تدریس خصوصی و دوره های آموزشی برنامه نویسی شبکه عصبی ، منطق فازی ، داده کاوی الگوریتم های بهینه سازی ( فراابتکاری ، تکاملی) در MATLAB