکد دوبعدی

فرمان Explode جهت تجزیه موضوعات از قبیل چند‌خطی‌ها و هاشور‌ها اتوکد دوبعدی

فرمان ‌Array تهیه کپی ماتریسی (ستونی و ردیفی) Rectangular Array و Path Array کپی مسیر و Polar Array کپی حول یک نقطه اتوکد دوبعدی

فرمان Union تبدیل چند شکل دوبعدی به یک شکل واحد اتوکد دوبعدی

فرمان Subtract کم کردن چند شکل که به ناحیه تبدیل شده اند در اتوکد دوبعدی

فرمان Intersect تهیه فصل مشترک چند شکل را که به ناحیه تبدیل شده‌اند اتوکد دوبعدی

فرمان Edit Polyline ویرایش چند‌خطی‌های اتوکد دوبعدی

فرمان Edit Hatch ویرایش هاشورهای اتوکد دوبعدی

فرمان Edit Array ویرایش موضوعات کپی شده با فرمان Array اتوکد دوبعدی

فرمان Blend رسم منحنی‌های مماس یا هموار بین دو کمان اتوکد دوبعدی

فرمان Overkill حذف موضوعات مشابه که روی هم قرار گرفته اند اتوکد دوبعدی

فرمان Draw Order جهت ترتیب قرار‌گیری موضوعاتی که روی هم قرار گرفته اند اتوکد دوبعدی

 

 

 

 

 

 

منبع : وبسایت آموزش 365

برای دانلود رایگان مجموعه کامل آموزش فارسی نرم افزار اتوکد اینجا کلیک کنید

 

لطفا هرگونه مشکل در مورد محصولات رایگان را فقط از طریق سایت پیگیری کنید و از تلفن ، تلگرام و میل است