بایگانی برچسب برای: آموزش پیشرفته SPSS

فیلم آموزش رایگان جمع نمرات یا میانگین نمرات در SPSS به زبان فارسی

فیلم آموزش رایگان جمع نمرات یا میانگین نمرات در SPSS به زبان فارسی

 

 

برای دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی نرم افزار SPSS اینجا کلیک کنید

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی روش های آماری و علوم انسانی اینجا کلیک کنید

 

خانه متلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

Rate this post

فیلم آموزش رایگان ضریب ها در SPSS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان ضریب ها در SPSS به زبان فارسی

—– ضریب وی کرامر (Cramers V) —–

 

 

 

 

 

برای دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی نرم افزار SPSS اینجا کلیک کنید

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی روش های آماری و علوم انسانی اینجا کلیک کنید

 

خانه متلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

Rate this post

فیلم آموزش رایگان فاصله اطمینان ۹۵% و ۹۹% در SPSS به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش رایگان فاصله اطمینان ۹۵% و ۹۹% در SPSS به زبان فارسی

 

 

برای دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی نرم افزار SPSS اینجا کلیک کنید

برای دانلود مجموعه فیلم آموزشی روش های آماری و علوم انسانی اینجا کلیک کنید

 

خانه متلب منبع رایگان فیلم های آموزشی به زبان فارسی

 

Rate this post