بایگانی برچسب برای: فایل زیست 1

جمع بندی نکات مهم زیست شناسی دهم امیررضا گراوند دانلود رایگان PDF

 جمع بندی نکات مهم زیست شناسی دهم امیررضا گراوند دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

نمونه سوالات فصل دوم زیست شناسی دوازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF

نمونه سوالات فصل دوم زیست شناسی دوازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

نمونه سوالات فصل اول زیست یازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF

ببنمونه سوالات فصل اول زیست یازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

جزوه زیست گیاهی و جدول های گیاهی دانلود رایگان PDF

جزوه زیست گیاهی و جدول های گیاهی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

نکات پرتکرار زیست‌ شناسی دهم دانلود رایگان PDF

 نکات پرتکرار زیست‌ شناسی دهم دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

جزوه کامل زیست جانوری پایه دهم و یازدهم دانلود رایگان PDF

جزوه کامل زیست جانوری پایه دهم و یازدهم دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

نمونه سوالات فصل پنجم زیست شناسی یازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF

نمونه سوالات فصل پنجم زیست شناسی یازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

جزوه زیست ویتامین دی برای کنکور دانلود رایگان PDF

جزوه زیست ویتامین دی برای کنکور دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

جزوه جمع بندی قلب زیست شناسی دانلود رایگان PDF

جزوه جمع بندی قلب زیست شناسی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

جزوه زیست شناسی فصل قلب ،گردش مواد در بدن دانلود رایگان PDF

جزوه زیست شناسی فصل قلب ،گردش مواد در بدن دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

جزوه ۸۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی کنکور دانلود رایگان PDF

جزوه ۸۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی کنکور دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

جزوه‌ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد زیست‌شناسی پایه‌ دهم فصل ۵ دانلود رایگان PDF

جزوه‌ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد زیست‌شناسی پایه‌ دهم فصل ۵ دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

سوالات فصل به فصل زیست نهایی دانلود رایگان PDF

سوالات فصل به فصل زیست نهایی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

۲۱۰ تست جمع بندی زیست دهم با پاسخ دانلود رایگان PDF

۲۱۰ تست جمع بندی زیست دهم با پاسخ دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

مطالب ترکیبی زیست گیاهی کنکور، علی غیاثی دانلود رایگان PDF

مطالب ترکیبی زیست گیاهی کنکور، علی غیاثی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

جمع بندی کامل زیست شناسی دهم دانلود رایگان PDF

جمع بندی کامل زیست شناسی دهم دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

دانلود رایگان حل المسائل زیست دهم

 

دانلود رایگان حل المسائل زیست دهم

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

دانلود رایگان حل المسائل زیست شناسی یازدهم

دانلود رایگان حل المسائل زیست شناسی یازدهم

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

دانلود رایگان حل المسائل زیست شناسی دوازدهم تجربی

دانلود رایگان حل المسائل زیست شناسی دوازدهم تجربی

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

دانلود رایگان جزوه جریان اطلاعات در یاخته زیست دوازدهم

دانلود رایگان جزوه جریان اطلاعات در یاخته زیست دوازدهم

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

دانلود رایگان جزوه زیست شناسی یازدهم کنکور علی کرامت

دانلود رایگان جزوه زیست شناسی یازدهم کنکور علی کرامت

 

 


لینک

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

جزوه فصل ۶ زیست دوازدهم از انرژی به ماده دانلود رایگان

جزوه فصل ۶ زیست دوازدهم از انرژی به ماده دانلود رایگان

 

 


لینک

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

نکات مهم هایلایت شده کتاب درسی زیست پایه دوازدهم دانلود رایگان

دانلود نکات مهم هایلایت شده کتاب درسی زیست پایه دوازدهم دانلود رایگان

 

 


لینک 

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

دانلود رایگان کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ نوری نژاد

دانلود رایگان کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ نوری نژاد

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

جمع بندی زیست دو ماه مانده به کنکور

جمع بندی زیست دو ماه مانده به کنکور

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

[کل: 0 میانگین: 0]

دانلود رایگان جزوات نکته تست زیست شناسی نظام قدیم

دانلود رایگان جزوات نکته تست زیست شناسی نظام قدیم

 

 


۱٫۴۵ مگابایت PDF
۵٫۰۷ مگابایت PDF
۳٫۸۰ مگابایت ZIP
۳٫۱۱ مگابایت PDF

 

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  جزوه ۷۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی دانلود رایگان

  جزوه ۷۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی دانلود رایگان

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  دانلود رایگان جزوه فصل اول زیست شناسی دوازدهم تجربی

  دانلود رایگان جزوه فصل اول زیست شناسی دوازدهم تجربی

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  دانلود رایگان جزوه تولید مثل زیست یازدهم

  دانلود رایگان جزوه تولید مثل زیست یازدهم

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  دانلود رایگان جزوه فصل اول تنظیم عصبی زیست یازدهم تجربی‎

  دانلود رایگان جزوه فصل اول تنظیم عصبی زیست یازدهم تجربی‎

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  آشنایی با انواع تست زیست و تله های تستی

  آشنایی با انواع تست زیست و تله های تستی

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  دانلود رایگان جزوه تقسیم یاخته زیست یازدهم

  دانلود رایگان جزوه تقسیم یاخته زیست یازدهم

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  جزوه زیست شناسی یازدهم فصل حواس و اسکلت دانلود رایگان

  جزوه زیست شناسی یازدهم فصل حواس و اسکلت دانلود رایگان

   

   


  لینک 

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  دانلود رایگان جزوه فصل چهارم زیست شناسی یازدهم تنظیم شیمیایی

  دانلود رایگان جزوه فصل چهارم زیست شناسی یازدهم تنظیم شیمیایی

   

   


  لینک 

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  دانلود رایگان جزوه زیست شناسی مبحث هورمون

  دانلود رایگان جزوه زیست شناسی مبحث هورمون

   

   


  لینک


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  دانلود رایگان جزوه فصل تنفس زیست شناسی

  دانلود رایگان جزوه فصل تنفس زیست شناسی

   

   


  لینک

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  دانلود رایگان جزوه نکته و تست تجمیعی زیست شناسی

  دانلود رایگان جزوه نکته و تست تجمیعی زیست شناسی

   

   


  لینک


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  دانلود رایگان جزوات زیست شناسی کنکور علی کرامت

  دانلود رایگان جزوات زیست شناسی کنکور علی کرامت

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  جزوه نکته و تست زیست شناسی ویژه جمع بندی کنکور دانلود رایگان

  جزوه نکته و تست زیست شناسی ویژه جمع بندی کنکور دانلود رایگان

   

   


  لینک 

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  جزوه جمع بندی تصویری زیست شناسی دانلود رایگان

  جزوه جمع بندی تصویری زیست شناسی دانلود رایگان

   

   


  لینک 

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  [کل: 0 میانگین: 0]

  زیست‌ شناسی پایه دهم دانلود رایگان جزوه حل المسائل جمع بندی کامل

  زیست‌ شناسی پایه دهم دانلود رایگان جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی

   

   

  منبع و پسورد فایل فشرده تمام فایل های زیر : www.konkur.in


   دانلود جزوه رمزگذاری زیست شناسی پایه دهم


  حل تمرین کامل زیست شناسی ۱ پایه دهم تجربی دوره دوم متوسطه منطبق بر کتاب درسی در ۱۶۴ صفحه و با پاسخ تشریحی برای هر هفت فصل


  جزوه ترکیبی گوارش زیست شناسی پایه دهم مبحث سلول توسط جناب آقای مهدی علمی (دانشجوی پزشکی رشته ژنتیک) در ۷۰ صفحه 


  جزوه رمزگردانی زیست دهم علی غیاثی

   


  جزوه قیدهای زیست ۱ نظام جدید پایه دهم متوسطه به صورت فصل به فصل توسط سید سینا سیدی

   


  جزوه تحلیل ترکیبی پارامسی آنزیم و کبد و گوارش زیست شناسی، برای رشته تجربی به صورت کاملا جامع و کاربردی توسط مدرس مجرب زیست شناسی جناب علی غیاثی در ۵۷صفحه


   جزوه خلاصه دروس و جمع بندی نکات مهم زیست شناسی دهم توسط امیررضا گراوند رو براتون قرار بدیم. این جزوه شامل تمامی فصول زیست دهم است که در ۲۸ صفحه


   

  [کل: 0 میانگین: 0]