بایگانی برچسب برای: پروژه متلب صنایع

طراحی بهینه چیدمان با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

طراحی بهینه چیدمان با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

Facility Layout Design using Meta-heuristic Algorithms Matlab Code

 

 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Tether Payment (Click Here)

هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

نمونه کد اصلی در لینک زیر قرار داده شده است. در این لینک بهبود با الگوریتم PSO انجام شده و ما در بسته های زیر با سایر الگوریتم ها بهبود را انجام داده ایم.

layout-design (2)

بسیاری از کدهای زیر برای اولین بار در دنیا نوشته شده است. بنابراین می توانید از این کدها برای نوشتن تحقیقات جدید استفاده نمایید.

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش یا بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد

 


با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization


با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer


با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm


با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony


با الگوریتم خفاش Bat Algorithm


با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization


با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm


با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm


با الگوریتم فاخته Cuckoo Search


با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm


با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution


با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm


با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm


با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm


با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm


با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm


با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm


با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization


با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search


با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization


با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm


با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm


با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer


با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer


با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm


با الگوریتم قورباغه Shuffled Frog Leaping Algorithm


با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing


با الگوریتم Sine Cosine Algorithm


با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm


 

 

Rate this post

حل مدل زمانبندی ماشین های موازی در متلب

حل مدل زمانبندی ماشین های موازی با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

Parallel Machine Scheduling using Meta-heuristic Algorithms Matlab Code

 

 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Tether Payment (Click Here)

هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

نمونه کد اصلی در لینک زیر قرار داده شده است. در این لینک بهبود با الگوریتم SA انجام شده و ما در بسته های زیر با سایر الگوریتم ها بهبود را انجام داده ایم.

لینک دانلود کد اصلی

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد

 


حل با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization


حل با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer


حل با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm


حل با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony


حل با الگوریتم خفاش Bat Algorithm


حل با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization


حل با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm


حل با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm


حل با الگوریتم فاخته Cuckoo Search


حل با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm


حل با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution


حل با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm


حل با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm


حل با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm


حل با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm


حل با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm


حل با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm


حل با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization


حل با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search


حل با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization


حل با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm


حل با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm


حل با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer


حل با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer


حل با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization


حل با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm


حل با الگوریتم قورباغه Shuffled Frog Leaping Algorithm


حل با الگوریتم Sine Cosine Algorithm


حل با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm


 

 

Rate this post

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی در متلب

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی در متلب

Vehicle Routing Problem with Time Windows  در این مسئله پنجره زمانی سخت و نرم همزمان باهم در نظر گرفته شده است


 

 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


حل با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization


حل با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer


حل با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm


حل با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony


حل با الگوریتم خفاش Bat Algorithm


حل با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization


حل با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm


حل با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm


حل با الگوریتم فاخته Cuckoo Search


حل  با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm


حل با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution


حل با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm


حل با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm


حل با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm


حل با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm


حل با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm


حل با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm


حل با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization


حل با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search


حل با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization


حل با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm


حل با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm


حل با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer


حل با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer


حل با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization


حل با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm


حل با الگوریتم قورباغه Shuffled Frog Leaping Algorithm


حل با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing


حل با الگوریتم Sine Cosine Algorithm


حل با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm


 

 

Rate this post

حل مدل VRPHTW با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی سخت VRPHTW Vehicle Routing Problem Hard Time Windows با الگوریتم های فراابتکاری در متلب


 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد

 


حل مدل VRPHTW با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization


حل مدل VRPHTW با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer


حل مدل VRPHTW با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony


حل مدل VRPHTW با الگوریتم خفاش Bat Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization


حل مدل VRPHTW با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم فاخته Cuckoo Search


حل مدل VRPHTW با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution


حل مدل VRPHTW با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization


حل مدل VRPHTW با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search


حل مدل VRPHTW با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization


حل مدل VRPHTW با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer


حل مدل VRPHTW با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer


حل مدل VRPHTW با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization


حل مدل VRPHTW با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم قورباغه Shuffled Frog Leaping Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing


حل مدل VRPHTW با الگوریتم Sine Cosine Algorithm


حل مدل VRPHTW با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

 


Rate this post

حل مدل VRPSTW با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی نرم VRPSTW Vehicle Routing Problem Soft Time Windows با الگوریتم های فراابتکاری در متلب


 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


 

حل مدل VRPSTW با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization


حل مدل VRPSTW با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer


حل مدل VRPSTW با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony


حل مدل VRPSTW با الگوریتم خفاش Bat Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization


حل مدل VRPSTW با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم فاخته Cuckoo Search


حل مدل VRPSTW با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution


حل مدل VRPSTW با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization


حل مدل VRPSTW با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search


حل مدل VRPSTW با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization


حل مدل VRPSTW با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer


حل مدل VRPSTW با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer


حل مدل VRPSTW با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization


حل مدل VRPSTW با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم قورباغه Shuffled Frog Leaping Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing


حل مدل VRPSTW با الگوریتم Sine Cosine Algorithm


حل مدل VRPSTW با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm


 

 

Rate this post

حل مدل MRCPSP با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

حل مدل MRCPSP  زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چند حالته Multi Mode Resource Constrained Project Scheduling Problem با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

 


 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


 


حل مدل MRCPSP با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization


حل مدل MRCPSP با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer


حل مدل MRCPSP با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony


حل مدل MRCPSP با الگوریتم خفاش Bat Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization


حل مدل MRCPSP با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم فاخته Cuckoo Search


حل مدل MRCPSP با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution


حل مدل MRCPSP با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization


حل مدل MRCPSP با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search


حل مدل MRCPSP با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization


حل مدل MRCPSP با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer


حل مدل MRCPSP با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer


حل مدل MRCPSP با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization


حل مدل MRCPSP با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم قورباغه Shuffled Frog Leaping Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing


حل مدل MRCPSP با الگوریتم Sine Cosine Algorithm


حل مدل MRCPSP با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

 


Rate this post

حل مدل RCPSP با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

حل مدل rcpsp Resource-Constrained Project Scheduling Problem زمان بندي پروژه با محدوديت منابع با الگوریتم های فراابتکاری در متلب


 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد

 


حل مدل rcpsp با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization


حل مدل rcpsp با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer


حل مدل rcpsp با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony


حل مدل rcpsp با الگوریتم خفاش Bat Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization


حل مدل rcpsp با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم فاخته Cuckoo Search


حل مدل rcpsp با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution


حل مدل rcpsp با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization


حل مدل rcpsp با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search


حل مدل rcpsp با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization


حل مدل rcpsp با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer


حل مدل rcpsp با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer


حل مدل rcpsp با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization


حل مدل rcpsp با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم قورباغه Shuffled Frog Leaping Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing


حل مدل rcpsp با الگوریتم Sine Cosine Algorithm


حل مدل rcpsp با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm


 

 

Rate this post

حل مدل QAP با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

حل مساله تخصیص درجه دو Quadratic Assignment Problem  QAP با الگوریتم های فراابتکاری در متلب


 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد   برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید  برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


 

 


حل مدل QAP با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization


حل مدل QAP با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer


حل مدل QAP با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony


حل مدل QAP با الگوریتم خفاش Bat Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization


حل مدل QAP با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم فاخته Cuckoo Search


حل مدل QAP با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution


حل مدل QAP با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization


حل مدل QAP با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search


حل مدل QAP با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization


حل مدل QAP با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer


حل مدل QAP با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer


حل مدل QAP با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization


حل مدل QAP با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم قورباغه Shuffled Frog Leaping Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing


حل مدل QAP با الگوریتم Sine Cosine Algorithm


حل مدل QAP با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm


 

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

بایگانی برچسب برای: پروژه متلب صنایع