بایگانی برچسب برای: فیلم سیپلکس

آموزش حل مسئله کوله پشتی با سیپلکس CPLEX فیلم رایگان فارسی

آموزش حل مسئله کوله پشتی با سیپلکس CPLEX فیلم رایگان فارسی


 


Rate this post

آموزش حل مدل برنامه ریزی خطی با سیپلکس CPLEX فیلم رایگان فارسی

آموزش حل مدل برنامه ریزی خطی با سیپلکس CPLEX فیلم رایگان فارسی


 


 


Rate this post