نوشته‌ها

برنامه ریزی مسیر حرکت ربات های متحرک با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

Optimal mobile robot path planning using Meta-heuristic Algorithms in MATLAB


 

 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Tether Payment (Click Here)

هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

نمونه کد اصلی در لینک زیر قرار داده شده است. در این لینک بهبود با الگوریتم PSO انجام شده و ما در بسته های زیر با سایر الگوریتم ها بهبود را انجام داده ایم.

لینک دانلود کد اصلی

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد

 


با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم فاخته Cuckoo Search

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم غورباقه Shuffled Frog Leaping Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

 

 

[کل: 0 میانگین: 0]

بهینه سازی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

Area Coverage Optimization in Wireless Sensor Network


 

 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

نمونه کد اصلی در لینک زیر قرار داده شده است. در این لینک بهینه سازی با الگوریتم PSO انجام شده و ما در بسته های زیر با سایر الگوریتم ها بهینه سازی را انجام داده ایم.

لینک دانلود کد اصلی

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


بهینه سازی با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم فاخته Cuckoo Search

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک پیوسته Genetic Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

 

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم غورباقه Shuffled Frog Leaping Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

بهینه سازی با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

1,290,000 ریال – خرید

 

 

[کل: 0 میانگین: 0]

حل مدل زمانبندی وظایف در سیستم های توزیع شده ناهمگن با الگوریتم های فراابتکاری در متلب

Task Scheduling Algorithm in Heterogeneous Distributed Systems


 

اگر فیلم بالا قابل مشاهده نیست VPN خود را خاموش نمایید و صفحه را رفرش کنید.


Payment By Tether(Click Here)

تمام بسته های زیر بدون فیلم آموزشی است. هر بسته شامل کد متلب + توضیحات فارسی کد در فایل PDF می باشد. تمام الگوریتم های زیر نسخه پیوسته هستند.

دانلود نمونه توضیحات کد    برای مشاهده کدهای تخفیف اینجا کلیک کنید   برای مشاهده راهنمای خرید اینجا کلیک کنید

بعد از خرید به صورت خودکار لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به آدرس میل شما هم ارسال می شود.

هرگونه فروش و بازتولید بسته های زیر پیگرد قانونی دارد


تمام بسته های زیر بر اساس مقاله و کد بیس لینک زیر نوشته شده است. در این لینک مدل با الگوریتم ژنتیک حل شده است و ما دقیقا همین مثال را با سایر الگوریتم ها حل کرده ایم.

لینک دانلود


حل این مدل با الگوریتم مورچگان پیوسته Ant Colony Optimization

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم شیرمورچه Ant Lion Optimizer

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم حسابی Arithmetic Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم زنبور Artificial Bee Colony

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم خفاش Bat Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography Based Optimization

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم سیاهچاله Black Hole Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم کلاغ Crow Search Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم فاخته Cuckoo Search

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم فرهنگی Cultural Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم سنجاقک Dragonfly Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم کرم شبتاب Firefly Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم مگس میوه Fruit Fly Algorithm

990,000 ریال – خرید

 


حل این مدل با الگوریتم ملخ Grasshopper Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitational Search Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم گرگ خاکستری Grey Wolf Optimization

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم شاهین هریس Harris Hawks Optimization

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم میگو Krill Herd Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم شعله پروانه Moth Flame Optimizer

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم چند منظوره Multi Verse Optimizer

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم سالپ Salp Swarm Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم غورباقه Shuffled Frog Leaping Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم شبیه سازی تبرید پیوسته Simulated Annealing

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم Sine Cosine Algorithm

990,000 ریال – خرید

حل این مدل با الگوریتم وال Whale Optimization Algorithm

990,000 ریال – خرید

 

 

[کل: 0 میانگین: 0]