نوشته‌ها

SAW MCDM MADM Free Download Farsi Videos In Matlab

دانلود رایگان فیلم آموزشی SAW به فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی جامع زبان  فارسی روش SAW ساو  Simple Additive Weighting در متلب را به صورت رایگان دانلود نمایید. این فیلم بخشی از بسته آموزشی رایگان تصمیم گیری چند معیاره است.

ادامه مطلب …