آموزش رایگان Gams Software نرم افزار گمزReviewed by خانه مطلب on Dec 7Rating:

دانلود رایگان فیلم های آموزشی فارسی

نرم افزار گمز  Gams Software

فیلم آموزش رایگان لینک کردن اکسل با GAMS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان لینک کردن اکسل با GAMS به زبان فارسی اتصال Excel نرم افزار گمز ( گمس ) لینک دانلود (کلیک کنید)   مدرس : منبع :     برای دانلود رایگان مجموعه کامل آموزش GAMS اینجا کلیک کنید برای دانلود رایگان مجموعه کامل مهندسی صنایع و مدیریت اینجا کلیک کنید هرگونه مشکل […]

فیلم آموزش رایگان حل مدل های چند هدفه با GAMS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان حل مدل های چند هدفه با GAMS به زبان فارسی در نرم افزار گمز ( گمس ) بهمراه مقاله و کد گمز کدنویسی مدل چند هدفه با استفاده از ادغام روشهای مجموع ضرایب وزن دار و LP_Metric   لینک دانلود (کلیک کنید)         برای دانلود رایگان مجموعه کامل […]

فیلم آموزش رایگان حل مدل مکانیابی مسیریابی با GAMS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان حل مدل مکانیابی مسیریابی با GAMS به زبان فارسی در نرم افزار گمز ( گمس )  بهمراه مقاله و کد گمز مکانیابی مسیریابی با تحویل و برداشت همزمان در گمز   لینک دانلود (کلیک کنید)   مدرس : منبع :     برای دانلود رایگان مجموعه کامل آموزش GAMS اینجا کلیک […]

فیلم آموزش رایگان حل مدل P median با GAMS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان حل مدل P median با GAMS به زبان فارسی در نرم افزار گمز ( گمس )  بهمراه مقاله و کد گمز   لینک دانلود (کلیک کنید)   مدرس : منبع :     برای دانلود رایگان مجموعه کامل آموزش GAMS اینجا کلیک کنید برای دانلود رایگان مجموعه کامل مهندسی صنایع و […]

فیلم آموزش رایگان حل مدل مسیریابی موجودی با GAMS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان حل مدل مسیریابی موجودی با GAMS به زبان فارسی در نرم افزار گمز ( گمس )  بهمراه مقاله و کد گمز   لینک دانلود (کلیک کنید)   مدرس : منبع :     برای دانلود رایگان مجموعه کامل آموزش GAMS اینجا کلیک کنید برای دانلود رایگان مجموعه کامل مهندسی صنایع و […]

فیلم آموزش رایگان حل مدل انتخاب تامین کننده با GAMS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان حل مدل انتخاب تامین کننده با GAMS به زبان فارسی در نرم افزار گمز ( گمس )  بهمراه مقاله و کد گمز لینک دانلود (کلیک کنید)   مدرس : منبع :     برای دانلود رایگان مجموعه کامل آموزش GAMS اینجا کلیک کنید برای دانلود رایگان مجموعه کامل مهندسی صنایع و […]

فیلم آموزش رایگان حل مدل تخصیص کشتی در اسکله با GAMS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان حل مدل تخصیص کشتی در اسکله با GAMS به زبان فارسی در نرم افزار گمز ( گمس )  بهمراه مقاله و کد گمز لینک دانلود (کلیک کنید)   مدرس : منبع :     برای دانلود رایگان مجموعه کامل آموزش GAMS اینجا کلیک کنید برای دانلود رایگان مجموعه کامل مهندسی صنایع […]

آموزش حل مدل برنامه ریزی نیروی انسانی با GAMS

آموزش حل مدل برنامه ریزی تولید با GAMS

آموزش حل مساله حمل و نقل با GAMS

آموزش حل مساله فروشنده دوره گرد با GAMS

آموزش حل مساله کوله پشتی با GAMS

آموزش نصب لایسنس license نرم افزار Gams گمز

فیلم آموزش رایگان نصب نرم افزار Gams گمز

دانلود رایگان فیلم آموزش نرم افزار Gams گمز به فارسی

متاسفانه بالای ۹۰ درصد از مدل های ریاضی صرفا چند خط رابطه ریاضی است که در نرم افزار دقیق ( گمز-لینگو-سیپلکس) خطا نمی دهند و به معنای واقعی سیستم مد نظر را بهینه نمی کنند. صرف این که یک مدل در نر افزار ارور ندهد به معنی درست بودن آن مدل نیست. دو نوع ایراد در مدلینگ داریم: یک اینکه مدل از نظر منطق ریاضی درست نوشته نشده باشد دو اینکه مدل از نظر مفهومی بهینه ترین حالت سیستم را پیدا نکند. در واقع همه نوع اول را فقط در نظر میگیرند.

خانه متلب : مرجع آموزش دانشگاهی