نوشته‌ها

ppt اموزش الگوریتم خوشه بندی

ppt اموزش الگوریتم خوشه بندی c svm#
,پیاده سازی الگوریتم svm در c#
,معرفی الگوریتم expectation-maximization
,خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم تکاملی
,پردازش تصویر تشخیص جنسیت
moga, الگوریتم
ppt,اموزش الگوریتم

تصاویرماهواره ای توسط شبکه های عصبی یا الگوریتم ژنتیک یا svm

تصاویرماهواره ای توسط شبکه های عصبی یا الگوریتم ژنتیک یا svm

svm تشخیص حروف دستنویس

svm تشخیص حروف دستنویس

دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع ماشین های بردار پشتیبان

دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع ماشین های بردار پشتیبان یا SVM

SVM