نوشته‌ها

بهینه سازی رادار با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بهینه سازی رادار با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

بهینه سازی رادار با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

بهینه سازی رادار با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

======================== عبارات =====================
رادار

====================== تکراری ها ====================
پیاده‌سازی سخت‌افزاری ممیز ثابت الگوریتم تشکیل تصویر در رادار روزنه مصنوعی
ارایه الگوریتم شناسایی رادارها مبتنی بر فیلتر کالمن
الگوریتم برای شناسایی رشته پالسهادر سیستمهای شناسایی رادار MFTS
کاربرد الگوریتم آشکارسازی CFARدوبعدی در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال OFDM
بررسی اثر خطای حرکتی در سکوی رادار روزنه مصنوعی (SAR) و تصحیح در الگوریتم RDA
الگوریتم حد استانه گذاری کمینه خطا برای اشکارسازی نظارت نشده تغییرات با استفاده از تصاویر پلاریمتری رادار با روزنه مجازی
طراحی و بهینه سازی نوعی جدید از مواد جاذب راداری در پهنای باند وسیع و پلاریزاسیون دلخواه به کمک الگوریتم ژنتیک
طراحی و شبیه سازی یک سیستم رادار مولتی استاتیک و بهینه سازی محل قرار گرفتن ایستگاه های رادار با استفاده الگوریتم ژنتیک چند هدفه
محل یابی بهینه سیستمهای رادار پدافند هوایی با استفاده از الگوریتم سرد کننده تدریجی (Simulated Annealing)
بررسی الگوریتم های تصویربرداری با استفاده از رادار با دهانه مصنوعی از نوع دوپایه
ارایه الگوریتم بهینه ردگیری برای سیتم‌های رادارهای ارایه فازی در محیط جنگ الکترونیک

بهینه سازی رادار با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

نرژی  مهندسی  ساخت و تولید  مهندسی  مکاترونیک

بهینه سازی رادار با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

گراف با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

گراف با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

گراف با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان

گراف با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ی ارشد دکتری

گراف با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

======================== عبارات =====================
گراف

====================== تکراری ها ====================
طرح و تحلیل بهینه پلاستیک قاب‌های دوبعدی : روش تیوری گراف‌ها و الگوریتم ژنتیک
تکثیر داده در گرید داده ای با استفاده از الگوریتم رنگ امیزی گراف
بازسازی تصاویر توموگرافی مقاومت الکتریکی با استفاده از الگوریتم های هوشمند
تحلیل ارتعاش ازاد قابها با استفاده از تیوری گرافها، تیوری گرافهای جبری و الگوریتم ژنتیک
ارایه روش و پیاده‌سازی الگوریتم مناسب برای مسیل? پیدا کردن افراد متخصص در شبک? اجتماعی بر اساس پروفایل کاربران و گراف شبک? اتصالات بین افراد
اشنایی با الگوریتم توموگرافی محلی لوتوس (LOTOS)
دنباله گرافیک و الگوریتم هاول حکیمی
تحلیل گراف های حمله وزن دار با استفاده از الگوریتم های ژنتیک
حل دو مسله ترکیبی تطبیق و رنگ زنی گرافها با الگوریتم موازی با استفاده از حدس و تکرار
کاربست الگوریتم های موازی درحل مساله گراف متصل جهتدار
ارائه روش الگوریتمی در ترکیب سرویس های وب در سازمان های مجازی با استفاده از تئوری گراف
ارائه روش الگوریتمی درترکیب سرویسهای وب با استفاده ازتئوری گراف ها
ارائه روشی بر پایه الگوریتم ژنتیک برای حل مساله رنگ آمیزی گراف
بهینه نمودن هیدروگراف سیل حوضه های آبریز با استفاده از الگوریتم های شیب تک متغییر و نلدرومید
تعیین جهت بهینه قرارگیری قطعه در روش استریولیتوگرافی به کمک الگوریتم ژنتیک
کاربرد الگوریتم های هوشمند در واسنجی پارامترهای توابع توزیع احتمال جهت تهیه هیدروگراف واحد
معرفی الگوریتم خلاصه سازی معناگرای SIGS برای گراف های عظیم الجثه
الگوریتم ادغام بازگشتی : روشی بدیع و کارا بمنظور پیمایش گراف و یافتن کات ست های حداقلی (انگلیسی)
طراحی الگوریتم 2000JPEG در نرم افزار MATLAB بهینه سازی فشرده سازی تصاویر ماموگرافی
کاربرد رنگ امیزی دایره یی گراف و الگوریتم جامعه مورچگان در حل مسیله ی زمان بندی چرخشی کارگاهی باز
الگوریتم ماکزیمم جریان پارامتری روی گرافهای دوبخشی
بررسی الگوریتم چندسطحی برای حل مسالهk-افرازبندی متعادل گراف
شناسایی بدافزارها با استفاده از الگوریتم های گراف کاوی
یک الگوریتم مبتنی بر گراف برای خلاصه سازی متون
رنگ امیزی گراف با استفاده از الگوریتم ژنتیک
الگوریتم های هوش گروهی در زنگ امیزی گراف
یک روش استگانوگرافی امن با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تحلیل بهینه شیکه های هیدرولیکی بزرگ مقیاس بااستفاده از نظریه گرافها، گرافهای جبری و الگوریتم ژنتیک
مطالعه طیف گراف و بررسی برخی الگوریتم ها با کاربردهایی در نانوتکنولوژی
گسسته سازی الگوریتم جستجوی فاخته – مطالعه موردی: مسیله رنگ امیزی گراف
تنظیمات خودکار الگوریتم های موازی سطح داده بر روی پردازنده های گرافیکی Fermi
حل مسیله کلیک بیشینه گراف (MCP) با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر هوش جمعی
رسم سه بعدی و متعامدگراف ها: الگوریتم ها و روش توپولوژی-نما-اندازه

گراف با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

فیزیک ریاضیات زبان انگلیسی  رشته نقشه کشی صنعتی زیست زمین شناسی  رشته صنایع دستی غذایی شیلات  رشته آبخیزداری طراحی صنعتی فرش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

GIS با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

GIS با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

GIS با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

======================== عبارات =====================
GIS

====================== تکراری ها ====================
پیش‌بینی مکانی گروه گونه‌های درختی جنگلی با استفاده از داده‌های GIS و RS و الگوریتم KNN و RF
توزیع مکانی مناسب دانش اموزان در مدارس با استفاده از الگوریتم گروه ذرات(PSO) در محیط GIS مطالعه موردی : منطقه 3 اموزشی شهر تهران
پیاده سازی الگوریتم های فازی مبتنی بر GIS در الگوهای نوین برنامه ریزی برای تهیه برنامه گسترش کالبدی مناسب شهرهای میانه جمعیتی ایران: نمونه موردی شهر خرم دره
تصمیم گیری های مکانی در برنامه ریزی شهری با استفاده از الگوریتم های تکاملی چندهدفه در محیط GIS
ارایه مدل مکانیابی امکانات پارک سوار و حل ان با الگوریتم ژنتیک در محیط GIS
اولین نشست علمی الگوریتم ها و روش های تحلیل با GIS
استعدادیابی و پهنه بندی مناطق مستعد کشت زیتون با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش الگوریتم ژنتیک
ارایه مدلی ترکیبی در GIS برمبنای روش PROMETHEE و الگوریتم PSO برای تعیین اماکن مناسب جهت احداث بیمارستان
استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی مساله مکانیابی-تخصیص چندهدفه در محیط GIS (مطالعه موردی: ایستگاههای اتش نشانی منطقه 11 شهر تهران)
کاربرد GIS در تعیین بهترین الگوریتم درونیابی الودگی هوای شهری تبریز

GIS با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

رد استفاده دانلود رایگان آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک

GIS با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بهینه سازی پرتفوی پرتفولیو با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بهینه سازی پرتفوی پرتفولیو با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

بهینه سازی پرتفوی پرتفولیو با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

======================== عبارات =====================
پورت

====================== تکراری ها ====================
ارایه الگوریتم فرا ابتکاری کارامد برای حل مساله بهینه سازی پورتفوی چند هدفه
انتخاب پورتفوی مناسب با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری فازی با توجه به شرایط عدم قطعیت در بورس اوراق بهادار
مقایسه الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات و ژنتیک در تعیین سبد بهینه سهام بر مبنای تیوری فرامدرن پورتفولیو دربورس اوراق بهادار تهران
بررسی کاربرد الگوریتم ابتکاری ترکیبی ژنتیک و نلدر مید در بهینه سازی پورتفوی
طراحی و بهینه سازی ساپورت گذاری در مخازن تحت فشار افقی به کمک الگوریتم ژنتیک
تحلیل حساسیت پورتفولیوی بهینه نسبت به تغییر پارامترهای الگوریتم رقابت استعماری

بهینه سازی پرتفوی پرتفولیو با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ستم محركه دینامیکی بدنه  برق  مهندسی  مخابرات ر

بهینه سازی پرتفوی پرتفولیو با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

رشته ارتباطات تاسیسات آبیاری  رشت

بهینه سازی پرتفوی پرتفولیو با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ی کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

بهینه سازی بودجه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بهینه سازی بودجه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

بهینه سازی بودجه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

======================== عبارات =====================
بودجه

====================== تکراری ها ====================
الگوریتم شبیه سازی انیلینگ برای بودجه بندی سرمایه ای فازی براساس برنامه ریزی شانس و تحلیل حساسیت پارامترهای ان
بهینه سازی قابلیت اطمینان در سیستم های سری با انتخاب های چندگانه و محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم مورچگان
کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی بودجه سرمایه‌ای

بهینه سازی بودجه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

م محركه دینامیکی بدنه  برق  مهندسی  مخابرات رمز میدان سیستم  مهندسی سيستم هاي قدرت  مهندسی الكترونيك قدرت  مهندسی  بیومکانیک‌ بیومواد بیوالکتریک  مهندسی  کنترل بالینی ماشين هاي الكتريكي  مهندسی  رباتیک هوش ماشین  مهندسی  سيستمهاي انرژي مايكرويو نوري  مهندسی  عمران و م

بهینه سازی بودجه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

رشته ارتباطات تاسیسات آبیاری  رشته جغرافیا جامعه شنا

بهینه سازی بودجه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ی  رشته صنایع دستی غذایی شیلات  رشته آبخیزداری طراحی صنعتی فرش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

داده کاوی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

داده کاوی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

داده کاوی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

داده کاوی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ری تعمیرات  مهندسي

داده کاوی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

======================== عبارات =====================
داده کاوی

====================== تکراری ها ====================
پیاده سازی واجرای کشف فریب در تراکنش های بانکی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
ارایه یک الگوریتم مبتنی بر خوشه‌بندی برای تشخیص ناهنجاریهای اطلاعاتی با استفاده از داده کاوی روی Grid
جستجوی الگوی پنهان در ابتلاابه سندروم نقص اکتسابی سیستم ایمنی در استان قم با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
ارایه یک الگوریتم جدید برای سیستم های یکپارچه توزیع شده ، قابل ایمن با استفاده از مکانیزم داده کاوی
انتخاب الگوریتم داده کاوی مناسب برای تشخیص دلایل ترک تحصیل دانش اموزان(مورد کاوی: مدارس استان اردبیل)
استفاده از پایگاه دانش برای جریان های کاری سیستم های یکپارچه توزیع شده به کمک الگوریتم پیشنهادی با مکانیزم داده کاوی
بررسی الگوریتم های داده کاوی و مقایسه انها در یک مطالعه موردی
چند هدفه جهت PSO پیشنهاد شیوهای مبتنی بر الگوریتم استخراج قوانین انجمنی در داده کاوی
تحلیل تراکنش های امانت و گردش منابع کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با الگوریتم های داده کاوی
تشخیص لوسمی لنفوسیتی و میلوییدی حاد با استفاده از انتخاب ژن داده های ریز ارایه و الگوریتم های داده کاوی
تدوین عوامل حیاتی موفقیت اجرای الگوریتم داده کاوی در صنعت
تدوین عوامل حیاتی موفقیت اجرای الگوریتم داده کاوی در صنعت بانکداری_ بخش خصوصی
بکارگیری الگوریتم های داده کاوی در مدیریت ارتباط با دیدار گر

داده کاوی با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

شناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزشی

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

قابلیت اطمبنان طراحی شبکه  مهندسي صنایع   کاربرد

======================== عبارات =====================
شبکه

====================== تکراری ها ====================
ارایه یک راهکار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی
ارایه یک الگوریتم کشف وب سرویس با رویکرد اگاه زمینه و شبکه اجتماعی تخصصی
بازارایی شبکه های توزیع براساس حداکثر بارپذیری سیستم با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی
جستجوی فایل درشبکه های نظیر به نظیر موردی سیار با الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات
بررسی عددی پدیده ضربه قوچ در شبکه لوله ها با استفاده از الگوریتم شمپاین
بهینه سازی چند هدفه شبکه های توزیع اب با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی خود تطبیق
مدیریت انرژی ساختمان با استفاده از الگوریتم روی‌خط در محیط شبکه هوشمند
چند الگوریتم کارا برای حل مساله ماکزیمم جریان مقید در شبکه جریان
شبیه سازی روشهای بهینه انتخاب فیدبک و الگوریتم ژنتیک جهت کنترل ولتاژ/ وار در شبکه های توزیع نامتعادل
تحلیل هیدرولیکی جریان متغیر تدریجی در شبکه کانالهای روباز با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی simulated annealing
ارایه الگوریتم پیاده سازی سیاست های کنترل شبکه ترافیکی با استفاده از هماهنگ سازی چراغ های راهنمایی
ارایه الگوریتم جدید توزیع یکنواخت بار در شبکه مترو اترنت با استفاده از پروتکل درخت پوشای چندگانه
انتخاب بهینه نوع و مکان فیلتر های پسیو در یک شبکه هارمونیکی با استفاده از الگوریتم های هوشمند
تدوین الگوریتم حرکت شبکه دو بعدی و سه بعدی بمنظور مدل‌سازی جریان پیرامون یک جسم با حرکت عمومی
اصلاح ساختار شبکه مبدل های حرارتی به روش الگوریتم رقابت استعماری با در نظر گرفتن افت فشار
بهینه سازی ایستگاه های شبکه باران سنجی جهت براورد مکانی بارش با استفاده از ژیواستاتیستیک و الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی سیستم شارژ خودروهای برقی (PEV) متصل به شبکه همراه با منابع پراکنده با استفاده از الگوریتم های هوشمند
ارایه برنامه بهینه توزیع اب در شبکه های ابیاری با استفاده از تیوری الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شبکه ابیاری درودزن فارس)
تعیین عیار حد بهینه در معادن روباز دو فلزی با در نظر گرفتن انباشتگاه با استفاده از روش ترکیبی جستجوی شبکه- الگوریتم ژنتیک
بررسی کفایت ابیاری و براورد سطح زیر کشت در شبکه ابیاری دشت قزوین با استفاده ازتصاویر ماهواره ای و الگوریتم SEBAL
نگاشت وظایف یک برنامه کاربردی بی‌درنگ سخت بر روی شبکه بر تراشه ناهمگن با هدف کاهش توان مصرفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
مدلسازی بهینه ترک دو بعدی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده سیستم جستجوی ذرات باردار در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته
[مطالعه فرایند هیدروفرمینگ قطعه y شکل با استفاده از شبیه سازی FEA، بهینه سازی فرایند شبکه و الگوریتم ژنتیک و مقایسه با نتایج تجربی]
الگوریتم ترکیبی جدید شبکه فاضلاب خانگی
الگوریتم جدید تجزیه سازی برای اصلاح شبکه مبدل های حرارتی
برنامه ریزی شبکه های انتقال با کمک الگوریتم ترکیبی مدل دسترسی به مقصد و متاهیوریستیک
تجدید آرایش شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم قورباغه
تجدید ساختار شبکه توزیع توسط الگوریتم پیشنهادی MPSO با تعامل فازی و در نظر گرفتن عدم قطعیت
تدوین الگوریتم شبکه متحرک برای حرکت دو جسم نسبت به یکدیگر
تصمیم گیری برای انتقال عمودی در شبکه های نامتجانس بااستفاده از الگوریتم های منطق فازی
تعمیم الگوریتمهای حل سه قطری معادلات ضمنی انتقال و پخش غلظت به یک سیستم شبکه رودخانه ای بازو بسته
تعیین ابعاد بهینهی عناصر یک سیستم مستقل ترکیبی بادی خورشیدی- جهت تغذیه بار ناپیوسته دورازشبکه با تصحیح معیار قابلیت اطمینان مناسب به کمک الگوریتم بهینه سازی Firefly
تعیین ترتیب بهینه وارد کردن اجزای سیستم قدرت حین بازگردانی شبکه های برق با استفاده از الگوریتم PSO
تعیین زمان بهینه تعویض لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تعیین میزان خوردگی لوله های شبکه آبرسانی شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
جا?اب? ادوات FACTS به منظور رفع تراکم خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم هوشمند و پیاده سازی در شبکه خوزستان
حفاظت شبکه های فوق توزیع با استفاده ازهماهنگ سازی بهینه رله های جریان زیاد جهتی با ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بربرنامه ریزی خطی و الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه های بهم آمیخته
حل و مدلسازی شبکه لجستیک با رویکرد تقاضای ثابت با استفاده از الگوریتم مورچه
خازن گذاری بهینه در شبکه توزیع آلوده به هارمونیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
خازن گذاری بهینه در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک به وسیله الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی
روندیابی هیدرولوژیکی رواناب جاری در شبکه رودخانه خشک با بهره گیری از مدل غیرخطی تطبیقی ماسکینگام اصلاح شده و الگوریتم ژنتیک
رویکردی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم های انتخاب منفی و کلونی زنبورهای مصنوعی برای تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک
ساخت شبکه حفره ها به کمک الگوریتم رشد سلولی
طراحی توپولوژی شبکه های پایار حمل و نقل بر مبنای الگوریتم ژنتیک
طراحی سایت گره های آزمون شبکه آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
طراحی مدل دو هدفه بهینه سازی شبکه پایش آبخوان دشت همدان- بهار با روش الگوریتم کلونی مورچگان و بهینه سازی استوار
طراحی و بهینه سازی شبکه های توزیع آب بااستفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر گردکشانه
طراحی و بهینه همزمان انشعابات شبکه آبیاری با توجه به سطح زیر کشت با استفاده از نرم افزار الگوریتم ژنتیک
فشرده سازی زمان در شبکه های PERT با رویکرد الگوریتم ژنتیک
قابلیت اطمینان اجباری واحد متعهد با خودرو برقی متصل به شبکه با استفاده از الگوریتم HPSO وACO
کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی DE در بهینهسازی سیستمهای توزیع آب شهری مطالعه موردی بر روی شبکه آبرسانی شهرتربت جام
کاربرد الگوریتم جستجوی ممنوع در طراحی شبکه اتوبوسرانی
کاربرد الگوریتم کلونی مورچگان در مدییت شبکه آبرسانی
کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری
کاربرد بهینه و واقعی خازنهای ثابت و قابل سویچ در شبکه های توزیع و فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیکی
کاربرد روش انباشته سازی در همگرایی الگوریتم چند شبکه ای برای شبکه های بی سازمان
کاهش بیشترین میانگین و میانگین تاخیر سراسری در شبکه بر روی تراشه با استفاده از الگوریتم نگاشت مبتنی بر جستجوی ممنوع
کاهش تعداد انتقال در الگوریتمهای داده پراکنی در شبکه های بیسیم Ad hoc
کاهش سطح جریان اتصال کوتاه در شبکه فوق توزیع و انتقال استان یزد با استفاده از محدود کننده های جریان خطا وتعیین امپدانس بهینه آنها با استفاده از الگوریتم پیشنهادی
کاهش ماکزیمم نیروی کششی شبکه ریلی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)
کشف منابع درشبکه های گرید با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان
کنترل ازدحام در شبکه های TCPبا استفاده الگوریتم های کنترل کلاسیک
کنترل توان راکتیو در شبکه های توزیع برق با استفاده الگوریتم کنترلی PWM
کنترل فرکانس ریز شبکه اصلاح شده با پاسخ تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جمعیت ذرات و کنترل بهینه
کنترل همزمان ولتاژ و فرکانس ریزشبکه های جزیرهای با الگوریتم چندهدفه تکامل تفاضلی به روش AHP
گامی در تدارک الگوریتم واقعی خطوط انتقال مناطق کویری پویشی تجربی و ناتمام در شبکه جنوب خراسان
مدل ابتکاری طراحی شبکه اتوبوسرانی تغذیه کننده شبکه ریلی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان
معرفی یک الگوریتم حریصانه جهت یافتن گروهی از خبرگان در شبکه های اجتماعی
ارائه الگوریتمی حریصانه برای حفظ حریم خصوصی دادههای منتشرشده شبکه های اجتماعی
ارائه الگوریتمی مبنی بر دیجسترا با استفاده از متریک های فعلی بر اساس پروتکل OSPF برای کاهش تاخیر در شبکه های SDN
ارائه دو الگوریتم کنترلی ساده و پیشرفته حذف هارموینک درمنابع پراکنده مبتنی براینورتر درشبکه توزیع
ارائه راهکاری برای تشخیص نفوذ در شبکه با رویکرد الگوریتم ژنتیک
ارائه روشی نو جهت طراحی بهینه شبکه های فشار متوسط توزیع به کمک GIS و الگوریتم ژنتیک
ارائه سیستم کنترلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و منطق فازی برای کاهش انحراف فرکانس در شبکه توان هیبریدی مستقل
اصلاح و بهینه سازی شبکه ی مبدل های حرارتی در صنایع فرایندی به کمک الگوریتم تکاملی ژنتیک
الگوریتمی فرایابنده برای مسئله طراحی شبکه حمل و نقل
الگوریتمی کارا جهت تشخیص جوامع همپوشان درشبکه های اجتماعی
بازآرایی ابتکاری شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بازنگری در فلسفه طراحی شبکه توزیع کلانشهرها با استفاده از الگوریتم PSO خود تطبیقی
بررسی اثر تعرفه خرید و فروش برق در مدیریت و بهر ه برداریریزشبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه
بررسی بازآرایی شبکه های توزیع توسط الگوریتم ژنتیک و کاهش مدت زمان حل مساله بازآرایی
بررسی پایایی الگوریتم پاسخ تقاضا ی تاثیر آن در کاهش پیک بار بحرانی در شبکه های هوشمند
بررسی ساختار الگوریتم دسترسی چندگانه با تقسیم کد در شبکه بر تراشه
بررسی لایه ها و الگوریتم های موجود در شبکه های وایمکس
بررسی نحوه اثر مدل متغیر انتقال شعاعی با استفاده از الگوریتم pso در شبکه های ترافیک شهری
بررسی و ساخت سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه تکفاز با در نظر گرفتن الگوریتم جدیدی برای MPPT
بررسی و شبیه سازی الگوریتم تعیین تعداد سایتها بر اساس حداکثر افت مجاز در شبکه های مبتنی بر فناوری LTE
بررسی و شبیه سازی الگوریتم تعیین تعداد سایتها بر اساس ناحیه سرویس مفید در شبکه های مبتنی بر فناوری LTE
بررسی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری بعد از بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر دالکی
بزرسی الگوریتم های کدگذاری در شبکه های ماهواره ای
بهینه یابی شبکه انتقال نفت گاز با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلاح شده مبتنی بر گرادیان
بررسی الگوریتم های سیستم های پیشنهاد دهنده شخصی سازی شده در شبکه های اجتماعی بر خط
به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری در مدل یکپارچه سازی شبکه لجستیک توزیع کالا
بهینه سازی شبکه توزیع گاز طبیعی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریانهای سطح ازاد
کاربرد الگوریتم جامعه مورچگان در بهینه سازی توزیع اب (مطالعه موردی: کانال MC شبکه ابیاری البرز)
کاربرد الگوریتم بهینه سازی PSO در توزیع و تحویل بهینه اب در شبکه های ابیاری
بهینه سازی شبکه ی توزیع اب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی توزیع اب کانال BP14 شبکه ابیاری فومنات با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان
کلیدزنی بهینه خازن های قابل سوییچ در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارایه الگوریتم چند عامله قابل انعطافی برای بازیابی سریع شبکه های توزیع، سازگار با محیطGIS
کاهش مصرف انرژی در شبکه بر روی تراشه با ارایه یک الگوریتم نگاشت کارا
یک الگوریتم سیل اسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکه های موردی سیار
کاربرد الگوریتم مورچه در بهینه سازی شبکه های توزیع اب (انگلیسی)
اشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای ان
توزیع و تحویل بهینه اب در کانال AMX از شبکه ابیاری ورامین با استفاده از الگوریتم سیستم جامعه مورچگان
نشت یابی مرحله ای شبکه های توزیع اب بر اساس واسنجی فشارهای گره ای به روش الگوریتم ژنتیک
افزایش همگرایی شبکه های تطبیقی با لینک های نویزی: الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع شده افزایشی طول متغیر
الگوریتم ابتکاری کارامد برای حل مساله بازیابی در شبکه های توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن حذف بار
انتخاب مناسب ترین شبکه مناطق تحت حفاظت با استفاده از یک الگوریتم هوشمند (مطالعه موردی: استان مازندران)
رویکرد الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور عسل مصنوعی برای تعیین مکان بهینه سوییچ ها در شبکه ارتباطی تلفن همراه
الگوریتم تبرید شبیه سازی شده انطباق پذیر و سریع برای مدل سازی شبکه شکاف ها در مخازن شکاف دار طبیعی
افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع اب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با اشفتگی سریع
مدیریت پیامدهای حملات شیمیایی به شبکه های توزیع اب شهری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها
مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش در شبکه توزیع اب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه ها
به کارگیری الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) برای بهینه سازی شبکه توزیع اب (مطالعه موردی: شبکه ابیاری تحت فشار اباد)
مدیریت بهینه سمت تقاضا در ریزشبکه مستقل از شبکه دارای منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند بعدی
پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری بهینه شناسایی ادوات زرهی در شبکه های بدون مراقبت زمینی با کاربرد مرزبانی
بازارایی چندمنظوره سیستم توزیع همراه با تبادل توان ریزشبکه ها با استفاده از روش بیشینه- کمینه فازی و الگوریتم تجمع ذرات
الگوریتم ممتیک برای طراحی شبکه هاب ظرفیت محدود با شرایط نبود قطعیت تقاضا و اختلال
طراحی بهینه سیستم قدرت ترکیبی چند منبعی مستقل از شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
طراحی شبکه اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان با هدف بیشینه سازی رضایت استفاده کنندگان
طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات دینامیکی جهشی برای طراحی شبکه های توزیع اب
یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تامین
تخصیص پهنای باند در شبکه¬ های وایمکس با استفاده از الگوریتم های تقویتی
تخصیص پهنای باند در شبکه های وایمکس با استفاده از الگوریتم های تقویتی
الگوریتم های کنترل و کاربرد ان در کانال های شبکه ابیاری عقیلی: (1) مبانی، معیارها و طراحی
بیشینه سازی قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه ی انتقال برق از طریق بهینه سازی زمان بندی سرویس تعمیر و سطرجدید نگه داری با استفاده از الگوریتم مورچگان
طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن مراکز جمع اوری چند بخشی در شرایط عدم قطعیت و حل ان با دو الگوریتم ابتکاری و فرا ابتکاری
ارایه یک الگوریتم عددی برای مرتب سازی لایه یی جهت دار ساختار اطلاعاتی شبکه های بی سازمان
تخصیص بهینه اب در شبکه ابیاری و زهکشی صوفی چای در استان اذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
طراحی مدل ریاضی چند هدفه موازنه زمان و هزینه در شبکه های PERT به کمک الگوریتم ژنتیک
ارایه مدل بهینه سازی زمان بندی تعمیر و نگهداری شبکه راه با استفاده از الگوریتم فراابتکاری مورچگان
بهینه سازی طراحی جامع تصفیه خانه و شبکه جمع اوری فاضلاب خانگی با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان
ارایه مدل تخصیص ترافیک به شبکه حمل و نقل شهری و حل ان با استفاده از الگوریتم ژنتیک
الگوریتم روش خط جریان برای شبیه سازی جریان تک فاز و دوفاز غیرقابل تراکم در مخازن هیدروکربنی دوبعدی با شبکه بندی باسازمان
الگوریتم شبکه متحرک برای جواب عناصر متناهی مسایل تغییراتی
الگوریتم شاخه و کرانه برای مسایل شارش شبکه مقعر
بهینه‌‌‌‌سازی شبکه خیابان‌‌‌‌های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پیاده سازی الگوریتم های نوین جستجو در شبکه های اجتماعی
بهینه سازی شبکه های لجستیک معکوس با الگوریتم های فراابتکاری
تدوین الگوریتم شبکه متحرک برای حرکت نسبی دو جسم
رهیافتی از الگوریتم ژنتیک در شبکه های بولی تصادفی
الگوریتم سیمپلکس شبکه برای مساله ی ماکزیمم جریان مقید
الگوریتم تخصصی سیمپلکس شبکه برای حل مسیله ماکزیمم جریان مقید
بهینه سازی ریاضی سیستم های عرضه اب با استفاده از الگوریتم شبکه تعمیم یافته
پیاده سازی الگوریتم های کلنی مورچه و ابتکاری در حل مسایل شبکه جریان
بررسی الگوریتم های مختلف توزیع بار در شبکه های نظیر به نظیر ساخت یافته
الگوریتم جستجوی طلایی برای پیدا کردن پارامتر شکل مناسب با روشهای هم محلی بدون شبکه
مدیریت کنترل نشت در شبکه های توزیع اب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
یک الگوریتم سیمپلکس ویژه برای حل مسایل جریان ماکسیمم در شبکه ها
بهینه سازی شبکه های جمع اوری اب باران و فاضلاب بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی توپولوژی شبکه WiMAX از طریق چینش گره های ایستگاه مرکزی با کمک الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی بااستفاده از الگوریتم اجتماع گربه ها
بکارگیری الگوریتم های هوشمند در تشخیص خطای شبکه های اتوماسیون صنعتی فیلدباس
تدوین الگوریتم ایجاد شبکه برای مدل اجزاا محدود بر اساس انحراف از تابع شکل
بهینه سازی شبکه های انتقال اب توسط الگوریتم ژنتیک و منطق فازی
ارایه الگوریتم جستجوی اسکالر به منظور یافتن طولانی ترین پیشوند در شبکه IP
مدل بهینه‌سازی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند هدفه
کالیبراسیون انواع مدلهای تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع اب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
کاربرد الگوریتم ژنتیک در حل مسایل نگهداری شبکه های تصادفی برون شهری
ارایه الگوریتم در گمنامی نمودن داده های گرافی شبکه های اجتماعی، جهت حفظ حریم خصوصی کاربران
بهینه سازی شبکه های دو لایه و سه لایه ی فضاکار با استفاده از الگوریتم ژنتیک

استراتژیک آموزشی  مدیریت تحقیق در عملیات  مدیریت  کاربرد  در مهندسی  IT فناوری اطلاعات  مهندسی تجارت الکترونیک موضوعات پیشنهادی پا

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی

شبکه بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

سبد سهام بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سبد سهام بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

سبد سهام بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه

======================== عبارات =====================
سبد سهام

====================== تکراری ها ====================
انتخاب سبد سهام بهینه از بین سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم مورچگان
انتخاب و بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ترکیب تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی و الگوریتم ممتیک(مطالعه پنج صنعت)
انتخاب بهینه سبد سهام با محدودیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک تنظیم شده
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم Big Bang-Big Crunch
تصمیم گیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه ی الگوریتم های ژنتیک و زنبور عسل
بهینه سازی سبد سهام با رویکرد میانگین واریانس و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جست وجوی شکار
انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس تعاریف متفاوتی از ریسک
ارایه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح
مقایسه کارایی الگوریتم حرکت تجمعی ذرات و الگوریتم ژنتیک در حل مساله بهینه سازی سبد سهام
انتخاب سبد سهام (پورتفوی ) با استفاده از الگوریتم ژنتیک فازی
بهینه سازی سبد سهام با معیارهای مختلف سنجش ریسک با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم Big Bang Big Crunch
حل مسایل انتخاب سبد سهام دارای محدودیت حداقل مقادیر معامله به کمک الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی سبد سهام با رویکرد فازی خاکستری و الگوریتم های فراابتکاری
ارایه الگوریتم فرا ابتکاری برای انتخاب سبد سهام در شرایط عدم قطعیت

matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزشی متلب دانلود رایگان فیلم آموزشی

سبد سهام بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بکه  مهندسي صنایع   کاربرد  در مدیریت  بازرگانی منابع ان

سبد سهام بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ایگان آموزش فارسی

سبد سهام بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ات آبیاری  رشته جغرافیا جامعه شناسی علوم اجتماعی  رشته سرامیک جوشکاری رنگرزی  رشته حقوق فلسفه روانشناسی معارف اسلامی  رشته داروسازی گیاهپزشکی  رشته دندانپزشکی دامپزشکی دامپروری  رشته فیزیک ریاضیات زبان انگلیسی  رشته نقشه کشی صنعتی زیست زمین شناسی  رشته صنایع دستی غذایی شیلات  ر

سبد سهام بهینه با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

بهینه سازی ربات با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بهینه سازی ربات با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

بهینه سازی ربات با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

برای متلب سفارش انجام پروژه برنامه نویسی شبیه سازی پیاده سازی کدنویسی با در نرم افزار matlab + توضیحات متلب مسائل تحقیق مثال تحلیل آنالیز متلب دانلود رایگان کتاب آشنایی با متلب دانلود رایگان پروژه متلب پروژه پیاده‌سازی پیاده سازی متلب دانلود رایگان تحلیل متلب دانلود رایگان جزوه آموزشی متلب دانل

بهینه سازی ربات با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

ایع   مسیر یابی مکان یاب

======================== عبارات =====================
ربات

====================== تکراری ها ====================
پیاده سازی سیستم تعادلی برای ربات های فوتبالیست مبتنی بر الگوریتم های یادگیرنده
ناوبری یک ربات متحرک در حضور موانع به کمک الگوریتم فازی-ژنتیک
شبیه‌سازی جستجوی غذا در رباتیک ازدحامی بر اساس الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی
ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی
تعیین فضای کاری بدور ازتکینگی ربات 3RRP- با استفاده از افزونگی سینماتیکی براساس الگوریتم بهینه سازی مبتنی برشاخص شرط
رهیابی ربات متحرک درحضور موانع براساس الگوریتم غذایابی باکتری
طراحی وشبیه سازی ربات تشخیص عیب در محیط های سمی وقابل انفجار باالگوی محورهای مختصات x ، yبه روش الگوریتم ژنتیک D
کنترل دینامیکی ربات دو پا با استفاده از سیستم کنترل فازی و تعیین گین های کنترل کننده فازی توسط الگوریتم ژنتیک
اصلاح مدلسازی کنترل مجازی اسکلتی – عضلانی شبیه دوک با استفاده از الگوریتم فازی برای تطبیق ربات
بهینه سازی توان مصرفی و گشتاور مورد نیاز ربات موازی دلتا با استفاده از الگوریتم ژنتیک
طراحی الگوریتم جدیدی برای حرکت دوبعدی توده رباتها برمبنای عدم برخورد با مانع مبتنی برمعادلات لاگرانژ
طراحی الگوریتم کنترلی بر مبنای سیستم تعلیق نیمه فعال برای کنترل ارایش مجموعه ربات های متحرک همکار به هنگام انتقال جسم
به کارگیری الگوریتم های تکاملی در طراحی بهینه ی چندهدفه ی ربات های موازی کابلی صفحه ای
بازشناسی مکان ربات با الگوریتم CRF-Matching نیمه نظارتی
مدلسازی و تعیین پارامترهای کنترلی یک ربات دو درجه ازادی Rack-Stacker توسط الگوریتم ژنتیک
کنترل غیرخطی بهینه ربات کروی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی پرندگان

ي صنایع کنترل کیفیت نگهداری تعمیرات  مهندسي صنایع قابلیت اطمبنان طراحی شبکه  مهندسي صنایع   کاربرد  در مدیریت  باز

بهینه سازی ربات با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

آموزش فارسی عنوان موضوع سفارش پروژه دانشجویی کدنویسی برنامه نویسی کد کدینگ شبیه سازی پیاده سازی دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران شبکه عصبی فازی داده کاوی خوشه بندی الگوریتم ژنتیک بهینه سازی کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت ح

بهینه سازی ربات با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

نعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه

بهینه سازی موتور با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

بهینه سازی موتور با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

این موضوع یکی از موضوعات پیشنهادی خانه متلب است.

خانه متلب تنها سایت تخصصی MATLAB بدون واسطه با آموزش حضوری و فیلم آموزشی

با تضمین عدم فروش فایل شما در آینده

با بهترین کیفیت ، قیمت ، زمان

برای سفارش از طریق میل یا تلگرام یا تلفن با ما در ارتباط باشید.

 

***  همچنین با توجه به نیاز خود میتوانید موارد زیر را انتخاب نمایید ***

.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی

.

بهینه سازی موتور با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سفارش پروژه متلب

======================== عبارات =====================
موتور

====================== تکراری ها ====================
کنترل بهنگام ضریب توان موتور سنکرون اهنربای دایم با الگوریتم ژنتیک
پارامترهای مدل پیچیده موتور القایی با میله های عمیق با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تعیین بدون مزاحمت بازده موتور القایی مبتنی بر الگوریتم زنبور عسل
تعیین پارامترهای موتور احتراق داخلی جهت مدل سازی به روش مقدار متوسط به کمک الگوریتم BA
طراحی محرکه موتور DC با تکنیک PWM به همراه کنترل کننده PI بهینه توسط الگوریتم رقابت استعماری
طراحی و بهینه سازی موتور BLDCبه کمک الگوریتم PSO برای افزایش راندمان و کاهش وزن
طراحی یک کنترل کننده نسبت هوا به سوخت برای موتورهای احتراق داخلی بابکارگیری از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی
کاهش دامنه نیروها و گشتاورهای منتقل شده به دیش استرلینگدر موتور استرلینگ خورشیدی نوعαبا استفاده از الگوریتم ژنتیک
کنترل V/f موتور القایی با استفاده از اینورترهای چند سطحی به روش الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات ( PSO )
کنترل بهنگام ضریب توان موتور سنکرون آهنربای دائم با الگوریتم ژنتیک
کنترل بهینه برداری موتورهای سنکرون خطی مغناطیس دائم داخلی بر اساس الگوریتم ژنتیک
کنترل بهینه دور موتور DC با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی هوشمند
کنترل موتور آهنربای دائم سنکرون تحت حالت بیشترین توان بر ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک
معرفی یک الگوریتم PWM جدید برای کنترل بدون سنسور موتورهای DC بدون جاروبک (BLDC)
ارائه متد جدیدی برای کوپلاژ بهینه دو موتوره الکتریکی سیستم رانش زیردریایی براساس الگوریتم ژنتیک
بررسی انواع موتورهای جستجو قوانین و الگوریتم های آن ها
بررسی روش های تعیین راندمان موتور در صنایع و ارائه یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
بررسی موتورهای جستجوگر و مقایسه الگوریتم PageRank با الگوریتم HITS
کنترل فازی سرعت موتور مغناطیس دایم داخلی و تنظیم ضرایب کنترل کننده به کمک الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی موتور جریان مستقیم دایم جاروبکدار با استفاده از الگوریتم ژنیتک
بهینه سازی انرژی مصرفی دو موتور الکتریکی تزویج شده بر اساس الگوریتم ژنتیک
کنترل سرعت موتور القایی جهت بکارگیری در سیستم تست HIL واحد کنترل سوخت موتور جت با استفاده از کنترل کننده ی ANFIS و الگوریتم علف های هرز مهاجم-
بکارگیری الگوریتم پیمایش مکعبی در تحلیل سه بعدی پسروی گرین موتورهای سوخت جامد با روش منحنی های تراز
بهینه سازی شکل قطب ها توسط الگوریتم ژنتیک بمنظور کاهش نویز در موتورهای رلوکتانسی سوییچ شونده (انگلیسی)
الگوریتم جدید کلیدزنی جهت جبران سازی انحراف ولتاژ خازن های لینک DC اینورتر NPC در روش کنترل کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی سه فاز
طراحی بهینه موتور مغناطیس دایم بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم زنبور
ارایه روشی موثر برای طراحی بهینه موتورDC بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل اجزاا محدود
روش نوین طراحی اولیه سامانه ی تغذیه موتور سوخت مایع سرمازا با تکیه بر الگوریتم های بهینه سازی گرادیانی و تکاملی
بهینه سازی همزمان چند تابع هدف با الگوریتم ژنتیک- فازی و کاربرد ان در کنترل سرعت موتور القایی
طراحی درایو موتور سوییچ رلوکتانس با در نظر گرفتن بهترین ساختار موتور برای کاهش ریپل گشتاور با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش المان محدود
استفاده از منطق فازی، الگوریتم ژنتیک در کنترل برداری و اسکالر موتور القایی
شناسایی سرور موتور AC در میز سه درجه ازادی بوسیله الگوریتم ژنتیک
استفاده از الگوریتم PSO برای کاهش مصرف سوخت در موتورهای دیزل
کنترل برداری درایو موتورهای القایی با استفاده از منطق فازی خود تنظیم و الگوریتم ژنتیک
استفاده از الگوریتم های فراابتکاری برای کاهش الاینده ها در موتورهای دیزل پاشش مستقیم
بهینه سازی ترمودینامیکی موتور توربوجت با پس‌سوز توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه
بهینه سازی ترمودینامیکی موتورهای توربوفن با چند تابع هدف با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی موتور با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

سي صنایع   مسیر یابی مکان یابی هاب  مهندسي صنایع انتخاب سبد سرمایه گذاری سهام پرتفولیو  مهندسي صنایع سیستم برنامه ریزی تولید کنترل موجودی  مهندسي صنایع زمان بندی و توالی عملیات  مهندسي صنایع کنترل کیفیت نگهداری تعمیرات  مهندسي صنایع قابلیت اطمبنان طراحی شبکه  مهندسي صنایع   کاربرد  در مدیریت  بازرگانی منابع انسانی  مدیریت صنعتی  مدیریت بیمه دولتی بانک  مدیریت مالی مهندسی  مدیریت MBA اجرایی  مدیریت استراتژیک آموزشی  مدیریت تحقیق در عملیات  مدیریت  کاربرد  در مهندسی  IT فناوری اطلاعات  مهندسی تجارت الکترونی

بهینه سازی موتور با الگوریتم پایان نامه ارشد دکتری پروژه متلب

شته فیزیک ریاضیات زبان انگلیسی  رشته نقشه کشی صنعتی زیست زمین شناسی  رشته صنایع دستی غذایی شیلات  رشته آبخیزداری طراحی صنعتی فرش  رشته علوم آزمایشگاهی منابع طبیعی  رشته علوم اجتماعی تربیتی سیاسی  رشته خاکشناسی مهندسی مواد – متالوژی صنعتی  رشته هنر و گرافيك موسیقی  رشته کتابداری کارآفرینی دانشگاه تهران  صنعتی شریف امیرکبیر علم صنعت اصفهان مشهد مازندران گیلان اهواز یزد تیبریز ارومیه