بایگانی برچسب برای: فایل زیست 1

جمع بندی نکات مهم زیست شناسی دهم امیررضا گراوند دانلود رایگان PDF

 جمع بندی نکات مهم زیست شناسی دهم امیررضا گراوند دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

نمونه سوالات فصل دوم زیست شناسی دوازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF

نمونه سوالات فصل دوم زیست شناسی دوازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

نمونه سوالات فصل اول زیست یازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF

ببنمونه سوالات فصل اول زیست یازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

جزوه زیست گیاهی و جدول های گیاهی دانلود رایگان PDF

جزوه زیست گیاهی و جدول های گیاهی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

نکات پرتکرار زیست‌ شناسی دهم دانلود رایگان PDF

 نکات پرتکرار زیست‌ شناسی دهم دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

جزوه کامل زیست جانوری پایه دهم و یازدهم دانلود رایگان PDF

جزوه کامل زیست جانوری پایه دهم و یازدهم دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

نمونه سوالات فصل پنجم زیست شناسی یازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF

نمونه سوالات فصل پنجم زیست شناسی یازدهم با پاسخ تشریحی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

جزوه زیست ویتامین دی برای کنکور دانلود رایگان PDF

جزوه زیست ویتامین دی برای کنکور دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

جزوه جمع بندی قلب زیست شناسی دانلود رایگان PDF

جزوه جمع بندی قلب زیست شناسی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

جزوه زیست شناسی فصل قلب ،گردش مواد در بدن دانلود رایگان PDF

جزوه زیست شناسی فصل قلب ،گردش مواد در بدن دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

جزوه ۸۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی کنکور دانلود رایگان PDF

جزوه ۸۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی کنکور دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

جزوه‌ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد زیست‌شناسی پایه‌ دهم فصل ۵ دانلود رایگان PDF

جزوه‌ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد زیست‌شناسی پایه‌ دهم فصل ۵ دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

سوالات فصل به فصل زیست نهایی دانلود رایگان PDF

سوالات فصل به فصل زیست نهایی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

۲۱۰ تست جمع بندی زیست دهم با پاسخ دانلود رایگان PDF

۲۱۰ تست جمع بندی زیست دهم با پاسخ دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

مطالب ترکیبی زیست گیاهی کنکور، علی غیاثی دانلود رایگان PDF

مطالب ترکیبی زیست گیاهی کنکور، علی غیاثی دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

جمع بندی کامل زیست شناسی دهم دانلود رایگان PDF

جمع بندی کامل زیست شناسی دهم دانلود رایگان PDF جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی مجانی نمونه سوال امتحانی پی دی اف کنکور تست

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

دانلود رایگان حل المسائل زیست دهم

 

دانلود رایگان حل المسائل زیست دهم

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

دانلود رایگان حل المسائل زیست شناسی یازدهم

دانلود رایگان حل المسائل زیست شناسی یازدهم

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

دانلود رایگان حل المسائل زیست شناسی دوازدهم تجربی

دانلود رایگان حل المسائل زیست شناسی دوازدهم تجربی

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

دانلود رایگان جزوه جریان اطلاعات در یاخته زیست دوازدهم

دانلود رایگان جزوه جریان اطلاعات در یاخته زیست دوازدهم

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

دانلود رایگان جزوه زیست شناسی یازدهم کنکور علی کرامت

دانلود رایگان جزوه زیست شناسی یازدهم کنکور علی کرامت

 

 


لینک

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

جزوه فصل ۶ زیست دوازدهم از انرژی به ماده دانلود رایگان

جزوه فصل ۶ زیست دوازدهم از انرژی به ماده دانلود رایگان

 

 


لینک

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

نکات مهم هایلایت شده کتاب درسی زیست پایه دوازدهم دانلود رایگان

دانلود نکات مهم هایلایت شده کتاب درسی زیست پایه دوازدهم دانلود رایگان

 

 


لینک 

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

دانلود رایگان کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ نوری نژاد

دانلود رایگان کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ نوری نژاد

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

جمع بندی زیست دو ماه مانده به کنکور

جمع بندی زیست دو ماه مانده به کنکور

 

 


لینک دانلود

 


منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

 

Rate this post

دانلود رایگان جزوات نکته تست زیست شناسی نظام قدیم

دانلود رایگان جزوات نکته تست زیست شناسی نظام قدیم

 

 


۱٫۴۵ مگابایت PDF
۵٫۰۷ مگابایت PDF
۳٫۸۰ مگابایت ZIP
۳٫۱۱ مگابایت PDF

 

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  جزوه ۷۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی دانلود رایگان

  جزوه ۷۰۰۰ نکته ترکیبی زیست شناسی دانلود رایگان

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  دانلود رایگان جزوه فصل اول زیست شناسی دوازدهم تجربی

  دانلود رایگان جزوه فصل اول زیست شناسی دوازدهم تجربی

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  دانلود رایگان جزوه تولید مثل زیست یازدهم

  دانلود رایگان جزوه تولید مثل زیست یازدهم

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  دانلود رایگان جزوه فصل اول تنظیم عصبی زیست یازدهم تجربی‎

  دانلود رایگان جزوه فصل اول تنظیم عصبی زیست یازدهم تجربی‎

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  آشنایی با انواع تست زیست و تله های تستی

  آشنایی با انواع تست زیست و تله های تستی

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  دانلود رایگان جزوه تقسیم یاخته زیست یازدهم

  دانلود رایگان جزوه تقسیم یاخته زیست یازدهم

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  جزوه زیست شناسی یازدهم فصل حواس و اسکلت دانلود رایگان

  جزوه زیست شناسی یازدهم فصل حواس و اسکلت دانلود رایگان

   

   


  لینک 

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  دانلود رایگان جزوه فصل چهارم زیست شناسی یازدهم تنظیم شیمیایی

  دانلود رایگان جزوه فصل چهارم زیست شناسی یازدهم تنظیم شیمیایی

   

   


  لینک 

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  دانلود رایگان جزوه زیست شناسی مبحث هورمون

  دانلود رایگان جزوه زیست شناسی مبحث هورمون

   

   


  لینک


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  دانلود رایگان جزوه فصل تنفس زیست شناسی

  دانلود رایگان جزوه فصل تنفس زیست شناسی

   

   


  لینک

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  دانلود رایگان جزوه نکته و تست تجمیعی زیست شناسی

  دانلود رایگان جزوه نکته و تست تجمیعی زیست شناسی

   

   


  لینک


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  دانلود رایگان جزوات زیست شناسی کنکور علی کرامت

  دانلود رایگان جزوات زیست شناسی کنکور علی کرامت

   

   


  لینک دانلود

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  جزوه نکته و تست زیست شناسی ویژه جمع بندی کنکور دانلود رایگان

  جزوه نکته و تست زیست شناسی ویژه جمع بندی کنکور دانلود رایگان

   

   


  لینک 

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  جزوه جمع بندی تصویری زیست شناسی دانلود رایگان

  جزوه جمع بندی تصویری زیست شناسی دانلود رایگان

   

   


  لینک 

   


  منبع و پسورد فایل فشرده :   www.konkur.in

   

  Rate this post

  زیست‌ شناسی پایه دهم دانلود رایگان جزوه حل المسائل جمع بندی کامل

  زیست‌ شناسی پایه دهم دانلود رایگان جزوه حل المسائل جمع بندی کامل نکات پرتکرار تستی رمزگردانی

   

   

  منبع و پسورد فایل فشرده تمام فایل های زیر : www.konkur.in


   دانلود جزوه رمزگذاری زیست شناسی پایه دهم


  حل تمرین کامل زیست شناسی ۱ پایه دهم تجربی دوره دوم متوسطه منطبق بر کتاب درسی در ۱۶۴ صفحه و با پاسخ تشریحی برای هر هفت فصل


  جزوه ترکیبی گوارش زیست شناسی پایه دهم مبحث سلول توسط جناب آقای مهدی علمی (دانشجوی پزشکی رشته ژنتیک) در ۷۰ صفحه 


  جزوه رمزگردانی زیست دهم علی غیاثی

   


  جزوه قیدهای زیست ۱ نظام جدید پایه دهم متوسطه به صورت فصل به فصل توسط سید سینا سیدی

   


  جزوه تحلیل ترکیبی پارامسی آنزیم و کبد و گوارش زیست شناسی، برای رشته تجربی به صورت کاملا جامع و کاربردی توسط مدرس مجرب زیست شناسی جناب علی غیاثی در ۵۷صفحه


   جزوه خلاصه دروس و جمع بندی نکات مهم زیست شناسی دهم توسط امیررضا گراوند رو براتون قرار بدیم. این جزوه شامل تمامی فصول زیست دهم است که در ۲۸ صفحه


   

  Rate this post