نوشته‌ها

Triangular Fuzzy Vikor Videos

دانلود فیلم آموزش Fuzzy Vikor ویکور فازی مثلثی در متلب

ادامه مطلب

trapezoidal Fuzzy Topsis Videos

فیلم آموزش Fuzzy Topsis تاپسیس فازی ذوزنقه ای در متلب

ادامه مطلب

Triangular Fuzzy Topsis Videos

فیلم آموزش Fuzzy Topsis تاپسیس فازی مثلثی در متلب

ادامه مطلب

ANP Analytical Network Process Videos

دانلود فیلم آموزش مدل فرایند تحلیل شبکه ای ANP در متلب

ادامه مطلب

Trapezoidal Fuzzy AHP Download Matlab Code Farsi Videos

دانلود فیلم آموزشی Fuzzy AHP ذوزنقه ای + کد متلب

ادامه مطلب

Triangular Fuzzy AHP Download Matlab Code Farsi Videos

دانلود فیلم آموزشی AHP فازی مثلثی + کد متلب

ادامه مطلب

Entropy Videos

دانلود فیلم آموزشی فارسی انتروپی Entropy در متلب

ادامه مطلب

Dematel Videos

دانلود فیلم آموزشی Dematel دیمتل در متلب

ادامه مطلب