نوشته‌ها

برنامه ریزی مسیر حرکت ربات های متحرک با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

Optimal mobile robot path planning using Meta-heuristic Algorithms in MATLAB


 

 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Tether Payment (Click Here)

هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

نمونه کد اصلی در لینک زیر قرار داده شده است. در این لینک بهبود با الگوریتم PSO انجام شده و ما در بسته های زیر با سایر الگوریتم ها بهبود را انجام داده ایم.

لینک دانلود کد اصلی

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد

 


با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم فاخته Cuckoo Search

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم غورباقه Shuffled Frog Leaping Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

 

 

[کل: 0 میانگین: 0]

لبه یابی تصویر با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

Image Edge detection 


 

 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

نمونه کد اصلی در لینک زیر قرار داده شده است. در این لینک بهبود با الگوریتم ژنتیک  انجام شده و ما در بسته های زیر با سایر الگوریتم ها بهبود را انجام داده ایم.

لینک دانلود کد اصلی

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم فاخته Cuckoo Search

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم غورباقه Shuffled Frog Leaping Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

 

 

[کل: 0 میانگین: 0]

قطعه بندی تصویر با روش Kmeans بهبود یافته با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

Image Segmentation by K-means

 

 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

نمونه کد اصلی در لینک زیر قرار داده شده است. در این لینک بهبود با الگوریتم غورباقه انجام شده و ما در بسته های زیر با سایر الگوریتم ها بهبود را انجام داده ایم.

لینک دانلود کد اصلی

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد

قطعه بندی تصویر با روش Kmeans بهبود یافته با الگوریتم های فراابتکاری در متلب


بهبود با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود  با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم فاخته Cuckoo Search

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

 

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

990,000 ریال – خرید

بهبود با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

 

 

[کل: 0 میانگین: 0]

حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی سخت VRPHTW Vehicle Routing Problem Hard Time Windows با الگوریتم های فراابتکاری در متلب


p1


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


 


حل مدل VRPHTW با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم فاخته Cuckoo Search

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم غورباقه Shuffled Frog Leaping Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPHTW با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

 


[کل: 0 میانگین: 0]

حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی نرم VRPSTW Vehicle Routing Problem Soft Time Windows با الگوریتم های فراابتکاری در متلب


p1


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


 

حل مدل VRPSTW با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم فاخته Cuckoo Search

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم غورباقه Shuffled Frog Leaping Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

حل مدل VRPSTW با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

1,190,000 ریال – خرید

 

 

[کل: 0 میانگین: 0]

حل مدل MRCPSP  زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چند حالته Multi Mode Resource Constrained Project Scheduling Problem با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

 


p1


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


 


حل مدل MRCPSP با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم فاخته Cuckoo Search

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم غورباقه Shuffled Frog Leaping Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

حل مدل MRCPSP با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

1,490,000 ریال – خرید

 


[کل: 0 میانگین: 0]

حل مساله TSP Traveling Salesman Problem فروشنده دوره گرد با سایر الگوریتم های فراابتکاری در متلب


 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد

 


حل مساله TSP با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSP با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

 


حل مساله TSP با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSP با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSP با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSP با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

990,000 ریال – خرید

 


حل مساله TSP با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

990,000 ریال – خرید

 


حل مساله TSP با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSP با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSP با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

990,000 ریال – خرید

 


حل مساله TSP با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSP با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSPبا الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSP با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSP با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مساله TSP با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

 

 

 

[کل: 0 میانگین: 0]

حل مساله تخصیص درجه دو Quadratic Assignment Problem  QAP با الگوریتم های فراابتکاری در متلب


p1


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد   برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید  برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


 

 


حل مدل QAP با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم فاخته Cuckoo Search

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم غورباقه Shuffled Frog Leaping Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل مدل QAP با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

 

 

 

 

[کل: 0 میانگین: 0]

دانلود فیلم آموزش مدل فرایند تحلیل شبکه ای ANP در متلب

دانلود فیلم آموزش مدل فرایند تحلیل شبکه ای ANP در متلب و Excel (اکسل) به زبان فارسی + کدهای متلب  # سوپر ماتریس ابر ماتریس super matrix  #   #  Saaty ساعتی  #  Analytical Network Process  #

خرید فروش دانلود رایگان کد matlab دانلود پروژه آماده matlab دانلود رایگان فیلم آموزشی به زبان فارسیدانلود فیلم آموزش فارسی رایگان سفارش انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی جزوه کتاب مقاله کد مهندسی صنایع برق مکانیک عمران کامپیوتر هوش مصنوعی شیمی معدن مدیریت حسابداری مالی صنعتی کشاورزی AHP ای ان پی ای اچ پی

دانلود فیلم تست بسته آموزشی:

http://s7.picofile.com/file/8243209076/ANPtest.rar.html

محتویات بسته آموزشی:

فیلم آموزشی فارسی تئوری روش ANP

+ فیلم آموزشی فارسی پیاده سازی روش ANP در اکسل

+ فیلم آموزشی فارسی پیاده سازی روش ANP در Matlab

کد های Matlab + فایل های Excel + فایل های ارائه

مدت زمان :      ۳۷ دقیقه

مدرس :         شهاب صفری

دانلود بسته آموزشی:

390,000 ریال – خرید

بعد از انجام فرایند خرید,لینک دانلود مستقیم این محصول به صورت خودکار در اختیار خریدار قرار می گیرد.

[کل: 0 میانگین: 0]

دانلود فیلم آموزشی سیمپلکس Simplex در متلب. دانلود فیلم آموزشی سیمپلکس Simplex در متلب به زبان فارسی.در این فیلم تئوری روش سیمپلکس ابتدا آموزش داده میشود. و سپس کد متلب الگوریتم سیمپلکس خط به خط آموزش داده میشود. لازم به ذکر است که کد متلب این بسته آموزشی نوشته شده انحصاری matlabhome است و در این برنامه از هیچ گونه برنامه آماده یا تولباکس متلب استفاده نشده است. در انتها نیز تابلو های سیمپلکس بدست آمده به صورت خود کار در فایل اکسل ذخیره میشود

دانلود فیلم تست بسته آموزشی:

http://www.mediafire.com/download/x88nn22kpleidyy/Simplex-TEST.rar

محتویات بسته آموزشی:

فیلم آموزشی فارسی گام به گام تئوری سیمپلکس

+ فیلم آموزشی فارسی کدنویسی سیمپلکس در متلب

+کد های Matlab + فایل های ارائه

مدرس :         شهاب صفری

دانلود بسته آموزشی:

190,000 ریال – خرید

بعد از انجام فرایند خرید,لینک دانلود مستقیم این محصول به صورت خودکار در اختیار خریدار قرار می گیرد.

 

[کل: 0 میانگین: 0]

Portfolio Items